VIII Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 23-25 января 2022 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 января 2022 года в г. Берлин, Германия.

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-23-25-yanvarya-2022-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Андреєва О. Ю., Лук’янчук Г. М.
ТИПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЧИННИКІВ ПОШКОДЖЕННЯ ЛІСУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ.
16
2.
Гонтаренко С. М., Лашук С. О.
ПРОТОКОВА ЦИТОФЛУОРИМЕТРІЯ КАЛУСНИХ ЛІНІЙ МІСКАНТУСУ КИТАЙСЬКОГО ТА МІСКАНТУСУ ЦУКРОКВІТКОВОГО.
22
3.
Карпенко О. В.
ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ, ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ М’ЯСНИХ КАЧОК.
31
4.
Крамаренко О. С., Анастюк Р. О.
ФАКТОРІАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ОЗНАК СВИНОМАТОК.
36
5.
Крамаренко С. С., Рєзніченко Т. С.
ЕНТРОПІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ОЗНАК СВИНОМАТОК.
43
6.
Крамаренко О. С., Хіміченко М. Р.
ФАКТОРІАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ВТОРИННОГО СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТЕЙ ПОРОСЯТ В ГНІЗДІ.
50
7.
Савіна О. І., Шейдик К. А., Матієга О. О., Цвігун Д. І., Дудкін Д. О.
МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК У ПОШИРЕНИХ СОРТІВ ФУНДУКА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
55
8.
Савіна О. І., Шейдик К. А., Желтвай П. Ф.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ АБРИКОСА ЧОРНОГО В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ.
62
9.
Собко М. Г., Філоненко А. А., Йосипенко Б. М., Тригубенко А. А.
СТРОКИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ.
69

 VETERINARY SCIENCES

10.
Дубовий А. А., Алконов Д. І.
ЗМІНА КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ І ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ У СОБАК.
76

 BIOLOGICAL SCIENCES

11.
Korzhov Ye. I.
ZOOPLANKTON QUANTITATIVE INDICATORS OF TYPICAL FLOODPLAINS WATERS OF THE MOUTH SECTION OF THE DNIEPER IN THE SPRING PERIOD.
79
12.
Базалій А. М.
ФОРМУВАННЯ ЕКОСВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
85
13.
Балабак А. А., Балабак А. В., Гуменна К. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКА «СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РОСТА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ.
91

 MEDICAL SCIENCES

14.
Bondiuk M. L., Rusanova A. I., Shyshko D. O.
CASTLEMAN’S DISEASE: CLINICAL CASE.
97
15.
Bondiuk M. L., Romanenko I. O., Panasko I. I.
THE Correlation OF ELECTROKINETIC AND LABORATORY BLOOD PARAMETERS OF PATIENTS WITH PATHOLOGY OF VARIOUS ETIOLOGIES.
101
16.
Liudkevych H. P., Sukhan D. S., Nekrashchuk O. P., Stoika Ya. V., Botanevych Ye. O., Orlenko V. S.
THE INFLUENCE OF BSMI POLYMORPHISM ON THE OCCURRENCE OF ISCHEMIC STROKE.
104
17.
Musaeva U. A., Safarova D. D., Yusupova R. I., Sharipova S. N., Serebryakov V. V., Xushvakov N. Yu., Avezova G. S.
STRUCTURAL PROPERTIES OF THE ATHLETE’S HEART.
111
18.
Strechen S. B., Abdelmoaty Mahmoud Shaker Zaki
PSYCHOLOGICAL CONDITION OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS – CONTROL AND CORRECTION.
114
19.
Tutchenko M., Rudyk D., Chub S., Pendeliuk V.
EVALUATION OF THE EFFECT OF ESOPHAGOGASTRIC DEVASCULARIZATION AND TRANSECTION OPERATION IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS, PORTAL HYPERTENSION, COMPLICATED BY BLEEDING.
117
20.
Yevstihnieiev I. V.
LYMPHADENOPATHY IN THE PRACTICE OF A PRIMARY CARE PHYSICIAN.
119
21.
Yurchenko O., Ocheretnyuk D.
UKRAINE AS A PARTICIPANT IN INTERNATIONAL MEDICAL PROGRAMS GIVEN THE STATE OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM.
123
22.
Zablotska O. S., Lapshyna O. S.
SELENIUM-DEPENDENT ENDEMIC DISEASES AND THEIR PREVENTION.
129
23.
Асатова М. М., Азизова Г. Д., Расулева Т. А.
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ ЯИЧНИКОВОГО ГЕНЕЗА И РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ.
132
24.
Бамбуляк А. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У СТОМАТОЛОГІЇ.
135
25.
Грігор’єва І., Дорогейко Л., Лук’яненко М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.
141
26.
Горобець Н. І., Починок Т. В., Горобець Н. М., Горобець А. О., Марунчак М. І.
РІДКІСНІ ПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ З ТРУДНОЩАМИ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ: ПАХІДЕРМОДАКТИЛІЯ.
148
27.
Дудка І. В., Дудка Т. В., Пасічник А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 3С ТИПУ.
151
28.
Дудка І. В., Дудка Т. В., Федюшко І. М.
АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ЦД 3 ТИПУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ.
154
29.
Ерюшкін Д. М., Баусов Є. О., Сніга Я. В., Арзуманова І. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ АНЕСТЕЗІЇ (ЕПДА З ШВЛ) З ІНШИМИ ВИДАМИ У ХВОРИХ НА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.
156
30.
Кочерга З. Р., Недоступ И. С., Ткач Б. Н., Костышин Н. С., Котив И. В.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОВМЕСТНО С ПРОБИОТИКАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
159
31.
Мазур К. Б., Посохов О. О., Бобро Л. М.
ОЦІНКА ПОШИРЕНОСТІ ВИПАДКІВ ДИСФУНКЦІЇ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ, ІНДУКОВАНОЇ АМІОДАРОНОМ.
163
32.
Харченко О. В., Єлінська А. М.
ПАТОГЕНЕТИЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕРКУРЕНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ХВОРОБ ТРАВНОГО ТРАКТУ.
166
33.
Четверіков С. Г., Атанасов Д. В., Четверікова-Овчинник В. В., Бошкова Я. В.
РАДІОЧАСТОТНА АБЛЯЦІЯ ПРОТИ РЕЗЕКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЯК МЕТОД ВИБОРУ В КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ КОЛОРЕКТАЛЬНИМ РАКОМ З МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ. ДОСВІД УНІВЕРСТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ.
172

PHARMACEUTICAL SCIENCES

34.
Gryazuk V., Suleiman M., Grinevich L., Kobzar N., Rakhimova M., Perekhoda L.
SYNTHESIS AND STUDY OF ANTITUBERCULOSIS ACTIVITY IN A NUMBER OF DERIVATIVES OF 1-HYDROXY-3-OXO-6,7-DYHYDRO-3H, 5H-PYRIDO-[3,2,1-IJ]-QUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACIDS.
175
35.
Дроговоз С. М., Таран А. В., Зінченко А. А.
АНАЛІЗ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ.
178
36.
Ceпляpcкий I., Унгуpян Г., Нoвoxaцькa A., Oвcяннiкoвa Л.
POЛЬ IНФOPМAТИЗAЦIЇ ФAPМAЦEВТИЧНOГO PИНКУ В ЗAБEЗПEЧEННI УПPAВЛIННЯ OБIГOМ ЛIКAPCЬКИX ЗACOБIВ ТA НOPМAТИВНO-ПPAВOВИЙ CУПPOВIД ВПPOВAДЖEННЯ CТPAXOВOЇ МEДИЦИНИ ТA ФAPМAЦIЇ.
180

 TECHNICAL SCIENCES

37.
Katsalap V., Pribyliev Yu., Tsurko Yu., Bazarnyi S.
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CYBERSECURITY STATUS OF THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEM OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS.
184
38.
Polishko S.
INFLUENCE OF MODIFICATION ON IMPROVING THE QUALITY OF RAILWAY WHEELS.
187
39.
Rudyk O. Yu., Ziabkin A. O.
USE OF SOLIDWORKS FOR DETERMINATION OF WORKING DEVICE FOR INSTALLATION AND DISASSEMBLY OF BRAKE DRUMS.
193
40.
Skakalina E., Talibov R.
ANALYSIS OF THE RESULTS OF TESTING A HYBRID GENETIC ALGORITHM USING THE RASTRIGIN FUNCTION.
200
41.
Usenko V. H., Nikolaenko V. V., Kodak O. A., Usenko I. S.
TO THE QUESTION OF CONTROL THE TECHNICAL SYSTEM FUNCTIONING.
206
42.
Бугаєва С. В., Мартинов А. Є.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЧИСЛЕННОГО РОЗРАХУНКУ І РОЗРАХУНКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АРМОВАНОГО ГРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА.
211
43.
Гупало Ю. Ю., Бельмас І. В., Білоус О. І., Танцура Г. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ ВУЗЛІВ ПРИЄДНАННЯ ВАНТОВОГО КАНАТУ ДО СПОРУДИ.
217
44.
Живцова Л. И.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ.
221
45.
Крюкова Е. А., Коробкова М. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЦИНКОВЫХ ПОКРЫТИЙ.
226
46.
Корєхов А. О., Побережнюк Б. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ «В» В НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ДПСУ.
233
47.
Комаров В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ КОНСОЛЬНО ЗАКРІПЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЛАНЕРА ЛІТАКА ПО ЗМІНІ ЧАСТОТИ ЇХ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ.
237
48.
Кузьмич О. Й.
ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ НАУКИ В РІЗНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА.
244
49.
Куць Н. Г.
УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ТРАНСПОРТЕ.
250
50.
Незліна О. А.
ПІДХОДИ ДО ЗМЕНШЕННЯ ЗНОСУ ВУЗЛІВ ДВЗ ТЕПЛОВОЗІВ.
255
51.
Погребняк С. В.
ІНДУКЦІЙНИЙ МЕТОД, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ.
258
52.
Федорова Д. В., Зикова Є. А.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ПІСОЧНОГО ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ РИБОРОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ.
260
53.
Харченко О. В., Лічконенко Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ХІМІЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ГІББСА В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.
266
54.
Чигвінцева О. П., Петрушина Г. О.
ВУГЛЕПЛАСТИКИ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАТ СУЛЬФОНОВОГО БЛОК-КОПОЛІМЕРУ БСП-7.
273

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

55.
Мислінчук І. В., Дейнека О. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРІЇ В ЗАДАЧАХ З МЕХАНІКИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛУ.
279
56.
Уразбаева К. Т.
РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И ВИДА ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.
286

GEOGRAPHICAL SCIENCES

57.
Олейник В. Д., Малицкая И. В.
АРКТИЧЕСКИЙ КРУИЗ.
294

 ARCHITECTURE

58.
Антоненко І. В.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСТОСУВАНЬ.
300
59.
Дорохіна Г. І., Стариченко К. М.
ВПЛИВ ГЕНЕЗИСУ КУЛЬТУРИ ВИНОРОБСТВА НА СУЧАСНІ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ РІШЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ.
307
60.
Кравченко І. Л., Кацалап К. В.
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ.
314
61.
Кравченко І. Л., Познякова І. О.
АРХІТЕКТУРА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ З ПЕРЕРОБКИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР.
321

 PEDAGOGICAL SCIENCES

62.
Ihnatova O., Zhovnych O.
GIFTED EDUCATION IN GERMAN-SPEAKING COUNTRIES.
327
63.
Kasatkina-Kubyshkina O., Savchuk A.
A STUDY ON EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING AND WAYS TO OVERCOME TEST ANXIETY.
332
64.
Vladymyrova V., Shevchenko O., Savitskaya T.
USE OF INTENSIVE TECHNOLOGIES OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES AS A MEANS OF STIMULATING COMMUNICATIVE COMPETENCE.
338
65.
Білан О. І.
РОЗПОВІДЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
346
66.
Гаращук Є. М.
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ.
351
67.
Дем’янко Н. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ДИТЯЧОМУ МУЗИЧНО-ІГРОВОМУ РЕПЕРТУАРІ В. ВЕРХОВИНЦЯ.
355
68.
Довгань О. В., Донцов П. С., Мадоніч В. В.
CУЧАCНІ МЕXАНІЗМИ ВДОCКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАНЬ ЮНИX CАМБІCТІВ.
359
69.
Євенко О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ.
365
70.
Євтух М. Б.
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. В. ДУХНОВИЧА.
370
71.
Жаровська О. П.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК НАСКРІЗНЕ ВМІННЯ ЛІДЕРА.
377
72.
Коренева І. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ УЧНІВ У ШКІЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ.
382
73.
Конопельник М. М.
БУЛІНГ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ЗАКЛАДІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
387
74.
Маркусь І. С.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ.
395
75.
Месарош Л. В., Лізак К. М.
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ.
401
76.
Омеляненко А. В.
ЕМОЦІЙНО-МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ ГРУПІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
406
77.
Прищепа Г. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
413
78.
Склярова І. В.
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕФІКСІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ.
420
79.
Хомич В. Ф.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК МЕГАТРЕНД РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ.
427
80.
Черевко С. В., Черевко А. Д.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ СТУДЕНТІВ.
434
81.
Чумак Н. Б.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
441
82.
Шевченко О. С., Солощенко Д. Ф., Редько С. Ю.
МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ СТОРІН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
445

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

83.
Prateek Singh Yadav, Soroka I.
UNDERSTANDING THE IMPACTS OF INCORPORATING ORGANIZATIONAL CULTURE IN CORPORATE JOB ADVERTISEMENTS.
451
84.
Вовченко О. А.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ.
460
85.
Довгань О. В., Білокуров І. Д., Білокурова О. М.
ДOCЛIДЖEННЯ OCOБЛИВOCТEЙ ЗМIНИ ПCИХOПAТOЛOГIЧНИХ ХAPAКТEPИCТИК У ЛЮДЕЙ З ПOPУШEННЯМИ PУХOВИХ ФУНКЦIЙ В ПPOЦECI РЕАДАПТАЦІЇ.
467
86.
Матієнко Т. В.
МОТИВАЦІЯ І УСТАНОВКА ЯК ПСИХОЛОГО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ.
471
87.
Михайленко А. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ І МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У СТУДЕНТІВ ВНЗ.
478
88.
Пріснякова Л. М., Котанова М. О.
ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЖІНОК.
485
89.
Самкова О. М., Харчук Х. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ.
490
90.
Турініна О. Л., Метельська Г. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДОЛАННЯ НЕБАЖАНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ІТ-БІЗНЕСУ.
494
91.
Яковенко С. І., Гурлєва Т. С.
СТРАХ ВІЙНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИРІШЕННЯ.
501

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

92.
Nechitailo I. S.
VERIFICATION OF HIDDEN CURRICULUM METHODS: SOME EXPERIMENTAL RESULTS.
508

 ART

93.
Божко Т. О.
ВПЛИВ ФОРМОТВОРЕННЯ ПАКУВАНЬ НА БРЕНДУВАННЯ ТОВАРІВ.
513
94.
Дундяк І. М.
ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРОЕКТИ ОПАНАСА ЗАЛИВАХИ.
521

HISTORICAL SCIENCES

95.
Kotsur H. H., Kotsur A. P.
CORRESPONDENCE OF THE KISH ATAMAN OF ZAPOROZ’KA SICH PETRO KALNYSHEVSKY WITH THE POLISH ADMINISTRATION.
525
96.
Кирилюк Л. М., Гайдідей І. В.
ПОДІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ СВЯТОГО ЯКОВА.
529
97.
Пивовар С. Ф.
ТАЄМНА МІСІЯ ДЖОЗЕФА БОЙЛА В УКРАЇНІ (1918).
534

 CULTUROLOGY

98.
Гладкий М. І.
ТРАДИЦІЇ ВІНШУВАННЯ В УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА ДОБРОГОСТІВ).
541

 LITERATURE

99.
Сердюк Л. О.
ДО ПИТАННЯ ПОЕТИКИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА.
549

 POLITICAL SCIENCES

100.
Болотіна Є. В., Єршов В. О.
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ.
555
101.
Ковальчук А. Є., Бучин М. А.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ.
563
102.
Половко О. О.
СУВЕРЕННИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЯК ПРИНЦИП НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ ЗА РІЧАРДОМ ХААСОМ.
569
103.
Шумська М.-Т. В.
УЧАСТЬ ВІРМЕНІЇ В ІНІЦІАТИВІ ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО.
573

 PHILOLOGICAL SCIENCES

104.
Soloviova L. F.
ENGLISH AXIOLOGICAL NEOLOGISMS OF THE LATE XX CENTURY.
578
105.
Zahorodnia A., Bahrii H.
MEANS OF HUMOR REPRODUCTION IN THE TRANSLATION OF ENGLISH CARTOONS.
583
106.
Бойко М. І.
УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СУРЖИК НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ.
588
107.
Дубовий К. В., Продан А. А.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНУ «САГА ПРО ФОРСАЙТІВ» ДЖОНА ГОЛСУОРСІ.
592
108.
Колесник А. В.
ЗНАЧЕННЯ НАТУРАЛІСТИЧНИХ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВНИХ НАВИЧОК.
599
109.
Биконя О. П., Приступчук О. Ю.
СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО МАС-МЕДІА ТЕКСТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ПЕРСУАЗИВНОЇ СТРАТЕГІЇ.
604
110.
Павленко В. В.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» В БРИТАНСЬКИХ ЯКІСНИХ ВИДАННЯХ.
611
111.
Прокопчук Л. В., Трачук О. Ф.
МОВНИЙ ПОРТРЕТ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «ВІННИЦЯ. INFO».
614
112.
Томусяк Л. М.
ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СУБСТАНТИВІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПОРТРЕТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ.
620
113.
Шевців Г. М.
СПОГАДИ ПРО ШТЮРМЕРСЬКОГО ДРУГА В ХУДОЖНІЙ АВТОБІОГРАФІЇ ЙОГАННА-ВОЛЬФҐАНҐА ҐЕТЕ.
624

 ECONOMIC SCIENCES

114.
Bondar-Pidhurska O. V., Khomenko I. I.
PECULIARITIES OF EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE PROCESS OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: CYBER SECURITY AND INTELLECTUAL PROPERTY.
632
115.
Dmytryshyn R., Shostak S., Коt T., Korobova N.
BASIC PRINCIPLES OF INDUSTRIAL REGULATION IN CONDITIONS OF EMERGENCY CHALLENGES FOR NATIONAL SECURITY ACCORDING TO THE IDEAS OF THE SELF-GOVERNMENT COUNCIL «NADIYA» WITHIN A SINGLE HEALTH-PRESERVING SPACE.
639
116.
Lytvyn O., Romanenko V.
INSTITUTIONAL EFFICIENCY OF THE MARKET ECONOMY’S STRUCTURE.
644
117.
Аль-Хаялі Д. А.
ВПЛИВ РЕФОРМ НА СУЧАСНУ ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ.
651
118.
Батир Ю. Г., Чуйко Н. В., Храпач К. Г.
ПОЛІТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ГРОМАД УКРАЇНИ.
657
119.
Воржакова Ю. П., Музикоришко В. О.
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК.
664
120.
Іванов С. В., Разумова Г. В., Тодоренко І. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.
670
121.
Конох А. А., Конох О. Є.
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА В ТУРИЗМІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.
674
122.
Конох О. Є., Конох А. А.
ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» ТА «ДИЗАЙН СТРАВ» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА».
680
123.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
685
124.
Кучмєєв О. О.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.
692
125.
Любчук О. К., Рингач К. О., Жидова А. В.
ГОСТИННІСТЬ РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ ІСПАНІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ.
697
126.
Пікус Р. В., Лялькін О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ.
704
127.
Попович В. М.
ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
710
128.
Сеник Ю. І.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
713
129.
Семенча І. Є., Гончарова К. В.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ.
720
130.
Скригун Н. П., Лукашенко К. Є.
ВПЛИВ ЗМІНИ ЦІНИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ.
726
131.
Смаглюк А. А., Самітова А. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.
729
132.
Татаріна Т. В., Артьомцева О. Д.
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.
736

 LEGAL SCIENCES

133.
Васюк С. В.
ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.
743
134.
Коміссарчук Ю. А., Паляник І. С.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ДІТЬМИ.
749
135.
Оніщик Ю. В., Хміль В. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ.
755
136.
Ярова Д. В.
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ.
760

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: