VII Международная научно-практическая конференция “TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION”, 29-31 января 2022 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 января 2022 года в г. Харьков, Украина

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

IIvanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-29-31-yanvarya-2022-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Rajabzadeh M., Khosravi A., Zaloga V.
RESEARCHING THE IMPACT OF CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT ON THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTS OF DAIRY ENTERPRISES
32
2.
Ансєєв О. Ю.
ВИВЧЕННЯ ВИДІВ І СОРТІВ ХОСТИ ГІБРИДНОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
37
3.
Безугла Л. С., Ситник С. А.
АКУМУЛЯТИВНА ЗДАТНІСТЬ ROBINIA PSEUDOACACIA L. ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЕЛЕМЕНТІВ ГРУПИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У РЕКРЕАЦІЙНИХ НАСАДЖЕННЯХ МІСТА ДНІПРО
44
4.
Кучер Г. А., Кочик Г. М., Мельничук А. О., Бондар Л. А.
АДАПТИВНІ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ
51
5.
Латюк Г. І., Кислюк А. С.
ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ
59
6.
Латюк Г. І., Кривенко Я. В.
ВПЛИВ ГУСТОТИ СТОЯННЯ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПОМІДОРА БЕЗРОЗСАДНОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
65
7.
Москалюк І. В., Сакун М. М.
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ
71
8.
Оленіч О. А.
СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЙНОГО РОЗСАДНИКА БУЗКУ ЗВИЧАЙНОГО НА ПРИЛУЦЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ІС НААН
75
9.
Сидорова І. М., Куманська Ю. О.
ВМІСТ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ В ГОЛОВОЧКАХ КАПУСТИ БРЮССЕЛЬСЬКОЇ
79
10.
Стоянець Н. В.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
83
11.
Удовенко І. О., Боровик П. М., Гура О. Б.
СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
87
12.
Червона С. П.
ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ГРЕЧКИ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ
91

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

13.
Дубовий А. А., Алконов Д. І.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ ЗА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ У СОБАК ДРІБНИХ ПОРІД
94
14.
Дубовий А. А., Бухлицька В. І.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ СЛУЖБОВИХ СОБАК ЗА ЛІКУВАННЯ МІОКАРДИТУ
97
15.
Дубовий А. А., Вацьківська А. М.
МОНІТОРИНГ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ У КОТІВ ЗА ЛІКУВАННЯ КАРДІОМІОПАТІЙ
100
16.
Омельченко В. П.
ОБМІН РЕЧОВИН В КІСТКОВІЙ ТКАНИНІ
103
17.
Тітаренко О. В., Киричко О. Б., Шерстюк Л. М.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЛЕПТОСПІРОЗУ
106

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

18.
Alikhanova Narmin Suleyman
STUDY OF SOME NATURAL BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES HAVING ANTIOXIDANT ACTIVITY IN THE VEGETATIVE ORGANS OF THE ZOSIMA ABSINTHIFOLIA (VENT.) LINK PLANT
111
19.
Агалаков В. С., Шеремета П. Д.
АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
113
20.
Баранюк А. П., Нєткова Т. О.
ЧОРНІ СТОРІНКИ ЧОРНОГО МОРЯ
120
21.
Басараба І. В.
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ
126
22.
Безноско І. В., Горган Т. М., Мосійчук І. І., Гаврилюк Л. В., Туровнік Ю. А.
ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ МІКРОМІЦЕТУ FUSARIUM OXYSPORUM ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ У АГРОЦЕНОЗАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (TRITICUM L.)
132
23.
Бондаренко О. О., Бабійчук В. Г., Бабійчук Г. О., Мамонтов В. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ МОЛОДИХ ЩУРІВ З МОДЕЛЛЮ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ РИТМІЧНИХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ХОЛОДОВИХ ВПЛИВІВ
140
24.
Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко C. Г.
ЗБОРИ ЙОГАНА ФЛЕЙШЕРА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е.Е. ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
147
25.
Дiденко Р. Ю.
ШВИДКІСТЬ ПІДНЯТТЯ ШТАНГИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ЗМАГАЛЬНИХ ВПРАВ В ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ
153
26.
Ластовецька Л. О., Маслак В. І., Кудіна С. В., Юнгін О. С.
ВИЯВЛЕННЯ ЗДАТНІСТЬ ФІКСУВАТИ АТМОСФЕРНИЙ АЗОТ У БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ З СУДИННИХ РОСЛИН АНТАРКТИКИ
156
27.
Ловас С. В.
ОСОБЛИВОСТI УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ З ОПОРОЮ ПРИ ПРИЗЕМЛЕННI
158
28.
Моісєєв А. І., Божок Г. А.
ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СФЕРОЇДІВ ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЗА РЕЖИМОМ ВИЗНАЧЕНИМ НА ОСНОВІ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
161
29.
Нєткова Т. О., Баранюк А. П.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
165
30.
Плигун Т. К.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
170
31.
Поліщук Л. М.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
177
32.
Руденко О. М., Перес Нуньєс Пілар, Ляшевич А. М.
ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
182
33.
Хамуляк А. І., Зеленюк А. С., Урсул В. В., Фалатюк Л. Ю., Шевчук О. А.
ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ КОРЕНЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТУ
189

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

34.
Kaniura O. A., Skrypnyk I. L., Krymovskyy K. G.
ORTHODONTIC TREATMENT FEATURES IN EARLY MIXED DENTITION STAGE
194
35.
Kosenko V. M., Vakulovych Z. O., Pirozhkova I. O., Skyba I. M., Kotsko N. M.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FUTURE NURSES’ KNOWLEDGE ABOUT THE IMPORTANCE OF DISINFECTION IN PERFORMANCE OF THEIR PROFESSIONAL DUTIES
197
36.
Protsak T. V.
ABNORMALITIES OF THE ESOPHAGEAL DEVELOPMENT
202
37.
Rusnak V. F., Gerasym L. M., Halahdyna A. A.
MORPHOGENESIS OF PHARYNGEAL TONSILS 7-8 MONTHS OF HUMAN FETUS
204
38.
Sharapova O. N.
TO THE QUESTION OF THE CONDITION OF THE IMMUNE SYSTEM AND BLOOD INDEX ON CONGENITAL CRYPTORCHIDISM IN MICE
206
39.
Бойчук О. М., Дроник І. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ ОКРЕМИХ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
208
40.
Гаффаров Х. А., Косимова Р. И.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ
212
41.
Гаффаров Х. А., Косимова Р. И.
ЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКА ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ
215
42.
Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
СТЕРЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УЛЬТРАСТРУКТУР ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
219
43.
Головіна В. А., Коваленко А. А., Гончарова Н. М., Сивожелізов А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ QSOFA В ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗУ
223
44.
Гончарук Б. С.
КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ
225
45.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ВЧЕНИЙ-ЛІМФОЛОГ Л. С. БЕСПАЛОВА
229
46.
Илика В. В.
АКТИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
232
47.
Карнаух Э. В., Элмуродова Фарангиз Каримали кизи
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОНИХОПАТИЙ В СТРУКТУРЕ СИМПТОМОКОМПЛЕКСА БОЛЕЗНЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
235
48.
Колєснік Д. І.
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ДІТЕЙ
242
49.
Конопля Л. А., Тихонова Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ КАЛЬПРОТЕКТИНУ ЯК БІОМАРКЕРА ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ МІАСТЕНІЇ ГРАВІС
245
50.
Кравчун П. Г., Генслер Д. В., Солоха А. С., Шапаренко О. В.
ВЛИВ КУРІННЯ НА ПОКАЗНИКИ АОРТАЛЬНОГО ТИСКУ І ЖОРСТКОСТІ СУДИННОЇ СТІНКИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
248
51.
Кухлій В. Ю., Гусєв В. М., Хапченкова Д. С.
ДИСБІОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ ВАГІНАЛЬНОГО БІОТОПУ У ВАГІТНИХ ІЗ ГЕСТАЦІЙНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
250
52.
Мальцева О. Б., Самойленко С. М., Стряпко Я. І.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ
256
53.
Носівець Д. С., Вінник О. О.
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
265
54.
Присіченко З. В.
КОВІД-19 ПОСИЛЮЄ УСКЛАДНЕННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ — ДІАБЕТИЧНУ СТОПУ
269
55.
Рахматуллаев Фозилбек Абдурахим угли, Абдукодиров У. Т., Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Хамдамов И. Т., Ташкентов Э. М.
КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ МИГРЕНИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
273
56.
Різник О. І.
ПРОФІЛАКТИКА ЯК ПАРАДИГМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
277
57.
Сухорукова Л. А.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ БАКАЛАВРІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
280
58.
Тащук В. К., Маліневська-Білійчук О. В., Іванчук П. Р., Маковійчук І. О., Онофрейчук Д. І.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКГ – МОЖЛИВОСТІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕКГ В ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ ТА СИНДРОМУ БРУГАДА
283
59.
Холматов Расулжон Иброхимжон угли, Абдукодиров У. Т., Рахматуллаев Фозилбек Абдурахим угли, Хамдамов И. Т., Ташкентов Э. М.
РОЛЬ ПАТОГЕНЕЗА МИГРЕНИ РЕЦЕПТОРА CGRP
290
60.
Шарипова О. А., Файзуллаев Ж. С., Каххорова Л. И.
СОСТОЯНИЯ ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
294

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

61.
Kycha R., Suleiman M., Grinevich L., Kobzar N., Petrushova L., Perekhoda L.
SEARCH FOR NEW ANTITHYROID AGENTS IN A NUMBER OF SUBSTITUTED BENZIMIDAZOL-2-YL AMIDES 1-R-4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACIDS
299
62.
Гордійко М. О., Хохлова К. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОМПОНЕНТІВ І ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
303
63.
Данилів С. І.
ЕФЕКТ NIGELLA SATIVA L. ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
305
64.
Ель Морнакі О. Ю., Живора Н. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРМАТОЛОГІЧНОЇ МАЗІ З КОМПОНЕНТАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
308
65.
Крекотень А. В., Хохлова К. О.
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЕЛЮ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ
310
66.
Крижановська О. М., Живора Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ МАЗІ ПРОТИДЕМОДЕКСНОЇ ДІЇ
312
67.
Курилко А. С., Хохлова К. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОГО ГЕЛЮ ВЕНОТОНІЗУЮЧОЇ ДІЇ
314
68.
Номеровська А. С., Живора Н. В.
РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ МАЗІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОЇ ДІЇ З ФІТОКОМПОНЕНТАМИ
316
69.
Омельяненко Т. Ю., Хохлова К. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ КЕРАТОЛІТИЧНОГО ЗАСОБУ У ФОРМІ МАЗІ
318
70.
Сорокіна В. О., Живора Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФІТОГЕЛЮ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ
320
71.
Тасенко А. С., Хохлова К. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ РІДКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
322
72.
Трутаєв С. І., Пилипчук Н. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З СУХИМИ ЕКСТРАКТАМИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ БОЛІ В ГОРЛІ
325
73.
Українець Н. Ю., Хохлова К. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ВИГЛЯДІ ПЛІВОК ДЛЯ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ
329
74.
Хохлова К. О., Орбачевький А. Р.
РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНИХ ОЛІВЦІВ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ
331

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

75.
Koshova E. R., Ovdenko V. M.
SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF STYRYLPYRIDINES FOR OPTOELECTRONIC APPLICATIONS
333
76.
Shestakova M. V., Ivanova R. Y., Savchuk E. V., Khotin S. Y.
SYNTHESIS, STOICHIOMETRY AND STRUCTURE OF TETRAFLUOROBORATE COMPLEXES OF NI (II) WITH ISOMERIC PHENYLENEDIAMINES
335
77.
Zadorozhna O., Kravchenko N.
PROJECT METHOD AS A MEANS OF INDIVIDUALIZATION IN THE PROCESS OF STUDYING CHEMISTRY
338
78.
Карабанова Л. В., Бондарук О. М.
ВЗАЄМОПРОНИКНІ ПОЛІМЕРНІ СІТКИ НА ОСНОВІ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПОЛІУРЕТАНУ ТА КОПОЛІМЕРУ 2-ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З МЕТАКРИЛО-ІЛОКСИЕТИЛФОСФОРИЛХОЛІНОМ
346
79.
Купчик О. Ю., Охременко К. М.
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТВІН-80 МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ
354
80.
Сидорко М. С., Нестерівська С. П., Яцишин М. М., Решетняк О. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОЛІАНІЛІНУ ТА КОМПОЗИТУ ЦЕОЛІТ/ПОЛІАНІЛІН СТОСОВНО Cr(VI)
358

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

81.
Amangeldi D. B., Ajtbaeva Saltanat Hamzakyzy
HOW KAZNET WAS BUILT AND WHAT HAS CHANGED IN 25 YEARS
367
82.
Delmanov A. N., Tskhay N. L.
SAFETY PROBLEMS OF MINERS
375
83.
Korzhyk V., Khaskin V., Grynyuk A., Voitenko O., Shcheretskiy V., Illiashenko Ye., Sitko O.
FORMATION OF SPATIAL PRODUCTS BY ADDITIVE LAYER-BY-LAYER ARC AND PLASMA SURFACING
382
84.
Perederii Yu.
FORMATION OF A KNOWLEDGE BASE FOR A CYBER-PHYSICAL SYSTEM
389
85.
Rudniev Ye.
THE DIFFERENCE IN DUST- GENERATING CAPACITY BETWEEN FLAT AND STEEPLY DIPPING COAL SEAMS
392
86.
Авалбаев Г. А.
НОВЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ПРИСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ ДУПЛЕСНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
399
87.
Авалбаев Г. А.
ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ
404
88.
Антонюк А. А., Коляда К. В.
ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ МЕТОДА ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ НА ВІДДАЛЕНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
411
89.
Брацлавець Б. С.
АНАЛІЗ МЕТОДУ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З НАГРІВАННЯМ ТА БЕЗ НАГРІВАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ТИСКОМ
415
90.
Бутенко О. Г., Макарська Т. Б.
ОЦІНКА РІВНЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКИДАМИ ЗАТ “МОЛДАВСЬКА ДРЕС”
418
91.
Гарматюк А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМЕРСИВНОГО ЗВУКОПЕРЕДАВАННЯ НА ОСНОВІ АМБІСОНІК У ВИРОБНИЦТВІ ПРОГРАМ МОВЛЕННЯ
423
92.
Гевлич І. Г., Ткачук А. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІРЖОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
427
93.
Горбатюк Є. В., Чиркін О. О., Горбатюк М. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ СЛІДКУЮЧИХ ПРИВОДІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
430
94.
Джус А. П., Лазоренко Р. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОЛОН НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ ІЗ ПАКЕРНИМИ КОМПОНОВКАМИ
436
95.
Дорогін І. А., Бахмач В. О.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР ТА ВИРОБНИЦТВО МАРГАРИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПОВНЮВАЧІВ
441
96.
Єрофєєва А. А., Ковтун Д. В.
ВІДНОВЛЕННЯ ОКАЛИНИ ШВИДКОРІЗАЛЬНИХ СТАЛЕЙ В ПОЛУМ’ЯНИХ ПЕЧАХ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
448
97.
Живцова Л. И.
INTERNET OF THINGS (IOT) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
451
98.
Калюжняк А. В.
ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ «МАРШИРУЮЧИХ КУБІВ» В ПОБУДОВІ СКЛАДНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
457
99.
Карпенко А. М., Голотайстрова Г. О., Дунаєвська О. І., Решетнікова С. М.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ В КНИЖКОВОМУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ
460
100.
Корнієнко Д. С., Ляшенко О. М., Кирийчук Д. Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІБЛІОТЕК КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ
463
101.
Кулаков Д. С.
РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ У ПОТОКОВОМУ МОВЛЕННІ
470
102.
Кучеренко Ю. С.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ
475
103.
Лютенко В. Є., Комар О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІБРОЗАХИСТУ ЕКСКАВАТОРА З РОЗРОБЛЕННЯМ ПІДВІСКИ – АМОРТИЗАТОРА
478
104.
Лютенко В. Є., Крюк В. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО ПРИВОДУ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА
485
105.
Незліна О. А.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕСІ ГРЕБНЕРЕЙКОЗМАЩЕННЯ
492
106.
Ніжегородцев В. О., Іванов І. О.
СУЧАСНІ ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
495
107.
Прокопенко Н. А., Нагачевська С. М.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
499
108.
Романчук Я. П., Валіахметов І. В.
МІЦНІСТЬ РЕДУКТОРА МЕХАНІЗМУ ВИДАЧІ
504
109.
Ротаєнко Б. О., Якобчук Р. Л.
ВПЛИВ СПОСОБІВ СУШІННЯ ЯЧМЕНЮ НА ЯКІСТЬ СОЛОДУ
507
110.
Семенов К. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ФИБРЫ КАК НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ КАРБАМИДНОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО ПЕНОПЛАСТА
510
111.
Семенов К. И.
ПРОПУСКАНИЕ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ КАРБАМИДО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫМ ПЕНОПЛАСТОМ
514
112.
Струмінська Т. В., Мартовод Є. О.
ВІДЕОРЕКЛАМА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧІВ
520
113.
Терещенко Л. М., Хомицький В. В., Нікітін І. А., Харченко А. Г., Абрамова Л. П., Хижа І. А., Кудибин І. Б.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ БУН НЕТРАДИЦІЙНОЇ КОМПОНОВКИ
523
114.
Туганова Б. С.
ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЗ БЕЛКОВО–УГЛЕВОДНОГО СЫРЬЯ
530
115.
Хорканін М. Ю., Василюк А. С.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОЇ СТАНЦІЇ
537
116.
Чередник А. Д., Бурда Ю. А., Пивненко Ю. А.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЛУЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЛУЧИСТОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
539
117.
Черных Е. П., Комендант О. О., Бондаренко Е. К.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРИПТОИГР НА БЛОКЧЕЙНЕ
542
118.
Щоголєва І. В., Саркісова О. М., Авдєєва О. А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ В АЕРОПОРТУ
544
119.
Ялина О. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
551
120.
Янішевський В. Ю.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЩОКИ У ЩОКОВІЙ ДРОБАРЦІ НА ОСНОВІ ГІДРОПРИВОДУ
554
121.
Ястреба С. П., Нестеренко Н. О.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ СОУСІВ З ЖУРАВЛИНОЮ
557

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

122.
Rogachova O. I., Vodoriz O. S., Men’shov Yu. V., Nashchekina O. M.
INFLUENCE OF AGING ON MECHANICAL AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF (SnTe)100-x(In2Te3)x SEMICONDUCTOR ALLOYS
561
123.
Вигоднер І. В., Алєксєєнко А. О.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО–МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
567
124.
Гайдар Г. П.
СПЕЦИФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСМУТАЦИОННО ЛЕГИРОВАННОГО КРЕМНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК
570
125.
Дудик М. В., Максюта Д. І.
МОДЕЛЬ ЗРУШЕННЯ МІЖФАЗНОЇ ТРІЩИНИ З КОНТАКТУЮЧИМИ БЕРЕГАМИ ВІД КУТОВОЇ ТОЧКИ ЛАМАНОЇ МЕЖІ ПОДІЛУ
574
126.
Ілаш Н. Б.
РЕКУРЕНТНЕ CПIВВIДНОШЕННЯ ДЛЯ МНОГОЧЛЕНIВ НАРАЯНА
580
127.
Колун Н. П.
АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА ОДНОГО КЛАСУ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ З ПРАВИЛЬНО ТА ШВИДКО ЗМІННИМИ НЕЛІНІЙНОСТЯМИ У ПРАВІЙ ЧАСТИНІ
585
128.
Комарницкий А. Л., Колмакова Л. Н., Юрченко М. А.
РЕШЕНИЕ ДВУХИНДЕКСНОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВИНЕРА-ХОПФА
588
129.
Малыхин Д. Г., Грицина В. М., Ковтун Г. П., Ковтун К. В.
ТЕКСТУРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ПРОКАТКОЙ СПЛАВА Zr-2.5%Nb
591
130.
Мануйленко Р. І.
ПРОСТИЙ ПРИКЛАД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ФОРМУЛИ БАЙЄСА
598
131.
Николаенко А. А., Рогачева Е. И., Водорез О. С., Храмова Т. И., Меньшов Ю. В.
ВЛИЯНИЕ ПРЕССОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ Pb1-хSnхTe (х = 0 — 0.09)
602

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

132.
Sytnyk O., Skliar S., Petrychuk O.
OLEKSANDRIIA BROWN COAL REGION: FORMATION, CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS
606
133.
Грех В. І.
ВЛАСТИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ, І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛІДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ
615

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

134.
Slyvna O. V., Baranov P. M.
CURRENT ISSUES IN THE GEMMOLOGICAL EXPERTISE OF WRITTEN PEGMATITES
622
135.
Куриленко В. С.
РЕЗОНАНС И «ВИБРАЦИОННЫЕ СИЛЫ» В ФОРМИРОВАНИИ СОЛЯНЫХ СТРУКТУР (НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ)
628
136.
Стародубець К. М., Багрій І. Д., Малишев О. М., Глонь В. А., Глонь О. В.
НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЧЕРНІГІВСЬКО-БРАГИНСЬКОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЙОНУ
636

АРХИТЕКТУРА

137.
Данилко Н. Я., Валявська А. І.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІШОХІДНОСТІ ВУЛИЦЬ
642
138.
Полякова Є. В., Кривуц С. В.
КОНЦЕПЦІЯ «МЕТАБОЛIЗМУ» В ТВОРЧОСТI КIСЕ КУРОКАВА
647
139.
Сунь Вейхао, Войко Н. Ю.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫХ ПУТЕЙ В ГОРОДАХ КИТАЯ
652

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

140.
Davydenko O. B.
USAGE OF ONLINE RESOURCES TO DEVELOP PROFESSIONAL VOCABULARY KNOWLEDGE IN STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES
658
141.
Dychka N. I.
DIFFICULTIES OF STUDENTS IN ENGLISH WRITING
662
142.
Gazieva M. T.
TEACHERS OF TODAY IN UZBEKISTAN
665
143.
Makhmudova D.
EFFECTIVE READING STRATEGIES FOR DEVELOPING READING SKILLS
668
144.
Rogozha E. V., Zaitseva A. V., Bondarenko O. Yu.
ON THE PROSPECTS OF LICHENOLOGICAL METHODS OF RESEARCH OF THE LEVEL OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN A SCHOOL COURSE
675
145.
Trofymova M., Yashchenok A.
ORGANIZATION OF EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES FOR UNIVERSITY STUDENTS WHO STUDY A FOREIGN LANGUAGE IN A NON- LINGUISTIC SCHOOL
678
146.
Ахмедова М. А.
ТРАНСПОРТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
685
147.
Базелюк В. Г., Симоненко К. О.
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
689
148.
Байдюк Н. В., Гаменко А. В.
ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
695
149.
Башлак І. М., Башлак М. М., Толмачов В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ AR-ТЕХНОЛОГІЙ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
700
150.
Білан О. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
704
151.
Білецька О. В.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
710
152.
Білик Б. Я.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
715
153.
Богданова М. В., Мицик Г. М.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
721
154.
Боднар А. І., Генда Д., Семенова І.
ІНТЕГРAЛЬНІ МЕТОДИ ДІAГНОCТИКИ ФІЗИЧНОГО CТAНУ ОCІБ З ДOPCOПAТIЯМИ ПOПЕPЕКOВOГO ВIДДIЛУ XPЕБТA ЗA ПCИXОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПОКAЗНИКAМИ
726
155.
Бондар О. В., Верховод О. В.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ
732
156.
Бонь Л. М., Бонь І. І.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХУДОЖНІХ КОЛЕКТИВІВ
739
157.
Василика Є. В., Дембіцька О. О.
ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ СЕРЕД МОЛОДІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
745
158.
Волошин О. Р., Коробець М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ STEM – МЕТОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
748
159.
Гінзбург І. В., Кобзєв Б. О.
ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА НАВЧАННЯ
755
160.
Говор О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
757
161.
Голайбо С. В.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
761
162.
Гончаренко А. А.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ УМІНЬ ЗАСОБАМИ ФАНТОМНОГО НАВЧАННЯ
766
163.
Гур’янова Н. М., Волювач В. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
776
164.
Гур’янова Н. М., Зворська Н. А.
АКТИВНА САМОСТІЙНА РОБОТА – ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
780
165.
Гурська А. В.
РОЛЬ ПІСНІ У МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
783
166.
Гурьянова Н. М., Білка Н. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
790
167.
Довгань О. В., Коваль С. О.
СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІВЧАТ 11-12 РОКІВ ПЕРЕД УРОКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
796
168.
Євдокимова І. О.
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
800
169.
Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Шевченко К. В., Кінаш О. В., Солод А. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
806
170.
Задерей П. В., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Ткаченко А. В., Мельник І. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ ЯК СУКУПНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
810
171.
Злотнікова-Сливка І. А.
МУЗИКА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ
817
172.
Калмиков К. О.
АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХОВИХ ІГОР І ВПРАВ З М’ЯЧЕМ
822
173.
Капшитер Т. А.
ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
827
174.
Кащеєва О. В.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
834
175.
Кісільова М. В.
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ ПРИНЦИП
839
176.
Ковецька Г. В.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА «РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МОВЛЕННЯ У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ»
845
177.
Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Сікало М. С.
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
852
178.
Кравченко О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
859
179.
Кудрявцева Т. О., Пахомова А. В., Чумак О. І., Шрестха М. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
866
180.
Кузич Л. М.
СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
871
181.
Кузьменко Л. М.
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БІОМЕХАНІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ
876
182.
Лопатін В. В., Кузьменко В. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТАМИ ТА СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
883
183.
Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М., Сухоносов Р. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
887
184.
Лопушняк Л. Я., Гончаренко В. А., Дмитренко Р. Р., Сухоносов Р. О.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ І СТРУКТУР ПЕРЕДНЬОЇ ШИЙНОЇ ДІЛЯНКИ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ
892
185.
Лукʼянченко С. П., Погорілий І. О.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
898
186.
Люта Т. М.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА. ВПРАВИ ТА ІГРИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
901
187.
Майдебура О. Г., Суханова Г. П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
907
188.
Мельник Б. М., Канюра О. А., Костюк Т. М.
ДЕФІНІЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
914
189.
Миронюк Л. П., Ройко Л. Л.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ В КУРСІ «МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ»
917
190.
Міненок А. О., Григорчук В. В., Чайка С. М.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
923
191.
Москвічова Ю. О., Родрігес Монтальво Ілланіт
ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
929
192.
Назарова Ю. О., П’ятницька-Позднякова І. С.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ МУЗИКУВАННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
936
193.
Нестеренко В. В.
РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ФАРМАКОГНОЗІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ
943
194.
Ніженковська І. В., Бут І. О.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗМІШАНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ З ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ
948
195.
Орищак І. М., Сухраменда Є. В.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ
954
196.
Охрімчук І. В.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ЗІ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ З УРАХУВАННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ АСПЕКТІВ РУХОВИХ НАВИКІВ
964
197.
Пасічник С. О., Трофименко Л. В.
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МОВЛЕННЄВИХ ЗАНЯТТЯХ
971
198.
Паук В. В.
АУТИЗМ ЦЕ НЕ ВИРОК!
977
199.
Петраков А. М., Чиквашвілі Д. О., Анісімов Д. О.
СУЧАСНЕ ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ МВС
984
200.
Поливанова О. І.
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
987
201.
Полонська Т. К.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ 5–9 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
993
202.
Потьомкіна В. Є., Ланіна В. В.
ВИБІР РОЗВИВАЮЧИХ ІГОР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У ГРУПІ ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
1001
203.
Решітник Ю. В., Січкар А. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ УЧНІВ
1006
204.
Рогаліна Н. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ГУРТКІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ
1011
205.
Рябченко Г. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ, ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОГО СПЕЦІАЛІСТА
1015
206.
Свиридюк В. П.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
1021
207.
Сеньовська Н. Л., Лісова З.-О. В.
БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ РЕМЕЗІВЦІВСЬКОГО ЗЗСО І – ІІІ СТУПЕНІВ)
1027
208.
Сластіна О. О.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ ТА ЇЇ ВЛИВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
1033
209.
Соколюк Л. Й.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАХИЛІВ УЧНІВ ЯК СКЛАДОВА ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІЦЕЇСТІВ
1037
210.
Сорочинська С. І.
ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1045
211.
Стасів Н. І., Стасів Н. Ю., Рогальська З. В.
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИКИ
1049
212.
Стойка О. Я.
ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
1053
213.
Сура Н. А.
ОСВІТНЄ ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ
1058
214.
Тимченко А. А., Кучинська А. В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ НУШ
1064
215.
Ткаченко М. М., Гороть І. В., Морозова Н. Л., Романенко Г. О., Черкасова Л. А.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ РАДІОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
1068
216.
Трефаненко І. В., Соловйова О. В., Шумко Г. І., Гречко С. І.
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1074
217.
Триленко Ю. А., Дудник Н. З.
ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1077
218.
Фрицюк В. А., Губіна С. І., Фрицюк В. М.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
1084
219.
Худорба Т. М.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
1089
220.
Хуртенко О. В., Стародонова М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
1096
221.
Червяковська Н. В.
ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1101
222.
Чеха О. Г.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ЕКОКУЛЬТУРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
1107
223.
Чирва А. С.
ДЕЯКІ ВИКЛИКИ ПЕРЕД СУЧАСНОЮ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
1114
224.
Шарипова Л. Г.
ВОСПИТАНИЕ ИЛИ ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ
1119
225.
Шевченко Л. В., Цокур Н. І., Плясовська К. А.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» ДЛЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1124
226.
Янь Лі
ФЕНОМЕН ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
1129

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

227.
Астахова К. В.
ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ:ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
1134
228.
Баштецька А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГІБРИС-СИНДРОМУ ЯК КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ У КЕРІВНИКІВ МАЛИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
1139
229.
Водолазська О. О., Древова В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ
1146
230.
Гуленко С. С.
КЕРІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ
1153
231.
Гусак С. Г., Кришталь Г. Б.
ОСВІТА ТА НАУКА СЬОГОДЕННЯ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
1159
232.
Кацалап А. С.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
1163
233.
Кизименко Н. В.
РОДИНА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
1168
234.
Клежнева Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗИ СЕРЕДИНИ ЖИТТЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
1175
235.
Кормило О. М., Чіп Р. С.
ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1180
236.
Кравчук С. С.
СУЧАСНА ТАНЦЮВАЛЬНА ТЕРАПІЯ
1185
237.
Красько Д. О., Бугайчук М. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПЕРВИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РОЗЛАДИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ (КЛАС 5 ЗА МКХ 10) РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
1191
238.
Лисенкова І. П., Пустовойтенко В. А.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
1194
239.
Пріснякова Л. М., Бондар О.
РОЛЬ МНЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
1200
240.
Пріснякова Л. М., Циганенко А.
ОСОБЛИВОСТІ ДОМІНУЮЧОГО ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
1206
241.
Тринчук О. Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РІВНЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
1211
242.
Туриніна О. Л., Філіппенко О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДИХ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ДУХОВНИМИ ПРАКТИКАМИ
1216
243.
Шляпников В. Н., Контуш А. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИЯ ЖЕНЩИН, ПРАКТИКУЮЩИХ ЙОГУ И ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ
1223
244.
Юрчук Л. В., Бондарець Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ
1230

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

245.
Кальниш Ю. Г., Поливець Я. В.
РЕЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ СУЧАСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В СВІДОМОСТІ ЛЮДЕЙ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ
1233
246.
Чорна Т. М., Левкович М. А., Гринчук Б. В.
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА В ОРГАНІЗАЦІЇ УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ
1239

 ЖУРНАЛИСТИКА

247.
Борсук Н. І., Бездіжа А. А., Онищук В. М.
СТАНДАРТИ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У НОВИННИХ ВИПУСКАХ
1244
248.
Грицишин О. В., Іноземцева Ю. І.
ЕМОЦІЙНИЙ ДИСБАЛАНС НОВИННОГО КОНТЕНТУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН-ВИДАНЬ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА» ТА «ЛІВИЙ БЕРЕГ»
1253
249.
Ковалко С. А.
АНАЛІТИЧНА ПАРАДИГМА ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 В ОНЛАЙН-ВИДАННЯХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОНЛАЙН-ВИДАНЬ «РАДІО СВОБОДА» ТА «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»)
1260
250.
Тагамлицька А. О.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ДИТЯЧОМУ ЖУРНАЛІ «КУЛЯ»
1263
251.
Цепкало Т. О.
ГЕНДЕРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧАСОПИСУ «КУРʼЄР КРИВБАСУ»
1268

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

252.
Боднар Д. І.
АРАБЕСКОВА СЕЦЕСІЙНІСТЬ У ФОРТЕПІАННІЙ МУЗИЦІ ГАЛИЧИНИ ДОБИ МОДЕРНУ: П’ЯТЬ ПРЕЛЮДІЙ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО
1272
253.
Ганиш М. С.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ – В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ
1277
254.
Єременко А. О.
КОРПОРАТИВНА АЙДЕНТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВО-ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
1281
255.
Курач Ю. Я.
АВТОРСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ CANTE FLAMENCО У ТВОРЧОСТІ ФРАНСІСКО ТАРРЕҐИ: ДВІ ІЛЮСТРАЦІЇ
1283
256.
Лиса В. І., Васильківська О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
1287
257.
Найпак Т. О.
ФОНОПЕДИЧНА ПЕДАГОГІКА ДЛЯ ВОКАЛІСТІВ ТА СПІВАКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ — ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ ВИКОНАННЯ
1291
258.
Нам’як Н. І.
ЕКСПРЕСІЯ МОМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ
1298
259.
Невальоний В. С.
НАРОДНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ
1303
260.
Пепчук І. О., Кравченко О. В.
ІНТЕРАКТИВНА КНИГА ЯК НОВІТНІЙ СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ З ЧИТАЧЕМ
1308
261.
Рибак М. С.
АРТБУК ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ З ДІТЬМИ
1315
262.
Сілогаєва В. В., Потапенко М. В., Макієнко М. А.
АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ПОСТЕРІВ ДО ФЕСТИВАЛІВ
1317
263.
Сорока О. В.
ОРНАМЕНТАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНІ СТРУКТУРИ У СВЯЩЕНИЧОМУ ВБРАННІ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТОЛІТЬ
1323
264.
Цехмістро О. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
1330
265.
Шмегельська Ю. В., Солод Р. І.
САМОБУТНІ АФРИКАНСЬКІ ЗАЧІСКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
1333

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

266.
Біліченко Л. С.
ХАРКІВСЬКА ПЕРЕСИЛЬНА В’ЯЗНИЦЯ ЯК ПУНКТ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ КАТОРЖНИХ ТА ПЕРЕСИЛЬНИХ АРЕШТАНТІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.)
1339
267.
Лівінська Ю. Г.
РОСІЙСЬКО-МОЛДОВСЬКИЙ КОНФЛІКТ 1992 Р. В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДИСКУРСАХ
1346
268.
Мирончук М. А.
ОСОБОВІ СВІДЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРІВ – ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
1351
269.
Сафар’янс Г. В.
ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ
1357
270.
Чернуха О. В., Шевченко А. Ю.
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ МОГИЛЯНСЬКОГО
1363

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

271.
Гоц Л. С.
ПРОБЛЕМА МИФОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСГУМАНИЗМА В ДРЕВНЕМ МИРЕ НА ПРИМЕРЕ МОТИВА ИСКУССТВЕННОЙ ЖИЗНИ
1367
272.
Козловська М. В.
СВЯТО І СВЯТКОВА КУЛЬТУРА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1372
273.
Прокопович Л. В.
СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ІНТЕРНЕТІ
1375
274.
Сорохан Г. О.
СУЧАСНИЙ АРТ-ПРОСТІР, ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
1380
275.
Шершова Т. В.
ПАНАС МИРНИЙ – ЗБИРАЧ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
1384

ЛИТЕРАТУРА

276.
Василюк Г. Д.
ЖИТОМИРСЬКІ СТЕЖКИ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА
1389

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

277.
Polovko O., Altundag M.
INTERNATIONAL POLITICAL RELATIONS OF BLACK SEA COUNTRIES: THE CASE OF UKRAINE AND TURKEY
1395
278.
Бучин М. А., Данчук Г. Д.
ГЕНДЕРНЕ КВОТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
1401
279.
Данів В. В.
ПРОТИСТОЯННЯ СНД ТА ОБСЄ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ
1407
280.
Іванова-Биканова В. Є.
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО ПЕРФОРМАНСУ: ПЕРСПЕКТИВА АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЇ
1413
281.
Ломакіна О. В.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ
1415
282.
Мочков О.
ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ШТАБІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В СУБ’ЄКТАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1421
283.
Шумська М.-Т. В.
ВІДНОСИНИ АЗЕРБАЙДЖАНУ З ЄС В РАМКАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
1427

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

284.
Morokhovskaya E. V.
SOCIAL DIFFERENTIATION OF AMERICAN ENGLISH IDIOMS
1432
285.
Борисов О. О., Щотка Я. В.
ТЕМАТИЧНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ TATTOO У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
1435
286.
Гайда О. М., Бездіжа А. А., Ленько Т. Р.
МІЖКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
1442
287.
Гнатюк О. Р.
СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ В. СТЕФАНИКА ТА Е. КОЛДУЕЛА В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
1450
288.
Грицишин Р., Лазірко Н.
ПИТАННЯ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В ТВОРЧОСТІ ІРВІНА ВЕЛША
1454
289.
Дашевська Л. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА БАЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1462
290.
Ємець О. В., Гуцал К. В.
СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ЛІМЕРИКИ: СТИЛІСТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
1467
291.
Іванченко М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР У РОМАНІ С. КІНГА «ЛОВЕЦЬ СНІВ»
1473
292.
Клименко І. М.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ
1478
293.
Лях Т. О.
ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: СУБ’ЄКТИВНО-АВТОРСЬКА ВІЗІЯ БУТТЯ
1481
294.
Нагорнюк Н. П., Савчук І. І.
ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОПОМОГА» НОСІЯМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ
1488
295.
Ничко О. Я.
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНШОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
1493
296.
Савенко Т. Д., Савенко О. М.
КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНОФОНАМ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1496
297.
Сенишин М., Баумкетнер С.
ОБРАЗ ДИТИНИ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
1500
298.
Синєгуб С. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ СФЕРИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
1505
299.
Фесенко А. В.
МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ТЕКСТІ
1511
300.
Холявко І. В.
СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ЕТИКЕТИЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
1514
301.
Черногорская Н. Г.
ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LINGUISTIC PERSONALITY OF FOREIGN STUDENTS DURING STUDY OF A NON-NATIVE LANGUAGE
1521
302.
Чорнобай В. Г.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
1525
303.
Шульжук Н. В.
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОВЦЯ
1532
304.
Щербина Л. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
1538

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

305.
Кривчик Г. Г.
ВРАХУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ В ГУМАНІТАРНИХ СТУДІЯХ
1543
306.
Марюхно Н. М., Лебеденко О. О.
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ПРОПОВІДІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ЦЕРКОВНІЙ ПРАКТИЦІ
1550
307.
Супрун А. Г., Гончар К. О.
ТЕХНОПОЛІСИ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ДРАЙВЕРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1557

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

308.
Kvasha N. S.
FORECAST MODELING OF THE INFLATION LEVEL IN UKRAINE ON THE BASIS OF MACHINE LEARNING TOOLS
1564
309.
Kvasova L. S., Maslova V. Ju.
ACTUAL PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING
1571
310.
Mammadova A. V., Mammadova L. Sh., Mehdiyeva S. I., Hasanova S. N., Huseynova A. E.
DIRECTIONS OF REGULATION OF FINANCIAL MARKETS IN AZERBAIJAN
1575
311.
Tagiyeva S. E.
ANALYSIS OF TAX SOURCES
1582
312.
Антонюк В. П.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У КІЛЬКІСНОМУ ВИМІРІ ЗА ДЕМО-ЕКОНОМІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ
1588
313.
Баран Р. Т.
ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ У НАЦІОНАЛЬНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ
1596
314.
Барановська С. П., Квасницький А. М.
КРИПТОВАЛЮТА У СВІТІ
1607
315.
Волохова Л. Ф., Мітіна Д. Є.
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
1612
316.
Воробйова О. А.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
1617
317.
Джинджоян В. В., Полішко К. І.
ОЦІНКА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ
1623
318.
Долдіна К. К.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1630
319.
Дубас О. А.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1634
320.
Єлісєєва О. К., Рєпіна С. О.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1641
321.
Зеленюк О. Г.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1647
322.
Коваль Д. С.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1652
323.
Ковальчук К. В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
1656
324.
Ковова І. С., Бондар Д. Ю., Перекрестова А. Р.
АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЄС ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЄВРОПІ
1659
325.
Коць О. О., Кудь А. О.
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ COVID-19
1667
326.
Кулик А. Б.
МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗА УМОВИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПЕРІОДУ МІЖ ЗАКУПІВЛЯМИ І ТРИВАЛІСТЮ ПРИДАТНОСТІ ДЕТАЛЕЙ
1673
327.
Кучмєєв О. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1680
328.
Лазаришина І. Д., Собченко Т. С., Кравець Д.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАГОМОГО ЧИННИКА ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
1686
329.
Ламзюк Т. П., Лапченко Є. Є.
РОЛЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
1691
330.
Лігоненко Л. О., Яковчук В. В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ
1698
331.
Лук’яненко Н. Е.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1705
332.
Мазур О. В., Мазур Д. В., Мазур Г. О.
МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
1711
333.
Мєльохіна Л. Г.
КЛАСТЕРІЗАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1717
334.
Мямлін В. В.
ДЕЯКІ ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
1722
335.
Оберемчук В. Ф., Герман О. М., Демченко Т. О.
СТРАТЕГІЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
1729
336.
Обронова А. М.
ЕНТРОПІЯ ЯК МІРА ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
1734
337.
Орлов В. В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
1738
338.
Островська Г. Й., Островський О. Т.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1744
339.
Петрішина Т. О., Клочкова Л. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РИЗИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
1750
340.
Попова В. Д., Кулько Д. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
1755
341.
Пороскун С. С., Устик Т. В.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
1758
342.
Радько В. М., Мацюра С. І., Мельниченко В., Ластовченко А.
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ТАЛАНТ МЕНЕДЖМЕНТ» В РОЗРІЗІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
1764
343.
Розпутна І. А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В ЕКОНОМІЦІ
1772
344.
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ЧИСТОГО ДОХОДУ
1775
345.
Тіханська А. С., Артюх О. В.
АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
1781
346.
Чебан Т. М., Маліновська П. Б.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
1784
347.
Шевченко О. О., Артюх О. В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
1791
348.
Шинкарьов Ю. В.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ІЗ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ НА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЦІЙ
1795
349.
Шморгун Л. Г., Борзунов В. И., Сиренко С. И.
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ НА ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ «КОРПОРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА» В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
1799
350.
Шолудько О. В., Данилишин Р. Т.
ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ВІДЕОІГОР
1808
351.
Яценко В. В., Джобава Е. Г., Ситник С. В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ В ЕКОНОМІЦІ
1815
352.
Яценко В. В., Федоренко Д. М., Довгаль А. І.
ЕКОНОМІКА КІБЕРСПОРТУ
1821

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

353.
Брумирський Р. В., Цуркаленко Д. П.
ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПОЛІЦІЄЮ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ
1826
354.
Жуляєв В.
ФОРМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
1830
355.
Кожевник О. А.
ОБҐРУНТОВАНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СПРИЯННЯ ВЧИНЕННЮ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1836
356.
Лапік Н. С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ ДО УЧАСНИКІВ ТОРГІВ У ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ
1845
357.
Мелех Л. В., Андрухів Є. М.
ОЗНАКИ ДОГОВОРУ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СУТІ
1852
358.
Муляр Г. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1857
359.
Остапенко Ю. І.
ВПЛИВ COVID-19 НА ТРАНСОРМАЦІЮ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ
1861
360.
Прогонюк Л. Ю.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ФРІЛАНСУ ЯК ОДНІЄЇ З НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ПРАЦІ
1868
361.
Прокопчук Н. Р.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1875
362.
Теличко О. А., Рекун В. А.
LEX MERCATORIA У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
1881
363.
Чернявська Т. О.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО
1888
364.
Юрікова В. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
1893

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-85-6 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 4.33 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: