VI Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 6-8.04.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

6-8.04.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-6-8-04-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Lopushnyak V., Hrytsulyak H., Polutrenko M., Baran B., Fedorko N., Felyk K.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF POLLUTION OF SOD-PODZOLIC SOILS
12

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Алекперов Р., Алиева Д., Гасымов Г., Аббасзаде З.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ ИННАБ (ZİZİPHUS)
27
3.
Погоріла І. О., Погоріла В. Г.
МІОПІЯ
33

 MEDICAL SCIENCES

4.
Chernenko I. I., Pavliuk K. S., Bulyha A. O., Haidenko V. E.
MILITARY TRAUMATIC BRAIN INJURY: DIAGNOSIS, ASSESSMENT, REABILITATION
36
5.
Protsak T., Marchuk O., Vatcyk M., Zabrods`ka O.
MODERN DATA ABOUT EMBRYOGENESIS OF ADRENAL GLANDS IN THE FETUS PERIOD
40
6.
Алхімов С. Ю., Шипіцина Д. О., Бобро Л. М., Марченко А. С.
РІВЕНЬ ІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРО ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
45
7.
Андреєва Т. О., Стоянов О. М., Чеботарьова Г. М., Чигрінський М. Е., Стоянов А. О.
МОЖЛИВОСТІ КТ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ССАВЦІВ
51
8.
Візір М. О., Долик А. А.
ОЦІНКА ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРВИННИМ І ПОВТОРНИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА
54
9.
Гаркуша М. А., Костиря М. І., Холявко М. В.
ПОШИРЕНІСТЬ ПЛАНТАРНОГО ФАСЦІЇТУ, ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ
57
10.
Карташов С. М., Пушкарь С. Н., Олешко Е. М., Карташова М. А.
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ БЕЗ АТИПИИ И С АТИПИЕЙ
63
11.
Ковальчук А. М., Сидорчук А. С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ВІРУСУ НАТУРАЛЬНОЇ ВІСПИ
67
12.
Остренська О. П., Остренська С. І.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ І ЛІКУВАННЯ ІДІОПАТИЧНОГО СКОЛІОЗУ
74
13.
Пустова Н. О., Жабітенко С. С., Ракіта М. І.
ЛІКУВАННЯ КОРТИЗОЛ-АСОЦІЙОВАНИХ СТРІЙ
85
14.
Солов’юк О. О., Солов’юк О. A.
ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРУ POCТУ БЕТА-1 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ В ПОЄДНАННІ З НАДЛИШКОВОЮ МАСОЮ ТІЛА
90
15.
Тірон О. І.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ПРИГНІЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАТНОГО ЗАХИСТУ В КРОВІ ЯК ОДИН ІЗ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ
97
16.
Шпак В. А., Білик О. А.
АМПУТАЦІЯ, ПОВ’ЯЗАНА З ТРАВМОЮ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПИТАННЯ
106

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Belkhadri Ayub, Yarnykh T., Oliinyk S., PulLuzan V.
POPULAR ADAPTOGENS OF PLANT ORIGIN AND THEIR ROLE IN MODERN MEDICINE
115
18.
Гурковська О. В., Андреєва О. А.
БІOТЕХНOЛOГІЧНІ АСПЕКТИ OТРИМАННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНСУЛІНУ ЛЮДИНИ
121

 CHEMICAL SCIENCES

19.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
A NEW APPROACH TO THE SYNTHESIS OF ADAMANTYL-CONTAINING HETEROCYCLES
128

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Ivanchuk N. V.
ECOSYSTEM MONITORING THROUGH SIMULATION OF WATER PURIFICATION IN A BIOPLATO-FILTER
133
21.
Lushchai Yu., Sintiurova M.
CLUSTERING METHODS FOR OPTIMIZING WORK WITH ENTERPRISE REPRESENTATIVES
138
22.
Polyashenko S., Iesipov O., Shushlyapin S.
ASSESSMENT OF THE STABILITY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN CROP TO CHANGE IN PARAMETERS OF MECHANIZATION MEANS
141
23.
Shudra N., Chulanov P., Lytvyn H.
PROPERTIES OF TRUE ERRORS
150
24.
Банник Н. Г., Філімоненко Д. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ З МЕТОЮ АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ
155
25.
Денисюк С. П., Лепешко А. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
159
26.
Деревянко О. Й., Капіца М. І.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ
165
27.
Загрецька А. К.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
169
28.
Коваленко Я. П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ В ЗОНІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ІНСТРУМЕНТОМ ІЗ ПКНБ ГРУПИ BL
179
29.
Коломійцев О. В., Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І.
ЧАСТКОВИЙ РОЗГЛЯД ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ БОЄПРИПАСІВ
183
30.
Крюкова О. А., Гринько Т. О.
СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОЛІТИ НІКЕЛЮВАННЯ
193
31.
Кулявець А. М., Демків Л. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПРИКЛАДІ С. СТАРЕ СЕЛО
198
32.
Мікуліна М. О., Клєщ О. В., Метенко А. С., Черниш А. В.
ГУМАНІТАРНА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
204
33.
Плясунова О. О., Новіков А. В., Кратюк І. Л., Гладушевський М. Р.
ДИНАМІКА ГІДРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
209
34.
Правак Л. В., Демків Л. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ПОГОДИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
219
35.
Сибирцева И. А., Ищенко А. В., Ивашко П. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ДАННЫХ ШОКОЛАДА
227
36.
Ставичний Є. М., Фем’як Я. М., Бурий А. В.
ОСОБЛИВАСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ РІЗНОНАПІРНИХ ГОРИЗОНТІВ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН НА РОДОВИЩАХ З ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ЗАПАСАМИ ВУГЛЕВОДНІВ
233
37.
Трофименко І. В., Пліта Л. Л., Маннапова О. В., Якусевич Ю. Г.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АЕРОДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОПЕРАЦІЮ ШВАРТУВАННЯ ТИПУ “CУДНО”-“CУДНО”
241

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

38.
Stepakhno I. V.
STATISTICAL APPROACH IN PATTERN RECOGNITION PROBLEMS
245
39.
Калайда О. Ф.
ЗНАХОДЖЕННЯ НУЛІВ ФУНКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРНИХ НАБЛИЖЕНЬ
253
40.
Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єременко А. О., Усатенко Г. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХІДНОЇ КЕРОВАНОСТІ ПОЗИТИВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ
255

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

41.
Kulynych A. S., Buynevich I. V.
HISTORIC DATABASE ANALYSIS OF A FORMER WAVE-DOMINATED TIDAL INLET, CENTRAL NEW JERSEY, USA
259

 ARCHITECTURE

42.
Tyurikova O., Verzhbytska P.
A MODERN VIEW ON THE DESIGN OF COURTHOUSES IN GLOBAL PRACTICE
266
43.
Гречана О. В., Авдєєва Н. Ю., Авдєєва М. С., Яковенко М. К.
АРХІТЕКТУРА ЦЕНТРІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОСТРАЖДАЛИХ СІМЕЙ
273
44.
Тюрікова О. М., Савченко Н. М.
НАПРЯМКИ АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ОПАНУВАННЯ ДЕВОЛАНІВСЬКОГО УЗВОЗУ М. ОДЕСА
277

 ASTRONOMY

45.
Vidmachenko A. P.
THE ATMOSPHERE OF MARS
283

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Baranova L.
EMPATHY AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROPERTY OF A PERSON
294
47.
Башевський Є. В., Смольнікова Н. Ф.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
300
48.
Благодир Л. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ У РОБОТІ З ПОМИЛКАМИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
304
49.
Бурчак Л. В., Горшкова Л. М., Школа Р. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
312
50.
Василега І. Д., Захорольська В. М.
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПОДОЛАННЯ АНТИІННОВАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
318
51.
Грінченко В. Г.
ІНФОГРАФІКА ТА ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДАХ ТЕМАТИКИ ІЗ НОВІТНЬОГО ЧАСУ)
326
52.
Дубровська К., Криськів М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
336
53.
Кілочок В. Р.
РОЛЬ КОУЧИНГУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
345
54.
Крадожон В. П.
КОУЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
350
55.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВКИ И САМОСТРАХОВКИ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА И УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ САМБИСТОВ
356
56.
Романюк О. М., Романюк В. В., Рачковська В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З БІОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
367
57.
Ташкенбаєва О. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
374
58.
Харченко І., Гелеверя К.
РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МОВНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
379
59.
Шевченко С. М.
МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ (1917-1924 РР.) ЯК ОДИН ІЗ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
384
60.
Штурма М., Криськів М.
ТВОРЧІ РОБОТИ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
388
61.
Ярошевська Л. В.
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
397

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

62.
Олійник І. В.
ВИКОРИСТАННЯ АРТПРАКТИКИ «НЕЙРОГРАФІКА» ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ
409

ART

63.
Гусар Д. О.
ПОЛІМОДАЛЬНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ АБСОЛЮТНОГО СЛУХУ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО ЯК СКЛАДОВА МУЗИЧНО-СЛУХОВОГО РОЗВИТКУ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛІСТА
417
64.
Ілечко М. П.
ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТА ЗАСАД ЦИКЛІЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
423
65.
Мазур О. В., Кириченко Д. О.
КВІНТЕСЕНЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ВОКАЛУ
432
66.
Мурко В. Д.
ВАЖЛИВІСТЬ ДИЗАЙНУ САЙТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ КОРИСТУВАЧІВ
442
67.
Підпорінова К. В.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: СИНТЕЗ ІННОВАЦІЙ ТА ТРАДИЦІЙ
446
68.
Суходольська В. А.
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ТЕМАТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ: ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
452

 HISTORICAL SCIENCES

69.
Михайлов М. О.
РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА МЕТАЛУРГІЯ НА ТЕРЕНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ В АСПЕКТІ ІСТОРИЧНОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА
457
70.
Руденко Ю. М.
ДНІПРОВСЬКА ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНА ОПЕРАЦІЯ 1943 Р.: СУБ’ЄКТИВНІ ТА КОЛЕКТИВНІ «СПОГАДИ» ТА ЇХНІ РІЗНОЧИТАННЯ
461

LITERATURE

71.
Максименко О. В.
ЩОДЕННИК ЯК ЖАНР ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
469
72.
Турта А. О., Дребницька І. Д.
ВПЛИВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПОЕТА ОДЕЩИНИ ПАВЛА ПОЛІЩУКА
476

 POLITICAL SCIENCES

73.
Мельник Т. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
483

 PHILOLOGICAL SCIENCES

74.
Вусик Г. Л.
ПОНЯТТЯ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
491
75.
Корбозерова Н. М.
БАГАТОПЛАНОВІСТЬ МЕТОДУ МІЖМОВНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПОРІДНЕНИХ/НЕ СПОРІДНЕНИХ МОВ
495
76.
Плетенецька Ю. М., Малиневич Л. Л.
ВЕРБАЛІЗАЦЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПІСНЯХ
499
77.
Пушкар Т. М., Лукашенко Т. М.
ПРИЙОМИ ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» Ф. ФІЦДЖЕРАЛЬДА
504
78.
Сосой Г. С., Вєнєвцева Є. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПРАКТИКИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
507

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

79.
Клочков В. В.
РЕЛІГІЙНА ВІРА І РЕАЛЬНІСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО
513
80.
Стебельська О.
МИСТЕЦТВО ЯК СВІДЧЕННЯ
517

 ECONOMIC SCIENCES

81.
Andrushenko A. P., Aliyev S. I., Aliyev İ. S.
WAYS TO IMPROVE SERVICES IN AIRLINE COMPANIES DURING THE PANDEMIC PERIOD
521
82.
Stoliarchuk V.
STRENGTHENING UKRAINIAN-CANADIAN TIES: ECONOMIC RELATIONS AND SUPPORT FOR TEMPORARILY DISPLACED UKRAINIANS
525
83.
Абдуллаєва А. Є., Семенчук Л. С.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
534
84.
Беркунов В. Р.
МЕНЕДЖМЕНТ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ IT КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
539
85.
Колмакова В. М.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНИХ СХЕМ ПЛАТЕЖІВ ЗА ПОСЛУГИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
545
86.
Маслиган О. О., Гоблик-Маркович Н. М., Тодьєрішко Е. В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕОРІЇ «ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ» Ф. ПЕРРУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
549
87.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В., Рябуха М. А.
ВНУТРІШНІЙ МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
552
88.
Смерічевська С. В., Мухіна О. А.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В США
558
89.
Чала В. С.
КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
565
90.
Янчева Л. М., Ярова В. В., Олефіренко А. О.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
572

 LEGAL SCIENCES

91.
Krasnopolskyi V. E., Khairulina N. F., Luchkina Yu. V.
TRANSFORMATIONS OF CRIMINAL PRACTICE UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE
582
92.
Злащік Т. А., Варава І. П.
ІДЕЯ БОГА ТА ЇЇ РОЛЬ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
589
93.
Івановська Є. Д.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
593

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 4.43 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: