VI Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 26-28 декабря 2021 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 декабря 2021 года в г. Харьков, Украина

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-26-28-dekabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Іванов Є. І., Шутюк В. В.
ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ КОФЕЇНУ У КАВІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ СОЛОДОВОГО ЕКСТРАКТУ
32
2.
Мельник О. В., Щербина С. О., Даценко С. М., Іванін Д. В.
ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД УРОЖАЮ ПОВІТРЯНИХ ЦИБУЛИН ЧАСНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
35
3.
Пастух А. М., Баданіна В. А.
ПРОЄКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФАСАДУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (М. КИЇВ)
38
4.
Приліпко Т. М., Крижанівський В. В.
ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА МОРФО- БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ – БРОЙЛЕРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ ДО РАЦІОНУ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ЦЕЛОБАКТЕРИН»
45
5.
Ушакова С. В.
ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ МЕЖ ВІДБОРУ
48
6.
Чалая О. С., Чалий О. І.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ НАДЛИШКУ В ЇХ РАЦІОНІ КАДМІЮ І СВИНЦЮ
52
7.
Шевцова О. А.
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА
57

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

8.
Лебедєва С. Ю.
ГІСТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ HYPOPHTALMICHTHYS MOLITRIX В ТРАНСФОРМОВАНИХ УМОВАХ ІСНУВАННЯ
61

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

9.
Брутська Х. В.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СТРИБУНІВ У ВИСОТУ
64
10.
Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко C. Г.
ЗБОРИ Г. Я. БЛІЗНІНА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е.Е. ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
71
11.
Височин М. О., Міхєєнко В. М., Литвиненко Р. В.
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ КРЕЙДОВИХ СХИЛІВ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
77
12.
Запорожан Г.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СХІДНИМИ ЄДИНОБОРСТВАМИ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ ДІТЕЙ
83
13.
Любинець І. П.
НОВІ ЗНАХІДКИ CEPHALANTHERA RUBRA (L.) RICH. НА ТЕРИТОРІЇ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
88
14.
Накемпій О. К.
ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
93
15.
Oнiщенко М. Є.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
99
16.
Приплавко С. О., Гавій В. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ВИМПЕЛ ТА РИЗОСТИМ НА ПРОЦЕСИ РОСТУ РОСЛИН ПЕРЦЮ ОВОЧЕВОГО СОРТУ БОГАТИР ТА ЙОГО ВРОЖАЙНІСТЬ
103
17.
Скляр Т. В., Гаврилюк В. Г., Лаврентьєва К. В., Курагіна Н. В.
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ШТАМІВ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ ПАЦІЄНТІВ ПРИ ДИСБІОТИЧНИХ ПОРУШЕННЯХ
109
18.
Федишин П. М., Калиновська К. О., Калачнюк Л. Г.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ЛІНІЇ РАЕ ЗА ДІЇ БЕТАЇНУ У РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ
115
19.
Хомюк Н. В., Сорочан А. В.
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРІВ 4 КЛАСУ
120
20.
Хомюк Н. В., Спатар К. А.
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
123
21.
Черба О. В., Квасов В. А., Палагута О. А.
ВАГОВИЙ ВНЕСОК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
128
22.
Юсупова Ю. В., Ястремська Л. С., Титова Л. В.
ВИЯВЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ОСНОВНИХ ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП У РИЗОСФЕРНОМУ ГРУНТІ СОЇ ЗА ЕНДОФІТНО-РИЗОБІАЛЬНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БОРВМІСНИХ МІКРОДОБРИВ
133

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

23.
Protsak T. V.
DEVELOPMENT FEATURES OF CORONARY ARTERIES
139
24.
Агалаков В. С., Треба М. М.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЗОРУ
141
25.
Андрієвський І. І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙ АНТРОПО-СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА З ПОКАЗНИКАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МІЖ ЖІНКАМИ БЕЗ УРАХУВАННЯ СОМАТОТИПУ ТА З РОЗПОДІЛОМ НА РІЗНІ СОМАТОТИПИ
148
26.
Бабичева А. А., Сапронова А. С., Таненя В. П., Тимошенко Я. С., Колоша О. В.
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
153
27.
Бойчук О. М., Дроник І. І., Лопушняк Л. Я.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
156
28.
Ваховський В. В.
МЕЖІ ПРОЦЕНТИЛЬНОГО РОЗМАХУ ТЕЛЕРЕНГЕНОГРАФІЧНІХ ПОКАЗНИКІВ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ІЗ ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗА МЕТОДОМ BJORK
159
29.
Герасимчук Д. В., Меленко С. Р.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЧЕРЕВНОГО ТИФУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
163
30.
Даскал М. В., Цибульник Ю. О., Коваленко Т. І.
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННОГО АМЕБНОГО МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТУ, ЩО ВИКЛИКАНИЙ NAEGLERIA FOWLERI
165
31.
Ізмайлова Л. В., Гаспарян Г. О.
УСКЛАДНЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ
171
32.
Керничний В. В., Кравчук Ю. С., Загродський О. В.
ГАНГРЕНОЗНА ПІОДЕРМІЯ ЯК ПОЗАКИШКОВИЙ ПРОЯВ НЕСПЕЦИФІЧНОГО ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ
173
33.
Кравець О. В., Єхалов В. В., Станін Д. М., Романюта І. А.
ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦІЇ У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
180
34.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ COVID-19
187
35.
Литовченко В. П.
СПІВПРАЦЯ СТОМАТОЛОГІВ ТА ЛОГОПЕДІВ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ
190
36.
Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М., Сухоносов Р. О.
ФЕТАЛЬНА АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ М’ЯЗІВ ШИЇ
196
37.
Монастирська Н. Я., Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В.
КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ УЛЬТРАСТРУКТУР ПЕРЕДСЕРДЬ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
200
38.
Пацация М. М., Захарова А. О.
ДВОРОГА МАТКА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
204
39.
Полясний В. О., Ковалевська Л. А., Машуков А. О., Воронцова Я. Ю.
АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТАПБ ТА ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕННЯХ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
206
40.
Рудан І. В., Загородня К. А., Тимощук А. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ
210
41.
Рудан І. В., Охота А. В., Садовий К. К.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ШИГЕЛЬОЗУ
212
42.
Сергета І. В., Панчук О. Ю., Мостова О. П., Браткова О. Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІМОВІРНІСНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОГНОСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ І ПСИХІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНИХ УЧНІВ
215
43.
Сидорчук А. Р.
ГЕНЕТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ ОЖИРІННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
219
44.
Стрелкова М. І., Федоренко О. В.
ГОСТРА ЗАПАЛЬНА ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧА ПОЛІНЕЙРОПАТІЯ
222
45.
Фабрика Р. Р., Фабрика І.-Р. М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
224
46.
Шарашидзе А. Г., Зайцев М. М., Гаврилов А. В.
ОЦІНКА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ НА ФОНІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ
231

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

47.
Башура О. Г., Кухтенко Г. П., Гачаєва Гулнар Закір кизи, Пономарьова Л. О.
АНАЛІЗ АКТИВНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВІДБІЛЮЮЧОЮ ДІЄЮ
233
48.
Бобро С. Г., Миргород В. С., Ковтун О. О., Ле Тхао Нгуен, Ву Тхі Тхуі Ан
РОЗРОБКА ТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАЛЕННЯ І ПОСИЛЕННЯ РЕГЕНЕРАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ШКІРИ
237
49.
Бобро С. Г., Таргоня Я. В., Мірзоєва З. Г., Кулик Є. А., Ільницька А. Ю.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ГЕТЕРОПРОТЕКТОРНИХ МЕТОДИК ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
240
50.
Маслов О. Ю., Колісник О. В., Колісник С. В., Вітченко Г. О.
ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВЦІ З БРУСНИЦЕЮ
244
51.
Маслов О. Ю., Колісник О. В., Колісник С. В., Камінська А. П.
ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ФЛАВОНОЇДІВ У СВІЖИХ ПЛОДАХ МАКЛЮРИ ПОМАРАНЧЕВОЇ
246
52.
Ромащенко В. В.
ТРУДНОЩІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ І ЗАХОДИ ПО ЇХ ПОДОЛАННЮ
249
53.
Сайко І. В., Кухтенко Г. П., Соловйова С. М., Чорноморець А. О.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ІЗ ВМІСТОМ ФІТОКОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ
254
54.
Сахарова Т. С., Ляшенко К. О.
АНТИКОАГУЛЯНТНА ТЕРАПІЯ У РЕАЛЬНІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ У ПАЦІЄНТІВ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЛІКУВАННІ
258
55.
Сахарова Т. С., Мазур С. І.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРОВІЗОРА В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ПОПИТУ НА БЕЗРЕЦЕПТУРНІ ЛІКИ ВІД ГОЛОВНОГО БОЛЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
261
56.
Сахарова Т. С., Шека А. О.
МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ У ПЕРВИННІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ, СПРИЧИНЕНИХ КРОПИВНИЦЕЮ У ДОРОСЛИХ
264
57.
Свірська С. П., Заліська В. Л.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЕМУЛЬСІЙНОГО КРЕМУ ДЛЯ РУК З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ
267
58.
Сметаніна К., Сільман М., Балецька І., Марчевська А., Дудар Д., Солодуха А.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ФАРМАЦІЇ
270
59.
Таран А. В., Вандяєва А. О.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ДІУРЕТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
275
60.
Ткачова О., Коваленко Л.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ЗВОРОТНОГО НЕЙРОНАЛЬНОГО ЗАХВАТУ СЕРОТОНІНУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
277
61.
Феденько С. М., Слободян Т. П.
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ J01MA14 «МОКСИФЛОКСАЦИН»
281

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

62.
Велимчаниця В. А., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ВИРІШЕННЯ СВІТОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
284
63.
Вовк М. Є., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ
288
64.
Гурківська Т. В., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ОЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
291
65.
Демчина Р. О.
ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНІОНАКТИВНИХ ПАР У СТІЧНИХ ВОДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАМАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО
295
66.
Крулько А. В., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ МІДІ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
299
67.
Процюк М. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ ЯК ЕКОЛОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
303
68.
Сірідюк М. О., Зульфігаров А. О.
ВПЛИВ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
306
69.
Шевчук К. С., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ГРАФЕН – НОВИЙ МАТЕРІАЛ В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА БІОНІЦІ
313

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

70.
Choni I. V., Rogova A. L., Kryshtal A. M.
USE OF WALNUT CROPS FOR IODINE ENRICHMENT OF BAKERY PRODUCTS
317
71.
Авалбаев Г. А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
321
72.
Авалбаев Г. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МОЛИБДЕНА В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
325
73.
Астаф’єв О. Ю., Середа В. О.
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
329
74.
Баку А. М., Морозова А. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ І ВИКОРИСТАННЯ REACT.JS ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
335
75.
Бескоровайный В. В., Аргунов М. А., Пилипенко В. М.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
337
76.
Бєлов П. О., Мандрікін М. С., Катков О. В., Цимбал О. М.
БУДОВА ТА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ НА БАЗІ РОБОТА ПАВУКА
343
77.
Блажко В. В., Бадай Л. Р.
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ КОМПОНЕНТІВ БЕТОННОЇ СУМІШІ ПРИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ЛОПАТКАМИ РОБОЧОГО ОРГАНА
347
78.
Бронніков А. І., Фільчакова Д. Є., Журавель І. В., Руденко І. В., Аргунов М. О.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗЛИВУ РІДИН РІЗНИХ ТИПІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
353
79.
Бруяка О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР У ТВЕРДИХ СПЛАВАХ AL2O3, TiC
360
80.
Ганжа Д. Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕТИВНОСТІ ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРПУСУ КНП “ЛЕБЕДИНСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ К.О. ЗІЛЬБЕРНИКА” ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ З АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
365
81.
Гресс К. С., Манєва Р. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
372
82.
Гулаков С. В., Здраздас М. С.
МОДЕРНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ МЕХАНІЗМІВ КРИСТАЛІЗАТОРА МБЛЗ
375
83.
Гурцаков О. С., Лукавенко В. П.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «ВАЖКОГО ПУСКУ» АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ
378
84.
Задкова О. В., Крижановська І. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ
382
85.
Зуєв І. О.
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ МЕХАНІЧНИХ ВУЗЛІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ
386
86.
Іванов П. В.
ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ
391
87.
Кирисов І. Г.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ШАРУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
394
88.
Коваль М. О., Стеценко К. В., Невлюдова В. В.
ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ
398
89.
Кондратюк А. В.
РОЗРОБКА МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ
403
90.
Кравченко В. О.
РОЗВИТОК БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ — УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»
408
91.
Кулик О. О., Трофимов Н. С., Невлюдова В. В.
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШВИДКОГО ПОШУКУ В ЦІЙ БАЗІ ДАНИХ
414
92.
Куликівська Є. О., Ніжегородцев В. О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, ПРИНЦИПИ І ЦІЛІ ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
421
93.
Макієнко А. С., Матвєєнко Г. В.
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
426
94.
Мамадиёрова Ш. И.
ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ РЕАКЦИИ РАСКИСЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПОТОКОВ НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ
432
95.
Морозова А. І., Андрєєва А. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ У СВІТІ ТА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЯХ
436
96.
Огу Стефні Іфома, Кравець Н. С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ З MAP REDUCE
440
97.
Остапчук В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ КАЛІБРУВАННІ ЛИСТОВИХ ДЕТАЛЕЙ
445
98.
Перекрестний Ю. С., Фурса О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ ТОНЕРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ
450
99.
Петрова Р. В., Биков В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТИПУ ДАНИХ JSONB У ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ POSTGRESQL
454
100.
Приймак О. А., Петрова Р. В.
МЕТОДИ ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ В ГЕТЕРОГЕНИХ БАЗАХ ДАНИХ
458
101.
Протасова Є. В., Мартиш О. О., Петренко В. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ
463
102.
Савченко С. С., Морозова А. І.
ВПРОВАДЖЕННЯ SRM СИСТЕМ У РЕАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
468
103.
Сакун С. О.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ І КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМИ З ПАЛИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
470
104.
Самсонова С. Ю., Сезонова І. К.
РЕІНЖЕНІРІНГ ПРОЦЕСІВ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСІВ KARDEX
473
105.
Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ УКРАЇНИ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
478
106.
Туяхов А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ МОТОР-КОЛЕСА З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЛАГОДЖУВАЛЬНОЇ ПЛАТИ НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА STM32G431CB
485
107.
Хазнаферов М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ПУСКОВИХ РЕЖИМАХ АСИНХРОННИХ ТА СИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
488
108.
Хом’як Е. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБОЛОНКИ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧОГО ЕЛЕМЕНТУ
490
109.
Шокотько Л. М., Середа В. О.
ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ-ОБЧИСЛЕНЬ. ПЛАТФОРМА BOINC
495
110.
Шульга О. В., Сокіріна В. О.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ІНФОРМАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КІЛЬКОСТІ ШЛЯХІВ РОЗСІЮВАННЯ
500
111.
Щетініна А. В., Морозова А. І.
UML-ДІАГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
503

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

112.
Boykuziev I. M.
APPLICATION OF THE METHOD OF ALGEBRAIC CRYPTANALYSIS TO THE ENCRYPTION ALGORITHM S-KN1
505
113.
Usmonov I.
KEY DISTRIBUTION PROTOCOL FOR COLLECTIVE ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM USING POLAR FILTERS
512
114.
Vasylyev M. O., Voloshkо S. M., Kruhlov I. O., Orlov A. K.
LOW ENERGY PLASMON SPECTROSCOPY OF THE Si(111) SURFACE FOR SOLAR ENERGY STORAGE
517
115.
Бурмістров О. М.
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЇ УЗ ЗОНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСІВ У РІДИНАХ
523
116.
Яценко В. О., Без’язичний М. В.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ АВТОМАТІВ НА УПРАВЛЯЮЧИХ ПЕРЕХОДАХ КВАНТОВОЇ СИСТЕМИ
530

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

117.
Грех В. І.
CКЛАДОВІ ТА НЕВІД’ЄМНІ ЧАСТИНИ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ
537
118.
Корженівська В. С.
ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
544
119.
Кривоберець М. М., Кожанова А. Р.
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРЕЦІЇ: ОСНОВНІ ТУРИСТИЧНІ ПОТОКИ
550
120.
Ляшок Д. К.
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ У ДРУГОМУ ДЕСЯТИРІЧЧІ ХХІ СТ.
556
121.
Трухан М. Л.
ТУРОПЕРАТОРИ ТА ТУРАГЕНТИ-ЮРИДИЧНІ ОСОБИ І ФОП ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В 2020 Р.
564
122.
Чубрей О. С., Чубрей М.-А. Ю.
ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
568

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

123.
Кустурова О. В., Жуган О. А., Сугробов М. О., Печеніжська А. В., Ільїнська О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ОСІДАННЯ ВИБУРЕНОЇ ПОРОДИ ЗАДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АВАРІЙНОСТІ НА ВИРОБНИЦТВІ
573

 АРХИТЕКТУРА

124.
Черопіта А. Р.
РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО
577

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

125.
Hruzevskyi O., Venger A.
METHODS OF ONLINE EDUCATION OF PRINCIPLES OF ELECTROPHORESIS
581
126.
Sultonova Moxichexra Anvarjon kizi
METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF BIOLOGICAL EDUCATION
583
127.
Агалаков В. С., Стоянова М. Д.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР
589
128.
Агалаков В. С., Тімар В. С.
ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
597
129.
Барковська О. О., Лілянова І. А.
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
604
130.
Бірюкова І. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
610
131.
Божко Е. О., Ожинська Ю. О., Настека Т. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗУМОВОГО ТА ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА САМОПОЧУТТЯ СТУДЕНТА
617
132.
Болібрух Н. А., Караханов Д. А., Назарук А. Б.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ САМООСВІТИ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИКИ
623
133.
Буданов М. П.
ПІДВІЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
628
134.
Гладка І. А., Романюк В. Л., Гончарова Т. В.
КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ РОБОТІ З ПОЕТИЧНИМИ ТЕКСТАМИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПЕРШОМУ КУРСІ
632
135.
Грушка В. В.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
637
136.
Добрунова Д., Горбань В. В.
ЕКСКУРСІЯ «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТОМОФАУНИ ЦПКВ «ДУБОВИЙ ГАЙ»» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
643
137.
Дядюра Г. М., Кухарєва-Рожко В. І., Колесник Д. М.
УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
645
138.
Євтушик Д. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
649
139.
Жданкін А. Є.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ (ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ МІКРОПРЕПАРАТІВ) ПІД ЧАС УРОКІВ БІОЛОГІЇ
656
140.
Заінчковська А. С.
РОЗРОБКА КОРЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ОРГАНІЗМУ
662
141.
Івахненко В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
667
142.
Канак Л. А.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
670
143.
Караханов Д. А., Назарук А. Б., Болібрух Н. А.
РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ В УЧНІВ
676
144.
Кононец Н. В., Бут Я. Ю.
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
679
145.
Конопельник М. М.
КОНЦЕПТ «НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ» В ЗМІСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
684
146.
Красилюк І. А., Нагожук Д. О., Джеджула О. М.
СТРУКТУРА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
689
147.
Крукевич Л. Я.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ – ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
693
148.
Лисаченко О. Д., Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Борута Н. В., Шевченко К. В.
РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ «ЗАГАЛЬНОЇ ЕМБРІОЛОГІЇ» ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
698
149.
Мірошніченко В. І.
РОЛЬ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА
703
150.
Мудрагель Н. А., Богуславський В. В., Білан Д. А.
БОКС. ТАЙСЬКИЙ БОКС. РІЗНИЦЯ МІЖ ТАЙСЬКИМ БОКСОМ Й ЗВИЧАЙНИМ
707
151.
Мудрагель Н. А., Богуславський В. В., Білан Д. А.
ПЛАВАННЯ
711
152.
Назарук А. Б., Караханов Д. А., Болібрух Н. А.
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
716
153.
Нестеренко В. В.
ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД МОЛОДІ
719
154.
Онищенко Є. В., Білан Д. А.
ФРІ-ФАЙТУ; ДЖИУ-ДЖИТСУ
725
155.
Онищенко Є. В., Білан Д. А.
ФУТБОЛ, ЯК ОЛІМПІЙСЬКИЙ ВИД СПОРТУ
730
156.
Онищенко Є. В., Білан Д. А.
ВОЛЕЙБОЛ, ЯК РОЗВИТОК МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ
734
157.
Підлісний Є. В.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
738
158.
Плющ В. М.
РОЗВИТОК САМООСВІТНІХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
741
159.
Погодіна М. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
746
160.
Пристінський Р. В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ КЕРІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
751
161.
Раєць Г. В.
МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ «М’ЯКОГО» ФІТНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА НАВАНТАЖЕННЯ
758
162.
Ракитянська К. А., Древняк Л. П.
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ ЯК ЧЛЕНАМИ КОМАНДИ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ
763
163.
Савінова І. І.
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
768
164.
Сахно Б. П., Колесник М. Ю.
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ
773
165.
Семейкин М. Ю., Воронина О. В., Аушева О. С.
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ КЛУБА «ЧЕМПИОН»
781
166.
Середа І. Д.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
785
167.
Смирнова М. В., Рибій Л. А.
HOW TO TEACH PRONUNCIATION
794
168.
Снігір Т. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ ПІДЛІТКІВ
798
169.
Сошинська Н. В.
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНИХ ВПРАВ
802
170.
Спиридонова Є. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ В КОЛЕДЖАХ СПЕЦКУРСУ КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР «АВТОРСЬКА СТУДІЯ АМАТОРІВ ПРАВА»
807
171.
Тарасенко С. М., Амірова І. М., Лимар О. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ У ХОДІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
813
172.
Тирон В. О.
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
816
173.
Титаренко Н. В.
РОЛЬ ОСВІТНІХ ІНДИКАТОРІВ У РЕФОРМІ НУШ
823
174.
Фідірко М. О., Кокотєєва А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
830
175.
Фідірко М. О., Смолякова І. Д.
ДО ПРОБЛЕМИ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
833
176.
Цись Я. Д., Цись Н. О.
ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
836
177.
Шліхар В. В.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
842
178.
Шульгіна В. Д., Макаренко О. Є., Макаренко Є. Є.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
845
179.
Щербак І. В.
СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ У НАПРЯМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
851
180.
Яковенко Ю. Л., Кінішенко Н. Л.
КРОСВОРД ЯК ПРИЙОМ НАВЧАННЯ
855
181.
Яремчук С. М., Бойко Г. И.
НЕДОСТАТКИ ВИРТУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ПО УКРАИНСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ КАК ИНОСТРАННЫМ В ПРОЦЕССЕ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
859

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

182.
Архіпова І. Д.
СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
864
183.
Безпалько О.
ТЕМПЕРАМЕНТ І ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ
867
184.
Гаврилов О., Кічук А. В.
АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЄВИХ ОПЕРАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
872
185.
Головко О.
КОЛЕКТИВНІ МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА ІЗ СПІВРОБІТНИКАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ З ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
877
186.
Головченко С. І., Негрун О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖСТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ПРОЯВАХ ВОЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
883
187.
Головченко С. І., Таран А. С.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ВНУТРІШНЬО-ОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
889
188.
Григор’єва Д. О.
МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА: ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ
895
189.
Іваненко І. В., Меднікова Г. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ
904
190.
Кедрова А. В., Нестеренко М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АДАПТАЦІЇ ТА ЗАХИСНО-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ У ЗДОБУВАЧІВ
910
191.
Кононова М. М., Ігнатьєва Л. Л.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
915
192.
Кукса Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
920
193.
Кулдошина Н. О., Крамченкова В. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ У ПОВТОРНОМУ ШЛЮБІ
927
194.
Ліпінська Е. В.
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АГРЕСІЇ
932
195.
Ляпунова О.
НЕВПЕВНЕНІСТЬ У ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
938
196.
Мазоха І. С., Воробйова А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЇ
945
197.
Мартинова Г. А.
ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ
952
198.
Нікітіна Т. О.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ (ПОМ’ЯКШЕННЯ) БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
955
199.
Рамбовська Н. В., Єльчанінова Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ПРАВООХОРОНЦІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
960
200.
Рудковська О. В.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЕКСКУРСІЇ – ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ І НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ COVID-19 (ЗА ДОСВІДОМ У ПАЛАЦІ СТУДЕНТІВ ДНУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА)
965
201.
Саріогло О. А., Гірчук І. О.
ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ СТРАХІВ
971
202.
Трофименко А. В.
КОПІНГ СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
977
203.
Туриніна О. Л., Мартиненко М. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ У ВАГІТНИХ
983
204.
Яковлева С. Д., Петрова А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОМАНДИ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ І БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ МОВЛЕННЄВИМИ ВАДАМИ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
989

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

205.
Агалков В. С., Морока С. Р.
TRX, ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ФІТНЕСУ ДЛЯ МОЛОДІ
996
206.
Агалков В. С., Морока С. Р.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАНЯТТЯ ЧЕРЛІДИНГОМ В ШКОЛАХ
1000
207.
Зайончківська І. П.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ РЕЛІГІЇ, НАЦІЇ І КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
1004
208.
Лопатін В. В.
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ СІМ`Ї В УКРАЇНИ
1010
209.
Попова О. Б.
СПОРТИВНА ЛЮДИНА В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1014

 ЖУРНАЛИСТИКА

210.
Гайда О. М., Борсук Н. І., Онищук В. М.
АКТИВНЕ СЛУХАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ІНТЕРВ’Ю
1018
211.
Лизанчук В. В., Білоус О. М., Білоус Р. О.
МЕНТАЛЬНА ОСОБЛИВІСТЬ УКРАЇНЦІВ У КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
1025
212.
Недоступ А., Можина А.
ДИСКРИМІНАЦІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЗА ВІКОМ В УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-МЕДІА
1032
213.
Рудик М. С., Шайда Н. К., Бердак Х. М.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ЗМІ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ
1037

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

214.
Аксютенко Б. О., Корнієнко В. В.
ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИРКОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
1043
215.
Коломієц В. О., Зінченко А. Г.
ЧИННИКИ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНИХ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ
1050
216.
Невальоний В. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДИЗАЙНІ УКРАЇНИ НА ДАНОМУ ЕТАПІ
1062
217.
Романова А. С., Кривуц С. В.
АРХІТЕКТУРА МАРКА ФОРНЕС
1068
218.
Хмельниченко Е. О.
ЗВ’ЯЗОК МУЗИКИ З МАТЕМАТИКОЮ
1073

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

219.
Баран Я. С., Іваночко Г. О., Іваночко О. Ю., Хомишак О. М.
ВІД КРАЄЗНАВСТВА ДО ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ: ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ ВУЗЬКОКОЛІЙКИ «ВЕРХНЄ СИНЬОВИДНЕ – МАЛЬМАНСТАЛЬ»
1080
220.
Денисенко К. О., Чернуха О. В.
ГОЛОДОМОР 1921-1923 РР.( НА УКРАЇНІ)
1087
221.
Емец А. С., Фоменко К. Н.
АНАЛИЗ ТЕОРИИ «ВЛАСТИ-СОБСТВЕННОСТИ» В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ «ОСЕДЛОГО БАНДИТА»
1092
222.
Золотарьов В. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ РОСІЇ ЩОДО УКРАЇНИ
1097
223.
Котляров П. М.
ЛЕТЮЧІ ЛИСТКИ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ДОБИ РЕФОРМАЦІЇ
1102
224.
Міськов І. О.
ДАВНІ ПЕЧАТКИ М. БЕРЕГОВА
1108
225.
Чечельницька Г. В., Семенова А. І.
СТАРОДАВНІЙ РИМ У ПРИЗМІ ОЦІНОК М. П. ДРАГОМАНОВА ТА ІНШИХ ІСТОРИКІВ
1112
226.
Чирков О. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА РЕАКЦІЄЮ СУСПІЛЬСТВА В ЕТНОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ НА ПОЛІТИКУ РЕВАНШУ РФ
1119
227.
Чмихало Г. Г., Понамарчук Є. Л.
ЗБИТІ В’ЄТНАМСЬКИМ ОПОЛЧЕННЯМ
1126

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

228.
Любчук О. К., Васьковська А. О., Ліпинський Л. К.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ СЕМИ ЧУДЕС УКРАЇНИ
1131
229.
Овчаренко Т. С.
ТЕАТРАЛЬНА СПАДЩИНА А. Б. БАКАНУРСЬКОГО В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ КУЛЬТУРОЛОГІВ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ЖИТТЯ. ГРА. ТЕАТРАЛЬНІСТЬ»)
1138
230.
Овчаренко Т. С.
«ТЕАТРАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ» ЯК НОВА ФОРМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (АНАЛІЗ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ А. Г. БАКАНУРСЬКОГО)
1141
231.
Полешук Р. А.
РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ АРХЕТИПІВ У ВИСВІТЛЕННІ СВІТОГЛЯДНОГО КОНТЕКСТУ ЕПОХИ
1147

 ЛИТЕРАТУРА

232.
Глава Л. О., Юмрукуз А. А.
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ПРОЗИ САБАХАТТІНА АЛІ ЯК ПИСЬМЕННИКА ПЕРІОДУ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
1155
233.
Жукова О. В., Рикова О. С.
АНАЛІЗ РОМАНУ М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» ЗАСОБАМИ ЛОГАРИФМІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. МАТЕРІАЛИ ДО БІНАРНОГО УРОКУ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МАТЕМАТИКИ
1159

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

234.
Акєнтьєва Л. О., Мороз В. В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ
1162
235.
Кальцева С. І., Тирон В. О.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
1168
236.
Мочков О. Б.
ЩО ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА РУХУ ОПОРУ
1174
237.
Орлянський В. С.
ІСТОРИЧНА ОСНОВА ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
1180
238.
Пересада Д. С., Яковець А. В.
МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ ДЕРЖАВИ: ФАКТОРИ І КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ США)
1184
239.
Позняк А.
УКРАЇНСЬКІ МАС-МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
1198
240.
Половко О. О.
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ
1213
241.
Рєзанова Н. О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
1216
242.
Савченко А.
ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
1221
243.
Фамова Х.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ
1225
244.
Хлівнюк Т. П.
«ШОВІНІЗМ ДОБРОБУТУ» ЯК НОВІТНЯ ТЕНДЕНЦІЯ У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ СОЦІАЛЬНОГО ТИПУ
1239

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

245.
Бондарь С. О., Коняшина І. Б., Семеняченко О. А., Ріжняк О. Л.
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЙ. АНОТАНЦІЯ КУРСУ
1246
246.
Гейдел А. М., Антамонова В. В.
ДИНАМІКА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ СХОДУ І ЗАХОДУ
1250
247.
Гейдел А. М., Богатирьова Д. І.
КОНЦЕПТ «ДОЛЯ» НА СЛОБОЖАНЩИНІ ТА БОЙКІВЩИНІ
1256
248.
Гейдел А. М., Харченко В. В.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА ЯК КУЛЬТУРА ОФІЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ТА ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
1262
249.
Демченко В. М.
ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВИ – УВАГА ДО МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
1268
250.
Іваночко Г. О., Олексин Н. М., Іваночко О. Ю., Баран Я. С.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КАЗІМЄЖА ВЄЖИНСЬКОГО
1273
251.
Ігнатенко Д. Є.
ДЕСТРУКТИВНА МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ
1279
252.
Іорданова Д. М., Юмрукуз А. А.
ГРУПИ МАЙБУТНІХ ЧАСІВ В ТУРЕЦЬКІЙ ТА ГАГАУЗЬКІЙ МОВАХ: КОНТРАСТИВНИЙ АНАЛІЗ
1283
253.
Лазірко Н. О., Онім З.
ДИДАКТИЧНИЙ АЛЕГОРИЧНИЙ ЕПОС: «РОМАН ПРО ТРОЯНДУ»
1289
254.
Лазірко Н. О., Разумна А. А.
РОМАН Р. ОЛДІНҐТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ» І ТРАДИЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ»
1296
255.
Линтвар О. М., Сорокотягіна К. І.
СИНТЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Л. КЕРРОЛ «АЛІСА В ДИВОКРАЇ»)
1303
256.
Нікітенко В. В., Козубай І. В.
ІНШОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1309
257.
Світліковська О. А.
СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕКСТІВ
1313
258.
Стригун Я. Ю.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ)
1320
259.
Студоляк О. О.
КОНТРАСТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ГУМОРУ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ТВІТТЕР
1327
260.
Хилюк О. М., Пилипчук М. Л.
ТИПИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕПІТЕТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1334
261.
Шабанова Т. В., Сагун А. В.
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ. МАТЕРІАЛИ ДО ІНТЕГРОВАНО-ІНТЕРАКТИВНОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ШЕСТИ КАПЕЛЮХІВ ЕДВАРДА ДЕ БОНО
1339
262.
Штир Р. М.
КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Г. ВЕЛЛСА «МАШИНА ЧАСУ»)
1342
263.
Яpошенко Ю. І.
УКPAЇНСЬКОМОВНЕ ВІДТВОPЕННЯ ШТУЧНОЇ МОВИ NADSAT (НA ПPИКЛAДІ PОМAНУ-AНТИУТОПІЇ Е. БЕPДЖЕСA “A CLOCKWORK ORANGE”)
1353
264.
Яблонська Т. М., Гайдаржі М. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗПІЗНАВАЛЬНИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОЗНАК СИНОНІМІВ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
1357

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

265.
Гайворонюк Н. В.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ І ПОНЯТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
1364
266.
Пищалка А. П., Кунденко Я. М.
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМЦЯ
1370

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

267.
Naumova M. A., Horobets V.
REGIONAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES OF POLAND AND UKRAINE: COMMON AND DIFFERENT
1373
268.
Naumova M. A., Horobets V.
THE IMPACT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT IN UKRAINE
1376
269.
Артюх О. В., Капсамун А. А.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ
1379
270.
Бакаляр Д. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУВАННЯ ЗА РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
1383
271.
Баран Р.
АВІАКАТАСТРОФА В САЛОНІКАХ ТА ЇЇ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ В ІСТОРИЧНІЙ ХОДІ ДАП «ЛЬВІВСЬКІ АВІАЛІНІЇ»
1388
272.
Батова Д. О., Проскурня О. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ПРОЦЕДУРИ САМООЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
1401
273.
Білаш С. В., Кміть В. М.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
1405
274.
Бірюченко С. Ю., Орлова К. Є.
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1411
275.
Бондаренко Н. В., Лободзинська Т. П.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ
1417
276.
Братінова М. Г., Мазурак І. І., Петренко О. П.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
1421
277.
Бубленко А. І., Артюх О. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1425
278.
Вельбой Л. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1428
279.
Вініченко С. О.
КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРАРНОГО РИНКУ
1434
280.
Гевлич І. Г., Ткачук А. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
1437
281.
Дмитрук І. Я., Тоцька О. Л.
ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ДОХОДАХ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
1440
282.
Жердєва О. О., Калініченко Л. Л.
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗІ
1443
283.
Зеленчук Н. В.
ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДХОДІВ, ЩО ПРОДУКУЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ
1449
284.
Зелінська Г. О., Жибак І. П.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
1454
285.
Іванов А. М., Ісачкова К. О., Сітнікова М. В.
КОЛИШНІ АКРОПОЛІ — СУЧАСНІ ПАРКИ ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1461
286.
Іванов А. М., Малишева Д. І., Шмідт Д. С.
РЕСТОРАН «TЕPPANYAKI» ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХАРЧУВАННЯ НА КРУЇЗНОМУ ЛАЙНЕРІ «CОSTA SMERALDA»
1466
287.
Клочан В. В., Клочан І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1473
288.
Котуранова Т. В., Коногова М. А.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ГРАФЕНОВОГО БЕТОНУ В УКРАЇНІ
1477
289.
Кравченко Т. Д.
ПОЗИКОВІ КОШТИ БАНКІВ В ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1481
290.
Лемеш В. Н., Ипатенко Е. Э.
УЧЕТ ТОКЕНОВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1489
291.
Лемеш В. Н., Кравцова Е. С.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
1496
292.
Лободзинська Т. П., Найденко К. А.
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄС В АВТОМОБІЛЕБУДІВНОМУ БІЗНЕСІ
1501
293.
Любчук О. К., Андрєєв В. Д.
ТУРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО
1505
294.
Любчук О. К., Гончар В. Д., Зацепіна Т. В.
НОВІ ТРЕНДИ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ ХIХ СТ.
1512
295.
Макаревич А. А., Проскурня О. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СИСТЕМНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1517
296.
Марченко М. С., Лободзинська Т. П.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
1520
297.
Машкара-Чокнадій В. В., Пачкал К. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1523
298.
Мельник А. М., Роганова Г. О.
АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
1529
299.
Микитенко Н. В.
ЗМІНА СПОЖИВЧИХ НАСТРОЇВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
1534
300.
Мороз М. В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1540
301.
Мужило М.-А. Б., Кміть В. М.
АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
1546
302.
Музика В. С., Гуріна Н. В.
ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ
1554
303.
Мямлін В. В.
МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОШЕЙ В НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ
1560
304.
Наверська В. В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1567
305.
Найдьонова Ю. О., Жихор О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
1572
306.
Наумова М. А., Мусієнко І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ЕКОНОМЕТРИЧНОЮ МОДЕЛЛЮ
1578
307.
Нехай В. А.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
1582
308.
Перебийнiс Ю., Iванець I. В.
КРАУДСOРСИНГ: СУТНIСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
1586
309.
Піскунов Р. О., Міненко В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ» АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
1589
310.
Плешакова О. Д., Гурко В. Б.
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ВЫБОРА ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
1592
311.
Погоріла Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1594
312.
Покровська Н. М., Сакара М. В.
ДИНАМІКА ІМПОРТНИХ ПОСТАВОК ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНУ В 2019-2020 РР.
1597
313.
Полякова С. С., Ярова І. Є.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ
1600
314.
Репко А. С., Куліш Г. П.
КРАУДФАНДИНГ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
1607
315.
Руденко І. В., Педченко А. О.
ЩОДО МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
1611
316.
Рудь Ю. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ
1615
317.
Русінова О. С., Комісарчук О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
1624
318.
Сазонова С. В.
СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1630
319.
Смирнова Т. А., Куліш І. А.
ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ
1635
320.
Сокирко О. С., Шепиленко В. Ю., Савчук С. В.
НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ РАДЕХІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1638
321.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА СПОСОБАМИ МЕТОДУ НА ОСНОВІ ДОХОДУ
1645
322.
Тєшевa Л. В., Габiбова Є. Н.
ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВAННЯ КОМAНД В ОРГAНIЗAЦIЯХ
1650
323.
Ткаченко А. А., Рижай О. М.
ІНВЕСТИЦІІ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
1653
324.
Ткачук В. В.
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
1656
325.
Томчук В. В., Кравчук К. О.
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
1662
326.
Турчіна С. Г., Клименко А. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
1667
327.
Устименко К. А.
ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
1673
328.
Фесенко В. В., Новікова А. О.
ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1677
329.
Філоненко М. М., Шкурат Д. С.
ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ БРЕНДИНГУ
1683
330.
Фролова Н. В., Канцур І. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ
1686
331.
Хоменко Г. Ю., Александрова Є. Д., Загорудько А. М.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ ВЕНЧУРНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ
1691
332.
Хоменко Г. Ю., Мирошниченко І. П., Чудеснікова А. О.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ
1697
333.
Шишпанова Н. О., Слюсар Я. І.
КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ТOВАРІВ НА СВІТOВOМУ РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
1702
334.
Шкварилюк М. В.
ЗЕЛЕНЕ ФІНАНСУВАННЯ, ЯК СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФІЛОСОФІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1705
335.
Шкригун В. Л., Хазанова Н. М.
ПИТАННЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ВІДВАЛІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
1709

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

336.
Анісімов Д. О., Гупал Д. С.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ АБО ПЕРЕВИЩЕННЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1714
337.
Антонов С. С., Кисельов А. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З НЕГЛАСНИМИ ПОЗАШТАТНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
1720
338.
Боровський А. С., Анісімов Д. О.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ
1724
339.
Голуб Н. О.
КОНТРОЛЬ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ КОНЦЕНТРАЦІЯМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
1727
340.
Городовиков О. О., Цуркаленко Д. П.
ПОНЯТТЯ КОРПУСУ ОПЕРАТИВНО-РАПТОВОЇ ДІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ Й ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ ЙОГО ПРАЦІВНИКІВ
1733
341.
Гришин Н., Цуркаленко Д.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ
1742
342.
Гурська Н. М., Щетініна Т. О.
ПРАВА ДИТИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1746
343.
Дума А. А., Волков Ю. М.
МЕНТАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ — СПОСІБ ПОЛІПШЕННЯ СТРІЛКОВИХ УМІНЬ КУРСАНТІВ
1751
344.
Задорожня І. І., Цуркаленко Д. П.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
1757
345.
Захарченко О. В., Гавдій І. В., Бондаренко В. І.
ТИМЧАСОВЕ ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
1760
346.
Качан І. В., Савенко В. П.
ЗАПОДІЯННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ШЛЯХОМ ОБМАНУ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ
1765
347.
Кметик Х. В., Кононенко А. С.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРИВАТНОГО ПРАВА
1768
348.
Колесніков А. П., Чмир М. І.
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ
1772
349.
Корогод С. В., Бабіч Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
1776
350.
Корогод С. В., Рибалко М. Д.
ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПОСОБИ ЗАПОБІГАННЯ
1779
351.
Кочеткова П. С.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДОПИТУ АДВОКАТА ЯК СВІДКА
1783
352.
Куляк Б. В., Цуркаленко Д. П.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1787
353.
Лапік Н. С.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, В ПІДПОРЯДКУВАННІ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ БЛИЗЬКІ ОСОБИ
1792
354.
Логвиненко Є., Цуркаленко Д. П.
ЗАСТОСУВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ГАРАНТІЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
1799
355.
Макаренко В. І., Цуркаленко Д. П.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ОЧИМА ДІТЕЙ
1805
356.
Макеєва О. М., Євченко А. О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
1810
357.
Мішина А. А., Руських І. В.
THE RELEVANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES FOR LAWYERS
1816
358.
Морар М. М., Дудник О. В.
СКЛАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1820
359.
Муляр Г. В., Ховпун О. С.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ Є ПІДОЗРЮВАНИМИ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1823
360.
Никитенко Д. С., Анісімов Д. О.
ФАКТОРИ ЗАГРОЗИ ОСОБИСТІЙ БЕЗПЕЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
1830
361.
Павленко Е. П., Корогод С. В.
ОБ’ЄКТ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
1835
362.
Пересунько І. О., Анісімов Д. О.
РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ГРОМАДЯН, ЯКІ ВПЕРШЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА СЛУЖБУ
1839
363.
Раковчук Д. О., Цуркаленко Д. П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1842
364.
Савенко Г. Б., Цуркаленко Д. П.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В УКРАЇНІ
1846
365.
Сизько В., Цуркаленко Д.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
1848
366.
Усатенко В. В., Мітусова К. С.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЮ ПРАВА НА ПРАЦЮ
1853
367.
Утвенко В. В., Цуркаленко Д. П.
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАГРУДНОЮ КАМЕРОЮ
1857
368.
Хижняк Т. В., Кисельов А. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНИХ ПРАЦІВНИКІВ НПУ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
1859
369.
Цуркаленко Д. П., Василенко М. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ
1862
370.
Цуркаленко Д. В., Дудник О. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
1865
371.
Цуркаленко Д. В., Понятих Є. Р.
ПРОБЛЕМИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ
1869
372.
Цуркаленко Д. П., Северин О. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
1872
373.
Цуркаленко Д. В., Черкасова О. М.
РОБОТА ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
1875
374.
Цуркаленко Д. В., Штода Д. К.
ОРГАНИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
1878
375.
Шапошник М. Ю., Корогод С. В.
ЕКСТРАДИЦІЯ
1881
376.
Шапошник М. Ю., Цуркаленко Д. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1884
377.
Шрамко Д. М., Цуркаленко Д. П.
СВАВІЛЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА ПРИВИЩЕННЯ НИМИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
1887

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: