VII Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 7-9.08.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

7-9.08.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-7-9-08-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Прокопенко Н. А.
ВПЛИВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА КОРЕНЕУТВОРЕННЯ МАТОЧНИХ НАСАДЖЕНЬ
8

 VETERINARY SCIENCES

2.
Gutyj B. V., Varkholiak I. S., Verveha B. M., Khalak V. I., Stadnytska O. I.
INFLUENCE OF BENDAMINE ON THE SYSTEM OF ANTIOXIDANT PROTECTION OF THE BODY OF RATS AFTER POISONING WITH DOXORUBICIN
12

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Нестеренко Ю. А., Москаленко Р. А., Рибачук О. А.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ МИШЕЙ РІЗНОЇ СТАТІ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТРАВМИ СПИННОГО МОЗКУ
18

 MEDICAL SCIENCES

4.
Poliakova Ye., Karnaukh A., Tolok O., Kanaki A.
A PATIENT-CENTERED STRATEGY FOR DIAGNOSING AND MANAGING HYPERPLASTIC ENDOMETRIAL CONDITIONS IN INDIVIDUALS WITH METABOLIC SYNDROME THROUGH MOLECULAR-GENETIC ONCOGENOMIC MARKERS
22
5.
Анохіна С. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ У ГІПЕРТИРЕОЇДНИХ ЕПІФІЗЕКТОМОВАНИХ ЩУРІВ
25
6.
Герасименко О. І., Герасименко Є. О., Герасименко О. В.
МЕТАСТАЗУВАННЯ БРОНХОГЕННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ
31

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

7.
Лісняк О. І., Застрижна М. Л., Мех Т. Ю.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ ГЛИСТЯНИХ ІНВАЗІЯХ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35

 TECHNICAL SCIENCES

8.
Knysh O., Bilozor Yu., Bilyk O.
IMPROVEMENT OF THE SPINE PROCESSING TOOLS OF BOOK BLOCKS BY PASSIVE DRIVE INSTRUMENTS
38
9.
Riabkov V. I., Kapitanova L. V., Kirnosov D. S.
SIMULATION MODELING OF THE AIRCRAFT PARACHUTING DURING THE LANDING
44
10.
Девтеров І. В., Зінич П. Л.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЇ
49
11.
Калиновський А. Я., Поліванов О. Г.
СПОСІБ СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦІ КУТІВ ДОСТАВКИ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН ДО БАГАПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ
54
12.
Пересадько В. А., Жорник С. С., Єсіпов А. М., Сержантова Ю. Ю., Черніков Б. А.
ОКРЕМІ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
61
13.
Підопригора Ю. А.
ЕЛЕКТРОННИЙ МІКРОСКОП ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ 3D ВИМІРЮВАНЬ
68
14.
Шаповалов О. В.
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ З АВТОНОМНИМ ДЖЕРЕЛОМ
71
15.
Шорнікова С. В.
ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ
77

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

16.
Акперли Р. С.
К РАСЧЕТУ БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ С КОСЫМИ ШАЙБАМИ
83

 PEDAGOGICAL SCIENCES

17.
Гряник Д. О.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
85
18.
Миколайко В. В., Величко С. П.
НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС «ФІЗИКА. ЛЕГКО» ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
90
19.
Пінчук Л. М., Рось С. В.
ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЗАСОБАМИ ОСВІТНІХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
97
20.
Станіченко О. Ф.
ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЧУЙНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
102
21.
Штельмах Г. Б.
ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
106

 ART

22.
Первих І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ HAND MADE У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
117
23.
Сунь Юань
ВОКАЛЬНА ІМПРОВІЗАЦІЯ В ЕСТРАДНІЙ МУЗИЦІ
123

 HISTORICAL SCIENCES

24.
Бобровник Ю. В., Неділько В. В., Нежива С. М.
РОЛЬ МИСТЕЦТВА В ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ПРОЦЕСАХ: ВПЛИВ, СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВИКЛИКИ
127

 CULTUROLOGY

25.
Забора В. А.
ДЕКОСТРУКЦІЯ І МОДА: ПОРЯДОК І БЕЗЛАД
134
26.
Мочернюк О. І.
ПРОБЛЕМАТИКА ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ
139

 ECONOMIC SCIENCES

27.
Бондар-Підгурська О. В., Гусак Ю. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ
145
28.
Фіщук С. В.
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
150

 LEGAL SCIENCES

29.
Василечко Г. С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
154
30.
Іванов А. Б.
СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
164
31.
Кірієнко В. М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
170
32.
Поливач Є. Ю.
АВТОРСЬКІ ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ
176
33.
Ровний В. В.
ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
183
34.
Сятиня М. Б., Телійчук В. Г.
ЩОДО ПИТАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ СЕРІЙНИМ УБИВСТВАМ
188

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: