VIII Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH», 18-20.04.2024, Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

18-20.04.2024 року у м. Токіо, Японія

відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-18-20-04-2024-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Mindyuk V. Ya., Baran B. B., Hrytsulyak H. M.
THE SPHERE OF AGRICULTURE AND ITS DEVELOPMENT
11
2.
Притуляк Р. М., Притуляк С. М., Фуркало В. В., Максютенко М. І.
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ У ФОРМУВАННІ ВИСОТИ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
16
3.
Хлопецький Р. А.
САПРОПЕЛЬ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ГЛИБИННИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
21

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Binate G., Qajar A., Shoaib M., Shafiyeva S., Shikhaliyev N., Ganbarov Kh.
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF TWO ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING AZO BONDS (R−N=N−R’)
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Kozub T. A., Ademuyiwa Alimat Temitope
POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME IN YOUNG FEMALE ADULTS: INSIGHTS AND IMPLICATIONS
31
6.
Yanishen I. V., Savielieva N. M., Lobanov A. I., Andrienko K. Yu., Pogorila A. V., Fedotova O. L.
ADAPTABILITY TO REMOVABLE PROSTHODONTICS BASED ON QUALITY OF LIFE ASSESSMENT
35
7.
Аскарьянц В. П., Турсуналиев Жавохир Тоир угли, Усмонов А. Р., Мухаммадиев Достон Учкун угли
ДИСФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ШОКЕ
38
8.
Денисюк Л. І., Повєткіна Т. М.
ДОСВІД РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКОВОГО АПАРАТУ, ПОЧИНАЮЧИ З ДИТЯЧОГО ВІКУ
49
9.
Дудка Т. В., Нергеш А. Ю.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДАПАГЛІФЛОЗИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК
53
10.
Дудка Т. В., Нергеш А. Ю.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ
57
11.
Іващук Д. О., Медведєва Л. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
62
12.
Колесникова Ю. П., Рисована Л. М.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ У РЕАБІЛІТАЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК
67
13.
Мандрик О. Є., Безбородова Т. Т., Джуравець Я. В.
ЛЕГЕНЕВА ПАТОЛОГІЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ
72
14.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Дирів М. О.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА РОЗВИТОК СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
79
15.
Слабкий Г. О., Бутусов О. Д., Ластовецький С. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ВПЛИВУ ВІЙНИ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
86
16.
Слабкий Г. О., Фортуна Р. С., Лопіт В. В.
МІСЦЕ ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’Я СЕРЕД ВЕДУЧИХ ОСОБИСТИХ ПРІОРИТЕТІВ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
92
17.
Чуприна К. О., Твердохліб Б. І.
ГОСТРИЙ АППЕНДИЦИТ: ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ХВОРОБУ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ
97
18.
Шумко Г. І., Ісаєв О. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОКОНІОЗІВ
103

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

19.
Бобриш К. О., Олійник С. В., Вишневська Л. І., Ковальов В. В., Ковальова Т. М.
АСОРТИМЕНТ ПРОТИГРИБКОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОНІХОМІКОЗУ
109
20.
Левачкова Ю. В., Ковальов В. В., Марченко М. В., Олійник С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ З ПРОТИГРИБКОВОЮ ДІЄЮ
116

 CHEMICAL SCIENCES

21.
Kozub P., Yilmaz N., Kozub S., Lukianova V., Martyniuk M.
MATHEMATICAL ASPECTS OF USING THE VECTOR APPROACH FOR BALANCING CHEMICAL REACTIONS
121
22.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Іванушко Я. Г.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БОЙОВИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН
129

TECHNICAL SCIENCES

23.
Bezvesilna O., Tkachuk A., Tolochko T.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ANGULAR VELOCITY OF THE EARTH’S ROTATION ON THE ERROR OF MEASURING ANGLES
136
24.
Mikayilov Alim Elkhan, Huseynov Agha Emin
THE POWER OF DATA: ENHANCING WATER QUALITY ASSESSMENTS THROUGH BIG DATA ANALYTICS
143
25.
Voskoboinick V., Makhammedov Zh., Voskobiinyk A., Nikitin I., Khizha I.
BOUNDARY LAYER AND SEPARATION FLOW CONTROL BY DIMPLE VORTEX GENERATORS
149
26.
Амонс О. А.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ В ПРОГРАМНОМУ КОДІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ
159
27.
Буняк В. М., Дудатьєв А. В.
РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА. АНАЛІЗ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАХИСТУ
162
28.
Гурін А. Л., Донець А. Г., Рогулько О. І.
ПОБУДОВА ВОКСЕЛЬНОГО ОКТОДЕРЕВА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МІНІМІЗАЦІЇ ПОЛІГОНІВ НА ОСНОВІ МЕТОДА ШЕЙКЕРНОГО СОРТУВАННЯ
167
29.
Донець А. Г., Гурін А. Л., Михановська Є. В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
173
30.
Квасницька К. Є., Петрова О. І., Шевчук Н. П.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
178
31.
Кісєль А. Г., Лєвдіков М. О., Кизима І. В.
ОБ’ЄДНАННЯ АВТОМАТНОГО ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУТНОСТЕЙ ЗІ СКЛАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
187
32.
Романюк О. Д., Романюк Я. О., Жуков Ф. Ф.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЗУБЧАТИХ КОЛІС З МЕТОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИННОГО АГРЕГАТУ
192
33.
Тарасюк А. М., Красковська А. О.
МОНЕТИЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ: МОДЕЛІ ТА СТРАТЕГІЇ
199
34.
Тілебалды А., Узаков Я. М., Абильмажинова Н. К.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНИНЫ
205

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

35.
Buynevich I. V., Hasiotis S. T.
ANOMALOUSLY ELEVATED BEAVER GNAW MARKS: IMAGE ANALYSIS AND PALEO-FLOOD IMPLICATIONS
208
36.
George Khirah Sileshi, Buynevich I. V.
MORPHOMETRIC ANALYSIS OF BELICHNUS MONOS: A PREDATION TRACE ON COASTAL BIVALVES
217

 ARCHITECTURE

37.
Приймак Л. О.
ТЕЗИ: КЛЮЧІ ТВОРЧОСТІ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК З КРЕСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
222
38.
Черніков К. Г.
РОЛЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАТОРІВ В БУДІВНИЦТВІ
226

 PEDAGOGICAL SCIENCES

39.
Nikitchenko L. A.
INTEGRATED LEARNING IN THE TRAINING OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS
234
40.
Shestopalova I. O.
THE PROBLEM OF STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONDITIONS OF ON-LINE LEARNING
238
41.
Гарбар С. В.
ВПЛИВ ДИТЯЧОЇ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
244
42.
Козачук М. Д.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
252
43.
Мехралиева У. Б.
ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
262
44.
Ніколенко Л. М., Різченко Я. В.
АНАЛІЗ МЕТОДИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ
269
45.
Онкович Г., Башмат О., Мокрицький В., Філімонова А.
КІНОДИДАКТИКА: РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ «КІНОДИДАКТИКА» У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
275
46.
Полканов А. А., Пей Юннань, Сюй Ченцзи
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ НАВИЧОК В МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
288
47.
Ревть А. Б., Ілик Н. І.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ
294
48.
Ревть А. Б., Яремко О. В.
ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
301
49.
Ульянова В. С., Коржавих І. М., Ульянов М. Р.
МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ КИТАЮ
310
50.
Швидун Л. Т.
РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
315
51.
Ян Пенфей, Тан Сай, Лю Дайчен
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ
318

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

52.
Водолазська О. О., Дідичук Н. І.
СТИЛЬ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО МАНІПУЛЮВАННЯ
322
53.
Горкавий А. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
330
54.
Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Харченко А. О., Антонова К. Ю.
НОРМИ ТА ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА МОРЕГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПІРАТСТВО
337
55.
Котляр Л. І., Бондаревич С. М., Антонова К. Ю., Дащенко О. І., Харченко О. О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН МОРЯКІВ, ЗАХОПЛЕНИХ ПІРАТАМИ
345
56.
Лисенко О. М., Карауш А. Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
352
57.
Шиделко А. В., Кандяк Е. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї, ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ
356

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

58.
Долинний С. С., Кудима А. М.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ З ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНИМИ ПІДЛІТКАМИ
363

 ART

59.
Рєзнік О. С., Щербань С. П.
ШКОЛА ДЖАЗУ НА БАЯНІ ТА АКОРДЕОНІ ВІКТОРА ВЛАСОВА ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА
371

HISTORICAL SCIENCES

60.
Власюк І. М.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА У 90-Х РР. ХХ – ХХІ СТ.
382
61.
Давтян Д. А.
ПОЗИЦІЯ ВІРМЕНІЇ ЩОДО ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ (2022-2023 РР.)
386
62.
Скнар Н. О.
ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ АНТИРИМСЬКИХ НАСТРОЇВ СЕРЕД ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПАЛЕСТИНИ У ВИСВІТЛЕННІ АНТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ЙОСИПА ФЛАВІЯ
394

 POLITICAL SCIENCES

63.
Пефтиц В. М.
СИНІЙ ТУШКАНЧИК: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЦІЇ ЯК ЯДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ
405
64.
Ярощук І. В., Бойко А. Р., Воробканич І. С., Коваленко А. Г.
ПАРТИСИПАЦІЯ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
410

 PHILOLOGICAL SCIENCES

65.
Doronkina N. Ye.
SEMANTIC DIFFERENTIAL IN LINGUISTICS
420
66.
Patriarkh V. O.
FUNCTIONS OF TOPOPOETONYMS IN THE ARTISTIC WORK (BASED ON THE NOVEL BY ERICH MARIA REMARQUE «IM WESTEN NICHTS NEUES»)
424
67.
Tupytsya O.
POETIC WORLD PICTURE AND TRANSLATION
429
68.
Вракіна В. В., Танько Є. В., Беркутова Т. І.
MULTILINGUALISM AND FLUENT SWITCHING BETWEEN LANGUAGES
435
69.
Ротова Н. В., Тільна Ю. П.
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ СЕРЕД ФАХІВЦІВ ІНДУСТРІЇ МОДИ
439

 ECONOMIC SCIENCES

70.
Palianytsia S.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION
447
71.
Palianytsia V.
DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL CHANGES
451
72.
Plakhotnik O., Pavliuchenko M.
TRANSFER OF TECHNOLOGIES AS A CATALYST OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
454
73.
Бурліцька О. П., Шоломейчук С. А.
ОСОБИСТИЙ ГУДВІЛ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
458
74.
Гаврилко Т. О., Бондар К. С.
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
463
75.
Корнілова І. М.
РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АУТСОРСИНГУ
467
76.
Костенко Ю. О., Шагун Є. М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
472
77.
Недогибченко А. С.
СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
478

 LEGAL SCIENCES

78.
Василенко М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ M&A КОНТРАКТІВ У ШТАТІ ДЕЛАВЕР, США
482
79.
Поліщук І. В., Тищенко К. В.
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ
485

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: