VI Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 16-18.03.2023 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

16-18.03.2023 року у м. Осака, Японія

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-16-18-03-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Shokh S., Shubenko L., Pavlichenko A.
EVALUATION OF PLASTICITY AND YIELD OF WINTER RAPE CULTIVARS
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Andreyeva T. O., Stoyanov O. M., Chebotaryova H. M., Manicheva N. V., Kokidko L. A.
COMPARISON OF MORPHOMETRIC, DENSITOMETRICAL DATA IN THE EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE OF MAMMALS
13
3.
Davidyuk A. V., Tsysar Yu. V.
OBSTETRIC HEMORRHAGE DURING THE SECOND HALF OF PREGNANCY, LABOR AND POSTPARTUM PERIOD (CURRENT LITERATURE REVIEW)
16
4.
Glukhova A. Yo., Tsysar Yu. V.
EARLY GESTOSIS. TREATMENT OF EARLY GESTOSIS. (MODERN LITERATURE REVIEW)
23
5.
Goncharuk O. O., Tsysar Yu. V.
NEW VIEWS ON THE PHENOMENON OF POSTPARTUM SEPTIC DISEASES. METHODS OF PREVENTION AND TREATMENT (CURRENT LITERATURE REVIEW)
28
6.
Ilash A. I., Tsysar Yu. V.
PLACENTAL INSUFFICIENCY IN COVID-19 (CURRENT LITERATURE REVIEW)
34
7.
Mammadova L. C., Garashova M. A., Aliyeva K. K.
EFFICACY OF METHOTREXATE TREATMENT IN PATIENTS WITH TUBAL PREGNANCY
39
8.
Skrypnyk V. V., Tsysar Y. V.
PLACENTAL INSUFFICIENCY (REVIEW OF MODERN LITERATURE SOURCES)
41
9.
Біла Б. Р., Бойцанюк С. І.
СВІТЛОВА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
49
10.
Григорець Д. К.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕХІДНОГО МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПАЦІЄНТАМИ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
54
11.
Гук А. М., Фатюк С. П., Нергеш А. Ю., Колотило Т. Р.
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БОТУЛІЗМУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
64
12.
Ефанина В. Е.
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ MCHC АНАЛИЗА КРОВИ. ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
69
13.
Єфаніна В. Є., Ушакова М. А., Сухоносов Р. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТОПОГРАФІЮ КОРЕНІВ ЛЕГЕНІВ
74
14.
Жук С. В., Старішко О. М.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ
78
15.
Звір В. А., Федоряк Е. Г., Ісаєв О. А., Колотило Т. Р.
ВІСПА МАВП: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
85
16.
Кудокоцева О. В., Ломакін І. І., Бабійчук В. Г.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОРЕОЛОГІЇ У НОРМОТЕНЗИВНИХ І СПОНТАННО ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ ЛІНІЇ SHR
93
17.
Мельник Г. Д., Волянський А. Ю., Смілянська М. В.
АРГУМЕНТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ
101
18.
Тарасенко І. Й.
КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТЕНАТАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК
106
19.
Тірон О. І.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ В ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПІКУ ТА КОРЕГУЮЧОГО ВПЛИВУ РОЗЧИНУ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ ТА 5 % РОЗЧИНУ HAES-LX
112
20.
Ходун Д. В., Прохоренкова З. О., Чернуха О. В.
ПРОБЛЕМА НЕСТАЧІ ЗВИЧАЙНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ СТИПЕНДІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
119

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Шумейко М. В., Масленчук Ю. І.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СКЛАДУ ЕМУЛЬСІЇ З СО2 ЕКСТРАКОМ ТА ОЛІЄЮ ОБЛІПИХИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
122

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Дульнева Т. Ю., Деремешко Л. А., Троянський А. О.
ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД МІКРОФІЛЬТРАЦІЙНИМИ КЕРАМІЧНИМИ МЕМБРАНАМИ З ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ
127
23.
Нечитайло Л. Я., Литвинюк Н. І., Комісарова В., Хорт В.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
133

TECHNICAL SCIENCES

24.
Rehei I., Knysh O., Hrytsak D.
DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE DEVICE FOR THE PRODUCTION OF CARDBOARD PACKAGE SWEEPS BY SHEARING
140
25.
Адашевська І. Ю., Краєвська О. О.
СПЛАЙН-ІНТЕРПОЛЯЦІЯ. МЕХАНІЗМ ЗМІНИ СТИКУВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
144
26.
Аксьонов В. В., Крочак Є. І.
ІСТОРІЯ ПОЯВИ ПЕРШИХ АВТОМОБІЛІВ
153
27.
Мікуліна М. О., Клєщ О. В.
ПЕРСПЕКТИВА ТА АНАЛІЗ МЕТОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
156
28.
Павловський С. В., Алфьоров С. О.
РОЗРАХУНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ СХЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ
161

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

29.
Морозова І. Ю.
ПОВЗДОВЖНІЙ ЕФЕКТИВНИЙ МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ НЕЛІНІЙНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
167
30.
Скрипник К. В., Клименко М. І., Артеменко А. О.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
175

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

31.
Kandii M. O., Svidzinska D. V.
NITROGEN DIOXIDE AIR POLLUTION IN KYIV: TEMPORAL VARIATIONS
183

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

32.
Balzani P. A., Buynevich I.V.
FIRST ULTRA-HIGH-RESOLUTION (2.3 GHz) GEORADAR IMAGING OF SIMULATED BOVID TRACKS IN SANDY MEDIA WITH VARYING MOISTURE CONTENT
188
33.
Korchin V. O., Karnaukhova O. Yi., Kravchuk M. V.
GEOLOGICAL-MINERALOGICAL AND PETROPHYSICAL FEATURES OF THE UPPER LAYERS OF MARINE SEDIMENTS OF DIFFERENT DRYING UNDER HIGH TEMPERATURES
195

ASTRONOMY

34.
Vidmachenko A. P.
METHODS OF OBTAINING INFORMATION ABOUT THE RELIEF OF VENUSIAN SURFACE
205

 PEDAGOGICAL SCIENCES

35.
Базелюк В. Г., Базелюк О. В.
ЦИФРОВЕ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
215
36.
Білюк О. Г., Чічкова А. О.
БІОЕНЕРГОПЛАСТИКА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ
223
37.
Бутенко С. В., Корзун О. В., Дубровська Л. О.
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ УЧНІВ НУШ
231
38.
Гарець Т. Ю.
УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ ПРО ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ
240
39.
Демченко О. О.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
244
40.
Кононец Н. В., Пилипенко Л. О., Вовчик О. В.
ПРИНЦИПИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
254
41.
Коханець О. Г., Вєнік К. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
261
42.
Любич Т. Я., Вахненко Н. С., Власова Т. Л.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «БІОГРАФІЯ»
266
43.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
273
44.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
282
45.
РожкоПавлишин Т. А.
COMMUNICATION STYLES OF HEADS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS: THE COMMUNICATIVE ASPECT
293
46.
Скакун В. П., Бабчинська О. І.
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРОЄКТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА КОЛЕДЖУ
297
47.
Шевченко С. М.
ОСВІТНІ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ПОГЛЯДИ У ТВОРАХ Т. Г. ШЕВЧЕНКА, ЯКІ ТАК СПІВЗВУЧНІ ІЗ СЬОГОДЕННЯМ
305

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

48.
Лиманкіна А. І.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ В ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
310
49.
Поцулко О. А.
САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
314
50.
Сімоненко О. А.
УСВІДОМЛЕННЯ ЦІЛЕЙ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
324
51.
Шевченко Р. П., Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Архірєєва Я. С., Савчук О. Р.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ ТА НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
332

 JOURNALISM

52.
Кахович Ю. О., Майдук Я.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ SAMSUNG
336

 CULTUROLOGY

53.
Ядловська О. С., Денисенко О. Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ ПОВЕРНЕННЯ СКІФСЬКОГО ЗОЛОТА У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
342

 POLITICAL SCIENCES

54.
Виходов Є. А.
МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
348
55.
Шмагун А. В., Потрясаєв С. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
352

PHILOLOGICAL SCIENCES

56.
Mikeshova G. P.
GRAMMATICAL LINKS OF VERBS IN TEXT CORPORA (ON THE BASIS OF “RADIO ELECTRONICS” TEXTS)
355

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

57.
Kmyt Ya. M., Sergeev V. M., Blank S. M., Mykolyshyn A. I.
AUROLOGY AS ONE OF THE FUNDAMENTAL SCIENCES OF THE FUTURE — A REVOLUTIONARY IMPULSE IN THE DEVELOPMENT OF HUMANITY AND A NEW ENTIRELY DIFFERENT WORLDVIEW IN PHILOSOPHY AND RELIGION
359
58.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
РОЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА У ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
369

 ECONOMIC SCIENCES

59.
Muminov Parvin
PROMOTION OF GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT IN ENTREPRENEURSHIP AND ENERGY SECTOR
380
60.
Plakhotnik O. O., Kovtun R. O.
MANAGERIAL DECISIONS IN INNOVATIVE MANAGEMENT: ADOPTION METHODS AND THEIR EFFECTIVENESS
386
61.
Жлуховська Р. С.
НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
390
62.
Костюк А. В., Костюк С. А.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
396
63.
Рахматіллаєва К. Б., Назарова О. Ю.
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERN STATISTICS
401
64.
Шара Є. Ю., Слєсар Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
407

 LEGAL SCIENCES

65.
Холявка В. В.
РОЛЬ ЕКСПЕРТА-АВТОТЕХНІКА У ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБСТАВИН ДТП
415

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні дані м. Осака, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: