VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 11-13.05.2023 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

11-13.05.2023 року у м. Осака, Японія

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-11-13-05-2023-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Андронов В. А., Колосков В. Ю., Дідовець Ю. Ю., Єременко В. Ю., Шурчилова І. С.
ТЕХНОЛОГІЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
11
2.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Бондаренко В. В.
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ
18
3.
Романюк В. В., Романюк О. М., Ратальська Г. В.
АНАЛІЗ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ СТОЛОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ЗАСТАВНІВСЬКОГО ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ
22

 MEDICAL SCIENCES

4.
Bazyka D. A., Lytvynenko O. O., Demianov V. O.
THE LEVEL OF TUMOR PROLIFERATION IN BREAST CANCER PATIENTS WITH DIFFERENT MOLECULAR-GENETIC SUBTYPES, WHO SUFFERED FROM THE CHORNOBYL ACCIDENT
26
5.
Bretsko Yu.
ANALYSIS OF PREVENTIVE MEASURES TO PREVENT THE SPREAD OF PARASITOSIS IN THE TRANSCARPATHIAN REGION
33
6.
Lytvynenko O. O., Lytvynenko O. O., Demianov V. O.
MECHANISMS OF CHEMOTHERAPY-INDUCED LIVER DAMAGE BY DRUGS
39
7.
Shupyatskyi I. M., Molozhanov I. O., Zvolynska A. M.
MODERN DENTISTRY TECHNOLOGIES AND INNOVATION FOR HEALTH OF CITIZENS
45
8.
Антонов А. Г., Сургай Н. М., Татарко С. В., Узбек Т. С.
ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ОРІЄНТОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ
53
9.
Бондарчук О. Д., Музичук О. М., Сутиська К. Ю., Ксинін М. І., Лучків Я. В.
РОЛЬ ГЕНА GJB2 У СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДО ВРОДЖЕНОЇ ТУГОВУХОСТІ
57
10.
Боровик К. М., Гладка Ю. В., Омелянчук І. В.
РОЛЬ GAS6 В ПРОГРЕСУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
65
11.
Капрош А. В., Радченко А. І.
СИНДРОМ ДРЕССЛЕРА
68
12.
Рева Т. В., Омельчук О. О.
СУЧАСНІ ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА
72
13.
Стеблюк Е. Е., Дубовенко Д. О.
ВПЛИВ ЕКСПОЗОМ-ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ШКІРИ ЛЮДИНИ
81
14.
Таран О. М., Пилипенко А. Ю., Плисюк В. А., Довгаль Е. В., Гельфанд Х. В.
НУТРИТИВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ З МУКОВІСЦИДОЗОМ
86
15.
Тіщенко Ю. О., Мунтянова А. А., Бобро Л. М.
ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
95

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Велігорська Ю. П.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
99

TECHNICAL SCIENCES

17.
Hudym L.
ANALYSIS OF THE VARIATION IN RADIAL DISTRIBUTION OF FEED MATERIALS WITH AN INCREASE OF ORE LOAD TO COKE RATIO IN A BLAST FURNACE
106
18.
Prykhodchenko K. O.
CRYPTOGRAPHIC HASHING
110
19.
Батрак В. С., Стріжкова М. Є.
АДАПТАЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСІВ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
114
20.
Вашук Н. Ф.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
121
21.
Веретюк С. М., Піка С. В.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯ В МІСТІ ЖИТОМИР: ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
126
22.
Гасій В. Ю., Демків Л. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАДАННЯ ПОСЛУГ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
129
23.
Дуреев В. А., Христич В. В., Бондаренко С. Н., Антошкин А. А., Маляров М. В.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА
137
24.
Зущик М. О.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
142
25.
Лепешко А. А., Денисюк С. П.
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ НА ПОБУТОВОМУ РІВНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ У ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ
146
26.
Марченко О. О., Дрейс Ю. О.
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО КОМПОНЕНТУ ПІДСИСТЕМИ ЗАХИСТУ БАЗИ ДАНИХ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА
153
27.
Назаренко О. В.
СПОСОБИ ОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФОГІПСУ
159
28.
Обуховський В. В., Іщенко В. М., Щербина Ю. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМИ ТЯГОВИМИ ПРИВОДАМИ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
162
29.
Парнета О. Б.
ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА 3D-ПРИНТЕРІ В УКРАЇНІ
174
30.
Садовий Я. С.
АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ УЗАГАЛЬНЕНИХ СУФІКСНИХ ДЕРЕВ
178
31.
Тільна Ю. П., Гонтар Т. Б.
АСОРТИМЕНТ СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОРОЧКИ
185
32.
Чайковський С. Ю.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
189

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

33.
Марчук Н. А., Мушеник І. М.
НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
193

ARCHITECTURE

34.
Грицай Р. О.
СУЧАСНІ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В ІНТЕР’ЄРІ КАВ’ЯРЕНЬ
198
35.
Косенко Д. Ю., Ігошина М. В.
ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОТЕЛІВ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ В УКРАЇНІ
203

PEDAGOGICAL SCIENCES

36.
Fedoriv Ya. R., Pirozhenko I. D., Solomashenko N. V., Zhukorska LP., Fedoriv M. L.
STRATEGIES AND PRACTICES FOR ENHANCING LEARNER MOTIVATION IN TIMES OF WAR: UKRAINE CASE STUDY
207
37.
Velia M. I., Sydor V. V.
THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL SPACE AS A TOOL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MODERN TEACHER
217
38.
Давиденко Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
222
39.
Зубрицька Р. В., Сирко І. М.
ЗЛО ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА У РОМАНІ В. ҐОЛДІНҐА «ВОЛОДАР МУХ»
230
40.
Кобильник Т. П., Герман В. І.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
234
41.
Лукіна Т. О.
ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ У СПРИЙНЯТТІ КЕРІВНИКАМИ ШКІЛ ВЛАСНОЇ ЗДАТНОСТІ ДО ОБ’ЄКТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТІ
238
42.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
247
43.
Петренко В. С.
КРЕАТИВНІСТЬ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: ЯК СТИМУЛЮВАТИ ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ
258
44.
Петрик К. Ю., Ісланкіна Є. О.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
261
45.
Рощін П. С.
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
267
46.
Самсонова О. О., Огилько А. П., Грабовенко Є., Крамаренко Л.
ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї
271
47.
Скалецька Д. О., Гармаш О. М.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА ПРИКЛАДІ МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ
278
48.
Улан А. М., Залойло В. В., Бугера Д. О., Корень І. С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УРАХУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
281
49.
Федь І. А., Бондарчук В.
ЦІЛІСНИЙ ПОГЛЯД НА ЗДОРОВ’Я ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ПРІОРИТЕТІВ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
285
50.
Федь І. А., Цибуля Ю.
НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» ЯК СПІВВІДНОШЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛЮДСЬКОЇ ПРИРОДИ
296

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

51.
Гульбс О. А., Діхтяренко С. Ю., Лантух В. В., Лантух А. П.
ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
306
52.
Флюнт М. О.
ТИПОВІ ПРОФІЛІ ОСІБ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ОКРЕМІ ВИДИ КОПІНГІВ ТА МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ У СТРЕСОГЕННИХ СИТУАЦІЯХ (НА ОСНОВІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
316

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

53.
Гладченко В., Макаренко Н. М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
326
54.
Якимчук К. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
331

 ART

55.
Гарбузенко Л. В., Бурага Т. О.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
337
56.
Толошняк Н. А., Сахарієва І. С.
ВОКАЛЬНА ТЕХНІКА ЕСТРАДНОГО СПІВАКА: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ НАВИЧОК
345

 HISTORICAL SCIENCES

57.
Авраменко Т. О.
ЧОМУ ГІТЛЕР ПРИЙШОВ ДО ВЛАДИ?
351
58.
Авраменко Т. О.
ІРАНО-ІРАКСЬКА ВІЙНА
357

 CULTUROLOGY

59.
Shumeiko L. M.
MULTICULTURALISM IN ART EDUCATION
360

 LITERATURE

60.
Лецик Р. М.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НАТУРАЛІЗМУ В ЛІТЕРАТУРІ
365

POLITICAL SCIENCES

61.
Болотіна Є. В.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПЕРІОД ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇЇ СУСПІЛЬСТВА
371
62.
Луценко С. С.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ
381
63.
Чернецька В. О.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
386

 PHILOLOGICAL SCIENCES

64.
ShevelovaHarkusha N.
DISCUSSION ACTIVITIES AS A KEY INSTRUMENT FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS AT THE ENGLISH LESSONS
393
65.
Зайченко А. В., Яшкіна В. В.
ОСОБЛИВІСТЬ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ МАНЕРИ Ш. ХІНІ ТА ЙОГО ТВОРЧІСТЬ В КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ
402
66.
Лахай А. Я.
ФЕМІНІТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
407

ECONOMIC SCIENCES

67.
Leszczynski V.
FEATURES OF INNOVATIVE PROCESSES OF BUILDING ENTERPRISES
410
68.
Novykova I.
EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE
417
69.
Rіabenko H. M., Verlanov O. Yu., Klymenko S. O., Kudrych V. P.
THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE SECURITY OF THE PUBLIC FINANCE SECTOR OF UKRAINE
422
70.
Андрійчук В. А.
ГЛИБИННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЧНИХ ДИТЯЧИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ В УКРАЇНІ
430
71.
Витвицька У. Я., Андрійчук І. В.
SWOT – АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
435
72.
Залюбінська Л. М., Кіріліна М. А.
РЕГІОНАЛЬНІ ЗОНИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ – ШЛЯХ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
445
73.
Ковальова Т. В., Дєвочко О. А.
РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
455
74.
Крицький Б. А., Пісковець О. В.
ДО ПИТАННЯ ТОРГІВЛІ ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
461
75.
Мухоїд В. І., Шалигіна І. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
466
76.
Мямлін В. В.
ЕКОНОМІКА + МОРАЛЬ: СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ
471
77.
Плахотнік О. О., Лесь В. О.
НАЙПОШИРЕНІШІ МОДЕЛІ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
483
78.
Полтавцев К. В.
СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ У СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
487
79.
Рядинська І. А., Соломонова К. О.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
497
80.
Сергієнко Р. Р.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
501

LEGAL SCIENCES

81.
Андріїв В. В., Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
504
82.
Коваль О. М., Соколовський В. В.
СІМЕЙНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК ВИД УРЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
510
83.
Рибачек В. К.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
515

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні дані м. Осака, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: