VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 10-12.06.2024, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

10-12.06.2024 року у м. Відень, Австрія

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-10-12-06-2024-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Shapovalova A.
CURRENT METHODS FOR INCREASING THE YIELD OF GRAIN CROPS
15
2.
Turovnik A. A., Fedelesh-Gladynets M. I.
PREDATORS OF THE BUNCHGRASS MOTH AND WAYS TO INCREASE THEIR ROLE IN LIMITING THE NUMBER OF BUNCHGRASS MOTHS IN THE CARPATHIAN REGION
17
3.
Дудка А. А., Нечипоренко О. О., Погуляй К. О., Шерстюк Є. В., Литвиненко В. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ РОЗСАДНИКІВ
19
4.
Дудка А. А., Патютько С. С., Подоляка П. В., Петрівний Р. В., Цветков А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ТА МАСИ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ НА РОСЛИНАХ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА НОРМ ДОБРИВ В ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
24
5.
Ліскович В. А.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УМОВАХ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ
28
6.
Сич З. Д., Кубрак С. М., Шубенко Л. А.
МІНЛИВІСТЬ ЦИБУЛІ ШАЛОТ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
33

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Huseynova Lala Samaddin, Mammadova Sevinj Nadir
GENETIC RESEARCH OF FAMİLİAL MEDİTERRANEAN FEVER DİSEASE IN AZERBAIJAN POPULATION
37
8.
Долгополов А. М., Опарін С. М., Земцова І. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СПОРТСМЕНІВ–ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
44
9.
Кочижев Д. В., Палюх Н. Д.
ПОЛІПШЕННЯ СКЛАДУ АКВАКУЛЬТУРИ ЗА РАХУНОК КУЛЬТИВУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CYCLOPOIDA
49

 MEDICAL SCIENCES

10.
Amonov M. H., Vokhidov U. N.
SPECIFIC COURSE OF AUTOMYCOSIS DISEASE IN CHILDREN
52
11.
Kurbanov S. Ju., Bakieva S. K.
COMPARATIVE COMPARISON OF SURGICAL TREATMENT IN THE MAXILLARY SINUS
56
12.
Pikas O. B.
FEATURES LEVEL OF METABOLITES OF THE NITRIC OXIDE (ІІ) IN BLOOD FROM LIQUIDATORS OF CONSEQUENCES OF THE Ch NPP, PATIENTS BY THE DISSEMINATED PULMONARY TUBERCULOSIS
59
13.
Pikas P. B., Smorzhevskyi V. Yo.
CURRENT ISSUES OF METABOLIC CHANGES IN THE BLOOD DURING THE DEVELOPMENT OF POLYPS IN THE STOMACH
61
14.
Pryimak D. V., Menkus B. B., Pautina O. I.
PROSPECTS AND RISKS OF USING ORAL HYPOGLYCEMIC AGENTS IN PREGNANT PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
64
15.
Адамович О. О., Криницький Р. П., Рудницька Х. І., Масна З. З., Чалий І.-В. Т., Камінська М. Я., Онутчак Т. А.
ОСОБЛИВОСТІ СИМЕТРІЇ ЛИЦЯ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ
67
16.
Алієв Р. Б., Абуватфа С., Фітенко Н. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
70
17.
Алієв Р. Б., Потій Д. О., Кадукова А. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
73
18.
Грищенко В. В., Кайсина С. М., Кащеєва К. М., Лєсний В. В.
ЕНДОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ: БЛОКАДА НЕРВІВ ЧЕРЕВНОГО СПЛЕТЕННЯ
76
19.
Гудь В. О., Овчаренко І. А.
ПОШИРЕНІСТЬ ПОЗАЛЕГЕНЕВОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ
78
20.
Кавин В. О., Іванчук М. Ю., Бондар Т. Б.
ВПЛИВ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ: ЛІКУВАЛЬНІ ПІДХОДИ
81
21.
Кузнєцов А. А., Тіщенко К. Д.
РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ АКТИВНОЇ КІНЕЗОТЕРАПІЇ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНИМ СУПРАТЕНТОРІАЛЬНИМ ІНСУЛЬТОМ В РАННЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ЗАХВОРЮВАННЯ
87
22.
Леонтьєв П. О., Велієва Л. П.
МИШʼЯКОВИСТИЙ ВОДЕНЬ ЯК ГЕМОЛІТИЧНА ОТРУТА
90
23.
Марута Н. О., Федченко В. Ю., Панько Т. В., Явдак І. О.
ВИДІЛЕННЯ МІШЕНЕЙ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ В ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19 З УРАХУВАННЯМ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ
95
24.
Роговець Ю. Ю., Левченко Є. О., Дурас І. Г.
АНАЛІЗ ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ З ПОЧАТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
99
25.
Русанова В. В., Краснікова Л. В.
ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПРО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА ПРОФІЛАКТИКУ ПРАВЦЯ
102
26.
Рябова О. О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ГІПЕРПІГМЕНТАЦІЇ ШКІРИ
105
27.
Тащук М. В., Ілащук Т. О.
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЕКГ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ЯК ПРОГНОСТИЧНОГО МАРКЕРА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
107
28.
Шкурашівська С. В., Бондар Т. Б., Іванчук М. Ю.
АКРОМЕГАЛІЯ: СЕРЦЕВО-СУДИННІ НАСЛІДКИ НАДЛИШКУ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНУ ТА ІНСУЛІНОПОДІБНОГО ФАКТОРА РОСТУ
110
29.
Шкурашівська С. В., Скрипник Є. В., Бекіш Х. В.
БІОХІМІЯ БОЛЮ ТА МЕТОДИКА ЗНЕБОЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
114

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

30.
Грицик К. І., Костинська Н. Є.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ АПТЕЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
119
31.
Грицик К. І., Костинська Н. Є.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ АПТЕЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
123
32.
Лозинський В. С.
ДІАБЕТИЧНА ФАРМАЦЕВТИЧНА АНАЛІТИКА: ОГЛЯД РИНКУ ТА МАРКЕТИНГОВІ ПЕРСПЕКТИВИ
127
33.
Нікітіна О. О., Козаченко В. О.
ПРОТИЗАПАЛЬНА І АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФІТОСПОЛУК CANNABIS SATIVA L. ВОЛОКНИСТОГО ТИПУ
134
34.
Петренко А. О., Стремоухов О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИН ПОЛИНУ
141
35.
Стремоухов О. О., Дроздюк О. В.
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ШИПШИНИ
144

 TECHNICAL SCIENCES

36.
Balaka M., Teteryatnik A., Didkivskyi O.
KINEMATIC FEATURES OF THE WORKING PROCESS THE HIGH-SPEED WORKING BODIES
150
37.
Chyhur I.
THE SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF THE TUBULAR FURNACE
157
38.
Kozis K., Osinovyy G.
PROBLEMATIC ISSUES OF MINING ON THE MOON
163
39.
Андрєєва С. С., Пивоваров Є. П., Кретов М. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОУСУ «БЕШАМЕЛЬ» ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ HoReCa
166
40.
Баранов Г. Л., Комісаренко О. С., Мазур В. С.
НАУКОВІ АВІДО ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОЇ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ МЕРЕЖІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕ СТАЦІОНАРНОГО ВСЕСВІТУ
172
41.
Василенко О. В., Сиротіна А. В.
РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ PR ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
179
42.
Дорохович В. В.
РОЗРОБЛЕННЯ КЕКСІВ ТА ЗДОБНОГО ПЕЧИВА ЗНИЖЕНОЇ ЖИРОМІСТКОСТІ
183
43.
Заміховська О. Л., Яшан А.
РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ІЗ ЄДИНИМ ВІКНОМ ДОСТУПУ
186
44.
Конончук С. В., Пукалов В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ ДЛЯ СУШКИ ЛИВАРНИХ ФОРМ
192
45.
Котов В. В., Середюк В. Я.
РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ РОЗУМНОГО БУДИНКУ «SMARTHOME»
195
46.
Ложечніков В. Ф., Трофімов Н. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОРТУВАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ
202
47.
Мардинавка О. В., Гудзенко В. О., Кітчак Н. Ю.
IOS ТА ANDROID – ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ
205
48.
Мерінова С. В., Щерба А. С.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ
209
49.
Півненко В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК FORWARD КОНВЕРТОРА
216
50.
Савчук Т. О., Коханівський А. П.
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ РІЗНОФОРМАТНИХ МАТЕРІАЛІВ В БАЗАХ ДАНИХ
219
51.
Торжков А. А.
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОБЄКТАМИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРКТУРИ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
225
52.
Чеботаєв Д. О.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ ДЛЯ МЕРЕЖ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ
232
53.
Ялова А. М., Аноченко Д. Р., Маркевич Б. В.
КОНСТРУКЦІЇ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ДЛЯ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОГО СПАЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТВЕРДОГО ПАЛИВА
238

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

54.
Rehesha O.
THE ROLE OF THE SMALL HYDRO ENERGETIC BRANCH OF UKRAINE
243
55.
Кузьмин А. В.
ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ БАЛИСТИКИ
246

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

56.
Korzhov Ye. I.
CHANGES IN THE MAIN HYDROPHYSICAL PROPERTIES OF THE LOWER DNIEPER SECTION WATER MASSES DUE TO THE DESTRUCTION OF THE KAKHOVKA DAM
251
57.
Vitriak O., Verbytska M., Sydorenko S.
UKRAINE OPENS ITS DOOR TO CRAFT ENOTOURISM: NEW DEVELOPMENT PROSPECTS
258

 ARCHITECTURE

58.
Lysko B.
DEVELOPMENT OF COMPREHENSIVE RESEARCH METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF GNSS EXCEEDINGS USING THE GNSS METHOD
261
59.
Попович В. В., Чабанюк О. Я.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТА ТИПОВОГО ЖИТЛА ПЕРІОДУ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
265

 PEDAGOGICAL SCIENCES

60.
Abdullayeva Fatima Bahruz qizi
THE PERCEPTİONS OF VİRTUAL REALİTY, CYBERBULLYİNG, AND VİRTUAL MANİPULATİON BY HİGH SCHOOL STUDENTS (AZERBAİJAN EXAMPLE)
269
61.
Bielkova T. O., Prosandieieva O. I.
HEALTH-PRESERVING TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
276
62.
Rozhi I., Vitkovska O.
BASIC PRINCIPLES AND FACTORS OF TEXTILE INDUSTRY LOCATION
283
63.
Rybalchenko A. A., Dmytrieva M. V.
IMPLEMENTATION OF THE TIKTOK SOCIAL NETWORK IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
286
64.
Yakymenko S. I., Yakymenko P. V.
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PRACTICE DESIGN IN THE INTEGRATED PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL
293
65.
Андрющенко О. О., Замирайло П. О.
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СТИМУЛЮВАННІ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
300
66.
Андрющенко О. О., Коваль В. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
306
67.
Гріньова В. В.
НАВЧАННЯ РОЗВАГОЮ: ЗАНЯТТЯ В СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ ЗА МЕТОДОМ EDUTAINMENT
311
68.
Єфремова А. Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
319
69.
Заболотній О. А.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ У СВІТІ
322
70.
Науменко А. М.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
327
71.
Пислар Т. П.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ: СТРАТЕГІЇ ТА ВИКЛИКИ
332
72.
Рябовол Г. С.
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
336
73.
Товканець Г. В.
СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ: СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ І ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ
339

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

74.
Panasiuk Yu. V., Grokholska Ju. Yu.
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
345
75.
Гудінова І. Л.
ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
352
76.
Кернас А. В., Маковецька М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ ТЕМПЕРАМЕНТУ У ЗВʼЯЗКУ ЗІ СТАНОМ ТРИВОГИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
357
77.
Кернас А. В., Толокова Є. О.
ОСОБИСТІСТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
362
78.
Колесніченко Л. А., Сапсай М. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
366
79.
Меднікова Г. І., Бляхарська А. В.
ПРОБЛЕМА РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ
373
80.
Мельничук М. М.
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
377
81.
Фесенко О. М., Юра Г. В.
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПОДОЛАННІ СТРЕСОВИХ СТАНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
385

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

82.
Туболець І. І.
СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО БРЕНДУ
393

 JOURNALISM

83.
Мігріна А. М.
ВІЙНА ЯК КАТАЛІЗАТОР ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
396
84.
Птицина І. Д.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА У СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ
402

ART

85.
Ilechko M. P.
THE STYLISH MODEL OF INSTRUMENTAL PIANO CYCLES IN THE WORK OF UKRAINIAN COMPOSERS AT THE END OF THE 20TH CENTURY
407

 HISTORICAL SCIENCES

86.
Марущак Я. С.
ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН АРМАНА РИШЕЛЬЄ
413
87.
Сустрєтов А. С., Михайлюк С. С.
МЕДИЦИНА КОЛОНІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ – ІСПАНІЯ
418
88.
Сустрєтов А. С., Михайлюк С. С.
РОЗВИТОК КОСМЕТОЛОГІЇ 18-19 СТ. В МЕДИЦИНІ
423

 CULTUROLOGY

89.
Aleshugina N., Zelenska O.
ON THE ORIGIN OF HOME CARVING OF THE SIVERSHCHYNA
427
90.
Костюченко К. І.
СРІБНИЙ З ПОЗОЛОТОЮ ХРЕСТ 1546 Р. З ЗІБРАННЯ СКАРБНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
435

 POLITICAL SCIENCES

91.
Babashova S. A.
COOPERATION BETWEEN TURKSOY – INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TURKIC CULTURE AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
439
92.
Shariashvili T.
THE CHURCH’S VIEW ON WAR AND PEACE
444
93.
Лях А. В.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
448
94.
Швець А. О., Шаповалова А. М.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН БАЛТІЇ
455

 PHILOLOGICAL SCIENCES

95.
Глущенко В. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕЛЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ
462
96.
Дука А. Б., Паладьєва А. Ф.
АНАЛІЗ МОВНИХ ЗАСОБІВ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПАТРІОТИЗМ У АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ
469
97.
Карпенко М. Ю., Осипова К. С.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯЦІЙ В ПРОПАГАНДІ
473
98.
Кривда Л. Р.
ВИКОРИСТАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ СЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ
482
99.
Ли Цинцин
ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ КИТАЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
484
100.
Ушакова С. В.
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
491

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

101.
Ігнатьєв В. А., Нікуліна М. А.
ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ НІЦШЕ НА РОЗВИТОК ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ
495
102.
Савош Г. П., Майоренко Д. В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ЯК СИМПТОМИ КРИЗИ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
498

 ECONOMIC SCIENCES

103.
Dendeberia D.
ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN THE FIELD OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
507
104.
Hanisyan A.
THE MODERN TRENDS IN ECONOMIC SCIENCE AND SOCIETY
512
105.
Бандура Ю., Назаренко К.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
522
106.
Єременко А. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК НАЙЦІННІША СКЛАДОВА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
526
107.
Єрсіна К. В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
534
108.
Заяц О. В., Журенко М. М.
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
537
109.
Кудінов О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
542
110.
Лимар В. В., Сафаров Удьві Абузер огли
СТРУКТУРУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЇ МІЖАНРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
546
111.
Ольховий С. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Е-КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
550
112.
Пугач В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
555

 LEGAL SCIENCES

113.
Kuz V. O.
THE LIBERALIZATION OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION THROUGH THE DECRIMINALIZATION OF THE OFFENSE SPECIFIED IN ARTICLE 366-3 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
564
114.
Авраменко Т. О.
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ РЕЧОВИХ ПРАВ В КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ТА ЗАГАЛЬНОМУ ПРАВІ
569
115.
Авраменко Т. О.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПІДСТАВИ НАБУТТЯ В ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
572
116.
Авраменко Т. О.
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ТА АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
576
117.
Белей А. О.
ЯК ЛІБЕРАЛІЗУВАТИ АКТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ?
581
118.
Білоус Д. М., Смірнова І. О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
587
119.
Бондар В. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ
590
120.
Буров Д. О., Жеглінська Т. О.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ, ЗОКРЕМА ЗА УМОВ ДІЇ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
596
121.
Варава В. В., Кисельов Б. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
600
122.
Ващишин П. В., Гаркуша А. Г.
ГАРАНТІЯ ПРАВ ТА СВОБОД ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
605
123.
Войнов Д. С., Гаркуша А. Г.
ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
610
124.
Войнов Д. С., Гаркуша А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ВИГЛЯДІ АРЕШТУ МАЙНА
614
125.
Журавель О. А., Перетятко О. В., Хорольська Т. В.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
617
126.
Ланьо О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЇ
621
127.
Магась-Демидас Ю. І.
ПРОФСПІЛКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ФРАНЦІЇ У ХVІІІ – НА ПОЧ. ХХ СТ.
628
128.
Мельничук Д. Д.
ПЕРЕГЛЯД СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМКУ ЗМІНИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
633
129.
Мигаль М. Т.
СТРАТЕГІЇ «ПОМʼЯГШЕННЯ» АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
639
130.
Мітясов Д. О., Бобровник С. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ
645
131.
Нетреба К. А., Червяков О. І.
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
650
132.
Розумний Ю. В., Логінова М. В.
ОБМЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
654
133.
Чигрін А. О., Ведькал В. А.
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ДОКТРИН СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА
657
134.
Чорнобук О. В.
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПІДВОДНІ КАМЕНІ
663
135.
Шестопалов А. І.
МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ
667

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: