fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 9-11 августа 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

9-11 августа 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

Для улучшения качества индексации научных работ, опубликованных в сборнике, добавьте информацию о публикации в университетский репозитарий и/или свой научный профиль на специализированных сайтах (ResearchGate, Academia.edu и т.д.).

Цитируя научные работы, опубликованные в качестве материалов конференции, указывайте точное название конференции и используйте рекомендованный в сборнике формат цитирования для лучшего результата.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-congress-9-11-avgusta-2020-goda-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Karabaeva Madina Tokhriddinovna, Abdusattarova Mokhlaroyim Makhamatqosim qizi, Yoldosheva Sayyora Pirnafas qizi, Saydullayeva Madina Elyor qizi
EFFICIENCY OF USING JERUSALEM ARTICHOKE (TOPINAMBUR) PLANTS IN TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS FOR DIET FOOD
10
2.
Данільченко В. Е.
АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ
16

VETERINARY SCIENCES

3.
Ротаєнко Ю. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ
21

MEDICAL SCIENCES

4.
Artemov A. V., Buriachkivskyi E. S.
DISEASE AND AGING AS BASIC CATEGORIES OF GENERAL PATHOLOGY AND MEDICINE
29
5.
Hruzevskyi O., Shevchuk G., Dubina A.
A STATUS OF CELLULAR IMMUNITY IN BACTERIAL ABNORMALITY IN HUMAN
34
6.
Kushniryk O. V.
CONDUCTING OF STUDENT’S SCIENTIFIC CIRCLE IN TERMS OF DISTANCE LEARNING
36
7.
Miskiv V. A., Zhurakivska O. Ya., Dutchak U. M., Kulynych-Miskiv M. O., Sagan N. T.
FEATURES OF BLOOD SUPPLY OF THYROID GLAND OF RATS IN EARLY STAGES OF EXPERIMENTAL DIABETES
41
8.
Toirov Bobur
THE IMPORTANCE OF EVALUATING VITILIGO WITH VASI AND VIDA
44
9.
Бойко В. В., Грома В. Г., Грома Є. В., Алекберов С. О.
ЕНДОСКОПІЧНА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ МІГРУЮЧОГО СІТЧАТОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТУ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ГРИЖІ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ
46
10.
Гурбанова Т. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
50
11.
Єрошкіна Т. В., Шалдіна Є. С., Борисенко С. С.
ПОШИРЕНІСТЬ І ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА СМЕРТНІСТЬ ВІД НЬОГО В УКРАЇНІ
59
12.
Іванов О. С., Кіон О. І., Єрмолаш Т. О., Оділов Р. І.
СТАН МЕГАКАРІОЦИТІВ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ IN VIVO ПІД ДІЄЮ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ
67
13.
Книш О. В., Полянська В. П., Зачепило С. В.
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ПІСЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ТА ПОВТОРНИХ ЦИКЛІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ-ВІДТАВАННЯ
69
14.
Лаврін О. Я., Авдєєв О. В.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ
75
15.
Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Білак-Лук’янчук В. Й., Брич В. В., Потокій Н. Й., Яцина А. Т., Гуцол І. Я., Фейса І. І.
ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
80
16.
Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Брич В. В., Білак-Лук’янчук В. Й., Фейса І. І., Потокій Н. Й., Яцина А. Т., Гуцол І. Я.
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ
86
17.
Щербінська О. С., Слабкий Г. О.
КОМПЕТЕНЦІЇ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
93
18.
Янішен І. В., Доля А. В., Ярова А. В., Мовчан О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ВІДБИТКОВОГО МАТЕРІАЛУ «ОРТОКОР-СТ» ІЗ ЙОГО АНАЛОГОМ
99
19.
Янішен І. В., Мовчан О. В., Доля Г. В., Ярова А. В.
АНАЛІЗ ФІКСАЦІЇ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АДГЕЗИВНОГО КРЕМУ ПРИ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
104
20.
Янішен І. В., Ярова А. В., Доля А. В., Мовчан О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
108

PHARMACEUTICAL SCIENCES

21.
Макух Х. І., Городнича О. Ю.
АНАЛІЗ РАЦІOНАЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
113

CHEMICAL SCIENCES

22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА «У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» З ТЕМИ «ХРОМ, МОЛІБДЕН ТА ВОЛЬФРАМ»
116

TECHNICAL SCIENCES

23.
Belyanovskaya E. A., Pustovoy G. N., Sukhyy K. M., Sukhyy M. P., Gubynskyi M. V.
PERFORMANCE OF ADSORPTIVE SOLAR CHILLERS BASED ON POLYMER-INORGANIC NANODISPERSE COMPOSITE ADSORBENTS
120
24.
Kolodiy P., Pіdlypna M., Fedchyshyn I.
INNOVATIVE MONITORING SYSTEMS IN AGRICULTURE IN UKRAINE
124
25.
Величко В. А., Новомодний О. М., Колбасін О. І., Коржов І. М.
ПЕРЕВІРКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ. ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ КАЛІБРУВАЛЬНИХ КРИВИХ
129
26.
Гомон С. С., Сальчук В. Л., Верешко О. В.
ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА УВЛАЖНЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
136
27.
Черкашина В. В., Черемисин Н. М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ЭКОСИСТЕМЫ
140
28.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
УЗАГАЛЬНЕНА РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ: ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ. І.
146
29.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
УЗАГАЛЬНЕНА РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ: ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ. ІІ.
156
30.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
УЗАГАЛЬНЕНА РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ВІБРАЦІЙНОГО УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ: ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ. ІІI.
167

PEDAGOGICAL SCIENCES

31.
Khusanova N. M., Abduraxmonova S. Sh., Kurbanova G. N.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF PISA ASSESSMENT RESEARCH IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
175
32.
Primbetov A. A.
IMPROVING THE PROCESS OF TRAINING FOR ACTIVITY ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF KURASH
178
33.
Баришнікова О. О.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
182
34.
Волошина О. В., Яшевська О. В., Маласай І. В.
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ LEARNINGAPPS.ORG ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
190
35.
Гончарук В. В., Гончарук Н. В.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
196
36.
Гурін Р. С.
УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ АНТИІННОВАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
203
37.
Климчук І. О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
207
38.
Малихін О. В., Арістова Н. О.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВІРТУАЛЬНІ ПЕДАГОГІЧНІ СПІЛЬНОТИ
211
39.
Павленко Е. А.
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
215
40.
Ходацька О. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
224

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

41.
Афанасьєв А. О., Софіян Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
232
42.
Міщиха Л. П., Кахно І. В.
ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
238

HISTORICAL SCIENCES

43.
Скрипчук Г. В.
МОВЛЕННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ
244

 PHILOLOGICAL SCIENCES

44.
Rahmonova Madinabonu Shuhratulla qizi, Xojisoliyeva Kamolaxon Abdulhakim qizi
TO DEVELOP SPEAKING SKILLS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG CHILDREN
249
45.
Криськів М. Й.
ПОСТУПОВЕ ВИВЧЕННЯ МОРФЕМНОЇ БУДОВИ СЛОВА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
253
46.
Подановська Г. В.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
258
47.
Свистун Н. О.
ВИВЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ МОВНОГО СПРЯМУВАННЯ «ДИНАМІКА РЕГІОНАЛЬНОГО ІМЕННИКÁ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
265
48.
Сніжко Н. В.
МЕТАМОВА СЛОВНИКА МОВИ ТВОРЧИХ ОСОБИСТОСТЕЙ УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
271

ECONOMIC SCIENCES

49.
Drozdovska L. O.
FEATURES OF THE INTERACTION OF THE LABOR MARKET AND EDUCATION MARKET IN UKRAINE AT THE REGIONAL LEVEL
278
50.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
ECOLOGIZATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
284
51.
Senyshyn O. S.
PRODUCT COMPETITIVENESS MANAGEMENT SYSTEM AND SCIENTIFIC APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING
290
52.
Байгушев В. В.
ГНУЧКІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
296
53.
Громенкова С. В.
РОЗВИТОК СФЕРИ ІКТ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
304
54.
Король М. М.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК КАНАДИ
311
55.
Кущенко Е. И., Чуприна Е. А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
315
56.
Пашковець М. О., Петропавловська С. Є.
МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ
322
57.
Пишенина Т. І.
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
326
58.
Пляскіна А. І.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
329
59.
Туролєв Г. О.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ОФШОРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
334
60.
Швед І. В.
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
341
61.
Шильникова З. Н., Шильников А. А.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
347

 LEGAL SCIENCES

62.
Polivanova O. M.
THE EUROPEAN EDUCATION AREA AND THE EU LEGAL BASIS OF THE FREE MOVEMENT OF LEARNERS IMPLEMENTATION
353
63.
Utebaev Salamat Maksetbay uli
THE RIGHT AND IMPORTANCE OF LEGISLATIVE INITIATIVE IN FOREIGN COUNTRIES
360
64.
Шахбазян К. С., Хоменко І. І.
ПРАКТИКА УКЛАДАННЯ МОДЕЛЬНИХ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ВНЗ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ (НА ПРИКЛАДІ США)
365

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0 и УДК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: