VII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 7-9.03.2024, Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

7-9.03.2024 року у м. Чикаго, США

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-7-9-03-2024-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Yashchenko L., Androshchuk O.
ENERGY POTENTIAL OF SOD-PODZOLIC SOIL AS A CRITERION FOR EVALUATING THE ENERGY EFFICIENCY OF CROP CULTIVATION WITH FERTILIZATION AND LIMING IN WESTERN POLISSIA
12
2.
Давидюк О. Г., Кобилінський Я. В., Пінчук Б. А.
СЕРТИФІКОВАНА ПРОДУКЦІЯ НА РИНКУ ДЕРЕВНИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ
17
3.
Москалюк І. В., Сакун М. М., Стяжкін О. Ю., Тетлятник В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕОДИЗИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗТАШУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ПОЛЯХ
20

 VETERINARY SCIENCES

4.
Шерозія К. Д.
КНЕМІДОКОПТОЗ ПАПУГ
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Мамедова Рена Фирудин кызы
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ В ЕВРОПЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
29

 MEDICAL SCIENCES

6.
Akhrarorv K. K., Qudratova E. Z., Islomova S. N., Mahkamova O. B.
CHARACTERISTICS OF PITUITARY DYSFUNCTIONS
39
7.
Daruvuri S. P., Semeniak A. V.
RISK OF ENDOMETRIAL CANCER FOR PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME
47
8.
Pikas O. B.
FEATURES OF CHANGES IN FATTY ACIDS IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
52
9.
Pikas P. B.
CHANGES IN LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH STOMACH POLYPS
55
10.
Zablotska O. S., Nikolaіeva I. M., Тrofimchuk О. S.
INDICATORS OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
58
11.
Біляков А. М., Михайличенко Б. В., Зосіменко В. В., Личман Т. В.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУДОВО-МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ
62
12.
Гошовська А. В., Ігнатьєва А. С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕТІОЛОГІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ ПОЗАМАТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ
69
13.
Давиденко О. М., Савіна О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШИРЕНОСТІ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ В УРАЇНІ ТА НА БУКОВИНІ
74
14.
Журавель В. І., Журавель В. В., Сташенко П. П., Момот М. П.
МЕНЕДЖМЕНТ І «УПРАВЛІНСЬКІ МІМІКРІЇ» В МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ
77
15.
Літвинова А. М., Безсусідня С. В., Вялик В. В.
ХОСПІСНА ДОПОМОГА – ЦЕ ФІЛОСОФІЯ БЕЗУМОВНОЇ ЛЮБОВІ ТА ПОСТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
88
16.
Малик Н. В., Гуманець К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
91
17.
Мирпаязов А. Х., Жуманазаров Л. У., Муродуллаев А. А.
К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА
98
18.
Пушкаренко С. В., Хвайлех Махмуд Халед Мустафа
ЦИТОКІНОВА АКТИВНІСТЬ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ
107
19.
Рахимова Ш. А., Халиджанова М. Ж., Мирхалилова Л. М.
К ВОПРОСУ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА В АСПЕКТЕ ТЕРАПИИ
112
20.
Тополюк К. С., Польща Е. О., Карая О. В., Марченко А. С.
ЗВ’ЯЗОК ІНФЕКЦІЇ HELICOBACTER PYLORI З ХРОНІЧНИМ АТРОФІЧНИМ ГАСТРИТОМ ТА СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЙОГО ПОШИРЕНОСТІ У 2014-2024 РОКИ
115
21.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
ЧАСТОТА ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА HELICOBACTER-АСОЦІЙОВАНОГО ГАСТРИТУ В ХВОРИХ НА АНЕМІЧНІ СТАНИ
119

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Дятленко Д. О.
МОДИФІКАЦІЯ БІТУМНИХ ЕМУЛЬСІЙ ГУМОВОЮ КРИХТОЮ
128

 TECHNICAL SCIENCES

23.
Bezvesilna O., Grynevych M., Tolochko T.
EXPERIMENTAL RESULTS OF A TRANSFORMER GRAVIMETER
132
24.
Gavrish O., Storozhenko O., Krykun V.
REVIEW OF CAD/CAM SYSTEMS RELEVANCE UNDER THE PRISM OF INDUSTRY 4.0 AND MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX TECHNOLOGIES
140
25.
Ivanov E., Gladchenko O.
FORCED VARIATION OF THE DIMENSIONS OF METAL STRUCTURES IN COMPUTER AIDED DESIGN
143
26.
Parfonova O. V., Byrka E.
APPLICATION OF IOT IN EVERYDAY LIFE
147
27.
Sabalaeva N. O., Illarionov V. M.
DESIGN OF SURGE SUPPRESSORS FOR DC SEMICONDUCTOR SWITCHING APPARATUS
151
28.
Vasylenko O.
ALUMINUM IN MECHANICAL ENGINEERING
161
29.
Колосков В. Ю., Дідовець Ю. Ю., Борисенко Ю. Д.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТУ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
165
30.
Полухін А. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОГОДИННОГО СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ З РОЗБИВКОЮ ПО РЕГІОНАХ ТА ГРУПІ СПОЖИВАЧА
171
31.
Суханов М. І., Кушнир М. В., Березовой В. О., Матвієнко А. І.
ПОКРАЩЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ БЛИЖНЬОЇ НАВІГАЦІЇ
174
32.
Тарасенко М. М., Николайчук М. Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ І АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИМИ СТАНЦІЯМИ
177

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

33.
Lytvynenko A. V.
APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES FOR GRAPH LATTICE VISUALIZATION
184

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

34.
Тищенко В. М., Кравченко Б. М.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ (НА ПРИКЛАДІ БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
190

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

35.
Buynevich I. V., Davydov O.
STRANDPLAIN MORPHOLOGY OF BIRYUCHYY ISLAND, AZOV SEA, UKRAINE: GRAYSCALE ANALYSIS OF LAND-COVER CONTRAST
195

 PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Hildebrant K.
DEVELOPING STUDENTS’ ESP COMMUNICATIVE COMPETENCES THROUGH INTERNET RESOURCES AND COMPUTER-BASED TECHNIQUES
200
37.
Бернацька О. В., Діян К. А.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
205
38.
Іотковська М. О.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В СУЧАСНОМУ ІСТОРИЧНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
210
39.
Онкович Г. В., Григоренко Г., Шуст К.
ІНТЕРНЕТ-ДИДАКТИКА: МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
214
40.
Резніченко І. Г.
РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
229
41.
Сєваст’янова О. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
236
42.
Терехова М. В., Переверзєва С. В.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ: ЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІЗИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ
245
43.
Терещенко А., Шпіца Р.
КАТЕГОРІЯ «КРЕАТИВНІСТЬ» У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
250

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

44.
Бондаревич С. М., Ипатенко О. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДАХ У МОРЕГОСПОДАРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
257
45.
Бондаревич С. М., Павлик Н. В.
ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДАХ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
266
46.
Дронь Є. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СФЕРИ
275
47.
Завальнюк А. В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
282
48.
Запорожцев Є. Г., Котляр Л. І., Юріна А. І.
ВИВЧЕННЯ РОЛІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ І АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
289
49.
Литовченко В. П.
ДО ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ПАЦІЄНТАМ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ
298
50.
Марчевська О. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД З РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ СТУДЕНТІВ ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
308
51.
Павлова О. В.
СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
314

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

52.
Danchenko I.
CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CRISIS IN UKRAINE
321
53.
Жувагіна І. О., Флакей М. Д.
ПОВОЄННИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
326

 JOURNALISM

54.
Mykytiv H., Horban L.
IMAGERY AS A MEANS OF IDENTIFYING THE IMAGE OF UKRAINE
331
55.
Михлик А. В.
MANIPULATION OF CONSCIOUSNESS IN MODERN MEDIA: ANALYSIS OF METHODS AND INFLUENCE ON POLITICAL BELIEFS OF SOCIETY
337

 ART

56.
Kartsidze N. G., Ugrekhelidze I. I., Sarava N. D., Sulaberidze D. N.
FOR THE DECORATION OF KUTAISI GLAZED CERAMICS
342
57.
Абрамович О. О., Щесняк О. П.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ОДЕЩИНИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
350

 HISTORICAL SCIENCES

58.
Брич Я. Я.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ КАПЕЛАНСТВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ (2014-2023 РР.)
355
59.
Буравський О. А.
РОЛЬ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
365
60.
Камаралі С. Є.
РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПІД ГЕТЬМАНУВАННЯМ П. П. СКОРОПАДСЬКОГО
369

 LITERATURE

61.
Dashko N. S.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE MOTIF OF JOURNEYS IN THE COLLECTION «JOURNEYS OF LOVE» BY LYUDMYLA TARAN
374

 POLITICAL SCIENCES

62.
Kavlelashvili I.
THE MAIN PRIORITIES AND SECURITY MECHANISMS OF POST-SOVIET GEORGIA’S NATIONAL SECURITY
379
63.
Акімов А. В.
ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
386

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
Yelisieieva S. V.
FEATURES OF DARKNET VOCABULARY TRANSLATING
390
65.
Жарко С. Ю.
ВАРІАНТНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ДИНАМІЧНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
394
66.
Паньків Т. І., Бринда В. В.
TRANSLATION PECULIARITIES OF ASTRONAUTIC TERMINOLOGY (BASED ON CHRIS HADFIELD NOVEL “AN ASTRONAUT’S GUIDE TO LIFE ON EARTH”)
398

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

67.
Садовніков О. К.
АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МІФУ В ІДЕОЛОГІЇ ЯК РУЙНІВНИЙ ФАКТОР РАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
402

 ECONOMIC SCIENCES

68.
Brydun I. Ye.
FORMATION OF SHARE CAPITAL OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE: MECHANISMS AND TOOLS
407
69.
Hasanov Parviz Adil oglu
THE IMPACT OF THE FORMATION OF PETROCHEMICAL CLUSTERS ON THE LEVEL OF PROFITABILITY
418
70.
Борисенко Я. В.
ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
430
71.
Глущенко А. В., Забірна Н. В.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ЗЕЛЕНОГО ОБЛІГАЦІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ
435
72.
Горбань А. В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ У ПЕРІОД ВІЙНИ ТА ПАНДЕМІЇ COVID-2019
441
73.
Добрунік Т. П., Волчек Р. М.
ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
445
74.
Костенко О. М., Райковська І. Т., Шпак В. А.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
455
75.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
462
76.
Кущик А. П., Фоменко С. С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОБІГУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ
471
77.
Терещенко А. М.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
476
78.
Ткаченко І. П., Ільгевічус Р. Г.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: НАРАТИВИ УПРАВЛІННЯ
480
79.
Ткаченко С. М., Кайрачка Н. В.
ОСОБОВОСТІ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА ДОГОВОРАМИ ФАКТОРИНГУ «ДОСТУПНИЙ ФАКТОРИНГ»
487

 LEGAL SCIENCES

80.
Зарецька К. С., Біліченко В. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
492
81.
Зінченко С. О.
ЗАВДАННЯ ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
495
82.
Кравчук А. К.
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЮ ТА ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
503
83.
Лінок С. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
508
84.
Нагнибіда А. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СУБРОГАЦІЇ ТА РЕГРЕСУ
512

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: