fbpx

VI Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 23-25 августа 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 августа 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась VI Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-23-25-avgusta-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Danets L. N., Tkachova I. V., Shablia V. P., Tkachov A. V.
INFLUENCE OF WEIGHT OF HEIFERS IN DIFFERENT AGE PERIODS ON FURTHER MILK PRODUCTIVITY
10
2.
Novitskyi R. O., Tereshchuk M. S.
INTRODUCTION OF SUCCESSFUL EXPERIENCE IN BIOMELIORATION ON ARTIFICIAL AND NATURAL RESERVOIRS OF UKRAINE
15
3.
Вергелес П. М.
ДОМІНУЮЧІ ШКІДНИКИ ТРОЯНД, ЇХ ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ
19
4.
Исакова В. Г.
ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОГУМУСА И ЦЕОЛИТА НА ПОЧВУ
26
5.
Сахно Т. В., Маренич М. М., Ляшенко В. В., Ногін В. В., Семенов А. О.
ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ
30

BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Батыр Л. М., Сланина В. А.
ЭФФЕКТ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА В КАЧЕСТВЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА BACILLUS SP. NR. 2
36

MEDICAL SCIENCES

7.
Bulyk R. Ye., Kushniryk O. V.
PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION IN THE FUTURE DOCTORS
41
8.
Gruzieva T. S., Hrechyshkina N. V.
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHING PUBLIC HEALTH FOR FUTURE MASTERS OF MEDICINE
45
9.
Kucherenko M.
BIODIVERSITY OF CHLOROQUINE RESISTANCE TRANSPORTER
50
10.
Sabirov U., Azimova F., Toirov B.
TRANSPLANTATION OF NON-CULTURED AUTOMELANOCYTES WITH HAIR FOLLICLES SUSPENSION FOR TREATMENT PATIENTS WITH VITILIGO
54
11.
Voinarovska G., Asanov E.
PREVALENCE OF HYPERTENSION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE IN THE ELDERLY
56
12.
Yanishen I. V., Movchan O. V., Dolia A. V., Yarova A. V.
USE OF ADHESIVE MATERIALS IN THE PROCESS OF ADAPTATION TO COMPLETE REMOVABLE PROSTHESES: CLINICAL EVALUATION OF EFFICACY
59
13.
Варивончик Д. В., Еджибія О. М.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СКРИНІНГУ ТА РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЛІМФАТИЧНОЇ ТА КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ КАНЦЕРОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ
62
14.
Карвацька Н. С., Кауней Т. Г.
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНИХ І ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
68
15.
Карвацька Н. С., Левицька А. П., Кауней Т. Г.
ТЕРАПІЯ ТРИВОЖНИХ І ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
75
16.
Кравець О. В., Москаленко Р. А., Піддубний А. М., Кузьменко В. В.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ ПОЄДНАНОГО ІЗ ЗАПАЛЕННЯМ ДИВЕРТИКУЛУ МЕККЕЛЯ
82
17.
Рудень В. В.
ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ТА РЕЙТИНГОВИХ КЛАСІВ ХВОРОБ У ЗАГАЛЬНІЙ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
87

PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Korovenkova O. M.
CONCEPTUAL BASICS OF USING INNOVATIONS IN FORMATION OF STUDENTS’ KNOWLEDGE IN THE FIELD OF THE SUBJECT
95
19.
Mamina O. O., Kabachny V. I., Lozova O. V.
THE STUDY OF CLONIDINE BY METHOD OF THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
99
20.
Sulashvili N., Kvizhinadze N., Jojua Kh., Gerzmava O., Beglaryan M.
PHARMACEUTICAL SPECIFIC VOCATIONAL ACTIVITIES AND PROFESSIONAL SCOPE FEATURES OF GEORGIAN PHARMACISTS
105
21.
Кучеренко Л. И., Акопян Р. Р.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ ГЛАЗ И КАТАРАКТЫ
119
22.
Кучеренко Л. И., Чонка Е. О.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО КОМБИНИРОВАНОГО ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАДОНТА
121
23.
Литвинчук І. В., Гельмбольдт В. О., Огніченко Л. М., Кузьмін В. Є.
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЛІПОФІЛЬНОСТІ ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ КАРІЄСПРОФІЛАКТИЧНИХ АГЕНТІВ
123

CHEMICAL SCIENCES

24.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ПІСЕНЬ
126

TECHNICAL SCIENCES

25.
Konovalchuk Iu.
COMBINED TEST DESIGN TECHNIQUES APPROACH
131
26.
Morozov A.
FEATURES OF THE CHARACTERISTICS OF SMART PACKAGING
134
27.
Strashynskyi I. M., Pasichnyi V. M., Fursik O. P., Shtelmakh V. L.
DEVELOPMENT OF PROCESS FLUIDS FOR BLOOD PRODUCTS
139
28.
Vladimirov L. V.
FISH RISK ASSESSMENT OF CONTAMINATION OF RIVER WATER WITH SLAUGHTERHOUSE BLOOD
142
29.
Малогулко Ю. В., Повстянко К. О., Затхей М. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З РОЗОСЕРЕДЖЕННИМ ГЕНЕРУВАННЯМ З ЗАСТОСОВУВАННЯМ ТИПОВИХ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ
149
30.
Осипов Г. С., Анисимов И. А., Самсонов Г. А.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
157
31.
Унрод В. І., Олейнік Ю. В., Третьяк І. П., Осипенкова І. І.
ДО ПИТАННЯ О ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ ЧОРНЕ МОРЕ
164
32.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ БІО В АНАЛІЗІ ПРОЦЕСІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ У АНІЗОТРОПНИХ ПРУЖНО-ПОРИСТИХ НАСИЧЕНИХ БЕТОННИХ СУМІШАХ
170

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Видавская А. Г., Лапшин В. А., Видавская А. О.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ФУНКЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ «ЛИНЕЙНЫХ» БОЖЬИХ ПОТОКОВ БЛАГОДАТИ
181

GEOGRAPHICAL SCIENCES

34.
Харченко О. М., Верес К. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ
188

 ARCHITECTURE

35.
Shevchenko L.
PALACE-PARK COMPLEXES OF POLTAVA REGION OF THE MIDDLE OF THE XVIII-XIX CENTURIES: ECOLOGICAL ASPECT
194
36.
Кубриш Н. Р., Ісаєва М.
АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СКУЛЬПТУРНОГО ДЕКОРУ
201

PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Chmel-Dunaj G.
THE ROLE OF TEACHING METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION
208
38.
Волошина О. В., Чехместрук А. С., Вдовиця О. О.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ
210
39.
Гахреманифар Н., Петрова Озель Л. П.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИРАНЕ: РЕВЬЮ В УКРАИНЕ
216
40.
Денисенко А. О.
СЬОГОДЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ДОЗВІЛЛЯ
222
41.
Карвацька Н. С., Русіна С. М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
226
42.
Кутовая О. В., Ковалевская И. В.
МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СВЕТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ
232
43.
Приходько А. Б., Попович А. П., Васильчук Н. Г.
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ – ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОЛОГИЯ» В ГРУППАХ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
236
44.
Скоромна М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
242
45.
Сторожук С. Д.
КОМПЛЕКС ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПИСЬМА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
250
46.
Товканець Г. В., Варга Н. А.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
255
47.
Хмель О. С.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕСЕНДЖЕРІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
263

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

48.
Карвацька Н. С., Савка С. Д., Соколова М. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТРИВОГИ І ДЕПРЕСІЇ У СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
265

SOCIOLOGICAL SCIENCES

49.
Kalnysh Yu. G.
USE OF NEOPOSITIVISTIC METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH
272

PHILOLOGICAL SCIENCES

50.
Дун Ці
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН
278
51.
Караваєва Т. Л., Швелідзе Л. Д.
МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕСДІСКУРСЕ
283
52.
Кіщенко Н. Д., Лю Сюена
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
287
53.
Корбозерова Н. М.
ЕВОЛЮЦІЯ ГІПОТАКСИСУ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ
292
54.
Лю Юй
СТИЛЬОВЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ДІЛОВОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ
298
55.
Оксанич М. П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНОГО СПОЛУЧНИКА DAZ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
303
56.
Сніжко Н. В.
НОВА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПАРАДИГМА ЗНАНЬ ПРО УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
310
57.
Філь Г. О., Лужецька Л. Б.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ З ЛЕКСЕМОЮ «ПТАХ» ЯК МОВНІ ЕКСПОНЕНТИ КУЛЬТУРНИХ ЗНАКІВ
317

ECONOMIC SCIENCES

58.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE FIELD OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF THE ORIGIN OF AGRICULTURAL GOODS IN UKRAINE
323
59.
Байгушев В. В.
ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ І ЧАСУ ОБОРОТУ КАПІТАЛУ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
332
60.
Бечко В. П.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
340
61.
Кононов И. А., Догадина В. Ю., Самитов А. Э.
ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ
346
62.
Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Бець М. Т.
ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ І СВІТІ
348
63.
Пляскіна А. І.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
353
64.
Цимбал О. І., Ярош О. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
359

LEGAL SCIENCES

65.
Zayats R. Ya.
ORGANIZATION OF ACTIVITY OF RESEARCH FORENSIC INSTITUTIONS
364
66.
Керечан Д. М.
ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ
369
67.
Фелечко О. С.
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ВЕБ-САЙТІВ
376

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: