VIII Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 27-29.04.2023 Бостон, США. Архів

Шановні колеги!

27-29.04.2023 року у м. Бостон, США

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-27-29-04-2023-boston-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Yusubova Ulkar Chingiz, Allahverdiyeva Konul Eldar, Abbasov Ayxan Rafiq
MODERN IRRIGATION SYSTEMS USED IN AGRICULTURE
12
2.
Мельник А. В., Скуба Я. С., Бойко Т. І., Клименко Ю. А., Кузьмин С. В.
ВПЛИВ СКАРИФІКАЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ НА ПЕРЕЗИМІВЛЮ ГАЗОНУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
19
3.
Романюк В. В., Романюк О. М.
БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) В УМОВАХ БУКОВИНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ
23

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Синьчук Д. О., Погоріла І. О.
ТРИХОМОНОЗ
29
5.
Шапшал С. В., Ільїн В. М.
ВПЛИВ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ НА СТРАТЕГІЮ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
34

 MEDICAL SCIENCES

6.
Beniuk V. O., Lastovetska L. D., Shcherba O. A., Yakovenko A. O., Bharwadz Vidushi
MODERN VIEW ON THE TREATING CERVICAL ECTOPIC PREGNANCY WITH PRESERVATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION. CLINICAL CASE
40
7.
Lytvynenko O. O., Khudetsky I. Yu., Lytvynenko O. O.
JUSTIFICATION OF USING THE METHOD OF NO-CONTACT CONVECTION-INFRARED TREATMENT OF THE SURGICAL WOUND AFTER MASTECTOMY
47
8.
Lytvynenko O. O., Lytvynenko O. O.
HIGH-FREQUENCY ELECTROSURGICAL DISSECTION IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER PATIENTS
54
9.
Protsak T., Vatcyk M., Marchuk O., Zabrods`ka O.
FEATURES OF HUMAN HAND EMBRYOGENESIS
59
10.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Татарко С. В., Узбек Т. С.
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІКАР-ПАТОЛОГ В УКРАЇНІ
64
11.
Бобро Л. М., Марченко А. С., Мунтянова А. А.
РИЗИК РОЗВИТКУ ПЕРЕЛОМІВ У ЖІНОК В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ
68
12.
Болокадзе Є. О., Негода Ю. С., Сокур І. А., Фісун К. О.
ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ
71
13.
Деворова М. Б., Гофурова Саодат Рахим Кизи
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ
74
14.
Зеленська К. О., Цимбал Д. О.
ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ТЯЖКОМУ СОМАТИЧНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ
77
15.
Івасів Ю. В., Мільович І. Р., Хопта Н. С.
ЯК ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ПСИХІЧНОМУ ТА МОРАЛЬНОМУ СТАНІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ТА СТАРШОКЛАСНИКІВ
81
16.
Ісаєва І. М., Кармазіна І. С., Маслова Н. М., Цінкевич Ю. Б.
РОЛЬ БАРОРЕЦЕПТОРІВ У РЕГУЛЯЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
89
17.
Козацька С. М., Кузьменко О. І., Каськова Л. Ф., Чуприна Л. Ф., Артем’єв А. В.
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КАРІЄСУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЧОТИРЬОХ РОКІВ НАВЧАННЯ
93
18.
Невструєв В. П., Камінський С. М.
МЕТАБОЛІЧНІ, НЕЙРО-ГУМОРАЛЬНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ІНТОКСИКАЦІЙ
101
19.
Ніка В. В., Якименко Є. І., Бойко Ю. І.
КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ – ДІЄВА ПРОФІЛАКТИКА
106
20.
Рева В. Б., Станєва В. І.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЛІКУВАННЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ
108
21.
Талыбова Дж. Х., Новрузова М. С., Гурбанова С. Ф., Мурадова С. А., Мансурова Х. Т.
АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
118
22.
Тіщенко Ю. О., Олейнік В. Г., Марченко А. С., Бобро Л. М.
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ
121

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

23.
Majdoubi Adnane, Oliinyk S., Yarnykh T., Kotenko O.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
125
24.
Velia M. I., Sydor V. V.
THE RELEVANCE OF THE USE OF HERBAL PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF PAIN ASSOCIATED WITH DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
132
25.
Черницька С. Б., Шумейко М. В.
РОЗРОБКА РЕПАРАТИВНОГО ГЕЛЮ ДЛЯ НІГТІВ ПРИ ОНІХОМІКОЗІ
137

 CHEMICAL SCIENCES

26.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
A NEW APPROACH TO THE SYNTHESIS OF ADAMANTYL-CONTAINING HETEROCYCLES
141
27.
Нефедов В. Г., Матвєєв В. В., Чепинська О. О.
ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ У ПРОЦЕСІ РОЗЧИНЕННЯ ЗАЛІЗНОГО АНОДУ У СИСТЕМІ ВІДКРИТІЙ ЗА МАСОПЕРЕНОСОМ
146

 TECHNICAL SCIENCES

28.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Novakivskii M. O.
STUDY OF THE OPERATING MODES OF THE CONDENSING WATER-HEATING HEAT-RECOVERY UNIT FOR GAS-BURNING BOILERS
151
29.
Khalafova I. A., Andrushchenko N. K.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD ON THE YIELD OF TARGET PRODUCTS OF CATALYTIC CRACKING OF A MIXTURE OF VACUUM GASOIL WITH PENTANE AND GASOLINE TAR DEASPHALTS
157
30.
Knysh L., Slivinska O.
PERSPECTIVES OF NEW PROGRAMMING LANGUAGES
165
31.
Potapova K., Nalyvaichuk M., Meliukh V.
EXPLORING THE IMPACT OF PRE-TRAINING ON TEXT CLASSIFICATION PERFORMANCE
170
32.
Sanin A., Polishko S., Nosova T., Mamchur S., Kalinina N.
REDUCING THE CONTENT OF HARMFUL IMPURITIES IN STEEL 07ЮТ DURING OUT-FURNACE PROCESSING WITH COMPLEX MODIFIERS
176
33.
Svyatnenko R., Marynin A., Poznyak O.
EVALUATION OF INDICATORS OF HONEY OF DIFFERENT ORIGIN
180
34.
Бобріков С. О., Пакалов П. П., Лі В. В., Дзірун Д. В.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВАГОВИМ СТРІЧКОВИМ БЕЗПЕРЕРВНИМ ДОЗАТОРОМ
184
35.
Григоренко С. М., Тараненко В. В., Айтбаєв Д. О., Дандалі Р. О.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
190
36.
Каук В. І., Благой В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ТРАФІКУ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ
193
37.
Кісєль А. Г., Герус А. Г.
СИСТЕМА ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
203
38.
Ободович О. М., Переяславцев О. М., Переяславцева О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСХІДНИХ ПОТОКІВ ГАЗОРІДИННОЇ СУМІШІ У ШАРІ РІДИНИ
207
39.
Фиалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Алешко С. А.
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И ОКИСЛИТЕЛЯ В ГОРЕЛКАХ С ТРЕХРЯДНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ
213
40.
Чернецький Є. В., Чорна О. С., Азімов Кудратджан
МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ КОЛЬОРУ ПОВЕРХНІ
219
41.
Чумак О. П.
ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРИНІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ
223

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

42.
Кривець П. І.
ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ
230

 ASTRONOMY

43.
Vidmachenko A. P.
COMPARISON OF FEATURES OF IMPACT AND VOLCANIC CRATERS ON THE SURFACE OF MARS
237

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Dubinska A. V.
THE PRACTICAL AND USEFUL TEACHING TECHNIQUES IN THE DIFFERENTIATED ESP CLASSES
247
45.
Башевська М. Л., Зубаха Р. О.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ – ХОРМЕЙСТЕРІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
255
46.
Ілляш С. Д., Іоргачева І. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
259
47.
Ілляш С. Д., Пучкова Г. І.
ПЕДАГОГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
265
48.
Кишакевич С. В., Стець Г. В.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
270
49.
Микульська О. О., Чернобай О. Б.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ
276
50.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМИ И ПРЕДСТАРТОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
281
51.
Форостовська Т. О., Шолька І. В., Магеря Н. О.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ
292
52.
Шахіна І. Ю., Мосієнко В. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
296
53.
Ярошевська Л. В.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА
304

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

54.
Козловська Х., Перхач Л.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ
313
55.
Литвинова І. Л., Калина Т. М.
РОЗРОБКА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МОЛОДІ, ЯКА ЗАЛУЧЕНА ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
319
56.
Малиш В. Є.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТОКОЛІВ EMDR ТРАВМАТЕРАПІЇ ДЛЯ РАННІХ ВТРУЧАНЬ
324
57.
Марченко А. П.
КОРЕКЦІЯ НАСЛІДКІВ ПЕРЕЖИТОГО ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ
333
58.
Туриніна О. Л., Горова Я. Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ НЕАДЕКВАТНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ПОЗИЦІЙ
336
59.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ
344
60.
Шиделко А. В., Терещук Ю. М.
СПРИЙНЯТТЯ СМЕРТІ СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС
352

 JOURNALISM

61.
Шурло А. В.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНОСТІ: ЧИ Є БЛОГЕР ЖУРНАЛІСТОМ?
359

 HISTORICAL SCIENCES

62.
Ільницький В. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СТАН ДІАСПОРСЬКИХ СТРУКТУР ПРЕДСТАВНИКІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО ЕТНОСУ ТУРЕЧЧИНИ В 1931-1939 РР.
364
63.
Чернуха О. В., Меркулова Є. О., Уваров О. Г.
ВІЛЕМ ДУШАН ЛЯМБЛЬ — ВИДАТНИЙ ЧЕСЬКИЙ МЕДИК-АНАТОМ
373

 POLITICAL SCIENCES

64.
Abashidze R.
GENEVA INTERNATIONAL NEGOTIATION FORMAT AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PLATFORMS IN THE CONFLICT SETTLEMENT PROCESS
376
65.
Kushch O., Shnyrkov O. O.
EUROPEAN INTEGRATION IN THE CONDITIONS OF WAR: PROBLEMS AND PROSPECTS
382
66.
Луцька К. П.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УСПІШНА СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
390

 PHILOLOGICAL SCIENCES

67.
Talan N. I.
RECREATION OF FILM TITLES AS AN ADVERTISING TOOL OF THE FILM INDUSTRY
394
68.
Наріжна Л. М., Янгазова К. Р., Шевченко О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
403
69.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
МОДАЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ СФЕРИ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ
406

PHILOSOPHICAL SCIENCES

70.
Шкурдода Л. О.
ЕВРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ
410

 ECONOMIC SCIENCES

71.
Nesterenko V.
THE DEVELOPMENT OF AI AND ITS IMPACT ON MARKETING COMMUNICATIONS
420
72.
Urinov Yi. M.
DEVELOPMENT OF THE RETAIL SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
426
73.
Беспалько М. В., Чала Т. Г.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОМПАНІЇ ТОВ ГК «ФОКСТРОТ»
431
74.
Білецький І. В.
ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ У ГАЛУЗЬ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
436
75.
Гуменюк В. А., Бабій О. М., Кошельок Г. В.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДЕМОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ ТА ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
441
76.
Довгаль О. А., Кононенко Д. К.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПРОДУКТАМИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
445
77.
Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
450
78.
Кільніцька О. С., Мельнічук В. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
457
79.
Козьмук Н. І., Масляк О. Р.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
464
80.
Кошіль А. І., Мельянкова Л. В.
УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, КОРИСТУВАЧІ
468
81.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ
477
82.
Ломсадзе-Кучава М. К., Церетели Т. Р., Гиоргишвили Н. И.
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В ЭНЕРГЕТИКЕ
488
83.
Чернуха О. В., Поповська Є. О., Курафєєва О. В.
МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
496

LEGAL SCIENCES

84.
Бєляк О. О., Пальченко А. А.
МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО ЯК ПІДГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
501
85.
Парімончік Б.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
505

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-125-9 та УДК, вихідні дані м. Бостон, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: