VII Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 11-13.03.2024, Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

11-13.03.2024 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Current challenges of science and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-current-challenges-of-science-and-education-11-13-03-2024-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Andreieva O., Martynchuk I., Marchuk D., Dokiichuk Yu.
BIOTIC FACTORS OF WEAKENING GREEN PLANTS IN ZHYTOMYR
9
2.
Антал Т. В., Гарбар О. М., Демченко Н. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЇЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
13
3.
Гуменюк В. О.
СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
18
4.
Гуменюк В. О.
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТА СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
22

 VETERINARY SCIENCES

5.
Bogatko N., Mazur T., Bukalova N., Prуlipko T., Bogatko A.
GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE TRACEABILITY SYSTEM IN FEED AND FOOD CHAINS
27

 MEDICAL SCIENCES

6.
Алієва С. В., Макарова В. І.
ОБІЗНАНІСТЬ, СТАВЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЩОДО ГРИПУ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕПІДЕМІЧНОМУ СЕЗОНІ 2023-2024 РОКІВ
34
7.
Ахраров Х. Х., Мясникова Ю. Ю., Календарова Шоира Отабек кизи, Муродхожаева Мадинабону Шамсиддинхужа кизи
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
40
8.
Залюбовська О. І., Кулікова К. Т., Шестопалова Д. Д.
ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
52
9.
Іщенко Т. Б., Бужинська Н. Р., Головко М. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ДИССИМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
56
10.
Іщенко Т. Б., Бужинська Н. Р., Головко М. Д.
ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ
59
11.
Kаримова З. К.
МИКРООРГАНИЗМЫ В ДИНАМИКЕ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИИ
63
12.
Негода Ю. С., Болокадзе Є. О.
ЯТРОГЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УНИКНЕННЯ
73
13.
Пушкаренко С. В., Хвайлех Махмуд Халед Мустафа
ІМУНОГЛОБУЛІНОВИЙ ПОТЕНЦІАЛИ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ
77
14.
Слабкий Г., Ластовецький С., Качур О.
ВПЛИВ ДЕТЕРМІНАНТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКЛИКАНИХ ВІЙНОЮ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СТАН ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
81
15.
Яворський О. В., Мінухін Б. Д., Марусин А. Р.
АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ЗОРОВОГО НЕРВУ
85

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Сулима М. І., Чупашко О. І.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМЛОДИПІНУ БЕЗИЛАТУ
93

 CHEMICAL SCIENCES

17.
Samkharadze Z. V., Marsagishvili T. A., Tatishvili G. D., Gachechiladze M. P., Ananiashvili N. S., Tskhakaia E. T., Matchavariani M. N.
WEAR RESISTANCE OF COMPOSITE ELECTROCHEMICAL COATINGS WHITH A DISPERSED PHASE OF CARBON
100

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Artemuk S. I., Mykytyn I. P.
AMBIGUITY IN DETERMINING THE COORDINATES OF THE ACOUSTIC SIGNAL SOURCE
106
19.
Hlushkova D. B., Suminov A. V.
STUDYING THE PROPERTIES OF STEEL FOR SIDEWALLS OF CHUTE CONVEYORS
110
20.
Бондік О. С., Косогов О. М., Власенко Г. М.
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
118
21.
Карбівнича Т. В., Сподар К. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ КРУПИ ГРЕЧАНОЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
123
22.
Мицюк С. В., Реп’ях Ю. М., Мицюк Д. В.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОНТИНУАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ПРИ БАГАТО-ЦИКЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ
129
23.
Полухін А. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДИННОЇ ЦІНИ НА СЕГМЕНТІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ «НА ДОБУ НАПЕРЕД»
132
24.
Сазаиров А. Б., Акперли Р. С.
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ КОНСОЛЬНОГО БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
135
25.
Тулович Л. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРОКАТНОГО СТАНУ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
140

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Калайда О. Ф.
МАТРИЧНИЙ АЛГОРИФМ ЧИСЕЛЬНОГО ІНТЕГРУВАННЯ ПОВТОРНИХ ІНТЕГРАЛІВ ЗІ ЗМІННИМИ МЕЖАМИ ІНТЕГРУВАННЯ
147

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

27.
Buynevich I. V., Davydov O.
CROSS-CHANNEL IMAGE-COLOR INTENSITY VARIATION AND PLANT-COVER INVERSION: EAST IRON SIGN INLET, UKRAINE
149

 PEDAGOGICAL SCIENCES

28.
Nikitchenko L. A.
COMPETENCE POTENTIAL OF THE SUBJECT BIOLOGY
154
29.
Журба Я. О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
158
30.
Онкович Г. В., Кушнір М., Попович А., Юсова А.
ІНТЕРНЕТ-ДИДАКТИКА: МЕДИЧНА ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
161
31.
Ткачук Г. Г.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
177

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

32.
Демчук О. О., Лазарчук В. В.
СТРИБОК У МИНУЛЕ: ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД
184
33.
Олійник М. М., Лебідь О. Я.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЛІЦЕЮ
188

SOCIOLOGICAL SCIENCES

34.
Гоць А. А., Мінчук Ю. О.
FAST FASHION ЯК ФЕНОМЕН СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
192

 ART

35.
Вітрів В. В.
МІКРОДІЯ У КІНОФІЛЬМІ «ІДЕАЛЬНІ ДНІ» РЕЖИСЕРА ВІМА ВЕНДЕРСА ЯК АВТОРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
197

 HISTORICAL SCIENCES

36.
Брич Я. Я.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА ТА ДУШПАСТИРСЬКОЇ ОПІКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ІНШИХ КРАЇН (США ТА ФРН)
202
37.
Лінькова С. П.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
210

 LITERATURE

38.
Щербаченко О. О.
ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ О. ГЕНРІ ЗІ ЗБІРКИ «ЗАЛИШКИ»
214

 POLITICAL SCIENCES

39.
Акімов А. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
217
40.
Єрошин А. Г.
НОВА ВІЙНА НАРАТИВІВ У ЄВРОПІ: ВИКЛИК ДЛЯ НАТО
222
41.
Саркісов І. Р.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
228

 PHILOLOGICAL SCIENCES

42.
Duvanskaya I. F.
COMBINATORICS IN LINGUISTICS
234
43.
Hlukhovska M., Zhuk I.
APPROACHES TO LEARNING AVIATION ENGLISH BY CADETS
238
44.
Сірик В. В.
АСОЦІАТИВНО-РЕЦЕПТИВНА СТИХІЯ ТЕПЛА / ЖАРУ В ЛЮБОВНІЙ ЛІРИЦІ ВОЛОДИМИРА СВІДЗІНСЬКОГО
241

 ECONOMIC SCIENCES

45.
Brydun I. Ye.
MATHEMATICAL METHODS AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR RESEARCHING THE INSURANCE INDUSTRY
246
46.
Kisilova I.
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE ESSENCE OF A CAPTIVE INSURANCE COMPANY
255
47.
Борисенко Ю., Славич А. І.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЯК СКЛАДОВОЇ Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
262
48.
Голуб О. В., Чернявська І. М.
ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РІВЕНЬ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
269
49.
Ковальова Т. В., Нєгаєва Г. В., Шагун Є. М.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
274
50.
Красностанова Н. Е., Сергієнко В. Ю., Бочевар І. В.
РЕЛОКАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
281
51.
Любчук О. К., Ільїна І. А.
ІСТОРИЧНО-СВІТОВИЙ ЕКСКУРС ДЕТЕРМІНАНТНОГО СТАНОВЛЕННЯ МЕРЕЖ ГОСТИННОСТІ
284
52.
Романенко К. Г.
ІНДЕКС ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ГІГАНТІВ НОВІ ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
290

 LEGAL SCIENCES

53.
Демідова К. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
296
54.
Лісовий В. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРО БЕЗПЕКУ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОТІ
299
55.
Хоренженко О. А., Криволапов Б. М.
УТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
306

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-05-5 та УДК, вихідні дані м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: