V Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE”, 24-26.06.2024, Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

24-26.06.2024 року у м. Львів, Україна

відбулася V Міжнародна науково-практична конференція

PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of contemporary science: theory and practice. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-24-26-06-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Topal M., Solomonov R., Diadko I.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND YIELD OF SPRING WHEAT VARIETIES OF DIFFERENT ORIGINS UNDER THE CONDITIONS OF SOUTHERN UKRAINE
26
2.
Дядько І. І., Топал М. М.
РОЗКЛАД ЛЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
29
3.
Козачок К. М.
СТРУКТУРА ПОКАЗНИКІВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ У ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
32
4.
Лазарєв М. М., Хомутінін Ю. В., Косарчук О. В., Іллєнко В. В., Лазарєв Д. М., Клепко А. В.
СУЧАСНИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ ЛУКІВ н.п. НОВИЙ ДОРОГИНЬ І МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ЯКОСТІ КОРМОВОЇ БАЗИ ХУДОБИ
34
5.
Чигрин О. В., Воропай Ю. В., Деркач С. С.
РОЗВИТОК ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ТВЕРДОЇ ЗА ДІЇ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА КВАНТУМ СІЛВЕР
41

 VETERINARY SCIENCES

6.
Бернакевич О. М., Солопова Х. Я., Кориляк М. З.
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПІВ (CYPRINUS CARPIO), УРАЖЕНИХ БРАНХІОМІКОЗОМ (BRACHIOMYCES SANGUINIS)
44
7.
Кравченко С., Делейчук О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ ГЕПТРАЛ, У ПОЄДНАННІ З ДІЄТОТЕРАПІЄЮ, ЗА ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ У СВІЙСЬКИХ КОТІВ
47
8.
Самойленко О. С.
ГЕЛЬМІНТОЗНА ІНВАЗІЯ СЕРДЦЯ ТВАРИН
50

 BIOLOGICAL SCIENCES

9.
Valiyeva G. A., Huseynova L. S.
NEWBORN SCREENING AND BIOCHEMICAL EVALUATION OF MAPLE SYRUP URINE DISEASE
54
10.
Мойко Н., Дубак Є.
БІОТЕХНОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ, ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ, ГЕНЕТИЦІ, КЛІТИННІЙ (ТКАНИННІЙ) ІНЖЕНЕРІЇ
60
11.
Поліщук Л. М.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
66
12.
Тарабун М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
70
13.
Чуб Л. М.
ЛІХЕНОІНДИКАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В РАЙОНІ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «МЖАНСЬКИЙ»
73

 MEDICAL SCIENCES

14.
Bohovych O. M., Bondar T. B., Ivanchuk M. Yu.
THE EFFECTS OF NICOTINE ON THE HEART
78
15.
Stepaniuk Ya. V., Kabarchuk V. S.
PRIMARY CILIA IN NEURONS AND GLIA
80
16.
Волошина А. С., Шевченко О. С.
УСКЛАДНЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
86
17.
Герцен Г. І., Ременюк Ю. К., Сікорська М. В., Білоножкин Г. Г.
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
89
18.
Гнатюк М. С., Стець Н. Я., Татарчук Л. В., Чолач C. Ю.
МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІКОВИХ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ВЕНОЗНИХ СУДИН ЛІВОГО ТА ПРАВОГО ПЕРЕДСЕРДЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН
94
19.
Данилів В. О., Павлович І. В., Самко І. В., Мандрик О. Є.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ БОЙОВОЇ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ
98
20.
Калиновська Д. С., Хомазюк В. А.
ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У ВАГІТНИХ
105
21.
Кихтенко О. В., Потапов С. М., Сакал Г. О., Наумова О. В.
ЕКСПЕРЕСІЯ МАРКЕРУ ПРОЛІФЕРАЦІЇ (KI-67) КОМПОНЕНТАМИ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР’ЄРУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО СТРЕСА
109
22.
Котенко О. Є., Драбчак К. О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН
113
23.
Краснова А. О., Кириллова О. В., Бойко Ю. І.
ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ
118
24.
Кречківська Л. М., Шевченко О. С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ БЦЖ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 1 РОКУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 2021 РІК ТА ПЕРІОД ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ (2022, 2023)
124
25.
Крохмаль Г. Д., Наумова О. В.
КЛІНІКО-ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ МІАСТЕНІЇ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА КОРОНАВІРУСНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
126
26.
Левченко Г. Р.
ОЦІНКА ПОШИРЕНОСТІ ДЕФЕКТІВ ЗУБІВ ТА ЗУБНИХ РЯДІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
131
27.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
РАДІАЦІЙНІ ІНЦИДЕНТИ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
134
28.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В РЕЗУЛЬТАТІ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ
141
29.
Мандрик О. Є., Мельникович Є. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО НАБРЯКУ ЛЕГЕНЬ
148
30.
Мандрик О. Є., Рейтаровська І. С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ
152
31.
Мандрик О. Є., Мігалко В. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ БОР НЕЙРОПАРАЛІТИЧНОЇ ДІЇ
156
32.
Мандрик О. Є., Остап’юк Ю. Р.
МЕТОДИ ТА СТРАТЕГІЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ЛЕГЕНЕВОГО УШКОДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
159
33.
Негода Ю. С., Котова В. О., Пандікідіс Н. І.
ЗНАЧЕННЯ АPUD-СИСТЕМИ В РОЗВИТКУ ОНКОПАТОЛОГІЇ
162
34.
Риндіна А. С., Михайлик М. В., Шевченко О. С.
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ ЗА 2018-2022 РОКИ
166
35.
Рушай А. К., Байда М. В., Мартинчук О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕКСАЛГНУ® У ЗАПОБІГАННІ РОЗВИТКУ ФАНТОМНОГО БОЛЮ У ПАЦІЄНТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ КУКСИ НИЖНІХ КІНЦІВОК
169
36.
Соловйова Є. Т., Шевченко В. Ю.
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА НАСЛІДКИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ: ПЕРЕГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
176
37.
Становська Л. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОМБОЦИТАРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ЇХ АСОЦІАЦІЇ З НЕДОСЯГНЕННЯМ ЦІЛЬОВОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ З ЕСЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА КАРДІОВАСКУЛЯРНОЮ КОМОРБІДНІСТЮ
180
38.
Старікова Є. А., Бугайова О. В.
ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС ЯК БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ФАКТОР ЧОЛОВІЧОГО БЕЗПЛІДДЯ
183
39.
Шатинська Т. В., Лембрик І. С.
НАЙПОШИРЕНІШІ ПОРУШЕННЯ З БОКУ СИСТЕМИ КРОВІ У ДІТЕЙ ІЗ СОМАТИЧНОЮ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ, ЗА ДАНИМИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДИТЯЧОГО ГЕМАТОЛОГА
186
40.
Шевелєва І. В., Шевченко О. С.
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ
189
41.
Шевченко О. С., Пантюхова Т. О.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ УСПІШНОСТІ ЛІКУВАННЯ ЛІКАРСЬКО-ЧУТЛИВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
193
42.
Шевченко О. С., Молоток В. В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ У ЗВ’ЯЗКУ З МІГРАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ
195

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

43.
Гулбані В. Г.
ВПЛИВ ПРАВОВИХ ТА ЕТИЧНИХ НОРМ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ФАРМАЦІЇ
197
44.
Притула Р. Л., Маганова Т. В., Бушуєва І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО ДОСЛІДЖЕНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ЛІКАРСЬКОЮ ФОРМОЮ «КРЕМ» З ПРОТИГРИБКОВОЮ АКТИВНІСТЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІКОЗІВ (ПОВІДОМЛЕННЯ 1)
203
45.
Стельмащук А. О., Борейко Т. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНТИГІСТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГОДЕРМАТОЗІВ
208
46.
Улізко І. В., Мирончик А. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ЯКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІМОДИПІНА
210

 CHEMICAL SCIENCES

47.
Вортман М. Я., Лемешко В. М., Кобилінський С. М., Борисенко О. А., Жолніна Г. Г., Шевченко В. В.
ГУАНІДИНВМІСНІ ОЛІГОЕТЕРИ ЯК ПРОТОНПРОВІДНІ РЕЧОВИНИ
212

TECHNICAL SCIENCES

48.
Chyhur L. Ya.
MATHEMATICAL MODEL OF THE DIAMOND BIT WEAR PROCESS
219
49.
Chyhur L. Ya., Tsyapura O. V.
THE EFFICIENCY INDICATORS OF THE BIT WORK ON THE BOREHOLE BOTTOM
224
50.
Korzhyk V., Haichao Wang, Konstantynov I., Zhidong Wen, Strohonov D., Khaskin V., Bozhok O., Lysenko V., Sitko O., Kvasnytskyi A., Popov Ye., Tyschenko O.
EQUIPMENT COMPLEX FOR IMPLEMENTING AIR-PLASMA CUTTING WITH REVERSE POLARITY USING AIR-WATER GAS MIXTURES
229
51.
Manzhos Yu.
USAGE OF NONDIMENSIONALIZATION FOR SOFTWARE VERIFICATION
236
52.
Sotnik S. V., Hubar A. Yu.
IMPACT OF AUTOMATION AND CALS TECHNOLOGIES ON HUMAN FACTOR IN PRODUCTION
243
53.
Trus O.
CONCEPTS, CHARACTERISTICS AND PROCEDURE FOR ESTABLISHING THE LABOR SAFETY OFFICE AT THE ENTERPRISE
250
54.
Бондаренко М. О., Лисиченко М. Л.
ВИПРОБУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНУ
253
55.
Брус В. М., Немов Р. Г.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ТА ВІДЕО
257
56.
Володченкова Н. В., Бехтер О. А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ
260
57.
Гібелінда О. А., Рожкова М. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ АВІВАЖНОЇ ОБРОБКИ НА ПОШИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН
264
58.
Грекова М. А., Рудянова Т. М.
ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ
268
59.
Євдокимов С. В., Узун Д. Д.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED SYSTEM FOR MONITORING OF VEHICLES
272
60.
Івахова Ю. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
280
61.
Кащенко Д. О.
СКЛАДНІ ДИНАМІЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
285
62.
Кириленко М. В., Рябков В. І.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРИНЦИПУ ВІДНОСНОСТІ
287
63.
Клєвцов Є. Г., Потапова Н. М., Ліхман Ю. С.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИХ ЗАМІННИКІВ М’ЯСА З ВОЛОКНИСТОЮ ТЕКСТУРОЮ
290
64.
Корчмар О. В., Слободяник К. П., Торопенко А. В.
ПРИЧИНИ СПАДУ ІНТЕРЕСУ ДО NFT ТА ЙМОВІРНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
294
65.
Кружилко О. Є., Черніков Д. О., Чеберячко С. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В ЗАВДАННЯХ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
299
66.
Кузьмов А. В., Вдовиченко О. В., Кіркова О. Г., Штерн М. Б.
ПОБУДОВА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ МІКРОМЕХАНІКИ НЕЛІНІЙНО-ПРУЖНОЇ МОДЕЛІ ПОРИСТИХ ПОШКОДЖЕНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОРОШКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ
304
67.
Луценко Х. В., Роман А. І.
ЗВУКОВІ СЛІДИ ТА ЇХ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
311
68.
Лялюк-Вітер Г. Д., Олексюк В.
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ” В ІФНТУНГ
316
69.
Марчук А. В., Юркевич М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ВІДБИТТЯ ЗАГРОЗИ В БЕЗПРОВОДОВІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОСТУПЕНЕВОГО ЗАХИСТУ
320
70.
Наумук О. В., Андрєєв С. А.
АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ БЕЗПЕКИ САЙТІВ РЕАЛІЗОВАНИХ НА БАЗІ CMS WORDPRESS
323
71.
Наумук О. В., Тимощук М. Д.
РОЗРОБКА СКРИПТІВ ДЛЯ ВЕБ-СКРАПІНГУ КРИПТОБІРЖІ
328
72.
Немов Р. Г., Кравець В. В.
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ З ФОНЕТИЧНОЮ ТРАНСКРИПЦІЄЮ
333
73.
Павленко В. Я.
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПРИ АКРЕДИТАЦІЇ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
336
74.
Павлишко А. В., Пономаренко В. Є., Матвієнко В. В.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТАМИ
339
75.
Підопригора Ю. А.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КІНЦЕВИХ МІР З ПРЯМОКУТНИМ ПОПЕРЕЧНИМ ПЕРЕТИНОМ
342
76.
Попко Н. П., Тупицька О. М.
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА БІЛКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
346
77.
Попович В. В.
NESSUS: ВАШ ЦИФРОВИЙ ВАРТОВИЙ, ЩО НЕ СПИТЬ
348
78.
Рибакова К. А., Буряк С. В., Медяник В. Ю., Бондаренко В. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД В ОКОЛИЦІ ЛАВИ ШАХТИ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
351
79.
Саченко Г. А.
OWASP ZAP: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
359
80.
Семенов О. О., Лисиченко М. Л.
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦІНКИ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ТВАРИН
364
81.
Сокол О. Д., Воронов В. В., Іванченко А. В.
ХІМІЧНА АКТИВАЦІЯ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ І УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИВНИХ ВОД У ДОБРИВА
368
82.
Тігарєв В. М., Кустова М. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ ТА 3D МОДЕЛЮВАННІ. ВПЛИВ SORA AI
372
83.
Топчій Н. В.
ВИБІР МІКРОМЕТРУ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
375
84.
Хлызова Н. И.
ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ НА КАЧЕСТВО ТЕСТА
378
85.
Чигур І. І., Дідоха М. О.
ТЕЛЕКЕРУВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ
383
86.
Чигур І. І., Пилипишин М. М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СППР
388

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

87.
Когутич А. А., Райчинець В. М.
ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ ТИПУ (PbySn1-y)2P2S6
392
88.
Терзі Н. Д.
РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТРИВИМІРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
397
89.
Шевера І. В., Миня О. Й., Данило В. В., Райчинець В. М.
ЕЛЕКТРИЧНІ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСЕКУНДНОГО РОЗРЯДУ МІЖ МІДНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ
402

 ARCHITECTURE

90.
Близнюк П. М., Ковальов Р. М., Кравченко М. М., Ісайко К. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТОРІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
406
91.
Максименко О. С., Марченко Я. О.
ПРОЄКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО МАСОВОГО ЖИТЛА
410
92.
Проценко О. М., Герасименко В. В.
ОСНОВНІ ТЕГИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛОМ СУМІСНОЇ РОБОТИ В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ REVIT
414

 PEDAGOGICAL SCIENCES

93.
Shunkov V. S.
IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROGRAM “3-D HAOC” IN THE EDUCATIONAL PROCESS AMONG THE MEDICAL, PHARMACEUTICAL AND DENTAL FACULTIES IN VINNYTSIA NATIONAL PIROGOV MEMORIAL MEDICAL UNIVERSITY
419
94.
Авагян Р. Г.
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
424
95.
Акімова О. В., Сапогов М. В., Гапчук Я. А., Дяченко М. О.
ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
430
96.
Бандура Ю. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
436
97.
Блажко І. О.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ
441
98.
Валюкевич Т. В.
STUDYING A FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITY: THE KEY TO INTERNATIONAL SUCCESS
446
99.
Галаєва О. М.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – СУЧАСНІ ПОТРЕБИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
448
100.
Грунт М. А.
ІДЕЇ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПІЗНАЄМО ПРИРОДУ» 6 КЛАС
456
101.
Дячук В. І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ОРІЄНТОВАНІ НА ТВОРЧУ ТА ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
465
102.
Зайцева О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
471
103.
Кулініч О. В., Конющенко Т. Л., Мірченко А. В., Ярещенко М. Ю.
ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
474
104.
Мороз Д. О., Анісімов Д. О.
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
477
105.
Наумук І. М., Демченко В. Ю.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
481
106.
Придмирська Н. М.
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ
489
107.
Сиротюк Д. М., Остапчук Р. О.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКОНАВЦЯ-ДУХОВИКА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
495
108.
Сірий В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ
504
109.
Соловйова Т. Г., Сиревич М. П.
ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ВІДНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЯ ПРИ ДИЗАРТРІЇ У ПІСЛЯ ІНСУЛЬТНИХ ПАЦІЄНТІВ
507
110.
Тумбрукакі А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ОСВІТНІМИ ТРАЄКТОРІЯМИ
512

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

111.
Андрєєва Р. В.
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ В КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЗНАЛИ ДІЇ ТРАВМІВНИХ ПОДІЙ
516
112.
Євдокимова Н. О., Нікулін Д. І.
ПОНЯТТЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
523
113.
Караджи О. С., Романова С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЖІНОК, ЯКІ СТАЛИ МАТЕРЯМИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД
528
114.
Лисова В. О., Когут О. О.
ВПЛИВ НАВИЧОК СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
535
115.
Масленникова Н. М.
РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ВПЛИВ ДОМАШНЬОГО ВИХОВАННЯ
541
116.
Пострігань О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ПСИХІКИ ВОЇНА В БОЙОВИХ УМОВАХ
549
117.
Ходзинська М. В.
УСПІХ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ
553

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

118.
Polukarov Yu. O., Kachynska N. F., Balytska O. S., Protyven O. V., Kobets D. V.
PROSPECTS OF APPLICATION OF MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE
559
119.
Авагян Р. Г.
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ НАУКАХ
563
120.
Горячова О. О., Пиріг Я. Б., Лавецький М. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
570
121.
Ільєнко А. В., Козловська О. О.
ДОСВІД АДАПТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВІЙНИ
576
122.
Кушнір К. В.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ
578
123.
Павліченко Д. Д., Король К. С.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ
583

 JOURNALISM

124.
Гулбані В. Г.
ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
587

 ART

125.
Гордєєва О. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АКТОРСЬКОЇ ТА ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧА АКТОРА ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО У ХДАК
595
126.
Жеменюк О. О.
СТІВЕН ВЕРХЕЛЬСТ ЯК СУЧАСНИЙ КОМПОЗИТОР
597
127.
Лопухова С. О.
ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ ОБРАЗОТВОРЧОГО ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ
602

 HISTORICAL SCIENCES

128.
Батюк А. О.
ДО БІОГРАФІЇ ЗНАЧКОВОГО ТОВАРИША ЗАХАРА ПОДОЛЬСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ОПИСУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769 РР.)
609
129.
Котелевський М. М.
ПУБЛІКАЦІЇ КІНЦЯ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. ПРО КНЯЖІ ЗНАКИ В КОНТЕКСТІ ЗМАГАНЬ ЗА ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ
615
130.
Соколова Н. Д., Попова О. Б., Олексин І. Я.
СЕМІНАРІЙ В. ПЕРЕТЦА В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА (ЗА СПОГАДАМИ УЧНІВ)
620
131.
Трусько Б. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБИСТІ СТОСУНКИ ВАХМАНІВ З БЕЛЖЕЦУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНИХ СПРАВ)
624
132.
Трусько Б.
СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ
629
133.
Хряпін Е. О., Островська Т. С.
КОЛАБОРАЦІОНІЗМ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЗА ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1939-1945
634
134.
Штонда В. Р.
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
640

 CULTUROLOGY

135.
Hynda O. M., Vyshnevska S. M., Holyk M. M.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CINEMA THERAPY IN THE ARMY
643

 LITERATURE

136.
В’юненко В. В.
ТРАГІЧНА МИТЬ, ВТІЛЕНА В РЕАЛЬНІСТЬ
650
137.
Іванишин М. В., Боберська К. Г.
ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ РЕЯ БРЕДБЕРІ «УСМІШКА» ТА «СЕРПЕНЬ 2026. ДОЩІ ВИПАДАЮТЬ»)
654

 POLITICAL SCIENCES

138.
Бутенко І. Р.
ФАКТОРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКОМУ ЯДЕРНОМУ ШАНТАЖУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОРМУЛИ МИРУ З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕОРІЇ ІГОР
658
139.
Галіцина А. С.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
664
140.
Косенко М. С.
ФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
671
141.
Повстюк П. А.
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ У ПОЛІТИЧНИХ НАУКАХ
676

 PHILOLOGICAL SCIENCES

142.
Makhmudova Shalala Amirxan gizi
THE THEMES AND IDEAS IN ABBAS SAHHAT’S PARABLES
684
143.
Кривда Л. Р.
ВИКОРИСТАННЯ QUIZLET НА ДИСТАНЦІЙНИХ УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
688
144.
Паньків В. В.
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
691
145.
Перелигіна О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
695
146.
Підлужна І. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ
698
147.
Хорошилова Ю. О.
НІВЕЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЧЕРЕЗ ЕВФЕМІЗАЦІЮ ЯК ПОДВІЙНА ГРА З ФОРМУВАННЯ «ГУМАНІТАРНОГО АЛІБІ»
701

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

148.
Борейко Д. Б.
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
704
149.
Борейко Д. Б.
ІСТОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
710
150.
Ситник А. О.
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ТА ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
718
151.
Ситник А. О.
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
724
152.
Щербенко Е. В.
П’ЯТА ВЛАДА ТА МОДЕРН 2.0
729

 ECONOMIC SCIENCES

153.
Shumkova V., Zhang Yue
PECULIARITIES OF THE WORK OF THE STAFF OF A PUBLIC INSTITUTION
732
154.
Shumkova V., Ding Guoji
MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS OF REAL ESTATE COMPANY
737
155.
Андреєва Е. О.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
741
156.
Барсук А. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
743
157.
Боканча С. В.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
749
158.
Бондар В. Ю.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ВІДДАЛЕНИХ УМОВАХ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІТИКИ ДАНИХ
753
159.
Будник І. І.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
758
160.
Верба В., Яременко О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЇ ЗА УМОВ ПАРТНЕРСТВА З КЕРУЮЧИМИ АГЕНТАМИ
763
161.
Вікуліна Ю. М.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
769
162.
Волощук В. С.
ПАЛИВНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: КРИТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ВІЙНИ (БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 2022 Р.) ЯК ІНДИКАТОР СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
774
163.
Галіцина А. С.
СИСТЕМА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ТЕРА»
781
164.
Горячова О. О., Педченко Г. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
787
165.
Гребенікова О. В., Нікітіна Є. О.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
792
166.
Гула І. А.
ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
799
167.
Живко З. Б., Родченко С. С., Горбань А. Б.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ
802
168.
Зайцева Д. Д.
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ У ПОЛІТИЧНИХ НАУКАХ
805
169.
Зіняк Р. Р.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
810
170.
Зіняк Р. Р.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
814
171.
Ішлер Д., Кміть В. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
819
172.
Каламан О. Б., Мінєєв А. С.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ
822
173.
Кантемір П.
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ В УМОВАХ ВІЙНИ
827
174.
Качмар Г. Я., Білик О. І.
АНАЛІЗ РИНКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ
832
175.
Кириліна О. Д.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ СТАНУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, ПОРЯДОК ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ НА ВЕЛИКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
835
176.
Костецька Н. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
841
177.
Купріян М. К.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
846
178.
Мамчур Р. Р.
ЦИФРОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ
853
179.
Мамчур Р. Р.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: СКЛАДОВІ, ПРИНЦИПИ
860
180.
Мелікян С. С., Андрієнко К. В.
СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПОРТНІ ГАРАНТІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
866
181.
Москаленко Д. А.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
872
182.
Москаленко Д. А.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
876
183.
Муха А. О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ
881
184.
Муха А. О.
СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗА СТАНДАРТАМИ ISO: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ
888
185.
Повстюк П. А.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА: ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
895
186.
Поляк Е. С.
ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ЄВРОПИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
902
187.
Попов Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
908
188.
Рудківська Д. Ф.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
915
189.
Садова Н. В.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
920
190.
Скопич В. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ M&A
926
191.
Слюсар Є. В.
ПЕРВИННИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ДОМОГОСПОДАРСТВ
932
192.
Спірідонова К. О., Закінян Г. А.
ЦИФРОВА ОБРОБКА НЕСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ СALL CENTER ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
936
193.
Спірідонова К. О., Закінян Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МСБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
939
194.
Тимофеєв В. О.
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
942
195.
Ткаченко В. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
948
196.
Триндюк Д. В.
ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРИБУТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
952
197.
Тютюніков Д. О., Манаєнко І. М.
РОЗВИТОК ФОРМ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
958
198.
Цімошинська О. В., Розборська С. В.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (НП(С)БО) ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ)
965
199.
Юрченко О. А.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ
972
200.
Якубов Д. Г., Рошко Н. Б.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ: ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ У УПРАВЛІННІ КОМУНАЛЬНИМИ УСТАНОВАМИ
976

 LEGAL SCIENCES

201.
Babenko O. S., Pakulova T. V.
ACTUAL PROBLEMS OF THE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF WAR
981
202.
Kuzmin Ya. A., Pakulova T. V.
THE RELEVANCE OF LANGUAGE LEARNING AND ITS ROLE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
985
203.
Pakulova T. V., Lazareva O. L.
LEARNING AND EDUCATION IN THE DIGITAL AGE
988
204.
Аббасов Самір Салех огли, Киян В. Я.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УКЛАДАННЯ ТА ЗМІНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
992
205.
Асабіна Д. С., Олійник Ю. В.
СУВЕРЕНІТЕТ ДЕРЖАВИ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОТРИМАННЯ
996
206.
Асмаа А. В.
ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПРОФІЛАКТИКА
1001
207.
Берендєєв А. В., Жеглінська Т. О.
ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1005
208.
Бойко А. В., Корогод С.
ЖИТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ І ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ
1009
209.
Виришев О. С., Березняк В. С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРІВ ТА УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
1013
210.
Владовська К. П.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ
1017
211.
Владовська К. П., Мельник С. Р.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
1025
212.
Гайдаржи Р. А.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
1031
213.
Головатенко М. Ю., Сіроштан К. В.
ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
1036
214.
Гордій Р. А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ДО СУДУ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЙНУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ
1040
215.
Гордіченко Д. В., Кисельов А. О.
СТРАТЕГІЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
1044
216.
Гречишкін Є. Ю., Березняк В. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 332 КК УКРАЇНИ
1048
217.
Гречишкін Є. Ю., Резворович К. Р.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1052
218.
Гритенко О. А., Аббасов С. С.
ТЕРОРИЗМ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1056
219.
Давидов М. В., Логінова М. В.
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1063
220.
Давидов М. В., Логінова М. В.
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
1068
221.
Давидов М., Телійчук В.
РОЗШУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОСІБ СХИЛЬНИХ ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
1072
222.
Декусар І., Нагорна О.
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
1076
223.
Донченко М. Д., Федченко В. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ЗАПОБІГАННЯ ТИСКУ ТА ЗАЛЯКУВАННЮ
1079
224.
Дуденко М. О., Телійчук В. Г.
АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1084
225.
Дуденко М. О., Телійчук В. Г.
МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ЯК СПОСІБ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН: ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
1088
226.
Дуденко М. О., Фролов М. М.
ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
1091
227.
Жукова Э., Галенко Ю.
URGENT PROHIBITION ORDER AS A FORM OF COMBATING DOMESTIC VIOLENCE
1094
228.
Жулинский В. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1097
229.
Жулинский В. І., Логінова М. В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1100
230.
Задніпряна-Корінна М. Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
1103
231.
Зіміна О. Ю., Корогод С. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1106
232.
Кадірова А. О., Кислун Ю., Бодирєв Д. А.
ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
1110
233.
Карпенко К. С., Телійчук В. Г.
ЩОДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА НАСЕЛЕННЯМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
1114
234.
Кислун Ю. В., Логінова М. В.
ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
1119
235.
Коваль Є. О., Резворович К. Р.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
1122
236.
Коваль Є. О., Резворович К. Р.
МИРОВА УГОДА СТОРІН ПРИ РОЗГЛЯДІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ
1125
237.
Ковратенко А., Нагорна О.
АДВОКАТСЬКА ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1128
238.
Кравець І. І., Духовенко О., Чорна А. Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1131
239.
Кузіна В. О., Березняк В. С.
ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА
1136
240.
Кулага І. Р., Телійчук В. Г.
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ
1140
241.
Кулага І. Р., Телійчук В. Г.
ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ
1144
242.
Лаврентьєва К. В., Фролов М. М.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1148
243.
Лазарєва О. Л., Олійник Ю. В.
МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1151
244.
Ларіонов Р. Д., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1154
245.
Логінова М. В., Єрмолаєв І. В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕХАНІЗМУ УХВАЛЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1158
246.
Логінова М. В., Єрмолаєв І. В.
ОСОБЛИВОСТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1166
247.
Лях В. О., Корогод С. В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1175
248.
Мазурак І. Д.
ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ
1178
249.
Максимова М. К., Важенкова В. В.
ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1182
250.
Максимова М. К., Важенкова В. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1186
251.
Міленін В. І., Олійник Ю. В.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
1190
252.
Моісеєнко Д. М., Джаним А. С.
ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ, ЯКІ МАЮТЬ МІСЦЕ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ
1194
253.
Мороз Д. О., Телійчук В. Г.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1197
254.
Мороз Д. О., Телійчук В. Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1202
255.
Мороз Д. О., Кисельов А. О.
МЕТОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
1207
256.
Павліченко Д. Д., Неклеса О. В.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1211
257.
Пинда Н. Т.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
1215
258.
Помаз А. В., Наточій А. Д.
ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАДАЧ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ
1221
259.
Поповська В. В., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
1227
260.
Порхун А. І.
ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ТА РОЗМІР ЇЇ КОМПЕНСАЦІЇ
1231
261.
Рашевський В. Д., Логінова М. В.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МИРОВОЇ УГОДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1238
262.
Рашевський В. Д., Чорна А. Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ
1242
263.
Ромашкін С. В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1246
264.
Рябокінь Є. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1251
265.
Свєтловська Д. В., Корогод С. В.
ВІК, З ЯКОГО МОЖЕ НАСТАВАТИ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1255
266.
Сердюк Є. В., Гіденко Є. С.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ЗАГРОЗІ РАКЕТНО-БОМБОВОГО УДАРУ
1259
267.
Скорняков А. Д., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ
1263
268.
Смоляр В. В., Березняк В. С.
УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1267
269.
Старіков А. Р., Резворович К. Р.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ (НАЙМУ) ОРЕНДИ ЖИТЛА
1271
270.
Терещенко О. О., Варава В. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1274
271.
Терещенко О. О., Порохнявий А. В.
ВАЖЛИВІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1277
272.
Чернова В. А., Логінова М. В.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
1281
273.
Чернова В. А., Логінова М. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1285
274.
Чернова В. А., Олійник Ю. В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
1289
275.
Чинчевич О. М., Березняк В. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МАРОДЕРСТВА
1294
276.
Шаровський Д., Логінова М. В.
ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
1298
277.
Шаровський Д. А., Рогальський В. І.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1302
278.
Яременко О. С., Гончар К. С., Наточій А. Д.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ НА ПОЛІ БОЮ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
1306
279.
Яременко О. С., Тіщенко В. В., Декусар Г. Г.
THE IMPORTANCE OF ENGLISH FOR THE LAW ENFORCEMENT PROFESSION
1309

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-88-7 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: