VIII Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 28-30.03.2024, Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

28-30.03.2024 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-28-30-03-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Брусков В. В., Калинка А. К.
ОРЕНДА ЗЕМЛІ Є ЕФЕКТИВНИМ І СТАБІЛЬНИМ ДОХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА
11
2.
Міхєєнко В. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ
20
3.
Тетерюк Р. С., Сахно Т. В., Семенов А. О.
БІОГАЗОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО ТА КУКУРУДЗИ
30

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Bagirova Samira Bahbud, Atayeva Leyla Abulfaz, Shabnam Ashrafova Feyruz, Ahmadova Sariyya Elshan, Aghayeva Jamala Mustafa, Safarov Mirhuseyin Sabri, Nasirli Lala Mikhayil
BIOECOLOGICAL BASIS OF METHODS OF PHYTOREMEDIATION OF MAN-MADE POLLUTED AREAS
35
5.
Мартинюк К. В., Андреєва О. А.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
43

 MEDICAL SCIENCES

6.
Bulynina O. D.
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF REDUCED ATMOSPHERIC PRESSURE
52
7.
Golovka M., Tsaryk I.
THE LINKS BETWEEN VITAMIN D DEFICIENCY AND LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS
65
8.
Pomazanov D., Bobro L., Marchenko A.
TYPE 2 DIABETES AND COMORBID CONDITIONS IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR
71
9.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Гуманець К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
76
10.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Мальцева К. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОТЕРАПІЇ ПРИ ЛЕЙКЕМІЇ
83
11.
Гаврилов А. Ю., Путненко І. О., Тороповський С. В., Тінчуріна С. Р.
ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
89
12.
Ємельяненко Є. Р., Орлова М. В., Бобро Л. М., Марченко А. С.
ВПЛИВ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НА РОЗВИТОК ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
93
13.
Сергєєв В. П., Кононко І. В., Бошицька Н. В., Кліпов В. Д., Кононко Н. В.
ВУГЛЕЦЕВИЙ ВОЛОКНИСТИЙ КРЕМНІЙВМІСНИЙ КОМПОЗИТ-ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
96

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

14.
Яременко В. Д., Кобзар Н. П., Перехода Л. О., Кононенко В. О.
ПОШУК ПОТЕНЦІЙНИХ АФІ В РЯДУ ПОХІДНИХ 1-4-МЕТИЛ-5,7-ДИХЛОР-9-ГІДРАЗИНОАКРИДИНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ IN SILICO ТЕХНОЛОГІЙ
103

 CHEMICAL SCIENCES

15.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
107

 TECHNICAL SCIENCES

16.
Hlushkova D. B.
APPLICATION OF PLASMA COATINGS TO INCREASE THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC TRANSMISSION PARTS
113
17.
Артамонов Є. Б., Радченко К. М.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ НАВЧАННЯ ІНВАЛІДІВ ЗОРУ ШРИФТУ БРАЙЛЯ В АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ
120
18.
Квартенко О. М., Смолій Ю. В., Мерзін Д. М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСІВ ПОСИЛЕНОГО ОКИСНЕННЯ В ГАЛУЗІ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД
129
19.
Рожко Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТА
136
20.
Семірненко С. Л., Семірненко Ю. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
139
21.
Соболь Х. С., Марущак Р. Д.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОРОЖНІХ ГІДРАВЛІЧНИХ В’ЯЖУЧИХ
145
22.
Супрунов В. Р.
СПЕЦИФІКА ОБРОБКИ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
149
23.
Товстик В. О., Чукалов К. Е., Жмуровська К. Р., Стецик Р. М., Онищенко Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КІБЕРЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
155

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

24.
Кондратенко П. О.
ПРО СТВОРЕННЯ ПЛАНЕТ З ВЕЛИКИМИ МАСАМИ НАВКОЛО КАРЛИКОВИХ ЗІРОК
160

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

25.
Buynevich I. V., Davydov O.
UNGULATE TRAILS ACROSS COASTAL RIDGE-SWALE SYSTEMS, UKRAINE: SATELLITE IMAGE ANALYSIS
171

 ARCHITECTURE

26.
Моцна Ю. І., Войко Н. Ю.
НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХОСПІСІВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ХВОРИХ З ДЕМЕНЦІЄЮ
177
27.
Смірнова О. В., Гріф Я. В.
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КУРОРТНО-ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
183

 PEDAGOGICAL SCIENCES

28.
Алламбергенов А. Ж.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
188
29.
Глушко І. Г.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ «ГЕОГРАФІЯ»
191
30.
Ісаєнко С. А.
LIFELONG LEARNING COMPETENCES’ FORMATION IN FUTURE TRANSPORT ENGINEERS
198
31.
Матюшкіна Т. П., Матюшкін М. В.
ВИСОКИЙ ТОЙ ОБРАЗ ЗА ПРАВДУ БОРЦЯ. УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ «ВІЧНОГО» ОБРАЗУ ДОН КІХОТА БОРИСА ГРІНЧЕНКА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
203
32.
Павленко І., Черушева Г. Б.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
213
33.
Романишина О. Я., Бідун Б. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
219
34.
Романюк А. М., Бурлак О. Р.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
229
35.
Салфетнікова О. В., Яковлєва А. Ю.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
238

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

36.
Rahimova Gariba Vahid gizi
ETHICAL IDEAS IN ABBASGULU AGHA BAKIKHANOV’S CREATIVITY
241
37.
Астремська І. В., Рожова О. А.
ДЕПРЕСІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИМПТОМАТИКА
244
38.
Балан О. Є.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
252
39.
Бутузова Л. П., Жук А. В.
ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНЦІЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
256
40.
Іванова А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН ВИНИКАЮТЬ МІЖ БАТЬКАМИ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
266
41.
Макаренко Н. М.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПЛИВУ ТРИВАЛОГО ДИСТАНЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
270
42.
Максим О. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА ЯК ПАТОГЕННИЙ ФОКТОР ДЕФОРМАЦІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
279
43.
Морозова Т. Т.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖПЕРСОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
285
44.
Разживіна Ю. В.
КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АГРЕСИВНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ
292
45.
Шиделко А. В., Перець К. Ю.
РОЛЬ ЗОРОВОГО КОНТАКТУ ПІД ЧАС МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
299

ART

46.
Толошняк Н. А., Батюк І. І., Хабайлюк Х. В.
ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ВЗАЄМОДІЇ МУЗИКИ ТА ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ БОГДАНИ ФІЛЬЦ
305
47.
Якименко Д. П., Гула Є. П.
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ІНДУСТРІЄЮ МОДИ
310

 HISTORICAL SCIENCES

48.
Концур-Карабінович Н. М., Карабінович В. М.
НИЩЕННЯ УГКЦ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЛЬВІВСЬКОГО СОБОРУ
316

 CULTUROLOGY

49.
Вербецький Є. М.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР МІСТА В КОНТЕКСТІ ІНОКУЛЬТУРНИХ ПРАКТИК
323
50.
Голобородько О. О.
ГЕРОЇЧНИЙ МІФ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ
327

 POLITICAL SCIENCES

51.
Акімов А. В.
РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
331

 PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Makhmudova Shalala
IDEATIONAL AND LITERARY CHARACTERISTICS OF ALAVIYYA BABAYEVA’S STORIES
335
53.
Демьянюк А. А., Исаев Хуршуд Байрам оглу
ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
340
54.
Морозова І. Б., Міхнєва Ю. Д.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ АУДИТОРНОГО МОВЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖУ
350

 ECONOMIC SCIENCES

55.
Kysilova I. Yu., Gorbunova A. V., Fomenko S. S.
CASH FLOW MANAGEMENT OF ENTERPRISES AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
354
56.
Melnychuk I., Dubchak O.
PRINCIPLES OF ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF STANDARDIZATION OF THE ACCOUNTING AND REPORTING SYSTEM
359
57.
Moskalenko V. M., Mazhara V. A., Tenenyka S. A.
SYSTEMATIZATION OF METHODS FOR JUSTIFICATION OF MANAGEMENT DECISIONS FOR SANITATION OF ENTERPRISES
362
58.
Plakhotnik O., Zhorina A.
INNOVATIVE STRATEGIES AS A NECESSARY CONDITION FOR EFFICIENT FUNCTIONING OF ENTERPRISE
370
59.
Storozhenko O., Sidnieva L., Bronishevska A.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS
373
60.
Zerkal A.
CRISIS PR: UTILIZING MASS MEDIA AND INTERNET TECHNOLOGIES
377
61.
Гаврилко Т. О., Гриб А. А.
ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КІБЕРПРОСТОРУ
380
62.
Любчук О. К., Ліпинський Л. К., Андрєєв В. Д.
ПРОБЛЕМИ ВІДБУДОВИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРИАЗОВ’Я В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД: ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
384
63.
Орловська О., Вознюк О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ
388
64.
Паньків В. І.
ДОСВІД ПОЛЬЩІ У ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
393
65.
Радєв Д. В.
КОНЦЕПЦІЯ ЕКОСИСТЕМИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
398
66.
Романенко К. Г.
СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМ РИНКОМ ВЕЛИКИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР
406
67.
Семенча І. Є., Славгородський В. О.
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В УКРАЇНІ
416
68.
Циплаков А. І., Топоркова О. А.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
421

 LEGAL SCIENCES

69.
Могиленко А. В., Пісоцька К. О.
ДО ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗОКРЕМА ДІТЕЙ ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
426
70.
Павленко М. А., Король К. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ НЕСЕННІ СЛУЖБИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
431
71.
Сиромятнікова М. С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
435

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: