VI Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 17-19 января 2021 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 января 2021 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Kasianenko O., Mingcheng L.
RESEARCH PROGRESS ON SURFACE PROTEINS OF STREPTOCOCCUS SUIS TYPE 2.
15
2.
Чорний М. В., Петренко А. М., Логачова Л. О., Вороняк В. В.
ДОТРИМАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА МІКРОКЛІМАТУ НА СВИНОФЕРМАХ — ОСНОВА ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я СВИНЕЙ.
20

MEDICAL SCIENCES

3.
Andrusyshyna I., Golub I., Lampeka O.
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC LOAD BY TOXIC METALS OF THE HUMAN BODY ACCORDING TO DATA OF ECOLOGICAL MONITORING.
27
4.
Fik V. B., Fedechko Yo. M., Palʹtov Ye. V.
BACTERIOSCOPIC STUDIES OF THE MICROFLORA IN THE NECK PART OF THE TEETH DURING THE EXPERIMENTAL ACTION OF OPIOID, AFTER ITS CANCELLATION AND MEDICATION CORRECTION.
31
5.
Lastivka І., Antsupova V., Ushko Ia., Zaiarna L., Zhebelenko Ya.
ETIOPATHOGENESIS AND DIAGNOSIS OF WOLF-HIRSCHHORN SYNDROME: THE CLINICAL CASE.
36
6.
Pelekhan B. L., Rozhko M. M., Pelekhan L. I.
THE QUALITY OF IMPLANTS PLACEMENT TRANSFERRING TO THE MODEL BY COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF TRANSFERS SPLINTING IN ORDER TO TAKE IMPRESSIONS USING AN OPEN TRAY IMPRESSION TECHNIQUE.
40
7.
Авазова И. Р.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
45
8.
Асадов Н. З.
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ И ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В ДИНАМИКЕ ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.
49
9.
Барила Н. І., Деніна Р. В., Барила Г. Г., Марків Г. Д.
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІН МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ НА ФОНІ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ Д.
51
10.
В’юн Т. І., Александрова К. В., Журавльова П. В.
МАРКЕРИ ФОРМУВАННЯ ОСТЕОПЕНІЧНИХ СТАНІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ.
62
11.
Кравець О. М.
ЗНАЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ВИНИКНЕННІ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ВАГІТНИХ.
65
12.
Масалабов В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ НЕЯКІСНОМУ НАДАННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ.
69
13.
Нечипуренко О. Н.
РОЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.
72
14.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ДО ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ.
75
15.
Шастун Н. П., Кальбус О. І., Філюк І. О.
ПРОФІЛАКТИКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ТОПІРАМАТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.
79
16.
Шкурупій О. І., Войтович М. М.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЧАСТОТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОВТОРНИХ ТОТАЛЬНИХ ЕНДОПРОТЕЗУВАНЬ (ТЕП) КУЛЬШОВИХ ТА КОЛІННИХ СУГЛОБІВ НА БАЗІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (КП «ОКЛВЛД ПОР») ЗА 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 РР.
84
17.
Щигорцова О. В., Клименкова С. В., Пономаренко Н. М., Брилевич О. О.
ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ САТУРАЦІЇ КИСНЕМ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ (ОКСИГЕНАЦІЇ) ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО» У ПІДГОТОВЦІ МЕДСЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ.
87
18.
Юлдашева С. Х.
ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
92
19.
Ярошенко Д. С.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПАРКІНСОНІЗМУ.
95

PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Konovalchuk I. S., Sichkar A. A., Sayko I. V.
DEVELOPMENT OF SYRUP COMPOSITION WITH EXTRACT OF POLEMONIUM CAERULEUM.
99
21.
Абдижалилова З. Х., Юнусова Х. М.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ В СИРОПЕ ОТХАРКИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ.
102

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Васюк Л. О., Петрусяк Т. В.
ХІМІЧНІ ЗАВДАННЯ У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ОСНОВІ ПІСЕНЬ НА СЛОВА Й. БРОДСЬКОГО.
106

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Banzak H. V., Bansak O. V.
FORMALIZED DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTIVE AND RELIABLE STRUCTURE OF COMPLEX OBJECT OF MILITARY EQUIPMENT.
112
24.
Eminov A. M., Jumanov Yu., Ruzmetov I., Eminov A. A., Boymurodova M. T., Abrayev M. S., Vacasov C.
PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS IN UZBEKISTAN FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE CERAMIC MATERIALS.
117
25.
Gorobey V., Kovalenko L., Mancu Io.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF SEED PURIFYING IN A COLUMN-TYPE PNEUMATIC SEPARATOR.
129
26.
Горбань К. С., Абдулін М. З.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЇ НА ОСНОВІ СТРУМЕНЕВО-НІШЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ.
138
27.
Горда Е. В., Терентьев А. А., Алиева А. А., Верба Н. С.
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА.
144
28.
Горносталь С. А., Дудник В. Р., Оксьом Т. Ю., Петухова О. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ УСПІШНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЖЕЖНОГО КРАН-КОМПЛЕКТУ.
154
29.
Исматов С. Ш., Каримов М. М., Каримова З. М., Асроров М. Ю., Курбонова С. Ш.
ЭФФЕКТЫ МЕСТНЫХ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ.
159
30.
Іванченко А. В., Назаренко О. В., Кундіренко В. В.
ОДЕРЖАННЯ КОНЦЕНТРАТУ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ФОСФОГІПСУ.
164
31.
Каримов М. М., Каримова З. М., Асроров М. Ю., Курбонова С. Ш.
СУСПЕНЗИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ВИНИЛИДЕНФТОРИДА.
170
32.
Мамай О. І., Валько М. І., Сидорчук О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЕРМЕНТНОЇ ОБРОБКИ М’ЯЗГИ, СУСЛА НА ФЕНОЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ВИНОМАТЕРІАЛІВ.
176
33.
Мітрахович М. М., Расстригін О. О., Комаров В. О.
МЕТОДИКА ОЦІНКА МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ МОДЕЛІ КРИЛА З ПОШКОДЖЕННЯМИ.
181
34.
Сагун А. В.
ПІДСИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ І ОПОВІЩЕННЯ ПРО МЕРЕЖЕВІ ЗАГРОЗИ WEB-СЕРВІСУ.
188
35.
Тришевский О. И., Сливкин Е. В.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ВНЕКОНТАКТНОЙ ЗОНЫ ОЧАГА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ГОФРОВ В ВАЛКАХ.
195
36.
Челябієва В. М.
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОФЛОРИ ЖИТНЬОЇ ЗАКВАСКИ У ТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНИХ СИРІВ.
201

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Маммедзаде Гюльдане Сади кызы
ОБ ОБРАТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДИФФУЗИИ НА КОНЕЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ C УСЛОВИЯМИ РАЗРЫВА ВНУТРИ ИНТЕРВАЛА.
204

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

38.
Власенко Р. П., Забродська В. В., Гайдаржи К. Г.
ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ МАКСИМЕНКА.
211
39.
Власенко Р. П., Квацало Я. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «СКЕЛЯ».
218
40.
Гілецький Й. Р., Тимофійчук Н. М.
РАЙОНУВАННЯ ПІДПРОВІНЦІЙ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ СХІДНИХ КАРПАТ В МЕЖАХ УКРАЇНИ.
225
41.
Сільченко Ю. Ю., Cеменюк Л. Л.
ДО ПИТАННЯ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
233

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

42.
Козирєв Є. В., Шпіньов В. Д.
ГЕОЛОГІЧНА ЕКСКУРСІЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДНИМ ПАРКОМ «ДВОРІЧАНСЬКИЙ».
239

ASTRONOMY

43.
Рибенцева А. Г.
НАЙПРОСТІШІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА МІСЯЦЕМ ТА ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ НИМ ЯВИЩА.
246

PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Baranova L.
CONTENTS OF THE CROSS CULTURAL TRAINING OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN CANADA.
255
45.
Chitishvili V. V., Semenova L. V., Toryanik L. A., Plotnikova N. V., Filyanina N. M.
THE INTERNAL RESERVE’S ROLE IN IMPROVING THE QUALITY OF STUDENTS’ KNOWLEDGE.
265
46.
Dychka N. I.
THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC -TECHNICAL TRANSLATION FOR STUDENTS OF COMPUTER SPECIALTIES.
274
47.
Fartushok N. V., Fartushok T. V., Baran S. Z., Baran S. P., Pyndus V. V., Pyndus T. O.
USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF BIOCHEMISTRY IN HIGHER EDUCATIONAL MEDICAL INSTITUTIONS.
277
48.
Kuzmenko O. S., Savchenko I. M., Demianenko V. B.
EDUCATIONAL TECHNOLOGY E-LEARNING AS A FACTOR OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICS AND TECHNICAL DISCIPLINES IN THE CONTEXT OF STEM EDUCATION.
286
49.
Lianhong Zhang
METHODOLOGICAL APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING OF VOCALISTS IN THE SYSTEM OF HIGHER MUSIC EDUCATION OF UKRAINE.
293
50.
Nabatov S. M.
INTERNET AND USE OF SOCIAL MEDIA IN EDUCATION.
300
51.
Wang Boyuan
PROSPECTS AND PRIORITY AREAS OF MODERNIZATION OF PIANO TRAINING IN UKRAINIAN ART INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.
305
52.
Андрєєв М. В., Велика В. В., Черепова К. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПОЛІХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ.
311
53.
Ахаладзе К. В., Погода О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.
316
54.
Бившева Т. Ф., Погода О. В., Овчарова І. А.
РОЛЬ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
320
55.
Васильєва Л. Л.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ К. ШТОКГАУЗЕНА МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
326
56.
Ващенко Л. С.
ВНУТРІШНЬО ШКІЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ: ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ.
331
57.
Величко С. П., Величко И. С., Ковалёв С. Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА В КУРСЕ ФИЗИКИ СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.
339
58.
Гарнага-Базілей А. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЯК КУЛЬТУРИ СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ.
347
59.
Гусєв В. М.
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ» З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.
353
60.
Завісько Н. З.
МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ПРЕРОГАТИВА РОБОТИ.
359
61.
Завісько В. М.
ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ ГАРМОНІЧНОЇ МОВИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ.
363
62.
Ігнатова О. М., Поселецька К. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.
369
63.
Карпа У. З.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ГАРМОНІЇ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ.
374
64.
Марущак О. В., Савлук В. М., Кирилюк В. В., Недзеленко Ю. А.
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УЯВЛЕНЬ ПРО БІОТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН.
380
65.
Маньковська О. Ю.
СЦЕНІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
387
66.
Малука І. П.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК НАПРЯМОК АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ.
394
67.
Міщенко В. Л.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З БАСКЕТБОЛУ.
401
68.
Омельяненко З. В.
КРИТЕРІАЛЬНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
403
69.
Хуртенко О. В., Стародонова М. С., Лисак А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ ТА ОБЛАДНАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНЯТ 5-6 РОКІВ.
407

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

70.
Базыль Е. И.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НЕЙРОКОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
413
71.
Василець К. В.
ІМПЛІЦИТНА ТЕОРІЯ КОНФЛІКТУ ЯК ФРАГМЕНТ ПОБУДОВИ ОСОБИСТІСНИХ КОНСТРУКТІВ.
418
72.
Дрібас С. А., Пінська О. Л.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЛІДЕРА У ПРАКТИЦІ ПІДБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ.
422

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

73.
Тихомирова т. С., Щербина І. М., Донцова Ю. М.
ВПЛИВ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА ОДЯГУ НА ДОВКІЛЛЯ.
427

JOURNALISM

74.
Мелещенко О. К.
МАРК ТВЕН: ПОЧАТОК ДРУКАРСЬКОЇ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ ПРАЦІ.
430

ART

75.
Волощук Ю. І.
КОНЦЕРТНЕ ЖИТТЯ І ПРОФЕСІЙНЕ СКРИПКОВЕ ВИКОНАВСТВО СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1910-1920 РОКІВ.
439
76.
Гудзык А. Я.
ПСИХОМОТОРИКА И РИТМИКА САКСОФОНИСТА.
447
77.
Ілечко М. П.
ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ-АВАНГАРДИСТІВ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
453
78.
Костенко І. О.
ВИКОРИСТАННЯ ОПТИЧНИХ ЕФЕКТІВ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ.
461
79.
Шило А. П.
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО НАДБАННЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У КИЇВСЬКІЙ КОНСЕРВАТОРІЇ (1934-1939 РР.).
464

HISTORICAL SCIENCES

80.
Коцан В. В.
ПОХОРОННІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ СІЛ ПОНИЗЗЯ Р. УЖ НА ЗАКАРПАТТІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
468
81.
Пивовар С. Ф.
КРИТИКА ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО.
476

 POLITICAL SCIENCES

82.
Аулін О. А.
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ІСЛАМУ: ГЕНЕЗИС І НОВІ ТРЕНДИ.
483
83.
Ядловська О. С., Носенко Ю. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
489

PHILOLOGICAL SCIENCES

84.
Chernysh O.
MICROSTRUCTURE OF ELECTRONIC DICTIONARY.
497
85.
Kyrychenko S. V.
IMPROVING FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN HIGHER TECHNICAL EDUCATION.
500
86.
Ананьян Е. Л.
РОЛЬ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
504
87.
Войтенко Л. І.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСНОВА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ В. ГОЛДІНГА «ВОЛОДАР МУХ».
508
88.
Горенко В. М.
МОВОТВОРЧІСТЬ ІВАНА ПЕРЕПЕЛЯКА У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ.
512
89.
Давиденко А. О.
СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ КОНЦЕПТУ В ПРИЗМІ ЛІНГВОСЕМІОТИКИ.
518
90.
Кучер В. В.
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ФАНТАСТИЧНОЇ ПРОЗИ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА.
521
91.
Ольховська Н. С., Шушківська А. А.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРМІН ЯК ОДИНИЦЯ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ.
528
92.
Павликівська Н. М., Слободинська Т. С.
АНТРОПОНІМИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ.
535
93.
Петренко Р. О.
ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ В ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ.
541
94.
Синєгуб С. В.
СТАТУС ТРАНСЛЯТЕМИ «ПОРТРЕТ» ЯК ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ.
548
95.
Шевченко О. М.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВІЛЬНОГО Й СПРЯМОВАНОГО АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ДОСЛІДЖЕННІ КОНЦЕПТУ.
554

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

96.
Bezditko A.
SPEECH PERSONALITY IN FILM DISCOURSE.
558
97.
Бредун І. В.
ФІЛОСОФІЯ ЕСХАТОЛОГІЇ: НЕОПЛАТОНІЗМ.
562
98.
Сагуйченко В. В.
УЧИТЕЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ.
569

ECONOMIC SCIENCES

99.
Mammadova A. V., Valiyeva T. F., Suleymanova A. S., Abdullayev TQa.
GENERAL METHODS OF REDUCTION OF ECONOMIC RISKS.
572
100.
Bitsadze D., Zaalishvili L.
MATHEMATICAL MODELING IN ECONOMY.
578
101.
Duksenko O., Bogomol K.
MARKETING AND SALES: DIFFERENCE AND INTERCONNECTION.
585
102.
Duksenko O., Vitko D.
COVID19 INFLUENCE ON THE ONLINE BUSINESS DEVELOPMENT.
589
103.
Ivanova D.
IMPACT OF CHANGES IN EXCISE DUTIES ON TOBACCO PRODUCTS ON ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS.
593
104.
Laponoh D.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR IN ACCELERATING THE SUSTAINABILITY OF THE COUNTRY.
600
105.
Yeshchenko M., Safronska I.
THE CURRENT STATE OF CORPORATE MANAGEMENT IN UKRAINE.
604
106.
Безена І. М.
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ І ОСВІТНЯ СИСТЕМА ГРОМАДИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.
607
107.
Білик О. О.
МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ.
613
107.
Благун І. І., Андрушко А. І., Хоптій Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ КРИЗИ.
624
109.
Верстяк О. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ ТА ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ.
629
110.
Горбунова О. Н., Домарев Р. Н., Ивлиева А. А.
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕХОД К ПАРАДИГМЕ ДИДЖИТАЛ-ОБРАЗОВАНИЯ.
631
111.
Головін О. В., Череп А. В.
СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.
637
112.
Денищенко Л. В.
ВПЛИВ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ.
643
113.
Исайчикова Н. И., Хао Исян
ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА БАНКА.
648
114.
Кобзева І. І.
ЯКИМ ЧИНОМ ПАНДЕМІЯ COVID-19 ВПЛИНУЛА НА ІНТЕРЕС ІНВЕСТОРІВ ДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ?
653
115.
Куцик В. І., Лісяна А. М.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ.
656
116.
Майстренко Ю. В., Полянська А.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
661
117.
Малецький Є. В.
НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ОПОДАТКУВАННЯ ВИЇЗНОГО (ЗАРУБІЖНОГО) ТУРИЗМУ.
667
118.
Пушкар О. І., Татаринцева Ю. Л.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ВІДЕОКОНТЕНТУ.
674
119.
Свиридович С. В.
ИМИДЖЕЛОГИЯ: РОЛЬ ИМИДЖА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
679
120.
Тищенко С. В., Муляр Т. С.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ТУРИСТСЬКОГО ІМІДЖУ ТЕРИТОРІЇ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ.
683
121.
Череп А. В., Хмельковська А. В.
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
688
122.
Череп А. В., Хапрова Д. В.
СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ.
693
123.
Шиліна В. Ю., Назаренко Т. Г., Шиліна Н. В.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПЛАТФОРМ В ІНТЕРНЕТІ.
700
124.
Шурпа С. Я., Головецька О. Я.
ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА.
707
125.
Янковський В. А.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ.
714
126.
Янчинський С. В.
МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ У СЛОВАЧЧИНІ.
720

LEGAL SCIENCES

127.
Zayats R. Ya.
PRACTICAL ASPECTS OF THEORY OF IMAGE RECOGNITION IN THE MODERN FORENSIC EXAMINATION.
724
128.
Коваленко І. А., Єрмакова М. О.
ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
730
129.
Остапенко Ю. І.
МІСЦЕ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ СИСТЕМИ.
736
130.
Руденко О. А., Года В. Р.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ.
743
131.
Саінчин О. С.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНИХ ВБИВСТВ ЗГІДНО СТ.36,155,118 КК УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ УСУНЕННЯ СЛІДЧОЇ ТА СУДОВОЇ ПОМИЛКИ.
750
132.
Свита Н. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ФІНАНСОВИХ СТЯГНЕНЬ У СФЕРІ ЗЕД.
754
133.
Сиводєд І. С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
758
134.
Татьков Б. В.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ.
763

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: