X Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 9-11 мая 2021 года Мюнхен, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

9-11 мая 2021 года в г. Мюнхен, Германия. 

состоялась X Международная научно-практическая конференция

ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Actual trends of modern scientific research. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-9-11-maya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Підпала Т. В., Голосна Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ГОДІВЛІ ГІПЕРПРОДУКТИВНИХ СВИНОМАТОК.
10

 VETERINARY SCIENCES

2.
Palytsia Yu. V.
THE STATUS OF VETERINARY MEDICINES MARKET IN UKRAINE.
17

 MEDICAL SCIENCES

3.
Lomakina Yu., Vandana
MELATONIN – JUST A HORMONE OR A VIABLE COVID-19 TREATMENT?
20
4.
Yevstihnieiev I. V.
LYMPHADENOPATHY AS A LEADING SYNDROME OR ONE OF THE CRITERIA FOR SOME DISEASES IN THE WORK OF THE DOCTOR OF THE PRIMARY CENTER OF HEALTH AND SOCIAL CARE.
24
5.
Азаматов Ж. А., Нодиров К. Х., Наримова Э. Н., Аскарьянц В. П.
К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ.
28
6.
Василенко Ю. В., Чорна Н. О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
35
7.
Доскоч І. О., Сенчук А. Я., Андрійчук Т. П., Мартинова Д. А., Губенко Б. О., Мікул А. О.
КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ МАЗКІВ У ЖІНОК ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ.
41
8.
Ергард Н. М., Шевчук В. А., Богдаш В. В., Селін В. С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМІСІЙНИХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ПО «ЛІКАРСЬКИМ СПРАВАМ».
48
9.
Назарова А. В., Семеняк А. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ САМОВІЛЬНИХ АБОРТІВ.
52
10.
Рахимова В. Ш., Калонова М. Н., Абдумаджидов А. А.
АНАЛИЗ СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗРЕЛОСТИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.
59
11.
Тешабоева Хушноза Бехзод кизи, Мухиддинова Ирода Илхом кизи, Абдусалимов Б. Н., Назарова Л. А.
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
69
12.
Василенко Ю. В., Чорна Н. О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
76
13.
Шелест Т. Д., Сніцар Ю. Р.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ.
82
14.
Шупер В. О., Мігайчук Д. М.
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ВАГІТНИХ.
86
15.
Ярова Н. І., Семеняк А. В.
ВПЛИВ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТАЗУ НА ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ.
89

PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Гетало О. В., Дейнега М. О.
ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.
101
17.
Гетало О. В., Яковлева Н. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ.
109
18.
Кричковская Л. В., Грицаенко Ю. А., Жирнова С. В.
АНТИМИКРОБНАЯ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФИРНОГО МАСЛА МОНАРДЫ.
116
19.
Пестун І. В., Мнушко З. М.
СУЧАСНІ РИЗИКИ ДЛЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АПТЕЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ.
124

CHEMICAL SCIENCES

20.
Мустяца О. Н.
ДОСЛӀДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВӀДНОСТӀ ТА МЕЖ РӀДИННОФАЗНОГО СТАНУ СОЛЬОВИХ ЕЛЕКТРОЛӀТӀВ НА ОСНОВӀ ТӀОЦӀАНАТӀВ ТА КАРБОКСИЛАТӀВ ЛУЖНИХ МЕТАЛӀВ.
130
21.
Шеркузиев Д. Ш., Мамадрахимов А. А., Арипов Х. Ш., Муталлиев Л., Намозалиев А.
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРА ГИДРОГЕЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ФАРПАНА С ФОРМАЛИНОМ В ПРИСУТСТВИИ ГЛИЦЕРИНА.
138

 TECHNICAL SCIENCES

22.
Pavliuk G. O., Uzun D. D.
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF TOOLS FOR AUTOMATIC VERIFICATION OF TEST TASKS.
143
23.
Березовский С. А., Полозов К. Н., Шкриба В. В.
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.
146
24.
Брацлавець Б. С.
МЕТОДИ ТА СПОСОБИ НАПЛАВЛЕННЯ.
152
25.
Каук В. І., Войтенко О. О.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ БЛОКЧЕЙНУ.
157
26.
Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И., Евдокимов В. А., Борукаев З. Х.
ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
165
27.
Павлюк Е. В., Іванов Ю. Ю., Севастьянов В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШВИДКІСНИХ МЕТОДІВ ЗБИРAННЯ КУБИКA РУБИКA.
172
28.
Пишнограєв І. О., Стець С. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ АСТРОНОМІЧНИХ ПОДІЙ.
176
29.
Ширалиев Алем Aдем оглы
СТРОЕНИЯ ГАЗОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАМЕР НА КАМЕННЫХ СОЛЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ.
179
30.
Янішевський В. Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОТИ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДА.
184
31.
Ялина О. О.
ДІАГНОСТУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАКТОРА ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙ.
186

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

32.
Залізняк Я. І.
МІСЦЕ ГІДРОЛОГІЧНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
191

 PEDAGOGICAL SCIENCES

33.
Borysova T. M., Orlova N. S.
TAKING INTO ACCOUNT ERGONOMIC REQUIREMENTS IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS HOW TO DESIGN CHILDREN’S CLOTHING.
194
34.
Дурманенко Є. А.
СУПЕРЕЧНОСТІ ТА КОНФЛІКТОГЕНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ.
199
35.
Курілова О. О.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЗАПОРУКА ОСВІТНЬОГО УСПІХУ НА ОСНОВІ ТВОРУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО «СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ».
204
36.
Мізерна С. А., Коломоєць Т. Г.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ.
207
37.
Олексін Ю. П., Сокаль В. А., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ.
211
38.
Пeрeкопський В. С.
ДИДAКТИЧНA КОНЦEПЦIЯ РОЗВИТКУ ДОСЛIДНИЦЬКОГО ПОТEНЦIAЛУ ШКОЛЯРIВ.
218
39.
Самойленко О. М., Євстрат’єв С. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ФАХОВИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА З АГРОНОМІЇ.
221
40.
Цюпак І. М., Мороз В. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
228
41.
Яременко Н. В.
MOTIVATION AS A PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO STUDENTS OF TECHNICAL FACULTIES.
235

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

42.
Дзядик С. О., Пунгіна О. А.
АБ’ЮЗИВНІ СТОСУНКИ.
237
43.
Кондрахіна Н. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНИХ СТОСУНКІВ У ЖІНОК З ІСТЕРОЇДНИМ РОЗЛАДОМ ОСОБИСТОСТІ.
245
44.
Шопша М. М., Забела А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ У МАЙБУТНІХ СУРОГАТНИХ МАТЕРІВ.
252
45.
Шопша О. Л., Ширяєва І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ.
259

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

46.
Kalnysh Yu.G., Ivanicheva A. V.
PANDEMIC AS A MODE OF «NEW SOCIETY» (ON THE EXAMPLE OF COVID-19).
267

 JOURNALISM

47.
Подоляка Н. С., Кармазін С. С.
АВТОРСЬКА МОВА У ТЕЛЕПРОГРАМІ «В ГОСТЯХ У ДМИТРА ГОРДОНА».
272

 ART

48.
Безугла М. В., Стрітьєвич Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ МАЛЮВАННЯ СУХОЮ ПАСТЕЛЛЮ, ЗАСВОЄННЯ ТЕХНІКИ В ПЛЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВ-ХУДОЖНИКІВ.
277
49.
Василенко В. О., Гарбузенко Л. В.
УКРАЇНСЬКИЙ КУБОФУТУРИЗМ: БОГОМАЗІВСЬКИЙ ВАРІАНТ.
284
50.
Пандирєва Є. А.
ВИКОРИСТАННЯ РУКОТВОРНИХ ГРАФІЧНИХ НАПИСІВ НА ВИВІСКАХ ТА ВІТРИНАХ У ВІЗУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА.
294
51.
Шабанова Т. Д., Горячко І. В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВСТВА В МЕЖАХ АНАЛІЗУ МУЗИЧНОГО СТИЛЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» ГРИГОРІЯ СВІРІДОВА).
299

HISTORICAL SCIENCES

52.
Чернуха О. В., Мохнюк Д. О.
425 РОКІВ ВІД НАРОДЖЕННЯ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
304

 POLITICAL SCIENCES

53.
Веремчук О. О.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ В ОСТАННІ РОКИ.
310
54.
Кормич Л. І., Савон К. В.
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ІМІДЖМЕЙКІНГУ ДЕРЖАВИ ДЛЯ УКРАЇНИ.
314
55.
Прохоренко А. М.
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА.
320
56.
Шульга Р. В.
АНАЛІЗ РОЛЕЙ КЕРІВНИКА КНП «НОСІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ. Ф. Я ПРИМАКА» НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА.
324

 PHILOLOGICAL SCIENCES

57.
Сабліна Л. В.
ІДІОМА “SKELETONCREW” ЯК МАРКЕР ПОДІЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19.
333
58.
Шундель Т. О., Камінченко Д. О.
ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
336

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

59.
Кобелєва Д. Л.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» У ВНЗ.
343
60.
Мелякова Ю. В.
ПЕРФОРМАТИВНАЯ ТЕХНИКА ТЕЛЕСНОГО ПРИСУТСТВИЯ В МЕМЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
347

ECONOMIC SCIENCES

61.
Dubiei Yu. V.
FEATURES OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE.
356
62.
Torianyk Z., Shevchenko V.
UKRAINIAN COMPETITIVENESS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES.
361
63.
Власенко О. О.
ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПОСТКОВІДНІЙ РЕАЛЬНОСТІ.
365
64.
Володько Т. О.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
370
65.
Фейчер О. О.
ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.
376
66.
Фомина М. В., Стельмашенко Е. В.
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.
384

 LEGAL SCIENCES

67.
Анакіна Т. М., Аскар М. Д.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО СУДУ ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.
392
68.
Анакіна Т. М., Матюшенко І. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ПРАВА НА ДОСТУП ДО СУДУ ВІДПОВІДНО ДО ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.
396
69.
Дядюк А. Л.
НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКАХ РИНКІВ КАПІТАЛУ.
400
70.
Медвідь Ф. М., Маркелова А. А., Урбанський М. В., Висоцька О. А.
ЗВИЧАЄВЕ «КОЗАЦЬКЕ» ПРАВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ.
406
71.
Пилипчук І. І., Самойлова І. А.
ПРАВО ЗАПОВІДАЧА НА ЗМІНУ ТА СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ.
413
72.
Поліванова О. М., Радчук М. В.
ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄС І ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄС.
417
73.
Тимчишин А. М.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТАКОГО ЯВИЩА ЯК ВБИВСТВО НА ЗАМОВЛЕННЯ.
422
74.
Ушаков Р. М.
INHERITANCE OF CRYPTOCURRENCY: CIVIL LEGAL AND FINANCIAL LEGAL ASPECTS.
429

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-02-4 и УДК, выходные данные г. Мюнхен, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: