VI Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION”, 14-16.03.2024, Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

14-16.03.2024 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-14-16-03-2024-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Хоненко М. В.
ПРОТРУЮВАЛЬНІ МАШИНИ
10

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Binate Gaoussou, Ibrahimova Shafiga, Shikhaliyev Namig, Maharramov Abel, Ganbarov Khudaverdi
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE DICHLORODIAZADIENE DERIVATIVES
18

 MEDICAL SCIENCES

3.
Avgaitis S., Sid Ye.
PECULIARITIES OF INFLAMMATORY MARKERS IN PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS INFECTION
23
4.
Daruvuri Sai Praveen, Nitsovych I. R.
ENDOMETRIOSIS DURING PREGNANCY
27
5.
Kulish T.
PECULIARITIES OF BLOOD PARAMETERS AND FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN MEN DIAGNOSED WITH MYOCARDIAL INFARCTION AND CORONARY HEART DISEASE
32
6.
Ахраров Х. Х., Календарова Шоира Отабек кизи, Муродхожаева Мадинабону Шамсиддинхужа кизи, Мясникова Ю. Ю.
ФУНКЦИИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
38
7.
Божик С. С., Попович І. Ю., Гасюк Н. В., Радчук В. Б.
МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЧЕРВОНОГО ПЛЕСКАТОГО ЛИШАЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
46
8.
Бошицька Н. В., Кононко І. В., Кліпов В. Д., Кононко Н. В.
ТРАНСДЕРМАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВОЇ ВОЛОКНИСТОЇ МАТРИЦІ З ІММОБІЛІЗОВАНИМ ІНСУЛІНОМ ДЛЯ РОЗРОБКИ НОВОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ: ПРОТИДІАБЕТИЧНОГО ПЛАСТИРУ ПРОЛОНГОВАНОЇ ДІЇ
50
9.
Бродовська Н. Б., Денисенко О. І., Степан Н. А., Перепічка М. П.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ЧЕРВОНОГО ПЛЕСКАТОГО ЛИШАЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ ІЗ ВМІСТОМ ГЛУТАМАТУ АРГІНІНУ
56
10.
Журавель В. І., Журавель В. В., Борковський Д. С.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ
62
11.
Кайсина С. М., Кащеєва К. М., Яворський О. В.
ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЕРОЗНОЇ ХОРІОРЕТИНОПАТІЇ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОВНОМАСШТАБНОЮ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
73
12.
Рева В. Б., Харук Н. В., Рева Т. В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА
75
13.
Рева В. Б., Цола В. М., Рева Т. В.
ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ. НОВІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ
82

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Bogdan O. M., Chornenka Ya.
THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON CONSUMER ELECTRONICS
89
15.
Horbachova O., Pavliukh L.
EVALUATING THE POTENTIAL OF DRY COMPOST AS A SUSTAINABLE PACKAGING MATERIAL
92
16.
Nadryhailo T., Zhyhaleva S.
METHODS OF MODELING THE STRUCTURE OF THE INGOT DURING ITS SOLIDIFICATION
98
17.
Vasylenko O.
ALUMINUM IN MECHANICAL ENGINEERING
106
18.
Борин В. С., Маліборський І. В.
АНАЛІЗ ТА ВИБІР МЕТОДУ ДОЗУВАННЯ ІНГІБІТОРУ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ТА УМОВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
110
19.
Локатир Б. І., Цуца Н. М.
ПЕРМАНЕНТНІ МАРКЕРИ, ЯК СУЧАСНИЙ МАТЕРІАЛ, ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА РЕТУШІ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ ЛІТОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
115
20.
Рибалова О. В., Мацак А. О., Курочка М. О., Арнаутов А.
МЕТОДИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
119
21.
Сьомко Р. І.
ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ МЕРЕЖІ ПЕТРІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ВІРУСІВ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
129
22.
Чайковський С. Ю.
АКРЕДИТАЦІЯ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
132
23.
Шпак А. Ю., Цуца Н. М.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗБЕРІГАННЯ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ В ФОНДАХ ТА ВИДИ ПОШКОДЖЕНЬ КНИЖКОВОГО БЛОКУ
136

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

24.
Велієва М. В., Скринник І. М., Жало Н. В.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ФІЗИКИ
145

 ARCHITECTURE

25.
Овсієнко О. В., Рєзанова К. А.
РЕГЕНЕРАЦІЯ ПІШОХІДНИХ ВУЛИЦЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ В ІСТОРИЧНОМУ МІСТІ, НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ
154
26.
Смірнова О. В., Гріф Я. В.
ІННОВАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
160

 PEDAGOGICAL SCIENCES

27.
Havriush T. I.
FORMS AND METHODS OF USING INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES DURING DISTANCE LEARNING FOR ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN WARTIME
164
28.
Popova L., Lipatov V.
DEVELOPING MEDIA LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS ONE OF THE CURRENT TASKS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL
168
29.
Анісімов Д. О., Крисько В., Дусяк О.
ВАЖЛИВІСТЬ ТЕХНІКИ РУКОПАШНОГО БОЮ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
172
30.
Валуєва І. В., Асанова Ю. М.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАСОБОМ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО
182
31.
Длубовська А. О.
ВАЖЛИВІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПІДТРИМКИ
190
32.
Кузнєцова О. Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
198
33.
Окольнича Т. В., Босий О. М.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»
205
34.
Пшемінська Л. О.
ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСМІСІЇ ФОЛЬКЛОРУ ЯК СПОСОБУ ПЕРЕКАЗУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ПОКОЛІННЯ ДО ПОКОЛІННЯ
210

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

35.
Нехаєнко С. І., Гончар А. Ю., Котібо В. В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ГОТОВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ ВІЙСЬКОВИМ КЕРІВНИКОМ
216
36.
Прудка Л. М.
ПСИХОМОТРИКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДІ
228
37.
Ткачук Т. Л., Коваленко В. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
233

 ART

38.
Олійник Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ СПІВТВОРЧОСТІ ПІАНІСТА ТА ВОКАЛІСТА ЯК САМОСТІЙНОГО ВИКОНАВСЬКОГО ЖАНРУ — ФОРТЕПІАННО-ВОКАЛЬНОГО ДУЕТУ
237

 HISTORICAL SCIENCES

39.
Kharmak M.
EXHIBITION PROJECT «YESTERDAY — BATURYN, TODAY-BUCHA» OF THE NATIONAL PRESERVE «HETMAN’S CAPITAL»
242

 CULTUROLOGY

40.
Дарованець К. І.
ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА
248
41.
Конончук Д. В., Кузьменко Т. Г.
СУЧАСНИЙ ДОСВІД МУЗИЧНОЇ ФЕСТИВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
251

 POLITICAL SCIENCES

42.
Bobos O. L.
STRATEGIES FOR INCREASING CONSUMER AWARENESS AND THEIR PARTICIPATION IN THE PROCESS OF PROTECTION OF RIGHTS
257
43.
Акімов А. В.
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
260
44.
Барановська О. Д.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ: СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
264

PHILOLOGICAL SCIENCES

45.
Doronkina N. Ye.
SEMANTIC SPACE IN LINGUISTICS
269
46.
Hajiyeva R. S.
PHRASEOLOGICAL UNITS AND THEIR CLASSIFICATIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE
272
47.
Nurmukhambetov Yernur Yerlanyly
THIS IS MY ONLY OPTION: EFL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TRANSLANGUAGING
278
48.
Yakovenko A.
THE MAIN REMEDIES FOR CONVEYING CULTURAL COMPONENTS IN R. KIPLING’S PROSE WORKS
285
49.
Велика А. М., Абрамович Н. О.
АНГЛІЙСЬКІ СЛЕНГОВІ ВИРАЗИ В МЕДІА ТА ПОП-КУЛЬТУРІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ
289
50.
Соколова А.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ
298
51.
Сосой Г. С., Вєнєвцева Є. В.
ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ
311
52.
Шипілова І. Ю., Курасов О. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ РЕФЕРУВАННЮ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
320

 ECONOMIC SCIENCES

53.
Vasylieva N. K., Pedorenko M. A.
IT AND AI FOR ENHANCING AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY
329
54.
Бобровська О. Ю., Гуменюк Є. В.
РОЗШИРЕННЯ СФЕР ЗАСТОСУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
332
55.
Бобровська О. Ю., Мержев Д. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
337
56.
Борисовська Ю., Тараненко А.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ
343
57.
Дудко Д. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
348
58.
Клименко В. М., Польова Т. В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛУ
352
59.
Колмакова В. М.
ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМНИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
363
60.
Кушнір С. О., Кайрачка Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
367
61.
Малюга Н. М., Суліменко Л. А., Суліменко О. Г.
СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ВЧЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ЕКОНОМІКУ
373
62.
Михлик А. В.
INNOVATION AND TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF THE UNITED STATES AS AN ENGINE OF GLOBAL ECONOMIC GROWTH
380
63.
Мямлін В. В.
НАУКОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ, АБО НАВІЩО ГРОШІ ЗРОБИЛИ ТОВАРОМ!
385
64.
Павлова Г. Є., Киричок В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ
397
65.
Пашкуда Т. В., Ситник А. О.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
403
66.
Рожко В. І., Вербова Ю. В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМИ
408
67.
Рябцев В. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПАРТНЕРСТВОМ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ
413
68.
Шолом А. С., Гуртова К. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН США ТА КИТАЮ
419

 LEGAL SCIENCES

69.
Алєксєєва О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДИСФУНКЦІЙНОСТІ РОДИНИ В ЧАСІ ВІЙНИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
423
70.
Бурило Ю. П.
НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ПОСЛУГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
430
71.
Корогод С. В.
КВАЛІФІКАЦІЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
435
72.
Німа А. О.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
439

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: