fbpx

VI Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 3-5 июля 2022 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

3-5 июля 2022 года в г. Барселона, Испания.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-3-5-iyulya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Бабаханова Д. Б., Мирхамидова П., Хидоятов С. М., Баходирхонова М. М.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПЕЧЕНИ КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЗИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ
9
2.
Бортяний І. О., Юнгін О. С.
БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ РИЗОСФЕРИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
16

 MEDICAL SCIENCES

3.
Riznychenko O., Ibrahimova O., Yeskin O., Khokhlov M.
EFFICACY OF AMINOPHENYLBUTYRIC ACID IN THE TREATMENT OF REBOUND HEADACHE
18
4.
Serheta I., Makarova O.
OPTIMIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS AND ITS PLACE IN THE STRUCTURE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
21
5.
Shamrai V. A., Misiurko O. I., Grebeniuk D. I.
CHANGES IN THE REPRODUCTIVE HEALTH OF PATIENTS AFTER CHEMOTHERAPY FOR BREAST CANCER
25
6.
Анохіна С. І.
ЗРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ТРОМБОЄЛАСТОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЕКЗО- ТА ЕНДОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ У ГІПОТИРЕОЇДНИХ ЩУРІВ
30
7.
Драчевська І. Ю.
ПРОЯВИ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ В МОДЕЛЯХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА МЕТОДАМИ STEINER, RICKETTS І DOWNS В УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ІЗ ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ ІЗ ШИРОКИМ ТИПОМ ОБЛИЧЧЯ
36
8.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В.
АТРОФІЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКУ, У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ АДЕНТІЄЮ. СКАРГИ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗАЗІВ
40
9.
Мацюк Л. Л., Соловей В. М.
ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ
42
10.
Мороз Л. В., Шостацька М. О.
ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ВАЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГОСТРОЮ КИШКОВОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
48
11.
Цубанова Н., Галевич Г.
АГТИГІПОКСИЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
56
12.
Шлімкевич І. В., Лембрик І. С., Шлімкевич Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОЖИРІННЯ ТА КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПІДЛІТКІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
59

 CHEMICAL SCIENCES

13.
Алимжанова Х. А., Ражабова М. С.
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АКДАРЬИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
62

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Avdieieva L., Makarenko A.
STUDY OF MASS TRANSFER DURING EXTRACTION OF HEMP SEED OIL CAKE
71
15.
Moskalchuk O., Kuzmin O., Stukalska N.
PROGRAMS PREREQUISITE OF HACCP SYSTEM FOR THE CLEANING PROCEDURE IN RESTAURANTS
75
16.
Stopakevych A.
ANALYSIS OF THE MAJOR APPROACHES TO THE DESIGN OF MULTIVARIABLE DECENTRALIZED CONTROL SYSTEMS FOR DISTILLATION COLUMNS
80
17.
Добролюбова М. В., Стаценко О. В., Шинкаренко Б. М., Коваленко М. П.
МОДУЛЬ АВТОМАТИЧНОГО ЗНЯТТЯ І ПЕРЕДАЧІ ПОКАЗНИКІВ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ
85
18.
Запорожець Ю. В., Бурлака Т. В.
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН ХМЕЛЮ НА ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ПИВА
92
19.
Згуровець О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОПІДЛАШТУВАННЯ ВІТРОАГРЕГАТУ ДО ШВИДКОСТІ ВІТРУ
96
20.
Коберник В. С.
ОЦІНКА ПИТОМОЇ ВАРТОСТІ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНОЇ ТЕПЛОТИ
99
21.
Семенець Д. А.
ВИКОРИСТАННЯ ОДИНАРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ МОСТОВОЇ СХЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОТНОСТІ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ ПРИСТРОЇВ
106
22.
Фуртат І. Е., Фуртат Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ДИФУЗІЇ В ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛАХ
114
23.
Черних О. П., Скородєлов В. В., Орлова В. С., Хлєбнікова А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ 3-D МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕР’ЄРУ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ
119
24.
Черних О. П., Скородєлов В. В., Луговий О. Є., Миглін А. О.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТУРУ НА САЙТІ КАФЕДРИ
122

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

25.
Gerasym L. M., Migalchan T. I.
WHY IS MATHEMATICS NEEDED IN PROGRAMMING?
126
26.
Блашкова А. А., Кирилюк С. В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЯ
128
27.
Калайда О. Ф.
ПРО ВІДНОСНУ НЕУСУВНУ ПОХИБКУ ФУНКЦІЇ
133

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

28.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF RECONNAISSANCE SURVEY ON LA PALMA ISLAND IN ATLANTIC OCEAN DURING VOLCANIC ERUPTION
135

 PEDAGOGICAL SCIENCES

29.
Галущенко В. І., Павельєва О. Є.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СЕНСОМОТОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЗАПУСКУ МОВЛЕННЯ
144
30.
Загородня А. А.
ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)
151
31.
Іваницька Н. А., Сухацька С. В., Федорченко О. П.
ВИКОРИСТАННЯ LIVEWORKSHEETS У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
153
32.
Капустник О. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
160
33.
Кравченко Д. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС З КОРИСТЮ
166
34.
Крамаренко В. В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
169
35.
Ставицька А. В.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСВІТЯНИНА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ
172

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

36.
Khvorostianko N. A.
THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF YOUTH SOCIAL INITIATIVE
177
37.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
181
38.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ШКОЛЯРІВ
185

 JOURNALISM

39.
Андросович О. І., Макаревич М. О.
РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА «ZSTUDENT TV»
192

 ART

40.
Чжоу Сяо
ЕЛЕМЕНТИ ІНОЗЕМНИХ КУЛЬТУР У РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ НЕФРИТІВ ПЕРІОДУ СУЙСЬКОЇ ДИНАСТІЇ
196

 LITERATURE

41.
Комаров С. А.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ХРИСТА В РОМАНІ Н. МЕЙЛЕРА «THE GOSPEL ACCORDING TO THE SON»
204

 PHILOLOGICAL SCIENCES

42.
Атаманчук К. М.
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
210
43.
Куца Л. П., Куций І. П.
ІСТОРІОСОФІЯ ЛІРИЧНОГО СУБ’ЄКТА ІВАНА ФРАНКА У ЦИКЛІ «НА СТАРІ ТЕМИ»
216

 ECONOMIC SCIENCES

44.
Hlushko А., Maslii O.
EFFICIENCY OF INFORMATION POLICY IN UKRAINE
221
45.
Mykhalchynets H.
CLASSIFICATION AND FORMS OF PRESENTATION OF THE FINANCIAL MARKET AS THE BASIS FOR GAINING ITS EFFECTIVENESS
224
46.
Гарастовська А. В., Бєлова Т. Г.
ОЦІНЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ ЯК ФАКТОРУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА МОЛОЧНОМУ РИНКУ
227
47.
Спринчук Н. А., Воронецька І. С., Кравчук О. О., Петриченко І. І., Корнійчук О. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТОВАРНОМУ КОРМОВИРОБНИЦТВІ
231
48.
Тaрaн Д. O., Бєлова Т. Г.
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
241
49.
Тернавський О. О.
КАК ОТРАЗИЛАСЬ РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА НА ЭКОНОМИКЕ ЕВРОПЫ И ВСЕГО МИРА
245

 LEGAL SCIENCES

50.
Біліченко В. В.
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
249
51.
Герус Т. С., Стрельченко О. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ
252
52.
Палій А. М., Палій М. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ
257
53.
Черняєв О. С., Ігнатенко Н. В.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
263

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-32-7 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: