VII Міжнародна науково-практична конференція “EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 1-3.08.2022 Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

1-3.08.2022 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific discussions. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-1-3-08-2022-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Tkachenko A.
RESEARCH ON ORGANIC CANE AND COCONUT SUGAR
9

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Власик М. А., Погоріла І. О.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
15
3.
Коновалова Я. П., Серебряков В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ШКІДНИКІВ РОСЛИН ТА МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМИ В ІНСТИТУТІ ЕНТОМОЛОГІЇ ТА ФІТОПАТОЛОГІЇ ( 40 – 80 ТІ РР. ХХ СТ.)
18

 MEDICAL SCIENCES

4.
Fik V. B.
PECULARITIES OF CHANGES IN THE MICROSTRUCTURAL ORGANIZATION AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE COMPONENTS OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE GUMS OF RATS DURING LONG-TERM OPIOID EXPOSURE
23
5.
Khopta N. S., Shevchuk R. V.
EXPERIMENTAL USE OF ARTICHOKE EXTRACT IN CONDITIONS OF XENOBIOTIC INTOXICATION
28
6.
Каспрук Н. М.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕНДОКРИНОПАТІЙ ТА ХРОНІЧНОЇ КРОПИВ’ЯНКИ
34
7.
Овчаренко Л. С., Самойленко І. Г., Конюшевська А. А., Тимошина О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФАГОЦИТОЗУ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ З ПОВТОРНИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ
38

 TECHNICAL SCIENCES

8.
Deryaev A. R.
RECOMMENDATIONS FOR THE REPLACEMENT OF DRILLING FLUIDS DEPENDING ON DRILLING CONDITIONS
42
9.
Maiboroda R., Otrosh Yu., Rashkevich N., Shcholokov E.
ENSURING THE PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION AGAINST THE DANGEROUS FACTORS OF ARTILLERY AND ROCKET FIRES DURING COMBAT ACTIONS
49
10.
Sakhnenko M., Korohodska A., Yermolenko I., Nenastina T., Markova N.
INFLUENCE OF CONSTANT MAGNETIC FIELD ON THE ELECTROSYNTHESIS OF ALLOYS WITH MAGNETIC PROPERTIES
54
11.
Sokolovskaya O., Shalenyy V., Valevskaya L.
ANALYSIS OF THE CULTIVATION OF GRAIN CROPS IN THE FARMS OF UKRAINE
60
12.
Tereshchenko L., Khomicky V., Nikitin I., Abramova L., Kudybyn I., Khyzha I., Kharchenko A.
INTERACTION OF THE SEAWALL OF VARIOUS DESIGNS WITH WIND WAVES
66
13.
Zathey M. V., Povstianko K. O.
OPTIMIZATION OF PLACEMENT OF BESS IN THE ELECTRICAL NETWORK TAKING INTO ACCOUNT ACTIVE RESTRICTIONS
73
14.
Азимова Лала Гаджиага кызы, Сулейманова Саяда Низами кызы, Мирзоева Гюльназ Али кызы
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
77
15.
Єрьоміна К. А., Томіна А.-М. В., Таран В. Г., Литвинов Б. В.
ВПЛИВ АМОРФНОГО СПЛАВУ МАРКИ НВ-4 НА ПОКАЗНИК АБРАЗИВНОГО СТИРАННЯ ПОЛІАМІДУ
81
16.
Ковальчук А. В., Дмитрієва Н. В.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИРАСПІЛЬСЬКОЇ ФОРТЕЦІ В РАМКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ
84
17.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ОЦІНЦІ АКТИВІВ ТА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАДІЯНИХ У ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ. І.
93
18.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ОЦІНЦІ АКТИВІВ ТА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАДІЯНИХ У ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ. ІI.
106
19.
Черних О. П., Батирєв Р. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІЩЕННЯ СВІТЛА НА ВИГЛЯД СТВОРЮВАНОГО ІГРОВОГО СВІТУ
118
20.
Чупайленко О. А., Колесник Ю. О.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
122

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

21.
Lazurik V. T., Zolotukhin O. O.
CALCULATION OF DOSE DISTRIBUTIONS IN A SEMI-INFINITE LAYER FOR GIVEN ANGLE OF INCIDENCE OF THE ELECTRON BEAM
129
22.
Калайда О. Ф.
ПРО НЕКОРЕКТНІСТЬ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСА
136

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

23.
Baranov V. A.
GERMANIUM IN THE COALS OF UKRAINE
139

 PEDAGOGICAL SCIENCES

24.
Matusiak Łukasz
ROMA PUPIL IN POLISH SCHOOLS. REVIEW EDUCATIONAL POLITICS IN POLAND
145
25.
Балаєва Т. А., Іваницька Н. А., Кулага О. Г., Музюкова С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ-СПОСТЕРЕЖЕННЯ У 1-МУ КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
154
26.
Павленко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ
162
27.
Соколова Г. Б., Коваленко Л. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
168
28.
Тимощук Г. В.
ВІРТУАЛЬНА ДОШКА PUDLET ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
175
29.
Чижова О. І.
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ. ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ
180

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

30.
Колбасова Х. В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ З КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ
185
31.
Юнг Н. В., Булгак Е. Д.
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПАЦІЄНТІВ У ПАЛІАТИВНІЙ СЛУЖБІ
192

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

32.
Scorbach T. V., Chyrashna S., Ali Abouraya
MASCULINITY: BENEFIT OR DISADVANTAGE. A MODERN VIEW
196
33.
Литовченко І. В.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
199

 ART

34.
Литвиненко О. В.
ХОРОВА ОБРОБКА НАРОДНИХ ПІСЕНЬ У ТВОРЧОСТІ ПОРФИРІЯ ДЕМУЦЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ НАРОДНОЇ ПІСНІ «І СЮДИ ГОРА, І ТУДИ ГОРА»)
203

POLITICAL SCIENCES

35.
Соколовська О. М.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЗА ГАНСОМ МОРГЕНТАУ: АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОЛІТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ
206

ECONOMIC SCIENCES

36.
Drozd S. A.
CLUSTER ANALYSIS OF UN MEMBER COUNTRIES BY DEVELOPMENT INDICATORS
212
37.
Ivanova O.
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SUPPLIER RELATIONSHIPS OF TRADING ENTERPRISE
218
38.
Tsviliy S. M., Gurova D. D., Zhuravlova S. M., Kuklina T. S., Mykhailyk D. P.
METHODS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF SERVICE PERSONNEL
224
39.
Безкровний О. В., Довгаль О. Ю., Майданіченко А. В., Гаврилюк В. М.
ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: ВІД ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ВИНИКНЕННЯ ДО СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ
232
40.
Дем’янчук І. В.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ У ВОЄННИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
238
41.
Іващенко М. В.
РАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТУЇТИВНИЙ ПІДХІД ДО УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
243
42.
Козловський С. В., Синєгуб П. С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ
248
43.
Колодізєв О. М., Лозинська О. І.
РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ТА НЕФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЇХ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ
254
44.
Криса О. Ю., Янченко О. І., Неклеса О. В.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СЬОГОДЕННЯ
263
45.
Сенишин О. С., Хіч Р. Я.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ
266
46.
Сухецька К. В.
МЕТОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
273
47.
Тарасевич О. В., Градобоєва Є. С.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ МІСТА
277
48.
Ткалич Т. И.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ – ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА И РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
284
49.
Харченко Т. О.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
291
50.
Чаркіна Т. Ю., Задоя В. О., Купцов Ю. В.
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
296

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-32-7 та УДК, вихідні данні м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: