VI Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 12-14.02.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

12-14.02.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-12-14-02-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Вискуб Р. С., Скнипа Н. Л.
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА РІЗНИХ ФОНАХ ЖИВЛЕННЯ
13
2.
Мальон А. Л.
ТОВАРНА СТРУКТУРА СТИГЛИХ ПОХІДНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В ГОРГАНАХ НА ПРИКЛАДІ ВИГОДСЬКОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
17
3.
Маріуца A. Е., Борисенко Н. О., Оборський В. П.
АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНТОНІНСЬКО–ЗОЗУЛЕНЕЦЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ЛУСКАТОЇ ТА РАМЧАСТОЇ ПОРІД КОРОПА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ISSR-МАРКЕРІВ
21
4.
Супрунець А. В.
САНІТАРНИЙ СТАН ЛІСІВ У ФІЛІЇ «КЛЕСІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Binate Gaoussou, Shikhaliyev Namik, Qacar Ayten, Ahmadova Nigar, Shafiyeva Samira, Maharramov Abel, Ganbarov Khudaverdi
STUDY OF ARYLHYDRAZONES OF α -KETO ESTERS AGAINST FOUR GRAM-NEGATIVE PATHOGENIC BACTERIA
28
6.
Onufriiev O., Sirenko A.
ABNORMALITIES OF CENTROMERES AS A CAUSE OF GENOME INSTABILITY OF CANCER CELLS IN CHILDREN WITH ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA
33
7.
Vasyliuk O., Skrotskyi S., Khomenko L.
ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF STRAINS OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FRESHWATER FISH
39

MEDICAL SCIENCES

8.
Aravitskiy E. O.
FEATURES OF THE DYNAMICS OF THE CELLULAR COMPOSITION OF THE THYMIC SUBCAPSULAR ZONE IN THE POSTNATAL PERIOD AFTER INTRAUTERINE EXPOSURE TO STAPHYLOCOCCAL ANATOXIN
43
9.
Khubetova I.
LIFE QUALITY IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE. ASSESSMENT TOOLS
45
10.
Obolonska O., Samoilenko V.
PECULIARITIES OF RENAL BLOOD FLOW IN CHILDREN WITH RECURRENT KIDNEY DISEASES
49
11.
Yelenskyi V.
MAIN MECHANISMS OF STATE REGULATION OF DENTAL CARE IN UKRAINE: CHALLENGES AND PROSPECTS
51
12.
Герасименко О. І., Герасименко Є. О., Герасименко К. О., Герасименко О. В.
РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ МЕТАСТАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
57
13.
Городнов Є. В., Прощенко А. М.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
63
14.
Косовський В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПЕРШОГО ПСИХОТИЧНОГО ЕПІЗОДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ДВОРІЧНОГО КАТАМНЕСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
73
15.
Літвинова А. М., Єфименко Є. О., Черепенко В. Є.
ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
76
16.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Данюк Д. Е.
ЗАСТОСУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ВІДБИТКОВОЇ ЛОЖКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ЯКІСНИХ ВІДБИТКІВ
79
17.
Пікалов Д. В., Малик Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ВАРФАРИНУ В ЯКОСТІ ПРЕПАРАТУ ДЛЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТЕРАПІЇ
81

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

18.
Rozova D. V., Sichkar A. A., Sayko I. V., Mansky O. A.
JUSTIFICATION OF THE CAPSULES COMPOSITION AND TECHNOLOGY WITH EXTRACTS OF LADY’S THUMB AND COMMON YARROW
85
19.
Tokar M. V., Sichkar A. A., Sayko I. V., Kryklyva I. O.
JUSTIFICATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF THE CAPSULES BASED ON THE STINGING NETTLE RHIZOME WITH ROOTS EXTRACT
87

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Polyvanov Ye., Okovyty S., Kondratiuk N.
DESCRIPTION OF THE MOLECULAR STRUCTURES OF SOME GLUCURONIDE FAMILY MICROBIAL GUMS AND ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF THEIR USE IN TARGETED PRODUCTIONS OF UKRAINE
89
21.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ АММОНОЛИЗ 4-ХЛОР-о-КСИЛОЛА МЕТОДОМ ОДНОСТАДИЙНОГО ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 4- ХЛОРФТАЛОДИНИТРИЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ФТАЛОЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПИГМЕНТОВ
92

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Gurin A. L., Pimchenko A. I.
DEVELOPMENT OF A CRYPTOGRAPHIC MESSENGER SYSTEM IN THE CLOUD ENVIRONMENT BASED ON THE PROBLEM OF A MATHEMATICAL SAFE ON GRAPHS
99
23.
Kapіtsa M., Hryshchenko M., Bobyr D., Bohomolov A.
DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE CYLINDER-PISTON GROUP USING THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX
104
24.
Khokhlov A. V., Khokhlova L. Io.
PLANT BIOSORPTION COMPLEX FOR DETOXIFICATION OF PESTICIDES IN SOILS
110
25.
Kiriyenko S. K., Mukoid R. M.
2-FURFURAL CONTENT IN BEER
116
26.
Домнічев А. О.
МОДИФІКАЦІЯ МІЦНОСТІ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ, ОТРИМАНОГО З СУМІШІ НАНОПОРОШКІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
122
27.
Піскун І. О.
ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ТВЕРДІННЯ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
126
28.
Саилов Рахиб Ага-гюль оглы
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА КИНЕТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ПРОЦЕССЕ СУШКИ В БУНТАХ
128
29.
Стефанов В. О., Гамора В. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ МАСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В КОНТАКТ «КОЛЕСО-РЕЙКА»
134

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Вишневецький О. Л.
ІДЕМПОТЕНТИ ІМОВІРНІСНИХ ФУНКЦІЙ НА СКІНЧЕННИХ ГРУПАХ
138
31.
Музафарова С. А., Ташланова Д. М., Низомов Н. Б.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЁМКОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР
142

GEOGRAPHICAL SCIENCES

32.
Беркова О. П., Шевченко І. О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
149

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Buynevich I. V., Hasiotis S. T.
GEOSCIENCE RESEARCH AND EDUCATIONAL MINI-EXHIBITS: ICHNOLOGY AND ZOOGEOMORPHOLOGY
154

 ARCHITECTURE

34.
Кривцов О. В., Строкіна А. О., Дрозденко К. С.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ
158
35.
Майєр В. Р., Войко Н. Ю.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТОТАЛЬНО ЗРУЙНОВАНОГО МІСТА ХІРОСІМА
163
36.
Пігуль О. В., Дрозденко К. С., Літвін Д. О., Бесараб Д. С.
ВІДНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ: ЗАСТОСУВАННЯ 3D ДРУКУ У ВІДБУДОВІ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
170

 PEDAGOGICAL SCIENCES

37.
Bren Oks., Bren Oleks., Podorozhny S., Solonenko A., Zameniahre O.
THE GAMIFICATION OF SCHOOL EDUCATION: A 25-YEAR ANALYSIS OF WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS
175
38.
Haidai I. O., Syvak O. B., Kovalchuk I. S.
THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS OF LANGUAGE SPECIALTIES
179
39.
Андрощук А. Г.
CHATGPT І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТІ: РИЗИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ
185
40.
Боса В. П.
ЗМІСТ ТА КОНТЕНТ КОНЦЕПТА «ІНФОРМАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ІНФОРМОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІТ У ПІДГОТОВЦІ ФІЛОЛОГІВ
193
41.
Дем’янко Н. Ю.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КУРСІ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МИСТЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ»
200
42.
Дзізінська О. В.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ МАТЕМАТИЧНІ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ
204
43.
Діденко Н. М.
НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ: СТРАТЕГІЇ ТА ВИКЛИКИ В СУЧАСНІЙ ФАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
211
44.
Дишкант М. В.
ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
216
45.
Журавель О. А., Криваль Р. В.
ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
220
46.
Загорулько Л. Л.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
224
47.
Купрієнко О. С., Діденко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЄКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ М. СУМИ
230
48.
Лаповець Л. Є., Луців Н. З., Дем’янчук Н. Р.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
237
49.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ФАХІВЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
242
50.
Фляга І. Л.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
252
51.
Юстенюк О. С.
ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
258

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Безматерних А. С., Пашко А. О.
РОЛЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
262
53.
Кантарьова Н. В., Дикіна Л. В.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЛІКАРІВ
265
54.
Лозінська Н. С., Пішко І. О.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ ДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
272
55.
Миропольцева Н. І., Саламага А. П.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: КОНЦЕПЦІЯ ТА СКЛАДОВІ
276
56.
Митрофанова І. О.
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
280
57.
Михайлова Д. С.
СПІВЗАЛЕЖНІСТЬ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ
283
58.
Михайлова Д. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ТА СПІВЗАЛЕЖНОСТІ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ
288
59.
Селюкова Т. В., Стеценко А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА САМОКОНТРОЛЮ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДСНСУ
293

 ART

60.
Чугай Н., Луговський О., Ткаченко М.
БОТАНІЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК СПОЛУЧНА ЛАНКА МІЖ МИСТЕЦТВОМ І НАУКОЮ
299

 HISTORICAL SCIENCES

61.
Musayeva Z.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN REPUBLIC OF AZERBAIJAN
304

LITERATURE

62.
Чикур Л. Д.
ПОВІСТЬ «ЗЕМЛЯ» О. КОБИЛЯНСЬКОЇ В КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
311

 POLITICAL SCIENCES

63.
Gardus M.
THE IDEOLOGICAL SPECTRUM OF MODERN ENVIRONMENTALISM: FROM ECO-ANARCHISM TO ECO-DIRIGISM
317
64.
Haitbayeva S. K.
SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL PROJECTS BETWEEN TURKMENISTAN AND THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT
324
65.
Корощенко М. М.
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
329
66.
Фурсай О. В.
ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ
339

 PHILOLOGICAL SCIENCES

67.
Kobalia Leda
CONTEXTUAL FUNCTION OF TEMPORAL FORMS OF VERBS IN THE TEXT OF THE PUBLICISTIC GENRE
346
68.
Shefiyeva G.
LEXICAL APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
354
69.
Голіяд Н. І.
PRINCIPLES OF TRANSLATION OF PROPER NAMES FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN
359
70.
Гринько Л. В., Ніцевич А.-А. О., Палецька К. Ю., Шафір С. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ЧАСУ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ
362
71.
Єфименко Т. М.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ, ЯК ВІРТУАЛЬНИХ АСИСТЕНТІВ У ВИВЧЕННІ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДІ
364
72.
Купчишина Ю. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ
371
73.
Томусяк Л. М.
КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР РЕЧЕНЬ З ДУПЛЕКСИВАМИ
376
74.
Тронь Ю. О.
ПОХОДЖЕННЯ ТА СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГУМОРУ
381
75.
Шинкар Т. С.
СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНА ЛЕКСИКА В МОВІ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА
388

 ECONOMIC SCIENCES

76.
Ivakhnenko I. S., Omelchuk A. P., Bokova E. V., Tsymbal A. O.
MOTIVATIONAL PROFILE OF AN EMPLOYEE AS A BASIS FOR ENSURING JOB SATISFACTION AND MOTIVATION
393
77.
Бабенко Л. В., Тимошенко О. Т.
ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЗВІТНОСТІ
398
78.
Базілєв Ю. А., Кістерський Л. Л., Савченко М. В.
АУДИТ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
401
79.
Бобровська О. Ю., Коденко К. В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
407
80.
Бойко С. С.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
414
81.
Васюта В. Б., Даценко Д. С.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
419
82.
Григоренко С. Ю.
ПРИРОДА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
422
83.
Жувагіна І. О., Флакей М. Д.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В РАМКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
428
84.
Ібрагімова Д. С.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПІДБОРУ І НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
432
85.
Михайлов М. Д.
ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
438
86.
Темчишина Ю. Л., Корнієнко Ю. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
442
87.
Титаренко Г. О.
УПРОВАДЖЕННЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В РЕГІОНАХ ЗА МЕЖАМИ ЄС: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
449
88.
Торяник Ж. І., Бєлік Д. В., Бачманюк Д. О.
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АМБАСАДОРІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ
456
89.
Трохимчук Д. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
462
90.
Чекотун К. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
467

 LEGAL SCIENCES

91.
Gabisonia I., Baramia T.
LEGAL SECURITY IN TAX POLICY
470
92.
Бондар О. В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
478
93.
Зборівська В. П.
ОПЛАТА ПРАЦІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНО (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
485
94.
Зіборєва М. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ
488
95.
Кірієнко В. М.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
492
96.
Рафальський М. Л.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЛУМАЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В СУДОВИХ РІШЕННЯХ
497
97.
Слободянюк Ю. Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УЧАСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У МІЖТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ТА ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
507
98.
Ткачук А. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ КОНДИКЦІЙНОГО ТА ВІНДИКАЦІЙНОГО ПОЗОВІВ
513

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: