VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD” 4-6.05.2023 Торонто, Канада. Архів

Шановні колеги!

4-6.05.2023 року у м. Торонто, Канада

відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-4-6-05-2023-toronto-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Горбась С. М., Голуб В. О., Кривонос М. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ В УКРАЇНІ
12
2.
Горбась С. М., Назаренко І. Л., Северин Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ ВІЛЬХИ
16
3.
Дубовик В. І., Дубовик О. О., Дубовик М. В.
ОЦІНКА КОЛЕКЦІЇ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ
19
4.
Купрійчук В. М., Литвин Д. О., Макарчук М. Ю.
ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Goshovska A. V., Ambroziak A. M.
DIAGNOSTIC OF FETUS PRENATAL CONDITION IN WOMEN WITH POST-TERM PREGNANCY
33
6.
Mandryk O. Ye., Chibotaru K.
STRESS AS A PREDICTOR OF EXACERBATION OF CARDIOVASCULAR DISEASE DURING THE WAR
39
7.
Marchuk Oleg, Marchuk Olena
CAUSES OF TRANSIENT SYNOVITIS IN CHILDREN
42
8.
Nazarov Javoxir Abdujabbor o’g’li
EXTRAOSSEOUS CALCIFICATION IN PATIENTS WITH END-STAGE RENAL FAILURE WHO ARE TAKING HEMODIALYSIS: CAUSES, CONSEQUENCES, AND CORRECTIVE MEASURES
45
9.
Trach V., Skakunov M., Sukhovieieva A., Shafranetska V., Fomin V., Sukhonosov R.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF BONE TISSUE OF THE CRANIAL VAULT
47
10.
Zablotska O. S., Brodskyi A. A.
MENTAL HEALTH AND ITS MAINTENANCE IN THE WAR SITUATIONS
51
11.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Шилан В. І., Узбек Т. С.
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ
55
12.
Бабаджанова Ф. А., Ботирова Н.
СЕЛЕЗЕНКА КАК САМЫЙ КРУПНЫЙ ОРГАН ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
59
13.
Браткова Л. Б., Радченко А. І.
ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ДІТЕЙ
66
14.
Ващенко В. В., Маслова Н. М.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗМУ: ПАМ’ЯТЬ, ПІЗНАННЯ, НАВЧАННЯ
71
15.
Дибкалюк С. В.
СИНДРОМ КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ (ЕКСТРАВАЗАЛЬНА КОМПРЕСІЯ) КОРЕЛЯЦІЯ ІШЕМІЧНИХ ТА МІОТОНІЧНИХ СИНДРОМІВ
75
16.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ХІРУРГІЧНИХ КРАЇВ РЕЗЕКЦІЇ
83
17.
Литвиненко О. О., Литвиненко О. О.
АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ СТАНУ КРАЇВ РЕЗЕКЦІЇ ПРИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
91
18.
Михальченко М. Б., Монакова О. С.
ОЦІНКА ДАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ СТРАТЕГІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЩОДО ПРИСКОРЕННЯ ЕЛІМІНАЦІЇ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ НА ПЕРІОД 2020-2030 РР.
101
19.
Рижков Б. П., Волкова О. О., Соловйова Є. Т.
ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ ГАЛЕРВОРДЕНА-ШПАТЦА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
108
20.
Фомін В. С., Шевченко Ю. Т., Приймак Д. В., Кузьміна Д. О., Сухоносов Р. О.
СЕКРЕТИ НІМОТИ АБО ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ
112
21.
Фомін В. С., Шевченко Ю. Т., Скляр Д. І., Приймак Д. В., Сухоносов Р. О.
МЕТАМОРФОЗИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА: ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІНИ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗМУ В ПЕРШІ ТРИ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ
117
22.
Шевченко Ю. Т., Фомін В. С., Приймак Д. В., Кузьміна Д. О., Сухоносов Р. О.
СЕКРЕТИ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ АБО ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ГОЛОСОВИХ ЗВ’ЯЗОК
123

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

23.
Hacıbəyli T. Ə., Mustafa Al-Sudasu Ahmed, Shano Mahmood Shakır, Fatimah Al-Wardı Murtadha
ANALYSIS OF SOME MEDICINAL PREPARATIONS CONTAINING ESSENTIAL OILS
129
24.
Velia M. I., Sydor V. V.
MEDICAL CHEWING GUMS AS THE NEWEST MEDICINAL FORM
133
25.
Миколайчук Н. А.
РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ В УКРАЇНІ
138
26.
Сологуб В. А., Михайлова А. І., Дмитренко І. А., Грицик А. Р.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СУПОЗИТОРІЇВ В УМОВАХ АПТЕК
143
27.
Яковець В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
152

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Holodaieva O., Lushchai M.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF THE MOLECULE ON ITS ABILITY TO SELECTIVELY INHIBIT BACE1
161

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Fialko N. M., Presich G. O., Gnedash G. O., Novakivskii M. O.
COMPLEX HEAT-RECOVERY INSTALLATION USING AIR PROTECTION OF GAS OUTLET DUCT FOR THE BOILER PLANT
165
30.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Smetana R.
MULTIFUNCTIONAL ACTION MODIFIERS PRODUCED BY A NON-MELTING METHOD FOR PROCESSING MELTS OF STEELS AND ALLOYS
171
31.
Антошкін О. А., Боровський О. А.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОСАДЖЕННЯ ЗАВИСЛОГО ПИЛУ
176
32.
Григоренко С. М., Петровський М. О., Шевченко Д. А., Мамін Є. Д.
АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ ДЛЯ АПК З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖ
178
33.
Звєрєв Є. Є., Іванов О. В.
МЕТОД МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ В ТЕХНОЛОГІЯХ PON І WDM
182
34.
Кісєль А. Г., Шаргородська О. В.
РОЗВИТОК НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
189
35.
Кононко І. В., Бошицька Н. В., Сергєєв В. П., Кліпов В. Д.
ІННОВАЦІЙНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ ВОЛОКНИСТИЙ НАНОСТРУКТУРНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАСОБАХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
193
36.
Луцик І. Б., Попелишин Р. П.
РОЗРОБКА ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕКИ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СХОВИЩ ДАНИХ
200
37.
Мартиненко В. В., Маєвський О. В.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ ОБ’ЄКТУ
206
38.
Плясунова О. О., Кульчицький М. О., Дойжа А. В., Старіков В. Р.
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ТРОСУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ
208
39.
Протасова Л. І., Судочаков М. В., Слесаренко М. С., Кочкін В. В.
РОЛЬ ПРОГРАМОВАНОГО ЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЕРА У ПРОМИСЛОВОСТІ
215
40.
Сторчай Н. С., Радкевич А. В., Зібров І. Ф.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
219
41.
Щуцька І. С.
ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА ПОШИРЕННЯМ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
222

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

42.
Волощук М. І., Довгій А. В., Гнатишина К. О.
AUTOCAD
225

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

43.
Pataridze D., Kuparadze D., Kirakosyan V., Khundadze N.
GEOCHEMISTRY OF POLLUTIONS: GEORGIAN SECTOR OF THE BLACK SEA AND RIONI RIVER BASIN (WESTERN GEORGIA)
227

 ARCHITECTURE

44.
Бондаренко В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОПОРТІВ ДЛЯ МАЛОЇ АВІАЦІЇ В УКРАЇНІ
236
45.
Пархоменко К. В., Ковальська Г. Л.
СИНІЙ КОЛІР В АРХІТЕКТУРІ — ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ У СУЧАСНОСТІ
241

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
But Ya.
METHODOLOGY OF DISTANCE EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
244
47.
Maksуmenko I. Y., Maksуmenko A. V.
UKRAINE IN THE INTERNATIONAL MARKET OF HIGHER EDUCATION SERVICES
247
48.
Баранова Л.
КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ
251
49.
Бєдакова С. В., Кім О. В.
РОЛЬ СТИЛІСТИКІ КОМПОЗИТОРІВ 50-60-ТИХ РОКІВ ХХ СТ. У СТАНОВЛЕННІ МУЗИЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
261
50.
Бєдакова С. В., Сінченко Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
268
51.
Булиніна О. Д., Булинін В. О.
ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
277
52.
Гончарук М. В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРАЦЯХ НІМЕЦЬКИХ НАУКОВЦІВ
283
53.
Гордієнко Н. В., Навошицький М. Т.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ТА НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ МИРОТВОРЕННЯ
290
54.
Дишель Г. В.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
297
55.
Колодяжна А. В., Олефіренко Л. С.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕНИХ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ
303
56.
Кубенко Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
312
57.
Микульська О. О., Ярова О. А.
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
318
58.
Мокроменко О. В.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ ГРОМАДСЬКО-ПРИВАТНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ІНІЦІАТИВИ У СТВОРЕННІ МЕРЕЖІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ШКІЛ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (ДРУГА ТРЕТИНА ХІХ СТ.)
321
59.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
330
60.
Слюта А. М., Борзенець С. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ
340
61.
Тимощук Г. В.
МОДЕЛЬ ГЕЙМІФІКАЦІЇ PBL В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
350
62.
Тимчук О. Т., Петришин У. І.
ІДІОСТИЛЬ ПОТТЕРІАНИ ДЖОАН РОУЛІНГ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
354
63.
Тронь Ю. О.
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
362
64.
Шахіна І. Ю., Блащук О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
369
65.
Шевченко С. М.
НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
380

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

66.
Fliunt M.
EMPIRICAL STUDY OF THE INFLUENCE OF CERTAIN PSYCHOLOGICAL INDICATORS ON THE NUMBER AND DIRECTION OF COPING AND PERSONAL BEHAVIORAL MODELS IN STRESSFUL SITUATIONS
385
67.
Воєводська О., Макаренко Н.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
395
68.
Вошколуп Г. Ю.
САМООЦІНКА ЖІНОК ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕНЬ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
402
69.
Габелкова О. Є.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВ’Я НА СХИЛЬНІСТЬ ДО ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДІ
409
70.
Колодяжна А. В., Верещака В. І.
СУТНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
416

 ART

71.
Колісник О. В., Репало Є. Б.
ДИЗАЙН ЯК АРТ-ТЕРАПІЯ
420

 POLITICAL SCIENCES

72.
Kipiani M., Tsimintia Papuna
PECULIARITIES OF GEORGIAN FOREIGN POLICY VECTOR IN THE CONTEXT OF THE MODERN WORLD ORDER
425
73.
Kushch O., Shnyrkov O. O.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FOREIGN POLICY OF THE USSR AND INDEPENDENT UKRAINE
433
74.
Kvirkvaia Levan
NATO’S ROLE IN ENSURING STABILITY AND SECURITY AND MODERN CHALLENGES
443
75.
Savchuk A. R., Shnyrkov O. O.
THE ROLE OF THE DIGITAL DIPLOMACY IN THE RUSSIAN ARMED AGGRESSION AGAINST UKRAINE
452
76.
Панченко Г. О.
МІЖНАРОДНЕ ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПРОЦЕСІ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
461

 PHILOLOGICAL SCIENCES

77.
Зелінська А. О., Галій Л. Г.
ВИКОРИСТАННЯ І ПЕРЕКЛАД ЕМОТИВНИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ ДЛЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ
466
78.
Матвійчук О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО СЛЕНГУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
470
79.
Морозюк Т. С., Павлушенко О. А.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
473
80.
Наумова Т.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОПОЗИЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ «МОСКОВІЯ – УКРАЇНА» В ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ХМАРИ»
481
81.
Пророченко А. О., Поливач М. А.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
492
82.
Савенко О. П., Беззубець М. О.
ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ ЖІНКИ-БІЙЦЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ В РОМАНІ «ДОЦЯ» ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ
497

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

83.
Ivanova K. A.
HEALTH OF HUMAN BEINGS: HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ASPECT
501

 ECONOMIC SCIENCES

84.
Leszczynski V.
THE MAIN DIRECTIONS OF THE BUILDING PRODUCTION INNOVATIVE DEVELOPMENT
510
85.
Novykova I.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF COVID-19 AND MARTIAL LAW
515
86.
Stoliarchuk V.
INVESTING IN EDUCATION AND TECHNOLOGY: LIBERAL PARTY INITIATIVES FOR ENHANCED UKRAINE-CANADA COLLABORATION
519
87.
Барабаш Н. С., Назаревич-Марченко С.
БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГОЛОВНИЙ СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
526
88.
Батракова Т. І., Колісник А. В.
ВІЙНА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ
530
89.
Батракова Т. І., Курдупа В. С.
ЗОЛОТО, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ ПІД ЧАС КРИЗОВИХ ЯВИЩ
539
90.
Гордієнко М. І., Василега С. В.
СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
549
91.
Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У ФОП 1 ГРУПИ
554
92.
Копань К. Є.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
563
93.
Кравчук Р. С., Череп Г. В.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
567
94.
Крупа (Гаджимурадова) А. Р., Чала Т. Г.
ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРІВНЯННОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
572
95.
Сушко Х. В.
ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
578
96.
Яременко О. Ф.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
585

 LEGAL SCIENCES

97.
Горпініч О. О., Чорна А. Г.
РОЗБІЙ ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
588
98.
Григорчук М. В., Микитин Р. С.
ПЕРЕГОВОРИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
592
99.
Заснов І. О., Пальченко А. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПАШЕРІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
597

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3795-9 та УДК, вихідні дані м. Торонто, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: