fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 18-20 апреля 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

18-20 апреля 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-18-20-aprelya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Гандзюк Т., Приліпко Т. М.
ОЦІНКА М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПТИЦІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ В РАЦІОНАХ М’ЯСНОЇ ПТИЦІ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ
22
2.
Горобей В., Богуславский Р.
РАЗРАБОТКА МОЛОТИЛКИ-ТЕРКИ СЕЛЕКЦИОННОЙ ДЛЯ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
25
3.
Дулкай Є. І., Приліпко Т. М.
ПРОДУКТИВНІ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ ІЗ АКВАКУЛЬТУРИ
33
4.
Іщенко О. А., Островський М. М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ КОМПОНЕНТІВ МОЛОКА НА ЕТАПІ НОРМАЛІЗАЦІЇ
36
5.
Мірошник Н. О.
ФАРАОН
40
6.
Шапакидзе Е. Д.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ШЕЛКОВОДСТВЕ — ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ
45
7.
Яківчук Н., Приліпко Т. М.
ВІТАМІННО–МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ПІДСИСНОГО МОЛОДНЯКУ М’ЯСНОГО СИМЕНТАЛУ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЕНОВМІСНОГО ПРЕПАРАТУ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ
51

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

8.
Антонюк А. А., Швидка А. М.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОФІТІЇ СОБАК
56
9.
Швидка А. М.
ПОШИРЕНІСТЬ ДЕРМАТИТІВ СОБАК ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІНІКИ «ЗООСФЕРА»
60

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.
Беца В. Л., Тюх Ю. Ю., Ярема Ю. М., Субота Г. М.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА У НПП «СИНЕВИР»
63
11.
Васильєва Т. В., Коваленко C. Г., Немерцалов В. В.
ЗБОРИ ПРОФЕСОРІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Я. ВАЛЬЦА ТА Л. РІШАВІ У ГЕРБАРІЇ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
67
12.
Кулачок А. П., Тупицька О. М.
ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ
74
13.
Маленко Я. В., Кабак О. М.
ТАКСОНОМІЧНИЙ ФОНД РОДИНИ ASTERACEAE УРБАНОФЛОРИ МІСТА КРИВИЙ РІГ
76
14.
Набиева Ф. Х., Ибрагимов А. Ш.
SİLYBUM MARİANUM (L.) GAERTN. F. ALBA – НОВЫЙ ДЛЯ ФЛОРЫ АПШЕРОНА, АЗЕРБАЙДЖАНА И ВСЕГО КАВКАЗА
81
15.
Сарафинюк П. В., Федоришена І. В.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТОК З РІЗНОЮ МАСОЮ ТІЛА НА ПОЧАТКУ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ УЧБОВОМУ ЗАКЛАДІ
86
16.
Ткаченко М. С., Тупицька О. М.
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ АНТИМІКРОБНИХ ПЕПТИДІВ
90
17.
Шегеда І. М., Сандецька Н. В., Кірізій Д. А.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВМІСТУ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ У ПРАПОРЦЕВИХ ЛИСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
92

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

18.
Gevorgyan S. A., Goncharenko V. I., Svirepo P. V.
CHANGES IN THE ANALYSIS OF PATIENTS WITH ASYMPTOMATIC COURSE AND JAUNDICE IN THE PRE- AND POSTOPERATIVE PERIODS OF CHOLEDOCHOLITASIS
97
19.
Shevchenko V. P., Kopytsa T. V., Shevchenko V. V., Suharev A. B.
UMBILICAL METASTASIS (OR SISTER MARY JOSEPH’S NODULE) AS A FIRST MANIFESTATION OF ADVANCED OVARIAN CANCER
99
20.
Берестюк Л. В., Осип М. А.
ПРАВИЛЬНА ПОСТАВА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
101
21.
Варивончик Д. В.
МЕДИКО-СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ГОСТРЕ ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ COVID-19 ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
104
22.
Володіна А. Д., Лещенко С. О.
ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ (МРТБ)
110
23.
Глазков Е. О., Рубан Е. В., Галицька Л. М.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
113
24.
Губіна Н. В., Купновицька І. Г.
ЦИСТАТИН С У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВИМИ СТАДІЯМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
117
25.
Коновалова Н. В., Войстрик В. І., Гаврилюк К. А., Романюк П. Р.
СИНДРОМ ПОДОВЖЕНОГО ІНТЕРВАЛУ QT ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФТОРХІНОЛОНІВ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19
120
26.
Лисенко К. Є., Слищенко Р. В., Овчаренко І. А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
123
27.
Ляшук І. М., Осип М. А.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
125
28.
Мансиров Асіф Баглар огли, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Литовченко А. В.
РОЗСВЕРДЛЮВАННЯ КІСТКОВО-МОЗКОВОГО КАНАЛУ ПРИ ІНТРАМЕДУЛЯРНОМУ БЛОКУЮЧОМУ ОСТЕОСИНТЕЗІ
128
29.
Овчаренко І. А., Федоренко О. В.
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ
133
30.
Олексієнко І. В., Шереметьєв В. О.
ПЕРЕВ’ЯЗУВАННЯ МАТКОВИХ АРТЕРІЙ В АКУШЕРСТВІ
135
31.
Попова Н. Г., Амірян Д. С.
РОЗВИТОК АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS ПРИ НЕРАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕРАПІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
137
32.
Рушай А. К., Лисайчук Ю. С., Ковальчук В. С., Мартынчук А. А., Байда М. В.
КОЛЬЦЕВЫЕ ФИКСАТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ НЕСРАЩЕНИЙ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
140
33.
Сергеєв В. М.
НЕОРДИНАРНИЙ ВИПАДОК В РОБОТІ ЛІКАРЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ (РЕФЛЕСОТЕРАПЕВТА)
146
34.
Сирбу Н. П., Кухар А. В., Соловей В. М.
ПОШУК КРАЩИХ СПОСОБІВ ЗАПОБІГТИ ПІСЛЯПОЛОГОВІЙ КРОВОТЕЧІ
150
35.
Слєпченко М. Ю., Харченко Е. О., Власенко О. В.
ВПЛИВ ЛАТЕНТНОЇ ВЕБ ІНФЕКЦІЇ НА ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ КРОВІ ДІТЕЙ З РОТАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
154
36.
Стасів І. Д., Рижик В. М.
МІСЦЕ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ У МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧНОМУ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ДЕРМОЇДНИХ КІСТ ЯЄЧНИКІВ
156
37.
Суворкіна А. Г., Тихонова Л. В.
ПОРІВНЯННЯ ВИРАЖЕНИХ МІСЦЕВИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ЗМІН ТА ЗМІН НЕЙРОННОЇ АКТИВНОСТІ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ЗОРОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ЗАДНІЙ КОРКОВІЙ АТРОФІЇ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЕГ ДОСЛІДЖЕНЬ
160
38.
Фера М. О., Фера О. В., Білищук Л. М., Бокоч А. В., Гончарук-Хомин М. Ю., Форос А. І., Пензелик І. В.
ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ВИДІВ ПРИКУСУ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІКОМ 12-14 РОКІВ
162
39.
Фоменко К. Н.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТРИЧНЫХ БЕЛКОВ
168
40.
Чумак Т. Э., Панченко Л. В., Пугач Е. А.
ЛЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ
171

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

41.
Кривошапка О. В., Амірян Д. С.
НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ТАРГЕТНІЙ ТЕРАПІЇ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
177
42.
Михалик О. І., Коваленко М. М.
РІДКІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ АНТИСЕПТИЧНОЇ ДІЇ
180
43.
Хайтович М. В., Дідковський В. Л., Леус Є. В.
КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСЕПТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
187

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.
Sliusarchuk L., Zheleznova L., Shtokvysh O.
SYNTHESIS AND STRUCTURE OF COBALT (II) SUCCINATES WITH PYRIDINE OR PHENANTHROLINE
191
45.
Ващук О. З., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О.
ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
194
46.
Кияновський Н. І., Коваленко І. В., Зульфігаров А. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
197
47.
Климко Ю. Є.
АДАМАНТИЛВМІСНІ ТІОГІДАНТОЇНИ
200
48.
Мустяца О. Н.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОЛЬОВИХ ІОН-ПРОВІДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВӀ КАРБОКСИЛАТӀВ Ӏ ТӀОЦӀАНАТӀВ ЛУЖНИХ МЕТАЛӀВ
202
49.
Саевич О. В., Чернушенко Е. А.
МОДИФИКАЦИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИСАХАРИДОВ МИКРОВОЛНОВЫМ ПОЛЕМ
209
50.
Складанюк М. Б., Демидюк Д. Т.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
212
51.
Ткач В. В., Аненкова О. В., Шевчук І. М., Гірка О. Ю.
ЦІКАВІ ЗАДАЧКИ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ «МОЛЬ. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ»
214

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

52.
Fedoseeva A., Penkin Yu.
THE COMPLEX REPRESENTATION QUANTITY OF FULL INFORMATION IN THE BIOINFORMATION STRUCTURAL ANALYSES TASKS
218
53.
Malogulko Yu. V., Holovko T. I.
THE PROBLEMS OF DISTRIBUTED GENERATION FUNCTIONING IN DISTRIBUTION POWER NETWORKS
226
54.
Romanovska O., Kuziuk O.
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF QUINOA CEREALS
233
55.
Spivak V., Vernudin A.
NANOELECTRONICS SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PUBLICATIONS. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE «IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE» ELECTRONIC DEPARTMENT
237
56.
Zagoruiko A. V., Valenda N. A.
RESEARCH OF METHODS FOR EXTRACTING INFORMATION FROM UNSTRUCTURED NATURAL LANGUAGE TEXTS
243
57.
Бойко Н. І., Бокшо К. Е.
ВИКОРИСТАННЯ ГЛИБОКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У SCIENCEART
249
58.
Бойко Н. І., Яцків М. В.
СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ СТРЕСУ ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СМАРТФОНІВ ТА ПЕРЕНОСНИХ ДАТЧИКІВ
256
59.
Качанов П. О., Литвяк О. М., Дурєєв В. О.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОМЕХАНІЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ОБЕРТІВ ВІЛЬНОЇ ТУРБІНИ ТУРБОВАЛЬНОГО ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА
261
60.
Корнієнко І. С.
ОЦІНКА НАВЕДЕНОЇ ПОЗДОВЖНЬОЇ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ НА МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ПІДЗЕМНОГО ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ
267
61.
Косик Д. О., Валенда Н. А.
МАРКЕРИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ – ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО СВІТУ
272
62.
Лежнюк П. Д., Мовчанюк М. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ БАЛАНСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
277
63.
Маринич І. А., Єрьоменко В. О.
ВАЖЛИВІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
283
64.
Олійник М. І., Дзюба Н. А.
ВТОРИННА РИБНА СИРОВИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ПРОТЕЇНІВ
286
65.
Ошовський В. Я.
ПЕРСПЕКТИВИ ГЛИБОКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ДЛЯ ТЕРМООБРОБКИ СТАЛЬНИХ ВИРОБІВ
290
66.
Педяш В. В., Федоренко А. С., Шамшур И. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА КАНАЛОВ ВОСП С КВАДРАТУРНОЙ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
297
67.
Рябоволова А. О., Білоус Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ДОДАТКУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОРІЄНТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ У ПРОСТОРІ
302
68.
Талалаєв В. О., Поставна Л. П.
МОДЕЛІ IT-ПОТРЕБ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ І ПРОЕКТУВАННЯ ЇХ ІТ-АРХІТЕКТУРИ
307
69.
Халилова-Чуваєва Ю. О., Озерова Н. Ю.
ТЕХНІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
311
70.
Юрченко Б. О.
ONTOLOGY FOR STORING INFORMATION FOR INTEGRATION OF DISTRIBUTED HETEROGENEOUS SOURCES
315

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

71.
Журавльова З. Ю., Чернобровкін А. В.
АНТИПЛОСЬКА ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ПРЯМОКУТНОЇ ОБЛАСТІ З ВЕРТИКАЛЬНИМ ДЕФЕКТОМ
319
72.
Зозуля С. А., Правдивий А. М., Стефурак О. М., Загиней А. Ю.
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИМ ПОРУШНИКОМ
323
73.
Калайда О. Ф.
ПОБУДОВА ГІБРИДНИХ АПРОКСИМАНТ ФУНКЦІЙ
329
74.
Калайда О. Ф.
РЕКУРЕНТНИЙ АЛГОРИФМ ПОБУДОВИ КОЛОКАНТ ФУНКЦІЙ З КРАТНИМИ ВУЗЛАМИ КОЛОКАЦІЇ
331
75.
Калайда О. Ф.
РЕКУРЕНТНИЙ АЛГОРИТМ ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ ПОБУДОВИ КОЛОКАНТ ФУНКЦІЙ ЗА ПРОСТИМИ ВУЗЛАМИ КОЛОКАЦІЇ
333
76.
Калайда О. Ф.
ПРО НЕКОРЕКТНІСТЬ ЧИСЕЛЬНОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
336
77.
Михайлов А. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА ЕКРАНУВАННЯ ДЛЯ 1S ЕЛЕКТРОНІВ У ЗВ’ЯЗАНОМУ АТОМІ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ КОГЕРЕНТНОГО ТА НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЮВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ПРОМЕНІВ
339

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

78.
Андрійчук Т. В., Власенко Р. П., Брожко М. В.
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧОРНОГО МОРЯ
342
79.
Борисюк П. Г.
ТРАНСПОРТ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА КИЄВА
346
80.
Мольчак Я. О., Мисковець І. Я.
ПРИРОДНА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
353

 АРХИТЕКТУРА

81.
Ковальська Г. Л., Украдига Т. В.
ВПЛИВ АРХІТЕКТУРИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ
359
82.
Мазур Т. М., Король Є. І.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВЩИНИ (МІСТОБУДІВНИЙ АСПЕКТ)
363
83.
Попович Д. С.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО ЖИТЛА В ІСТОРИЧНИХ РАЙОНАХ ВЕЛИКИХ МІСТ
368
84.
Рибалка М. А., Семикіна О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАЛЬНИХ ТА АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОФІСНИХ КОМПЛЕКСІВ
371
85.
Яровицька Н. А., Зоря В. Р.
ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ГЕНЕЗА
375
86.
Яровицька Н. А., Мархай Н. С.
НЕЙРОАРХІТЕКТУРА ЯК ПРИНЦИП ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄВОСТІ
379

 АСТРОНОМИЯ

87.
Штаюра О. П.
КОМЕТА ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО
383

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

88.
Ахметова А. Ж., Дауренбекулы Алиби
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
390
89.
Бабко М. Ф.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
395
90.
Білоусова Н. В., Долматова М. П., Насилівська І. В., Корзун О. В.
ТРУДНОЩІ ПІД ЧАС ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ З ПРИРОДНИЧОЇ ТА МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
400
91.
Гращенкова Ж. В., Коваленко Ю. М.
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «МЕНЕДЖМЕНТ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
404
92.
Загребельний С. Л., Загребельна О. О.
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗНАХОДЖЕННЯ КОРЕНЯ НЕЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ МЕТОДОМ ДИХОТОМІЇ
409
93.
Звєкова В. К., Михай М. Г.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ
414
94.
Звєкова В. К., Тулуш-Бопре М. І.
МЕТОДИКА МОНТЕССОРІ – ВИКЛИК УСІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ
419
95.
Золотарьова А. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАЄКТОРІЙ
424
96.
Іващенко І. І.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
429
97.
Калиняк М. А., Олійник І. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
436
98.
Ковшар О. В., Дудник Д. О., Зарубіна Є. В.
ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
442
99.
Костюк Ю. А., Шеверун В. С.
РОЗВИТОК ПОТРЕБИ ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
447
100.
Легостаєва Т. В., Котлярова А. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
452
101.
Ломоносова Н. О.
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
455
102.
Лук’яник Л. В., Бенесько С. О.
ЗБАГАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЕТНОКУЛЬТУРОЗНАВЧОЮ ЛЕКСИКОЮ
461
103.
Лук’яник Л. В., Козяр Т. А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ФОНЕТИЧНІЙ ОСНОВІ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
466
104.
Наконечна А. А.
ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК ЗАСОБАМИ МАЛИХ ПОЕТИЧНИХ ФОРМ
473
105.
Орленко Н. А., Пахомов В. И., Лукашова И. В., Старостина К. В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВАСПОРТА В УКРАЇНІ
476
106.
Орленко Н. А., Скидан І. В., Величенко М. А., Ракитіна Т. І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МЕЗОЦІКЛОВ У СПОРТСМЕНІВ ВАЖКОАТЛЕТІВ
481
107.
Перепелкіна Т. В.
ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
485
108.
Піднебенна Я. В., Гурьянова Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ У ШКОЛЯРІВ
493
109.
Попова Н. О.
ДЕМОКРАТИЧНЕ ВИХОВУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
497
110.
Ревенко Н. В.
ОПРАЦЮВАННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФОРТЕПІАНО З УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ
504
111.
Самко А. М.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
509
112.
Сердюк О. П.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА
514
113.
Скрипник О. С.
ФЕНОМЕН ДИТЯЧОЇ КРЕАТИВНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ
519
114.
Смотрицька С. І.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
525
115.
Стасів Н. І., Гульчевська В. М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
531
116.
Хлєбік С. Р., Сарана Д. Ю.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
537
117.
Цуранова О. О., Піднебенна Я. В.
ВПЛИВ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
544
118.
Шеліган О. Н.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ
547

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

119.
Васильченко К. В., Павлюк М. М.
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
551
120.
Галка Ю. Д.
ОБРАЗ БАТЬКІВСЬКОЇ СІМ’Ї, ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ПОДРУЖНІ ВІДНОСИНИ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ
558
121.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
АРТ-ТЕРАПІЯ
565
122.
Гутченко Н. В.
РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ У РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
570
123.
Дзісяк Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
574
124.
Мазоха І. С.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОТРЕБОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
581
125.
Нехаєнко С. І., Осадчий О. В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
588
126.
Нічик Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СПІВЗАЛЕЖНИХ ЖІНОК
595
127.
Павлюк М. М., Атерлей Л., Сірант А., Миголь М.
РІВНІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ЖІНОК-КЕРІВНИКІВ
603
128.
Павлюк М. М., Костенко Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КАНАЛЬНОГО ЧИННИКУ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОВИЗНАЧЕНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ
608
129.
Павлюк М., Кривда Т.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
614
130.
Павлюк М. М., Куделіна І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
628
131.
Павлюк М. М., Кучер Т. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ В ДОРОСЛИХ
633
132.
Павлюк М. М., Розумяк О. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
638
133.
Пилипенко М. А., Поллак М. О., Боровик Н. М., Тищенко О. П., Потапенко Н. В.
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ
644
134.
Попрядухина Н. Г.
ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
660
135.
Прищак М. Д.
СУБ’ЄКТНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТОСТІ
665
136.
Сівак Ж. І.
ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА
672
137.
Ткачук Т. Л., Ган Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ЖІНКАМИ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
676
138.
Ткачук Т. Л., Родічева О. Е.
КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА
683
139.
Туриніна О. Л., Бегеєва К. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
686
140.
Туриніна О. Л., Євсєєва О. В.
ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ПСИХОТРАВМ БЕЗРОБІТНИХ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
693
141.
Туриніна О. Л., Кіскіна І. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ ВЗАЄМИН НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ
700
142.
Туриніна О. Л., Колесніков О. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ОСІБ
708
143.
Туриніна О. Л., Об’єщенко Т. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖПОКОЛІННИХ КОНФЛІКТІВ У СІМ’Ї
713
144.
Федосова Л. О., Крячек І. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ (МАК) ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ХВОРИХ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ БІЛЬ У СПИНІ
721

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

145.
Гудим М. С., Яровицька Н. А.
СУСПІЛЬСТВО ТА ВІКОВІ СТЕРЕОТИПИ
728
146.
Кальниш Ю. Г., Веліханова Е. Ш., Гарус І. Д., Іванічева А. В., Іщенко С. С., Смолін Н. С.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УМОВАХ КАРАНТИНУ
732

 ЖУРНАЛИСТИКА

147.
Белла М. В.
РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
737

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

148.
Баглей Л. М.
СУЧАСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЖИВОПИСЦЕМ МИСТЕЦТВА НАТЮРМОРТУ
741
149.
Бойко В. В.
СИНТЕЗ ГРАФІЧНОГО І ЖИВОПИСНОГО У РОЗКРИТТІ АБСТРАКТНО-ДЕКОРАТИВНИХ КОМПОЗИЦІЙ
747
150.
Сергієнко С. Б.
УКРАЇНСЬКА ХАТНЯ ІКОНА ЯК ЦІЛІСНА РЕЛІГІЙНО-ХУДОЖНЯ СИСТЕМА
754
151.
Сергієнко С. Б.
УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС XVII–XVIII СТ. ЯК МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
760
152.
Шпильчин В. І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САМЧИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ В СУЧАСНИЙ ЕТНОДИЗАЙН
767
153.
Шпілей Г. В.
МАЛЕНЬКИЕ АКТЁРЫ ЗНАМЕНИТОЙ ШКОЛЫ
774
154.
Якимчук О. М.
МЕДИТАТИВНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ДУХОВНОСТІ У «ТИХИХ ПІСНЯХ» В. СИЛЬВЕСТРОВА
779

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

155.
Баран Р. Т.
ДЕЩО ІЗ ІСТОРІЇ ПОВІТРОПЛАВАННЯ У ЛЬВОВІ. Ч. І
783
156.
Белогурова А. Ю., Хвіст В. О.
РУСЬКА ПРАВДА
792
157.
Кузьмич І. В.
ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
795
158.
Сопельняк А. С.
ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЖІНКА-ОФІЦЕР ОЛЕНА СТЕПАНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАЦЬ Я.Р. ДАШКЕВИЧА)
800
159.
Чернуха О. В., Жуков А. П.
Н. І. ПИРОГОВ: ЗАРОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЇ ХІРУРГІЇ
806

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

160.
Shuliakov I. M., Shuliakov V. M.
INTER-CULTURAL INTERACTIONS AS A PART OF DIALOGUE OF CULTURES
810
161.
Чернуха О. В., Літвіщенко Д. О.
ДЕРКУЛЬСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД – ПАМ′ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ
815

 ЛИТЕРАТУРА

162.
Гречка Л. С.
ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ НА ПРИКЛАДІ ПИСЬМЕННИКІВ І ПОЕТІВ ПОЛТАВЩИНИ
820
163.
Радченко В. В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПОБУДОВУ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ Г. ГАЙВОРОНСЬКОЇ (НА ПРИКЛАДІ ВІРША «ЯК МАТІР МОВУ РОЗПИНАЛИ»)
825

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

164.
Матей Ю. Ф., Ямпольська Л. М.
ІДЕОЛОГІЧНА ДОКТРИНА ПАНТЮРКІЗМУ В КАЗАХСТАНСЬКІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ ТУРЕЧЧИНИ
830
165.
Мигун М. Д.
СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ПІВДЕННО – ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ
837
166.
Панасюк Б. О.
ПОМАРАНЧЕВА РЕВOЛЮЦIЯ В УКРAЇНI: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ
842

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

167.
Бісик О. Ю.
СКЛАД ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ЕМОЦІЙНІ СТАНИ ЛЮДИНИ» У ФРАНЦУЗЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ
849
168.
Богомаз М. С.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЛЮДИНА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА» У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ШВЕЙЦАРІЇ
853
169.
Вовкодав О. Ю.
СЛОВНИК І ДЕФІНІЦІЯ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗНАЧЕННЯ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
862
170.
Іваницька Н. Л., Іващенко В. О.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЕМ В ІМЕННИКОВИХ СЛОВОНАЗВАХ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ З ДОМІНАНТОЮ «ПЕРЕВІРКА» ТА ЇХ СИНСЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ
866
171.
Куликова В. Г., Черткова Є. М.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У ФРАНЦУЗЬКИХ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕННЯХ
871
172.
Лагдан С. П.
ГРАМОТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ
878
173.
Лазірко Н. О., Одинак С. М.
ЖАНРОВІ ОЗНАКИ НУАРУ В РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР»
882
174.
Міткова В. Ю., Лук’янченко І. О.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПОРТРЕТУ ПЕРСОНАЖУ У РОМАНІ Г. РАЙДЕРА ХАГГАРДА «FAIR MARGARET»
887
175.
Самець В. В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
894

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

176.
Гончаров Г. М.
ЛЮДСЬКЕ БУТТЯ В ОБМЕЖЕНОМУ ПРОСТОРІ ЯК СПОСІБ ДОСКОНАЛОГО САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
899
177.
Яровицька Н. А., Харакозов М. П.
ФІЛОСОФІЯ І АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
904

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

178.
Korepanov O. S., Osedaghene D.
RISKS OF ENTERPRENEURAL ACTIVITIES: EVALUATION AND DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR THEIR MINIMIZATION
908
179.
Orynbassarova Ye., Jazykbayeva B., Zhienkulova Zh.
THE MAIN DIRECTIONS OF LAND AND PROPERTY MANAGEMENT
915
180.
Батракова Т. І., Волошина К. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
919
181.
Гітіна Ю. О., Фісуненко Н. О.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА, ЯК ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
925
182.
Ковалёва Т. Ю.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN OF COMMUNICATION ACTIVITY OF ENTERPRISE
928
183.
Ковальова В. Ю.
SYSTEM ANALYSIS IN SYSTEM DESIGN TASK
932
184.
Кушнір В. С., Шкробтак М. В.
ОЦІНКА СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
936
185.
Міщук С. В., Захаркевич Н. П.
ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ
944
186.
Очеретько Л. М., Козирєва Є. О.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)
948
187.
Очеретько Л. М., Мельник О. М.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЧАСТИНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
954
188.
Очеретько Л. М., Тиха А. Д.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
961
189.
Печоріна М. І., Сторожук О. В.
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ
965
190.
Прийменко С. О., Гундарева Г. В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНИХ РОБОТАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
967
191.
Сук П. Л.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
974
192.
Сьомченко В. В., Хмельковська А. В.
СТАН ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
980
193.
Сьомченко В. В., Хмельковська Т. В.
АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
986
194.
Тищенко В. Ф., Романюк А. В.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ УКРАИНЫ
991
195.
Щуровська А. Ю., Місюль В. І.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
996

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

196.
Bulich V. V., Bohatyrova M. O.
PROSPECTS FOR THE ESTABLISHMENT OF JUVINAL COURTS IN UKRAINE
1001
197.
Kizitskaya V. S., Bohatyrova M. O.
MEMORIAL LEGISLATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES
1004
198.
Zyurkevych V. V., Bohatyrova M. O.
HOUSE ARREST AS A MEASURE TO ENSURE CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE
1009
199.
Александренко О. В., Женунтій В. І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1014
200.
Андрусяк І. П., Крікало О. Б.
ДОМАШНЄ ТА СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК НАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1020
201.
Бабич В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ЇХ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СКОЄННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 44-3 КУПАП
1025
202.
Бурейко Т., Корогод С. В.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБЕРІГАННЮ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
1028
203.
Василькова В. А.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1031
204.
Гарбінська-Руденко А. В., Підгаєцька В. В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА БОРГУ В УКРАЇНІ
1036
205.
Гришаков Є. Р., Савенко В. П.
ВИДИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1041
206.
Дяченко Є. Р., Сенько В. В.
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001-2021 РОКІВ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
1044
207.
Івашина І. А., Кисельов А. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
1049
208.
Козак К., Березняк В.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО УМИСЛУ
1053
209.
Конопольський Б. В.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМСЬКОЇ ЖІНКИ У ШЛЮБІ
1056
210.
Коптєвський О. Ю., Сенько В. В.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В ЧИННОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
1059
211.
Корогод С. В., Онуфрієнко Б. С.
ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ
1062
212.
Корогод С. В., Сауся А. В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБʼЄКТА НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ
1065
213.
Корогод С. В., Чабаненко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
1068
214.
Короп І. Ю.
ПРЕТОРСЬКА (БОНІТАРНА) ВЛАСНІСТЬ ЯК ОДИН З ВИДІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РИМІ
1074
215.
Лесяк Н. І., Марич Х. М.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1078
216.
Лесяк Н. І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ ПОДАТКОВОГО ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1084
217.
Мельник Н. М., Руденко О. А.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПЕРЕКЛАДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
1090
218.
Могилат В. І.
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ СКЛАДНОЇ (ЗМIШАНОЇ) ФОРМИ ВИНИ В ЗАКОНОДАВСТВI УКРАЇНИ
1095
219.
Молдова Я. О., Кисельов А. О.
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ОПЕРАТИВНО–РОЗШУКОВИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1100
220.
Мухамадєєв Н. Р., Людвік В. Д.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1104
221.
Мушицький В. О.
АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ БУРШТИНУ
1108
222.
Наливайко Л. Р., Дяченко Є. Р.
МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З НАЦІОНАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ
1111
223.
Ортинська Н. В., Попруженко М. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ОБХОДУ ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
1118
224.
Притула С. А., Руденко О. А.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
1124
225.
Пугачова Ю. О., Ярошенко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
1130
226.
Радченко Д. Е.
ПОНЯТТЯ ЧАСУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1135
227.
Савенко В. П., Балим М. С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1139
228.
Савенко В. П., Демидов Р. А.
ПОНЯТТЯ ВИНИ ТА ЇЇ ФОРМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
1142
229.
Савенко В. П., Танцюра О. І.
ПРИХОВУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1145
230.
Слободянюк Р. Л.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЛАТИНІВ
1148
231.
Теличко О. А., Теличко І. О.
ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У КЛЮЧОВИХ СФЕРАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
1151
232.
Тінін Д. Г., Каргапольцев І. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1158
233.
Шевченко О. О., Івахненко С. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1162
234.
Ямковий С. І.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РИМСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА
1168

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: