fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 16-18 февраля 2022 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

16-18 февраля 2022 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-16-18-fevralya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Bityutskyy V., Tsekhmistrenko S., Tsekhmistrenko O., Demchenko A.
ECO-FRIENDLY BIOTECHNOLOGY FOR BIOGENIC NANOSELENIUM PRODUCTION AND ITS USE IN COMBINATION WITH PROBIOTICS IN POULTRY FEEDING: INNOVATIVE FEEDING CONCEPTS.
13
2.
Оленіч О. А., Заєць В. В.
СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ ТА ІНТРОДУКЦІЯ БУЗКУ ЗВИЧАЙНОГО НА ПРИЛУЦЬКІЙ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ІС НААН.
22
3.
Черних С. А., Лемішко С. М., Підгородецький А. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ НУТУ ВІД АСКОХІТОЗУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
30

 VETERINARY SCIENCES

4.
Крамаренко С. С., Пакліна М. В., Чоботар К. В.
ХАЗЯЙСЬКІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНІ СОБАКИ М. МИКОЛАЄВА ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
33

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Климишин О. С.
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ.
40
6.
Ярема Ю. М., Нірода Т. М., Нанинець М. В., Субота Г. М.
НАЙПОШИРЕНІШІ ХВОРОБИ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР».
50

 MEDICAL SCIENCES

7.
Kremenchutskyy G. N., Stepanskyi D. A., Ishchenko O. V., Turlun S. A.
EFFECT OF A-BACTERINUM ON PROTEIN AND LIPID METABOLISM IN VOLUNTEERS.
60
8.
Kryvorotko K. I., Malik N. V.
RATING SCALES IN MEDICINE.
65
9.
Lastovetska L. D., Shcherba O. A., Kovaliuk T. V.
MODERN APPROACHES TO THE RELAPSES OF BACTERIAL VAGINOSIS PROPHYLAXIS IN GYNECOLOGIC PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE.
68
10.
Tregub T. V., Strechen S. B., Lobashova E. G.
POST-COVID SYNDROME: TREATMENT OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL DISORDERS.
75
11.
Yevstihnieiev I. V.
TO THE QUESTION OF ULTRASOUND EXAMINATION OF THE LYMPH NODES OF THE NECK.
80
12.
Карая О. В., Трищук Н. М., Аксенкова С. М.
ВПЛИВ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПРОГРЕСУЮЧОЮ РАКОВОЮ КАХЕКСІЄЮ.
84
13.
Костюченко О. А., Левченко І. А.
МЕД ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ, ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ У БОРОТЬБІ З COVID-19.
88
14.
Латушкина В. В.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ ПО ДЗЮДО.
97
15.
Супрун А. С.
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНА БЛОКАДА ЯК МЕТОД ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ З ПРИВОДУ РАКУ ЛЕГЕНЬ.
102

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Пестун І. В., Мнушко З. М.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОБОТІ ФАРМАЦЕВТА.
106

 CHEMICAL SCIENCES

17.
Klimko Yu. E., Pisanenko D. A., Koshchii I. V., Mihalchenko A. A.
EXAMPLES OF THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLES BASED ON ADAMANTHYL-CONTAINING AMIDOALKYLATING REAGENTS.
110

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Алимарданова М. К., Петченко В. И., Сериккалиева А. Б., Сураубаев Т.
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ С ФИТОДОБАВКАМИ, ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА.
115
19.
Гайдайчук В. В., Котенко К. Е.
ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОК РІЗНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ.
126
20.
Коверніченко Л. М., Сизий Б. С.
ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ.
133
21.
Кондратюк Е. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ СКЛАДАННЯ РОТОРІВ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ БАРАБАННО-ДИСКОВОГО ТИПУ.
140
22.
Манойлов В. П., Чухов В. В., Нікітчук Т. М., Мартинчук П. П.
АНТЕНИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВꞌЯЗКУ.
145
23.
Торба Ю. І.
РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ РОЗПАЛЕННЯ КАМЕР ЗГОРЯННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ.
153

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

24.
Naboka O. O.
LONG-TIME BEHAVIOR OF SOLUTIONS TO WAVE EQUATION WITH TIME-DEPENDENT NONLINEAR DAMPING.
160

 ARCHITECTURE

25.
Антоненко І. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД БАШТОВОГО ТИПУ.
164
26.
Савченко Н., Олейник Т. П.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ.
172

 ASTRONOMY

27.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
FEATURES OF LUNAR VOLCANISM.
180

 PEDAGOGICAL SCIENCES

28.
Abaturov A., Nikulina A.
BLENDED LEARNING AS A TOOL FOR MODERNIZING MODERN EDUCATION.
189
29.
Kuz A., Romanchuk N., Rozhi I.
THE PROBLEM OF FORMATION OF LOCAL LORE COMPETENCE OF LEARNERS IN THE SCIENTIFIC LITERATURE.
196
30.
Meln’k A.
THE BILINGUAL ENGLISH-SPEAKING TEACHERS AS VIEWED BY THE UKRAINIAN LEARNERS.
201
31.
Tsekhmister Ya. V., Konovalova T., Tsekhmister B. Ya.
PECULIARITIES OF USING QUEST-TASKS TO OPTIMIZE THE TRAINING OF LYCEUM STUDENTS AT THE UKRAINIAN MEDICAL LYCEUM OF THE BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY.
205
32.
Анісімова О. Е., Дорофєєва І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
209
33.
Аширова А. Е., Айтжанова А. Б., Алипбек А. З.
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ.
214
34.
Байдюк Л. М., Міколута Д. О.
СПОСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
220
35.
Буданов Н. П.
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ЮРИСТОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
224
36.
Гребінь С. М.
ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: АСПЕКТ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ «ІНТЕГРАЦІЙНИЙ», «ІНТЕГРАТИВНИЙ», «ІНТЕГРОВАНИЙ», «ІНТЕГРУВАЛЬНИЙ», «ІНТЕГРУЮЧИЙ».
228
37.
Дворнік С. І., Опошнян С. І.
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї ТА ЙОГО ПОДОЛАННЯ.
231
38.
Іліаді О. І., Жигора І. В.
ЗАГАЛЬНОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
236
39.
Каминская О. М.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ.
241
40.
Колеснікова Ю. С.
КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ ПРАКТИКОЮ В ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ АКМЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА.
246
41.
Котєнєва І. С., Котєнєва Ю. М.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ.
252
42.
Крижанівський В. О.
ПРОФЕСІЙНО-ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ.
262
43.
Криськів М. Й.
ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКА НА СИНТАКСИЧНІЙ ОСНОВІ.
265
44.
Мироненко О. В., Кириленко О. Д.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
275
45.
Нінова Т. С., Шарабура В. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ УЧНІВСЬКИХ ЗАПИТІВ (INQUIRY BASED LEARNING).
282
46.
Олександренко С. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
288
47.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Маханьков Г. И., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЁТОМ РАЗНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ.
292
48.
Повод А. І.
РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ.
303
49.
Полєвікова О. Б., Захарченко В. І.
КАРТИ ПРОППА ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ.
307
50.
Притуляк Л. М., Клебанівська А. О., Клебанівська В. Ю.
ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
312
51.
Приходько Т. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НУШ.
317
52.
Рикачевський О. В.
МЕДИЧНА ЕТИКА ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ.
322
53.
Ткаченко К. О., Півненко Д. Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ МАЙНДМЕППІНГ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВИ І МОВЛЕННЯ УЧНІВ НУШ.
327
54.
Ткачук Н. Г., Гришко Н. О.
ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
333
55.
Швидун Л. Т., Сотнічук І. А.
ДО ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ В ОСВІТІ.
343
56.
Шелепко Г. В., Арсенюк О. О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.
348
57.
Шелюк Ю. С., Хомчук А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ РОСЛИН У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
358

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

58.
Кулдыбаева М. Б., Әліпбек А. З.
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
367
59.
Мырзазия А. А.
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ – КАК НАПРАВЛЕНИЕ САМОРАЗВИТИЯ.
375
60.
Сергієнко Н. П., Шаталова О. В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СДУГ.
384

 JOURNALISM

61.
Драган-Іванець Н. В., Рогачук О. В.
ДОСВІД РЕГІОНАЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ ТЕЛЕКАНАЛАМИ.
390
62.
Скрипкіна В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ ЗІ СПЕЦІАЛІСТАМИ ЗІ ЗВʼЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.
400

 ART

63.
Москаленко-Висоцька О. М.
ДУАЛІСТИЧНА СКЛАДОВА ПРОДЮСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КІНО/ТЕЛЕБІЗНЕСІ.
404

 HISTORICAL SCIENCES

64.
Bilichenko L.
STOCKADE PRISONS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF REFORMING THE PENITENTIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE (SECOND HALF OF XIX — EARLY XX CENTURY.).
412
65.
Соколова Н. Д., Фіалко Н. А., Машеренкова Г. С.
ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (ЗА СПОГАДАМИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ).
421

 LITERATURE

66.
Георгієвська В. В.
КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ КРІСТОФЕРА МАРЛО.
426

 POLITICAL SCIENCES

67.
Головатий М. Ф., Азаікі С. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ.
431

 PHILOLOGICAL SCIENCES

68.
Grygoryan N. R., Vit Ju. V., Dyomina N. E.
THE PROSODIC PORTRAIT OF PERSUASION IN COURT SPEECH.
445
69.
Mikeshova G. P.
MULTI-COMPONENT ATTRIBUTIVE CONSTRUCTIONS IN THE GENRES OF OFFICIAL DISCOURSE.
451
70.
Sirotenko T. V.
THE PROBLEM OF LEXICAL MEANING OF A WORD AND ITS VARIABILITY.
455
71.
Sobol L.
ENHANCING THE SYSTEM OF PUNCTUATION.
459
72.
Алексєєнко О. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КІБЕРСПОРТ”.
464
73.
Бандрівська Н. М., Андрійчик О. Б.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ.
468
74.
Биндас О. М., Шундель Т. О.
ВАРІАНТНІ ЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У МЕЖАХ ШКАЛИ ПЕРЕХІДНОСТІ.
477
75.
Гавриш М. М., Кудінов В. А.
АВТОМОБІЛЬНА ЛЕКСИКА У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА ПРИКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ).
484
76.
Глазова С. М.
СЛЕНГІЗМИ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
492
77.
Кравченко Н. А., Харькова А. В.
ВОСПРИНИМАЕМЫЕ МЕЛОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРСКИХ КОМАНД В АНГЛОЯЗЫЧНОМ СУДОХОДНОМ ДИСКУРСЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНОДИСКУРСЕ.
497
78.
Пономарьова І. І.
ВПЛИВ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА НА СТВОРЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.
503
79.
Синєгуб С. В.
КАТЕГОРІАЛЬНА СЕМАНТИКА НІМЕЦЬКОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА.
507

 ECONOMIC SCIENCES

80.
Gogashvili Tinatin
DECISION-MAKING METHODS AS A TOOL FOR INCREASING MANAGEMENT EFFICIENCY.
512
81.
Gurbanov. A. A., Sadigov Yunus Musa
ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN AZERBAIJAN.
520
82.
Karpa M., Ilmars Kankis, Uldis Pelnens
ADMINISTRATION OF THE INFORMATION POTENTIAL OF SMALL BUSINESS: BASIC PRINCIPLES AND FEATURES.
527
83.
Алиев Дамад Ахмед оглы
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
534
84.
Головіна О. І., Яркіна В. Г., Кулик Д. О., Крамаренко І. С.
ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ».
539
85.
Гусаковська Т. О., Рибалко-Рак Л. А., Омельчук О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
545
86.
Дмітрієва Ю. Л., Петленко Ю. В.
ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПО БЮДЖЕТНИМ ПРОГРАМАМ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ.
550
87.
Заіка О. О.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ.
554
88.
Козловський С. В., Синєгуб П. С.
БІЗНЕС-СПІЛЬНОТИ В ЕКОНОМІЦІ: ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ.
560
89.
Малащук Н. О.
ПРОЄКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ АТ ОПЗ.
569
90.
Мар’єнко В. Ю.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.
577
91.
Наумова М. А., Ткачук А. В.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ.
587
92.
Огданський К. М., Якубін Д. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ.
589
93.
Пікус Р. В., Дмитренко К. І.
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА.
596
94.
Сімакова О. О., Немодрук О. П., Подгорний М. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ГОТЕЛІ.
603
95.
Слюсарь М.
МІСЦЕ І РОЛЬ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
610
96.
Сук П. Л.
ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ І ПРЯМОЛІНІЙНОГО ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
621
97.
Фомина М. В., Луценко Е. А.
ПОСТКОВИДНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
629
98.
Харченко К. І.
РОЗРОБКА ПРОЄКТУ СІМЕЙНОЇ АМБУЛАТОРІЇ ЦЕНТУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ.
639
99.
Череп О. Г., Назіна А. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
645

 LEGAL SCIENCES

100.
Bobrovnyk S. V.
THE ROLE OF A MAN IN THE ANTHROPOLOGY OF MODERN JURISPRUDENCE.
648
101.
Ponomarenko N. V.
PLURALISM OF THEORIES OF THE ORIGIN OF THE STATE AND LAW.
654
102.
Андрущакевич Ю.
ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ.
659
103.
Біліченко В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗУПИНЕННЯ ТА ОГЛЯДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ. ЮРИДИЧНІ ТА ТАКТИЧНІ ПОМИЛКИ.
666
104.
Леоненко А. А.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ.
673
105.
Татаренко Г. В., Карпенко М. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ.
680

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: