VIII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 1-3 мая 2022 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 мая 2022 года в г. Стокгольм, Швеция

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-1-3-maya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

MEDICAL SCIENCES

1.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Stoika Ya. V., Chernachuk A. P., Yakobchuk D. R., Holubets A. V., Khotiachuk L. O.
RELATIONSHIP BETWEEN NOS3 GENE POLYMORPHISMS AND THE RISK OF ISCHEMIC STROKE
11
2.
Rozumenko V. D., Liubich L. D., Staino L. P., Egorova D. M., Malysheva T. A.
EFFECTS OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN CULTURES OF MALIGNANT BRAIN GLIOMAS
17
3.
Turchina N. S., Cherenko T. M., Heletiuk Yu. L.
RЕCURRENCE OF ISHEMIC STROKE IN PATIENTS WITH CONFIRMED MANIFESTIVE VIRAL INFECTION
22
4.
Tykhonova L. V., Koretska A. S., Orlova M. V.
COGNITIVE FUNCTIONS — A VICTIM OF DISTANCE LEARNING
29
5.
Tykhonova L. V., Orlova M. V., Koretska A. S.
THE HUNTONGTON’S DISEASE
31
6.
Vatamaniuk N.
DETECTION OF MARKERS OF TRANSITION OF GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS TO THE LAST GENERALIZED PERIODONTITIS AT THE PRECLINICAL AND RADIOLOGICAL STAGE OF ITS DEVELOPMENT
34
7.
Аскарьянц В. П., Ходжибаева Сарвиноз Алишер кизи, Зухуржонова Раъно Вохиджон кизи, Махаматжонова Муштарийбегим Даврон кизи
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РЕГУЛЯЦИИ
38
8.
Герасименко О. І., Татарко С. В., Дубіна С. О., Узбек Т. С.
ПОЧАТКОВІ ЗМІНИ В ДІЛЯНЦІ ЗАПОДІЯННЯ МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ
49
9.
Гошовська А. В., Фатюк С. П.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ НА ТЛІ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
52
10.
Денисюк О. М., Сухань Д. С., Музичук О. М., Мельник В. А., Стойка Я. В.
ПОЛІМОРФІЗМ CYP2C19 ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛОПІДОГРЕЛЮ
58
11.
Дмитричкова В. Є., Кривошеєва В. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ЕXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION
64
12.
Кочержат О. І., Човганюк О. С., Василечко М. М., Гаман І. О., Марусин М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕНДОГЕННОГО ІНСУЛІНУ ТА СТУПЕНЯ ОЖИРІННЯ
70
13.
Людкевич Г. П., Сухань Д. С., Мельник В. А., Некращук О. П.
ЗВ’ЯЗОК ГЕНА ACTN3 R/X І ЙОГО МУТАЦІЇ R577X З ВИТРИВАЛІСТЮ У СПОРТСМЕНІВ
77
14.
Малик Н. В., Галдобіна Г. О.
ВПЛИВ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ГОСТРОМУ COVID-19 — УРАЖЕННІ ЛЕГЕНЬ
82
15.
Малик Н. В., Сєда О. І.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБІОТИКІВ У РЕВМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З ІНДУКОВАНОЮ НПЗП-ГАСТРОПАТІЄЮ
85
16.
Менів Н. П., Різун Г. М.
ПРОВІДНА РОЛЬ МІКРОСКОПІЇ ПРИ ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ
88
17.
Петенко І. А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ IШЕМIЧНИЙ IНСУЛЬТ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ
93
18.
Рамусь А. М., Рамусь М. О.
СУЧАСНІ ВИДИ БЕЗМЕТАЛЕВОГО ПРОТЕЗУВАННЯ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ
98
19.
Сідь Є. В., Авгайтіс С. С.
ПРОБЛЕМА СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ ВАЖКОГО ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ АСОЦІЙОВАНОЮ З КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
101
20.
Симоненко Г. Г.
ВИПАДОК ГОСТРОЇ НЕВРОПАТІЇ СЕРЕДИННОГО НЕРВА
104
21.
Соколов В. Н., Рожковская Г. М.
РОЛЬ МСКТ, МРТ, ДВИ, ПЭТ/КТ И ВИРТУАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ И КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
108
22.
Торяник І. І., Калініченко С. В., Моісеєнко Т. М., Мелентьєва Х. В.
ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНА СПЕЦИФІКА КОРОВОЇ ІНФЕКЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
114
23.
Федорович У. М., Жемелко О. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДІАГНОСТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ТА КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
118
24.
Черкес М. Б., Масна З. З.
АНАЛІЗ ПРОХІДНОСТІ ПРИРОДНИХ ОТВОРІВ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ
123

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

25.
Грицук О. І., Нєженцева А. А.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА СОНЦЕЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ
129
26.
Еберле Л. В., Цісак А. О., Кюлафли О. М.
ВСТАНОВЛЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ПЛОДАХ VIBURNUM OPULUS
133
27.
Капсалямова Э. Н., Батунова К. А.
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ С АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ЛРС В КОСМЕТОЛОГИИ.
136
28.
Коробова Є. С., Яковлев О. О.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
141
29.
Лещишин Л. Т., Кричковська А. М.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СЕГМЕНТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
145
30.
Шопабаева А. Р., Газизова. А. С., Тұрсынбек Ж.,  Гожамкулова Н. Я., Елеуова А. А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
151
31.
Шопабаева А. Р., Тұрсынбек Ж., Ғазизова А., Гожамкулова Н.
ОБЗОР МЕТОДИК ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
161

 CHEMICAL SCIENCES

32.
Alikhanov Kh. B., Kulbaeva M. S.
STUDY OF THE CONTENT OF HEAVY METALS IN DAIRY PRODUCTS USED IN BABY FOOD
169
33.
Atayeva Vafa Elman
HEALING OF BURN WOUNDS WITH NATURAL BIOCOMPOSITES
174

 TECHNICAL SCIENCES

34.
Djuraev R. U., Mustafaev O. B., Ismatov Adxam Alibek o`gli
INCREASING THE EFFICIENCY OF RUT CUTTING TOOL BASED BY ELIMINATING THE PRODUCTION OF SLIMMING REGIME AT THE BOTTOM OF THE WELL
179
35.
Furtat I. E., Furtat Yu. O.
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF HOT WATER INJECTION INTO AN OIL-SATURATED RESERVOIR
187
36.
Андрущак І. Є., Кошелюк В. А.
ПРО ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ХМАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД DDOS-АТАК
190
37.
Козловська Т. Ф., Сиволожська В. М., Давітая О. В., Панченко В. І.
ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ЯК ДЖЕРЕЛА СТВОРЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
198
38.
Степаненко М. О., Цюцюра С. В., Єрукаєв А. В.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СФЕРІ АУДІО
205

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

39.
Степахно І. В.
СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ
208

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

40.
Богатова Ю. І., Секундяк Л. Ю., Кірсанова О. В.
ФОРМУВАННЯ ГІДРОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИХ УМОВ В ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНІ МЕГАПОЛІСУ ОДЕСА (УКРАЇНА)
216

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

41.
Hrebeniuk T., Kuryliak M.
INFLUENCE OF MILITARY ACTION ON SOIL CONDITION
223

 PEDAGOGICAL SCIENCES

42.
Garlitska N. I.
ESSENCE OF THE TEACHER-CENTERED APPROACH IN THE TEACHING PROCESS OF MEDICAL STUDENTS
228
43.
Нritchenko T., Loiuk O.
PRIMARY SCHOOL AS THE FIRST STAGE OF PUPILS’ PROFESSIONAL GUIDANCE
231
44.
Shostak I. I.
PROJECT MANAGEMENT IN PEDAGOGICAL PRACTICE
234
45.
Войналович О. О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД УЧАСТІ БАТЬКІВ В ОСВІТІ ДИТИНИ
237
46.
Войталюк С. В.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ОРФОГРАФІЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
244
47.
Загородня А. А.
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА КОЦЮБИНСЬКОГО (1864–1913)
248
48.
Лецик Р. М.
QR-КОДИ ЯК ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
252
49.
Міколута Д. О., Байдюк Л. М.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
259
50.
Слуцька Н. О.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
264
51.
Смирнова М. В., Рибій Л. А.
USING TECHNOLOGY TO MOTIVATE STUDENTS
270
52.
Федорова М. А.
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СКЛАДАННЮ СЮЖЕТНОЇ РОЗПОВІДІ
274
53.
Чаусова П. О., Добровольська Л. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
280
54.
Школяр С. П., Бабенко І. В.
ВРАХУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІКИ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
286

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Воробйова В. В., Тригуб Д. О., Карсканова С. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
294
56.
Головко О. В.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНАКІВ З РІЗНИМИ НАСТАНОВАМИ В КОМУНІКАЦІЇ
298
57.
Мітченко К. В.
ЛІМЕРЕНЦІЯ – СИНДРОМ НЕДОБРОЯКІСНОЇ ЗАКОХАНОСТІ ЯК ПРИЧИНА СХИЛЬНОСТІ ДО ЗАЛЕЖНИХ ВІДНОСИН: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
303

 ART

58.
Гарбузенко Л. В., Іщенко Ю. О.
ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВИТИНАНКИ
307
59.
Костеньов О. Л.
КОЛЕКТИВНА ІМПРОВІЗАЦІЯ У ДЖАЗОВІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
313

 HISTORICAL SCIENCES

60.
Щербак С. А., Чернуха О. В.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
317

 POLITICAL SCIENCES

61.
Komirtay Zh. Ye.
ETHNOPOLITICAL CONFLICTS IN FRANCE
321

PHILOLOGICAL SCIENCES

62.
Грицан А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ
326
63.
Дубровська І. Б.
МЕТАФОРИЗАЦІЯ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ ПОНЯТІЙНОЇ СФЕРИ “ВІЙНА” В ІСТОРИЧНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
328
64.
Поворознюк Р. В.
ЕТИМОЛОГІЯ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
335

 ECONOMIC SCIENCES

65.
Cherepanova N., Starodumova Yu.
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE NITROGEN FERTILIZER MARKET
340
66.
Derykhovska V.
FEATURES OF FUNCTIONING UKRAINIAN HEAT MARKET: REGIONAL ASPECT
347
67.
Hrytsenko T., Khmurova V.
SPECIAL FEATURES OF UKRAINE’S FINANCIAL SYSTEM UNDER WAR CONDITIONS
354
68.
Iastremska O. O.
INTERNATIONAL OVER — AND UNDER-TOURISM AND MEASURES TO REDUCE THEIR RISKS
360
69.
Khmurova V. V., Kolomiiets T. A.
BUSINESS IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF WAR TIME
365
70.
Rudnitskyi O. M., Zaiachuk A. M.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN UKRAINE
369
71.
Vlasiuk Ye. O.
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES
375
72.
Галайда Т. О., Іваницька С. Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ HR-СИСТЕМ В КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ
378
73.
Заяць О. І., Ярема Т. В.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄС
383
74.
Козуб В. О., Кандзюба Є. Р.
БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
388
75.
Костенюк Ю. Б., Левченко О. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГУДВІЛУ НАЙБІЛЬШИХ СВІТОВИХ КОМПАНІЯХ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
394
76.
Кузьмінська О. Е.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
399
77.
Кушнір С. О., Фоменко С. С.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
405
78.
Остапенко М. С., Чухліб А. В.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
411
79.
Тірбах Л. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
415
80.
Череп О. Г., Денисенко М. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ДІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
422
81.
Янченко Н. В., Зоря В. Р.
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
426

 LEGAL SCIENCES

82.
Бадалова Т. Г., Федченко В. М.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА З УПОВНОВАЖЕНИМИ КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)
430
83.
Дудко А. Г., Стрельченко О. Г.
HR-ІНЖИНІРИНГ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЙОГО ІНСТРУМЕНТИ
439
84.
Остич Л. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФЕНОМЕН ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
445
85.
Федченко В. М., Добош В. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
448
86.
Чорна А. О., Мерник А. М.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТВАРИН В СУЧАСНОМУ ПРАВІ
453

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-02-7 и УДК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: