fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 20-22 сентября 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

20-22 сентября 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась VII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-20-22-sentyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Gorobey V., Cherchel V.
SUBSTANTIATION OF THE DESIGN OF A HUSKER FOR THRESHING OF SELECTIVE CORN – COBS.
11
2.
Біла Ю. М., Горошко В. В., Гордіященко А. Ю.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДІЛЯНКИ ПОЛЕЗАХИСНИХ СМУГ.
18
3.
Карпенко В. П., Полторецький С. П., Любич В. В., Притуляк Р. М., Кравець І. С., Адаменко Д. М.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЛИСТКАХ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ.
25

VETERINARY SCIENCES

4.
Gavrilina E. G., Kolesnik A. A.
FEATURES OF RETICULAR STROMA OF THE LYMPHATIC NODE OF THE PIG DOMESTIC.
30

MEDICAL SCIENCES

5.
Bondar O. V., RybinA. I.
THE EXPERIENCE AND RESULTS OF CYTOREDUCTIVE SURGERY AND HIPEC USING IN STAGE IIIA-IIIC OVARIAN CANCER.
34
6.
Maistruk P. O.
MODERN ENDODONTO-ENDOOSAL IMPLANTATION AMONG YOUNG PEOPLE. DIFFICULTIES, CHALLENGES AND WAYS TO SOLVE THEM.
41
7.
Pasiieshvili T., Kovalyova O., Zhelezniakova N., Pasiieshvili L.
REGULATORY MECHANISMS OF HOMEOSTASIS IN YOUNG PEOPLE WITH COMORBIDITY OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS.
46
8.
Горзов В. В., Танасійчук П. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗУБНИХ ПАСТ З ВМІСТОМ ФТОРУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ПРОЖИВАННЯ В РЕГІОНІ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ ФТОРУ ТА ЙОДУ (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА).
50
9.
Книш О. В.
ПЕПТИДНИЙ СКЛАД БЕЗКЛІТИННИХ ЕКСТРАКТІВ З ДЕЗІНТЕГРАТІВ І КУЛЬТУР BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM ТА LACTOBACILLUS REUTERI.
53
10.
Пасієшвілі Л. М., В’юн Т. І., Карая О. В., Малик Н. В.
ПРОВІДНІ ГЕНИ ОСТЕОПОРОТИЧНОГО РИЗИКУ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ.
57
11.
Щербінська О. С., Слабкий Г. О.
ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ НАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЖІНОЧОМУ НАСЕЛЕННЮ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
64

CHEMICAL SCIENCES

12.
Kozub P. A., Kozub S. M.
CALCULATION OF DENSITY AND MOLAR VOLUME OF COMPOUNDS THROW THE AVERAGE MOLAR VOLUMES OF CHEMICAL ELEMENTS.
70
13.
Гасанов Назим Захид оглу, Ашуров Ж. Д., Ходжаев Уткир Октамович, Нарзуллаева З. М., Намозов И. У., Хожиев Тухта Сироч огли
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ TlGa1-xFexS2.
76

TECHNICAL SCIENCES

14.
Anisimov V. M., Anisimov V. V.
NEW APPROACH FOR OBTAINING TRIBOLOGICAL COMPOSITE MATERIALS BASED ON BLOCK-POLYURETHANES.
83
15.
Tkachenko O., Tkachenko K., Tkachenko O.
ONTOLOGICAL MODELING OF MONITORING AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF THE TRANSPORTATION SYSTEM OF UKRAINE.
88
16.
Губаренко Є. В.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ СТАТЕЙ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ СТИХІЙНИХ ЛИХ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ.
93
17.
Добрынин Е. В., Давыдов В. О.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ СТВОЛОВ.
100
18.
Зворыгин К. А., Ковров А. С.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФИТОРЕМЕНДИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
107
19.
Лебедь О. Н., Ковров А. С.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ГАЗОВ ШАХТНОЙ КОТЕЛЬНОЙ.
113
20.
Третьяков О. В., Гармаш Б. К., Білецька Є. С.
ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА.
118
21.
Чорноморець Г. Я.
АВТОНОМНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРУБЧАСТИХ НАГРІВАЧІВ РОЗТАШОВАНИХ У БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ.
126

ARCHITECTURE

22.
Demydenko T. P., Mandrichenko О. E., Koval I. S.
USE OF MODERN REVIT SOFTWARE IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL BUILDINGS.
133

PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Chyzhykova O. V.
CHALLENGES OF CONTEMPORARY FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION.
140
24.
Harkusha O., Ihnatov D., Sliuta A.
APPLICATION OF VIRTUAL GEOGRAPHICAL EXCURSIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY OF GEOGRAPHY.
146
25.
Бившева Т. Ф., Овчарова І. А., Погода О. В.
ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ ТВОРЧОЇ МУЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ.
153
26.
Величко О. О., Кащук К. В., Поліщук О. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ.
159
27.
Герасименко Л. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
166
28.
Давигора Ю. І., Худякова Н. Ю., Бондаренко В. В.
ГУМАНІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.
172
29.
Єлісєєва Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІТНЕС-ПРОГРАМИ MINI-BAND У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТТЯХ З ЖІНКАМИ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ.
178
30.
Криськів М. Й.
МІСЦЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
183
31.
Коваль Д.
МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ НОРМ ПРАВА.
192
32.
Косенко В. М., Мельник А. О., Пірожкова І. О.
ОЦІНКА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕДИЧНОГО ЗВО.
199
33.
Лебедь Ю. Б.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ.
205
34.
Павленко І. О., Головченко О. І.
ЕКО-ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
212
35.
Філь Г. Б., Гаценко Н. В., Корвегіна В. А.
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLE CLASSROOM В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
217
36.
Човганюк О. С., Скрипник Н. В., Краснопольський С. З., Гохкаленко М. С.
ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕНДОКРИНОЛОГІЯ» В УМОВАХ КАРАНТИНУ.
222
37.
Школьнік С. Я., Бесшапошникова Т. В., Данильченко Л. Т., Мальцева О. Г.
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ.
228
38.
Янь Пен
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ РЕПОЗИТОРІЇ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
235

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

39.
Волинчук О. В.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА МЕЖІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ.
238
40.
Коновальчук М. В., Охріменко А. Г.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.
241
41.
Коновальчук М. В., Лесюта С. М.
РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ.
248
42.
Коновальчук М. В., Лященко О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТРВЗ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
255
43.
Лекерова Г. Ж., Керимбекова Ж. У., Каракпаева С. К., Омарова Г. А.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
262
44.
Половинник А. Р.
ПРОБЛЕМА «Я-КОНЦЕПЦІЇ» У НАУКОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ.
269
45.
Свередюк У. Д.
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОМЕНТАЛЬНОЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИКИ.
276

ART

46.
Сятецький К. К.
ВИКОНАВСЬКА І МУЗИЧНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО СПІВАКА ЙОСИПА ГОШУЛЯКА ЯК ЗАСІБ У БОРОТЬБІ ЗА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
283

 HISTORICAL SCIENCES

47.
Турчина Л. В., Коломієць К. М.
ЗНИЩЕНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МЕНОНІТСТВО НА ПІВДНІ УКРАЇНИ.
291

 LITERATURE

48.
Жорнокуй У. В.
ТАНАТОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ У РОМАНІ «ВСЕ ТЕ НЕЗРИМЕ СВІТЛО» ЕНТОНІ ДОРРА.
297
49.
Хайруліна Н. Ф.
ПОНЯТТЯ «МОДЕЛЬ» ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДЕФІНІЦІЯ.
303

POLITICAL SCIENCES

50.
Бурик З. М.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.
309
51.
Новоскольцева Л. О.
ЗАГРОЗИ І ВИКЛИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ.
314

PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Drebet V. V.
COMPLEX DEPTHS AND NOUNS DECODING IN GERMAN FICTION (SYNERGETIC AND QUANTITATIVE APPROACH).
325
53.
Efremov S. V.
INTERNET AND ITS INFLUENCE ON LEARNERS.
331
54.
Колосова Г. А.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ФІКТОНІМ» В ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ.
340
55.
Скрипник Н. І., Похилюк О. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПАРИ РАДІСТЬ–ПЕЧАЛЬ.
345
56.
Тариева Л. У.
ПРЕДИКАЦИИ СЛОЖНОСОЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАХСКОМ ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ.
352

PHILOSOPHICAL SCIENCES

57.
Моісєєва Н. І., Кобелєва Д. Л.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В ВНЗ УКРАЇНИ.
368

ECONOMIC SCIENCES

58.
Sysoieva I., Balaziuk O.
THE LEVEL OF SATISFACTION OF MANAGEMENT STAFF WITH WORKING CONDITIONS.
375
59.
Yevtushenko N., Palamarchuk O.
LAND RELATIONS IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL CHANGES.
379
60.
Zarudna N., Kundeus O.
CLUSTER INTERACTION OF ENTERPRISES IN ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES.
383
61.
Андрєєва Л. О., Болтянська Л. О., Лисак О. І.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ.
387
62.
Безугла Л. С.
РОЗВИТОК ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ.
393
63.
Бондаревська О. М.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ.
400
64.
Біловус Т. В.
УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
404
65.
Гацька Л. П.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНОГО» ФІНАНСУВАННЯ.
408
66.
Двігун А. О.
РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ.
418
67.
Завадських Г. М., Тебенко В. М., Терещенко М. А.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.
428
68.
Заяць О. І.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ.
434
69.
Кошара К. А.
ПРАВОВЕ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ.
438
70.
Утенкова К. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
442
71.
Шпильова Ю. Б., Ільїна М. В.
СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДО ЗОНИ ВПЛИВУ РИНКУ.
449

LEGAL SCIENCES

72.
Salaieva (Bocharova) K.
THE LATEST METHODS OF PREVENTING VANDALISM AND CRIMINAL OFFENCES CONNECTED WITH IT IN UKRAINE.
456
73.
Vasyliev V.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF DETERMINING THE PLACE OF A COURT DECISION ON THE APPOINTMENT OF A FORENSIC EXAMINATION IN CIVIL AND COMMERCIAL PROCEEDINGS.
461
74.
Zeniv M.
КОМПЕТЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА І МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
466
75.
Гришко В. І., Єфімчук М. В.
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ РОЗГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ «ПРО ПРИВАТНУ ДЕТЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ».
472
76.
Фролов О. О.
РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.
479

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: