VIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 29-31.10.2022 Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

29-31.10.2022 року у м. Львів, Україна

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-29-31-10-2022-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Каспарс Кампус, Імантс Місса, Кирюхіна Н.
РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПІДТРИМКА КОЛЕКЦІЇ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЛАТВІЇ
33
2.
Лещишин І. С., Кирилів Я. І.
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КАЧОК ПРИ ВИРОЩУВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ БАД ‹АКТИВІО›
37
3.
Муркович О. О., Дунаєнко А. С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ КОМБІКОРМОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
42
4.
Шевченко В. О., Дунаєнко А. С.
ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ВИСІВУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР
45
5.
Шпак Н. П.
КЛОКИЧКА ПЕРИСТА (STAPHYLEA PINNATA L.) НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНЬОГО ПАРКУ «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»
48

VETERINARY SCIENCES

6.
Коваленко Л. М., Коваленко О. І.
ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ТРАВЛЕННЯ ПОРОСЯТ ЇХ КОРЕКЦІЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОСТИМУЛЯТОРІВ
55
7.
Самойленко О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЛАУКОМИ У СОБАК
60
8.
Федоренко І. О., Адаменко Л. В.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СОБАК
65
9.
Чуприна М. І., Іванченко І. М., Северин Р. В.
ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВИНИКНЕННЮ ТА РОЗВИТКУ У СОБАК АЛЬТЕРНАРІОЗУ З ОЗНАКАМИ ДИСЕМІНОВАНОГО ДЕРМАТИТУ
70

 BIOLOGICAL SCIENCES

10.
Galytsya V. V., Dyuzhikova T. M., Galytsya I. V.
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 4-((7-ETHYL-3,7-DIHYDRO-3-METHYL-1Н-PURINE-2,6-DIONE-8-YL)AMINO)ALKANOIC ACIDS UNDER CONDITION OF NITROSATIVE STRESS IN VITRO
74
11.
Vlasenko L., Pichkur A.
REVIEW OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES OF VIRAL ORIGIN
80
12.
Бажанова М. В., Волкова Р. Є.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО УГРУПОВАННЯ ЗА УЧАСТЮ STIPA CAPILLATA L. НА ТЕРИТОРІЇ М. КОСТЯНТИНІВКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
82
13.
Батіг М. В., Тупицька О. М.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ ДІЄТИ
88
14.
Бачинська Я. О., Курко О. О.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАСЛИННОГО ЛУБОЇДА (HYLESINUS TORANIO)
90
15.
Борщ М. Б., Тупицька О. М.
БРОДІННЯ-ОСНОВА СМАКУ Й ЗАПАХУ ХЛІБА
96
16.
Венгринюк І. В., Сіренко А. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ФАУНУ ПАВУКІВ-СТРИБУНІВ (SALTICIDAE, ARANEI, ARACHNIDA) ЗАКАЗНИКА «КОЗАКОВА ДОЛИНА»
98
17.
Кухнюк О. В., Коцюруба В. П.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЦИНКУ НА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
103
18.
Лащенко О. М., Лащенко К. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ У ВОДІ НА ТЕРИТОРІЇ СНОВСЬКОЇ ОТГ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
107
19.
Москаленко М. П., Демченко О. А.
ЧУТЛИВІСТЬ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ДО АНТИБІОТИКУ АМПІЦИЛІН
110
20.
Скочиляс Л. М.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
113
21.
Шегеда І. М., Сандецька Н. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕУТИЛІЗАЦІЇ АЗОТУ В ЗЕРНО У РІЗНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
119

 MEDICAL SCIENCES

22.
Malachkova N. V., Osama Mohammad Miteb Al-Jarrah
STUDY OF SUSCEPTIBILITY TO THE OCCURRENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION ON THE BASIS OF THE HTRA1 GENE POLYMORPHISM
126
23.
Serheta I., Panchuk O.
РSYCHOPHYSIOGRAMS AND PSYCHOGRAMS OF MEDICAL SPECIALTIES AND THEIR CONSIDERATION DURING THE TRAINING OF MODERN DOCTORS
132
24.
Ternovoy D. S., Horbas V. A.
THE ISSUE OF CHILDREN’S NUTRITION WITH NO-HOSPITAL PNEUMONIA IN SCHOOLCHILDREN UNDER THE CONDITIONS OF THE STATE OF WAR
135
25.
Бабійчук Л. В., Бабійчук В. Г., Коваль С. М., Кандибко І. В.
ОЦІНКА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НА ФОНІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
137
26.
Баусов Є. О., Федік К. О.
ВИБІР МЕТОДУ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ МАЛИХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ
142
27.
Васюченко А. В., Агалаков В. С.
КОРИСТЬ ПЛАВАННЯ НА ОРГАНІЗМ СТУДЕНТА ВНЗ
145
28.
Гусак Я. Ю.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ
149
29.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ПРОФЕСОР О. П. ВАЛЬТЕР І ЙОГО УНІКАЛЬНА ПРАЦЯ «КУРС АНАТОМІЇ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА»
151
30.
Дзиза А. В., Ліннік К. С., Фоміна В. В.
РОЗЛАДИ ФУНКЦІЇ НЮХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ ІНФІКУВАННІ ВІРУСОМ SARS-COV-2
157
31.
Дзиза А. В., Попова А. О., Тінчуріна С. Р., Осинкін Н. О.
РОЛЬ САМОСТІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ У РОЗВИТКУ ЙОГО ПАТОЛОГІЙ
161
31.
Клименко Я. М.
ПРОБЛЕМАТИКА СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ (СПКЯ) В ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, ЕТІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
164
33.
Ковалевський В. В., Кропивницька А. П., Литвинюк Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ КАРДІОМІОЦИТІВ ТА ЕРИТРОЦИТІВ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ
167
34.
Меженіна Т. В., Гущо А. Є., Кучеренко Б. Ю.
ЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ КАРДІОГЕННОМУ ШОЦІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
171
35.
Нагірний Я. П., Твердохліб Н. О., Стефанів І. В.
ОЦІНКА СТУПЕНЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ НОВОСТВОРЕНОЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЗА ОРТОПАНТОМОГРАМОЮ
174
36.
П’ятикоп В. О., Масалітін І. М., Мкртчян А. А., Рашевська О. Ю.
ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ПРАВОЇ ТІМ’ЯНОЇ ЧАСТКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (ОЛІГОАСТРОЦИТОМА)
177
37.
Постовой В. В., Підгорна І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ КРОВОВТРАТИ ТА ГЕМОРАГІЧНОГО ШОКУ В ПАЦІЄНТІВ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
180
38.
Совтисік Д. Д., Богуцький А. Б., Фрасенюк В. В.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕННЯ БІОХІМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
182
39.
Трохимчук О. Ю.
ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ
186
40.
Фаринич Р. П.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИСОЦІАТИВНОГО РОЗЛАДУ ОСОБИСТОСТІ
189
41.
Черкас І. М.
ЛАБОРАТОРНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ОБСТЕЖЕННІ ПАЦІЄНТА/ПАЦІЄНТКИ ЗА НАПРЯМОМ «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (ПРОФІЛАКТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ)»
196
42.
Шелест О. М., Шарашидзе А. Г., Асланова Бахар Расім кизи
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВТОРИННОЇ ЕНДОКРИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
200
43.
Юр’єва Л. М., Комар О. Б.
ТРАНСВАГІНАЛЬНА СОНОГРАФІЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ
203
44.
Юр’єва Л. М., Кропатницька Я. В.
ПРОБЛЕМАТИКА РАННЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ
205
44.
Ячник І. М., Карпенко Н. П., Іванов Я. Г., Метленко О. В., Маркін Є. Л., Іськов А. П.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУМІШЕЙ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ХІРУРГІЇ
209

 CHEMICAL SCIENCES

46.
Petlovana N., Wende R. C.
THE EASILY SYNTHESIS OF 1,2-DIAMINO COMPOUNDS
214
47.
Volianiuk K. A., Harhay K. I., Mitina N. Ye., Hevus O. I., Zaichenko O. S.
A NEW WATER-SOLUBLE POLYMERS USING THE REDOX SYSTEM BASED ON LIGNIN
218
48.
Братусь О. Г., Кабанець П. М.
ЗНАЧЕННЯ ХІМІЇ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ЛЮДСТВА
221
49.
Власенко Н. Є., Гайдук К. В., Лисненко І. О.
ВПЛИВ ФЕРМЕНТАЦІЇ НА ЯКІСТЬ МʼЯКОГО СИРУ
227
50.
Дистанов В. Б., Мироненко Л. С., Бондарев В. В., Кадочкина В. В.
НАФТАЛИМИДЫ – СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ
232

TECHNICAL SCIENCES

51.
Deryaev A. R.
REQUIREMENTS FOR STRUCTURES, DRILLING OPERATIONS, METHODS OF RESERVOIR OPENING AND WELL DEVELOPMENT
239
52.
Ostapenko I. P., Polukarov Yu. O.
WORKING CONDITIONS OF A FIREFIGHTER DURING FIRE EXTINGUISHING
245
53.
Авалбаев Г. А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
249
54.
Акимов О. О., Міщенко М. В.
ЩОДО ВИМОГ ДО РЕМОНТОЗДАТНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
252
55.
Андрєєв О. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ФАСТ-ФУДУ У ХАРЧУВАННІ ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ
257
56.
Барба І. Б., Смакота В. М.
ОЦІНКА ШВИДКОСТІ ПЕРЕДАЧІ З ОРТОГОНАЛЬНИМИ ГАРМОНІЧНИМИ СИГНАЛАМИ УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАСУ
260
57.
Бирюкова Е. В., Полякова М. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ АДАПТИВНОГО КРУИЗ‑КОНТРОЛЯ
263
58.
Босий М. В., Лисенко А. Я., Мануйлович А. В., Бєльченков Є. В., Шевченко О. А., Герасименко І. О.
ТЕРМОДИНАМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА «ГРУНТ-ВОДА»
270
59.
Бубнова О. А.
АНАЛІЗ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ
275
60.
Ворожбіян Р. М., Сичова К. С.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ЦЕМЕНТУ СУХИМ СПОСОБОМ
282
61.
Галелюка І. С.
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ОБЛАДНАННЯ КАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
284
62.
Дзевочко О. М., Міхно Д. В.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА
287
63.
Дьяченко Є. Б.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
289
64.
Зміївський В. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПОВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ
291
65.
Іванченко А. В., Бойко О. В., Ткаченко Е. Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ З МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ
297
66.
Калабуха Д. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В АНАЛІЗІ ТЕКСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
303
67.
Кирисов І. Г.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ШАРУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
305
68.
Кійко В. Ю., Василюк А. С.
РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ПО ВЕДЕННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
310
69.
Клочкова О. О.
НАЦІОНАЛЬНО — ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СУЧАСНИХ УМОВАХ
312
70.
Кобан Д. В., Маланчук Л. О.
ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
316
71.
Костенко Г. П.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
319
72.
Кунанець Н. Е., Стецик Ю. А.
ІНФОРМАЦІЙНА CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
327
73.
Куріс Ю. В., Матяшева О. Б.
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
330
74.
Лапшин Ю. С.
РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ОБОРОННОЙ СИСТЕМЫ
337
75.
Ляшенко О. М., Ларченко Д. С.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
341
76.
Мищишин І. В., Оберська Н. В.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
345
77.
Нечипорик І. А., Маланчук Л. О.
ЗМІНИ В КАДРОВОМУ ДІЛОВОДСТВІ В УМОВАХ ВІЙНИ
350
78.
Нечіпор С. В., Тільна Ю. П., Маслій С. І.
ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ФІГУР З ВРАХУВАННЯМ ЗОРОВИХ ІЛЮЗІЙ
356
79.
Педяш В. В., Златов С. С., Нестеренко Д. В.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОГЕРЕНТНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ
361
80.
Петров В. М., Жданов О. О., Мацей Р. О.
КОНСТРУКЦІЇ КРУПОРІЗОК ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ
365
81.
Подустов М. О., Демидов С. О.
КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ГРАНУЛЬОВАНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
371
82.
Проказа У. С.
ПРОЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХИСТУ ХМАРНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙНУ
373
83.
Путченко Т. О.
ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК АНАЛІЗУ РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ ВЕБСАЙТУ ДО XSS-АТАК
378
84.
Романова М. М., Бабич О. В.
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ
382
85.
Романюк О. Н., Романюк О. В., Мельник О. В., Козубенко М. В., Вінтонюк В. В.
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА НА ГЕСАГОНАЛЬНОМУ РАСТРІ
389
86.
Руденко Д. О., Кухарчук В. А.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СУПЕР РОЗДІЛЬНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ
393
87.
Рудик А. В., Чуприна В. М.
АДЕКВАТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ ТЕМПЕРАТУРИ І ПОТУЖНОСТІ ТА РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ
400
88.
Рябіченко В. С.
ФОТОГРАФІЧНА РОЗВІДКА ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІЗУАЛІЗУЄТЬСЯ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
407
89.
Сопрун О. В., Василюк А. С.
РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ СИНХРОННОГО ДВИГУНА
410
90.
Суліган Р. А.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДИНАМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОСТІ
413
91.
Твердохліб Ю. П., Кравець П. О.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ КУПІВЛІ ТОВАРІВ
415
92.
Філімонов С. О., Зубрицька-Потилко О. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ТЕПЛИЦІ З РЕЖИМОМ АДАПТАЦІЇ ПІД ЗОВНІШНІ КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
418
93.
Філімонов С. О., Самелюк О. С.
РОЗРОБЛЕННЯ РОБОТИЗОВАНИХ ЗАХВАТІВ ПАКЕТУВАЛЬНИКА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ
421
94.
Шаталов Я. О., Кацадзе Т. Л.
ПРОЦЕС ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ УПРАВЛІННЯМ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ОБ`ЄДНАНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
424

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

95.
Ahmadov H. I., Mehdiyev A. А.
ON ONE MIXED PROBLEM FOR THE HYPERBOLIC TYPE OF EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS
429
96.
Holubets T. V.
THE PROBABILITY METHODS FOR DESCRIPTION OF THERMODYNAMIC STATE FOR TWO COMPONENT MIXTURE
433
97.
Блецкан Д. І., Вакульчак В. В., Малець О. О.
ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ҐРАТКИ КРИСТАЛА AlSiTe3
442
98.
Заброварна О. В., Падалко К. А., Падалко Н. Й.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
449
99.
Краснюк А. В.
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВИРІШЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ
452
100.
Руденко Е. М., Короташ І. В., Свавільний М. Є., Полоцький Д. Ю.
МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ ПЛІВОК ALN СИНТЕЗОВАНИХ НА КРЕМНІЄВИХ ПІДКЛАДКАХ В ГІБРИДНОМУ ГЕЛІКОННО‑ДУГОВОМУ ІОННО-ПЛАЗМОВОМУ РЕАКТОРІ
458

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

101.
Могила А. А., Дудник І. М.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНО‑РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
464
102.
Позняк Д. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
470

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

103.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY‑RESONANCE PROCESSING: DISCOVERY OF BASALT VOLCANOES WITH HYDROGEN AND LIVING WATER IN VARIOUS REGIONS OF EARTH
476
104.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY‑RESONANCE PROCESSING: DISCOVERY OF BASALT VOLCANOES WITH HYDROGEN AND LIVING WATER ON THE UKRAINE TERRITORY
485
105.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF SURVEY BY DIRECT-PROSPECTING METHODS OF TWO EXPLORATORY WELLS DRILLING SITES IN CABORA BASSA BASIN (ZIMBABWE)
494
106.
Куриленко В. С.
О СВЯЗИ ГРЯЗЕВОГО ВУЛКАНИЗМА С НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ КЕРЧЕНСКО‑ТАМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
502

ARCHITECTURE

107.
Юрчишин О. М., Волошин М. І.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИРІШЕННІ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
514

PEDAGOGICAL SCIENCES

108.
Бабій І. В., Бовкун Н. М., Mельник Ю. М.
ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ СЕРЕД МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО‑ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
520
109.
Бережна Л. В.
ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ТА НОВІ ВІДНОСИНИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
526
110.
Гайдедей К. М., Мордовцева Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В ПОЛЬЩІ
531
111.
Галущенко В. І., Захарук О. П.
РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
538
112.
Генералова А. М., Мордовцева Н. В.
НАУКОВА ДИСКУСІЯ ЯК ЖАНР ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
542
113.
Гринь Т. В., Мірошніченко Т. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
549
114.
Гриньова В. М., Матвєєва О. О.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СЬОГОДНІ: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
556
115.
Гур’янова Н. М., Баришнікова І. М.
ВЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО
563
116.
Доброва А.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
569
117.
Доротюк О. Г.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ВПРОВАДЖЕННІ STEM-ОСВІТИ
574
118.
Доротюк В. І.
ПСИХОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ
576
119.
Іваненко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВИШАХ
579
120.
Іршенко А. В.
РОЛЬ ЛОГОПЕДА НА РАННЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
582
121.
Каленський А. А.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКООРІЄНТОВАНИХ КЕЙСІВ
585
122.
Кальниш Ю. Г.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
592
123.
Кириченко К. М.
НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕДІАЗАСОБІВ
597
124.
Коваленко О. М.
ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО СИТУАЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ
603
125.
Корж-Усенко Л. В., Безвін М. А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
608
126.
Кулай Н. І., Супруненко В. Г., Стафійчук О. П.
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
614
127.
Лебедєв С. І.
ВПЛИВ ЗМАГАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕХНІКО‑ТАКТИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ 11-12 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ ІГРОВОГО АМПЛУА
619
128.
Левченко Ф. Г.
ДИДАКТИЧНА СКЛАДОВА STEM ОСВІТИ
625
129.
Лєнкова М. О.
ОСОБЛИВОСТІ РИТМІЧНОЇ ТА ЛЕКСИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЙ
629
130.
Лісовська Т. А., Назарова О. В.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
635
131.
Лісовська Т. А., Стельмах Я. А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ЗДО
639
132.
Маматова З. Р.
ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА ІГОР
642
133.
Надточій С. М.
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ
646
134.
Нагайчук О. В.
АКТИВІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
650
135.
Нестерцова О. Ю.
ДОСВІД ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНУТОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВЕКТОРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
657
136.
Окольнича Т. В., Яковенко С. А.
ІГРИ ТА ЗАБАВИ ЯК ЗАСОБИ СТАТЕВО-ВІКОВОГО ВИХОВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ДІТЕЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ХІХ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ)
664
137.
Олійник Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЗАСОБАМИ МІНІ-МУЗЕЮ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
668
138.
Олійник М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
673
139.
Олійник Н., Махлай Т.
ЗНАЧЕННЯ САМООЦІНКИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
677
140.
Пасічник Т. Д.
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УСПІХУ НАВЧАННЯ
684
141.
Петрик Л. В., Власюк О. В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
686
142.
Підюменко М. Ю.
СУТНІСТЬ ТА УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ЗВО
691
143.
Подворна Т. В.
ІГРИ ТА ВПРАВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ Й РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
697
144.
Поливанова О. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
703
145.
Прокопчук О. В., Лупак Н. М.
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА – ВИМОГА ЧАСУ
710
146.
Просвітлюк І. І.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
715
147.
Проскурняк О. І., Невесенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
720
148.
Рекун Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ВІРТУАЛЬНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
724
149.
Риженко М. В., Анісенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
729
150.
Романюк Т. П.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГІВ У СВОЇЙ РОБОТІ
732
151.
Рябінін Р. В., Блохіна І. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
738
152.
Сокол Н. А.
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА НАВЧАЛЬНУ УСПІШНІСТЬ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
742
153.
Сохань М. О., Савченко-Шлапак Ю. О.
СЛОВЕСНА ДІЯ ТА АКТОРСЬКІ ПІДТЕКСТИ ЯК ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРТИСТА-ВОКАЛІСТА
749
154.
Танчук М. Д.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
754
155.
Твердохліб О. В., Деменко А. В.
РОЛЬ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
760
156.
Тельна О. А., Воробйова А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇХ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ РОЗВИТОК
765
157.
Тищенко Д. Г., Нікулічев Д. С., Соколова О. В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГАНДБОЛІ
769
158.
Фірман В. М., Димид М. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
772
159.
Чепуренко Г. В., Федорченко Н. Д., Забара М. В.
ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
779
160.
Шашкіна О. М.
НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ПРОБЛЕМАМИ ЗОРУ
785
161.
Шевченко С. М.
ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ М. П. ДРАГОМАНОВА
789
162.
Ширванян Ю. В.
СУТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
796
163.
Янчук Д. О.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В НОВОМУ ІСТОРИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ
802
164.
Яцинік А. В., Холодова Є. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАТЬКІВ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
808

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

165.
Bailo K., Kulchytska O. V.
BODY-ORIENTED PSYCHOTHERAPY
811
166.
Belozerov N., Kulchytska O. V.
THE RELATION BETWEEN PSYCHOLOGY AND BUDDHISM
814
167.
Bobrov I. O., Voronova Ye. M.
PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF ATHLETES
820
168.
Budzan I., Kulchytska O. V.
HOW DOES ONLINE COMMUNICATION EFFECTS REAL ONE DURING THE PERIOD OF ALTERED PSYCHO-EMOTIONAL STATE
822
169.
Khadzhyeva D. R., Kulchytska O. V.
OVERCOMING PROCRASTINATION IN THE PERIOD OF ALTERED PSYCHO-EMOTIONAL STATE DURING WARTIME
826
170.
Melnyk M., Kulchytska O. V.
PERSUASIVE COMMUNICATION
830
171.
Pyvovarchuk O., Kulchytska O. V.
ON THE PSYCHOLOGY OF MOTIVATION AND DISCIPLINE DURING THE WAR TIME IN UKRAINE
835
172.
Zaluzets A., Kulchytska O. V.
ATTACHMENT THEORY AND TEMPERAMENT
840
173.
Ахмедова Асія Алі кизи, Степура В. М., Макаренко Н. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН «БАТЬКИ ДІТИ — ПІДЛІТКИ»
845
174.
Бережна О. В., Чистовська Ю. Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ОСІБ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ
850
175.
Блажей А. Л.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В ЕМОЦІЙНО-НАПРУЖЕНИХ СИТУАЦІЯХ
856
176.
Гальченко А. І., Муравйов В. О.
ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
859
177.
Каземіренко А. Ф., Цільмак О. М.
ВЕРБАЛЬНА ТА НЕВЕРБАЛЬНА МАНІПУЛЯЦІЯ
863
178.
Карсканова С. В., Романенко М. С.
РОЛЬ ПАМ’ЯТІ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ
867
179.
Кононова М. М., Кононов Б. С., Алієва І. І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
870
180.
Куліш О. В., Сторчаус О. С.
РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ САМООЦІНКИ ДИТИНИ
877
181.
Куліш О. В., Суржок Т. В.
ВПЛИВ МЕДИТАЦІЇ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ
882
182.
Любімова Т. В.
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЖІНОК, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЛЯ ПІД ЧАС ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ
886
183.
Оніка К. С., Меднікова Г. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ САМООЦІНКИ
890
184.
Помукчинська А. К.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗАКОРДОН ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
895
185.
Прожога І. В., Фенюк Т. В.
ПОТРЕБИ ОСОБИСТОСТІ
901
186.
Третьякова Т. М., Кушнерьова В. В.
СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНА ПОТРЕБА
907
187.
Федоришин Г. М., Михайлюк І. Б.
БАТЬКІВСЬКІ УСТАНОВКИ ЯК СКЛАДОВА БАТЬКІВСТВА ТА ЧИННИК ВИБОРУ ШЛЮБНОГО ПАРТНЕРА
914
188.
Чистовська Ю. Ю., Пахомова А. Я.
ПОРІВНЯННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБНИМИ ВІДНОСИНАМИ ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ
920
189.
Якимчук О. М.
ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ У ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
924

SOCIOLOGICAL SCIENCES

190.
Chubina T., Kryshtal A., Fedorenko Ya.
THE EXPERIENCE OF THE USA IN SOCIAL PROTECTION SERVICES PROVIDING
930
191.
Казаков О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
933
192.
Ковальова К. Ю., Маланчук Л. О.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
935
193.
Сенчук В. І., Ластовицька М. М., Олексюк Н. С.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
938
194.
Турчинська О. Б., Маланчук Л. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА У НАЦІОНАЛЬНІЙ СЛУЖБІ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
942

 JOURNALISM

195.
Бакай Р. Р.
ЕКОНОМІЧНА ЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ. АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»
947
196.
Вареник Н. А.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ «ДЕТЕКТОР МЕДІА»
951
197.
Костюк Ю. В., Міхайлов Д. С.
КРИТЕРІЇ ТА СТАНДАРТИ НОВИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
954
198.
Шевчук Д. І.
КОНВЕРГЕНЦІЯ ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ЗМІ
958

ART

199.
Буртовий Р. Л.
ЦІННІСТЬ ФОТОГРАФІЇ В НАШІ ДНІ
965
200.
Голощук О. О.
ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ МУЗИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
969
201.
Іваницька Т. М.
ПСИХОЛОГІЗМ ПОРТРЕТНИХ ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ А. ЕРДЕЛІ
972
202.
Маланчук Р. О.
РОЛЬ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
976
203.
Михалінчик І. М.
ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ СУЧАСНОСТІ
983
204.
Найченко М. Р.
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
986
205.
Попова О. В.
СЦЕНОГРАФІЯ ЕНРІКО ПРАМПОЛІНІ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗУ СЦЕНІЧНОГО ДИЗАЙНУ
991
206.
Шелупахіна Т. В.
ТЕЧІЯ «НОВОЇ ХВИЛІ» В КІНЕМАТОГРАФІ 50-60-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ І СТАНОВЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ АВТОРСЬКОГО КІНО
994

HISTORICAL SCIENCES

207.
Гнот С. І.
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ
1000
208.
Долганова М. В.
РОЛЬ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО‑УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014-2022 РР.)
1004
209.
Маніяк В.
ЗОВНІШНЯ КОНФРОНТАЦІЯ ВІЗАНТІЇ З МУСУЛЬМАНАМИ В ДОБУ ПРАВЛІННЯ ЛЕВА VІ (886-912)
1008
210.
Печончик С. Ю.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ КОЛКІВСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НА ВОЛИНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
1011
211.
Тетеря С. А., Костюк Н. В.
ФЕДІР ЖАРКО – ШЛЯХ ВІД ШКІЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ СЦЕНИ
1016

CULTUROLOGY

212.
Abuzova M., Kulchytska O. V.
INTEGRATING MONUMENTS OF ROMAN BRITAIN IN URBAN SPACES OF UNITED KINGDOM
1023
213.
Zakladna K., Kulchytska O. V.
CULTURAL MODELS REGARDING THE PRESENT DAY SITUATION IN UKRAINE
1027
214.
Аббасов Самір Салех огли, Ядловська О. С.
СТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕМКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1031

POLITICAL SCIENCES

215.
Боженко Є. П.
СУЧАСНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
1038
216.
Калинчук В. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1043
217.
Лясота А. Є.
МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ В ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТРУКТУР
1047
218.
Майстер В. М., Коломієць М. О.
ІМІДЖ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ
1054
219.
Макарчук В. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
1058
220.
Саган Р. А.
ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН
1061
221.
Свідро С. М.
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
1064
222.
Солов’ян Є. Д.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК ОСНОВНИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
1069
223.
Солов’ян О.
ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ
1073
224.
Стащенко А. О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
1077

 PHILOLOGICAL SCIENCES

225.
Babak D., Sydoruk G.
THE SPECIFIC OF TRANSLATING ELLIPTICAL SENTENCES
1081
226.
Soina I. Yu.
ОPEN EDUCATION IN LINE WITH THE GLOBAL TREND
1085
227.
Атаманчук К. М.
ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
1090
228.
Бойван О. С., Білоус О. В.
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА РУБРИК ЖУРНАЛУ «PEOPLE»
1094
229.
Грон Ю. Г., Кузебна В. В.
ТРОЛІНГ ЯК СПОСІБ СПІЛКУВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
1099
230.
Клименко І. М.
РОЛЬ СИТУАЦІЇ УСПІХУ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1105
231.
Коваленко О. О., Ашурко Ю. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИНКРЕТИЧНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
1109
232.
Левчук О. А., Мельник О. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МАЙБУТНІЙ ЧАС ТА ЙОГО СЕМАНТИЧНІ РІЗНОВИДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
1115
233.
Луцишин Ю.-Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОВЦІВ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОГО ТОК-ШОУ «ГОВОРИТЬ УКРАЇНА»
1119
234.
Любімова О. В.
ТВЕРДІ СТРОФІЧНІ ФОРМИ У ТВОРЧОСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 90-Х РОКІВ ХІХ СТОРІЧЧЯ
1126
235.
Ніколаєва Н. М.
ПРОЦЕСИ ФРАЗОУТВОРЕННЯ КОЛОРОНІМА GELB У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
1132
236.
Огарєнко Т. А., Ліштаба Т. В.
СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ ПРОСТИХ НЕУСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»
1138
237.
Поліщук Л. П., Пушкар Т. М.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1142
238.
Рєзнік Т. М.
ВАРІАТИВНІСТЬ, СИНОНІМІЯ, АНТОНІМІЯ В КОМПАРАТИВНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
1148
239.
Розвадовська М. М.
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ У КОРПУСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
1151
240.
Савран О. А.
ВПЛИВ ЕСТЕТИЗМУ НА ОБРАЗ ПРИВИДА В ТВОРАХ ВЕРНОН ЛІ
1156
241.
Сваричевська А. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОЦИДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1160
242.
Середюк Л. А., Глушенко М. О.
ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНУ ПАРЕТО
1165
243.
Сньозик Г. І.
ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АЛІТЕРАЦІЇ У МОВОТВОРЧОСТІ Ф. ПОТУШНЯКА
1170
244.
Станіслав О. В.
ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН АННІ ЕРНО (ЛАУРЕАТКИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЛІТЕРАТУРИ 2022 Р.)
1175
245.
Терехова Д. І., Власенко В. В.
ДИСКУРСОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ: АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
1180
246.
Терехова Д. І., Литвин А. О.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АСОЦІАТИВНИХ СЛОВНИКІВ
1184
247.
Туріцина О. М., Воробйова Я. І.
ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК
1191
248.
Харкевич Г. І.
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
1194
249.
Чемеринська І. Я., Костів Я. І.
ВИКОРИСТАННЯ ІДІОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
1197
250.
Шевченко М. І.
ЛІНГВО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО МОВЛЕННЯ
1201

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

251.
Данько Є. О., Яровицька Н. А.
ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ: ФІЛОСОФСЬКО-АРХІТЕКТУРНІ МОДУСИ
1206
252.
Попова О. Б., Соколова Н. Д., Фіалко Н. А.
ЛЕГІТИМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В УМОВАХ АВТОРИТАРНО-ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ
1212
253.
Яровицька Н. А., Гарлінська М. А.
ХРИСТИЯНСТВО НА ТЕРЕНАХ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ВИТОКИ ТА ПРИЧИНИ
1218
254.
Яровицька Н. А., Глумакова Х. Д.
СВІТОГЛЯД. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ
1224
255.
Яровицька Н. А., Козирець О. Г.
СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
1229
256.
Яровицька Н. А., Морозова А. Є.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В АСПЕКТІ АКСІОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
1234
257.
Яровицька Н. А., Одайник Д. Р.
ОБ’ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ ПЛАТОНА
1240
258.
Яровицька Н. А., Рязанцева Є. А.
СОФІСТИ ТА СОКРАТ: ШЛЯХИ ПОШУКУ ІСТИНИ
1244
259.
Яровицька Н. А., Сук Д. О.
ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА
1250
260.
Яровицька Н. А., Ткаченко А. М.
ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ДРЕВНЬОЇ ІНДІЇ ТА ДРЕВНЬОГО КИТАЮ НА ЄВРОПУ ТА АМЕРИКУ
1253

 ECONOMIC SCIENCES

261.
Абдуллаєва А. Є., Мовчан Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ТА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
1256
262.
Богданова О. А.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНОМУ КОНТРОЛІ: ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
1262
263.
Горобінська І. В., Теслюк Н. П., Наконечна С. А.
ВПЛИВ РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВИТРАТНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1268
264.
Гризо Д. А.
ВИВЧЕННЯ МОДЕЛІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКУ МАЙОНЕЗІВ
1271
265.
Грушева А. А., Денисенко Я. С.
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ
1278
266.
Грушева А. А., Євтушик С. О.
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
1282
267.
Дорошенко Г. О., Калініченко Л. Л.
КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ МЕНЕДЖЕРА ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ БІЗНЕСУ
1289
268.
Єфімова Л. М., Єфімова Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ
1294
269.
Захаржевська А. А.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
1300
270.
Зуб М. Я., Панчук О. А.
БЕЗВІДХОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
1305
271.
Кондратюк О. І., Грабовська Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
1309
272.
Корж Л. О., Андрієнко М. М.
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗМІННОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
1317
273.
Король Д. О., Тельнова Г. В.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
1321
274.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА З КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ НА РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ
1324
275.
Кузьменко Д. М., Мельник О. В.
РОЛЬ ТА МІСІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДОСЯГНЕННІ ДОБРОБУТУ
1332
276.
Левицький Ю. В.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КРИПТОРИНКУ
1337
277.
Литвинчук О. В., Амеліна А. С.
ФОРЕНЗІК ЯК МЕТОД ФІНАНСОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
1341
278.
Ляхович Л. А.
ВІДНОВЛЕННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
1344
279.
Майборода Ю. В.
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1348
280.
Макаренко О. І., Кайрачка Н. В., Назіна А. А.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКІВ (ЗБИТКІВ) АТ ЛКФ «СВІТОЧ» МЕТОДАМИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
1354
281.
Манн Р. В., Зубрицька-Потилко О. В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1360
282.
Овсянніков Т. О., Паєнтко Т. В.
ЗAРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТA ШЛЯХИ ВДОСКОНAЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖAВНОГО БЮДЖЕТУ
1363
283.
Огренич Ю. О., Хмельковська Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
1370
284.
Окорський В. П., Боярчук Х., Мільчак О.
СИСТЕМНО-СТРАТЕГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА КРЕАТИВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
1374
285.
Олійник С. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1380
286.
Поліщук О. В., Власенко А. В.
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1386
287.
Пузирьова П. В., Константиненко Є. С.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1390
288.
Сейсебаєва Н. Г., Хмельковська Т. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК КРИПТОРИНКУ В УКРАЇНІ
1396
289.
Сук П. Л.
ВИЗНАЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ОБЕРНЕНИМ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ
1399
290.
Телішко М. М.
ФРАНЧАЙЗИНГ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
1406
291.
Ткачук Н. М., Яворська В. В.
СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ
1412
292.
Хохлова Т. Ю.
КЕЙС-МЕТОД ЯК ТЕХНІКА НАВЧАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1419
293.
Юдіна С. В., Жюдіт Ф. М.
ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДАНИХ ТА ЇХ МІЖНАРОДНИХ ПОТОКІВ
1426
294.
Ястреб Я. М.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1429

 LEGAL SCIENCES

295.
Kolodiuk L. V.
THE SYSTEM OF INTERNATIONAL SECURITY. THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FORMATION AND TRANSFORMATION OF THE SECURITY SYSTEM
1433
296.
Агаєв І., Захарченко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
1439
297.
Амеліна А. С., Косар А. О., Сокол Н. В.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
1443
298.
Апшай М. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ДЛЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ
1446
299.
Бакай В. Г., Захарченко О. В.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
1453
300.
Басараба О. В.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО, ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ
1456
301.
Белуга Ю. М., Сохар В. В.
УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
1462
302.
Богомаз Д. Р., Захарченко О. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1466
303.
Богомаз Д., Максимова М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1469
304.
Бондарєва Д. Ю., Захарченко О. В.
ПРОБЛЕМА РОЗПИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ НЕПОВНОЛІТНІМИ
1472
305.
Букатова Д. М., Грабазей А. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
1475
306.
Величенко Л. О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 263 КК УКРАЇНИ
1482
307
Волошина С. О., Плисюк К. О., Самілик Л. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
1486
308.
Гармаш А. І.
НОВАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1490
309.
Гарсоян Л. Р., Журавель О. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ БОЙОВИХ ПРИЙОМІВ БОРОТЬБИ ПРИ ЗАТРИМАННІ ПРАВОПОРУШНИКА
1496
310.
Геращенко В. С., Чорна А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
1500
311.
Гергелюк Д. І., Захарченко О. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1503
312.
Голубенко Ю. А., Резворович К. Р.
ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
1510
313.
Гусейнов А. Е., Чорна А. Г.
СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1512
314.
Дараганова Н. В., Назаренко А. О.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
1516
315.
Дедушкевич Ю. О., Захарченко О. В.
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1521
316.
Жадяєв Д. В., Романченко Д. В.
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЛОГІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИКЛАДЕННЯ
1525
317.
Забродін В. Д., Олексенко В. Г.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЗНАЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1529
318.
Іваненко Г. Є., Телійчук В. Г.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
1532
319.
Ілютенко А., Корогод С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
1537
320.
Калиновська Д. М.
СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ
1541
321.
Каліберда Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО‑ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
1545
322.
Кафаров Є. С., Олексенко В. Г.
ДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1549
323.
Ковальчук Д. О., Чорна А. Г.
МНОЖИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1553
324.
Козловська А. К., Єрмакова А. С., Корогод С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
1558
325.
Комишна Р. В.
ЗАХОДИ ТА МЕТОДИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
1561
326.
Копетан Д. С., Чорна А. Г.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
1566
327.
Коптєв О. С., Олексенко В. Г.
ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1569
328.
Корогод С. В., Тимощенко В. О., Світайло Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКРАДЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ШЛЯХОМ ЇЇ САМОВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
1573
329.
Кочина О. С., Букатіна В. О.
ТЕРМІНИ ТА СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
1576
330.
Кулик К. Я., Резворович К. Р.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1581
331.
Купріянов Д. Д., Захарченко О. В.
ПСУВАННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ІНШИХ ЗЕМЕЛЬ
1585
332.
Кучеренко Д., Максимова М.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТІВ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1589
333.
Кучеренко Д., Чорна А.
МНОЖИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1592
334.
Лаврентьєва К. В., Чорна А. Г.
НЕОСУДНІСТЬ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ
1595
335.
Липка Р., Корогод С.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ СУБ‘ЄКТАМИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1598
336.
Листопад І. С., Логінова М. В.
ДОКУМЕНТУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
1602
337.
Ліліцький В. Л., Захарченко О. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1605
338.
Ліліцький В. Л., Захарченко О. В.
МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В ВОЄННИЙ ЧАС
1608
339.
Маланчук Л. О., Шульга К. А.
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1611
340.
Мамедова С. М.
ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ЇЇ НЕДІЄЗДАТНОЮ, А ТАКОЖ ПОНОВЛЕННЯ ЇЇ СТАТУСУ
1617
341.
Мельник Д. С., Павлова Н. В.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ
1622
342.
Михайлюк М. С., Собаченко М. Є., Карповський С. В.
ОПЕРАТИВНІ ОБЛІКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ОРД
1625
343.
Мірошніченко В. С., Резворович К. Р.
ВИДИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАВОМ НА ЗДОРОВ’Я
1629
344.
Мітіна М. М., Резворович К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1632
345.
Мотуз Я. А.
ПЕРЕКОНАННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО (ДЕРЖАВНОГО) УПРАВЛІННЯ
1636
346.
Набивач В. В., Цуркаленко Д. П.
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗОДО ВЗАЄМОДІЇ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1640
347.
Набивач В. В., Цуркаленко Д. П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1643
348.
Олексенко В. Г., Половинка Д. А.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
1647
349.
Олійник А. О., Чорна А. Г.
ВОЄННИЙ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН
1650
350.
Олійник Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
1652
351.
Омельченко А., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
1657
352.
Пилипенко Д. О.
ЩОДО ПРИНЦИПУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
1660
353.
Подборонов Є. Ю., Чорна А. Г.
ОБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1664
354.
Половинка Д. А., Карповський С. В.
РЕЖИМНО-СЕКРЕТНІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
1669
355.
Приймак Д. А., Чорна А. Г.
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ
1672
356.
Пугаченко С. О., Логінова М. В.
ДОКАЗУВАННЯ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ
1674
357.
Пугаченко С. О., Логінова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
1677
358.
Пузанов М. В., Захарченко О. В.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ СУЧАСНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ
1680
359.
Пузанов М. В., Логінова М. В.
ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ТА «ЗАХИСТ» СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1683
360.
Пузанов М. В., Логінова М. В.
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК КОНТЕКСТ АКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
1686
361.
Пузанов М. В., Максимова М. К.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКИХ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І АДМІНІСТРАТИВНО‑ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ МНОГОРІВНЕВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
1689
362.
Пузанов М. В., Цуркаленко Д. П.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1693
363.
Пузанов М. В., Цуркаленко Д. П.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЮВЕНАЛЬНІЙ ДЕЛІКТНОСТІ
1696
364.
Резворович К. Р., Майтала В. В.
ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ
1700
365.
Резворович К. Р., Омельянець А. О.
ПРАВО ДИТИНИ НА СІМ’Ю: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1703
366.
Романенко А. С., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ГАЛУЗІ ПРАВА
1707
367.
Самілик Л. О., Дмитерко А. С., Глушко А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1712
368.
Сіверська З. Х., Чорна А. Г.
ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1716
369.
Собаченко М. Є., Телійчук В. Г.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1720
370.
Соловей В. І., Чорна А. Г.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
1727
371.
Старушко О., Кривопуск О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ КІМНАТИ» ТА ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ
1736
372.
Ступак А. І., Захарченко О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1740
373.
Таймасханов Х. С.-М., Захарченко О. В.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА
1743
374.
Тарасевич Т. Ю.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЧАТКУ ЖИТТЯ ДИТИНИ
1746
375.
Твердохлiб Я. В.
ІДОЛИ РОЗУМУ ЗА ФРЕНСІСֺОМ БЕКОНОМֺ
1751
376.
Тітова А. С., Захарченко О. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ
1756
377.
Толпеко О. О., Чорна А. Г.
КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
1759
378.
Федущак-Паславська Г. М., Кмець А. Р.
МЕТА І СИСТЕМА ПОКАРАНЬ ЗА КОДЕКСОМ 1743 Р.
1762
379.
Франковська С. А., Галіцина Н. В.
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1768
380.
Цевма О. О., Чорна А. Г.
СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
1773
381.
Цимбал А. В., Баглюк Д. В., Карповський С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
1776
382.
Чорна А. Г., Бернік А. С.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1779
383.
Чорна А. Г., Глотова Г. В.
СУДИМІСТЬ
1781
384.
Чорна А. Г., Казнадій Д. Ю.
ОБШУК ЯК СЛІДЧА РОЗШУКОВА ДІЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
1783
385.
Чорна А. Г., Калашник Д. О.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1789
386.
Чорна А. Г., Миросенко О. О.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
1792
387.
Чорна А. Г., Пархоменко К. В.
СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ
1798
388.
Чорна А. Г., Штанько Я. С.
ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ ОБСТАВИН, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ПОКАРАННЯ
1801
389.
Чурило К. В., Логінова М. В.
ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1805
390.
Шандра С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
1808
391.
Шепеленко Д. К., Резворович К. Р.
ГРОШІ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ. ВПРОВАДЖЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ
1812
392.
Шинкаренко Д. О., Логінова М. В.
ЯК ВПЛИВАЄ ВОЄННИЙ СТАН НА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО?
1817
393.
Широкий Б. В., Захарченко О. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРА БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1822
394.
Яровицький І. Р., Чорна А. Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗАМІСТЬ СМЕРТНОЇ КАРИ
1826

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-86-3 та УДК, вихідні данні м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: