X Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 15-17 августа 2021 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

15-17 августа 2021 года в г. Рим, Италия

состоялась X Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-15-17-avgusta-2021-goda-rim-italiya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Івченко Є. М., Кілочок Т. П.
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ БІОСИНТЕЗУ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ШТАМОМ STREPTOMYCES RECEFENSIS VAR. LYTICUS 2Р-15.
8
2.
Пида С. В., Брощак І. С., Москалюк Н. В., Мацюк О. Б.
ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАТРІЙ ХЛОРИДУ НА ПОКАЗНИКИ ВОДООБМІНУ ЛИСТКІВ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО (CICER ARIETINUM L.)
15

 MEDICAL SCIENCES

3.
Бирчак І. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ТА АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ У ВАГІТНИХ ЗІ ЗВИЧНИМ ВИКИДНЕМ.
21
4.
Шаповалова Ю. Ю.
ВМІСТ Т- І В-ЛІМФОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ.
26

TECHNICAL SCIENCES

5.
Boiko S., Zhukov O., Ivanchenko L., Silahin O.
INTRODUCTION OF DISTRIBUTED ELECTRICITY SOURCES DURING THEIR IMPLEMENTATION IN THE AIRFIELDS AND AIRPORTS CONDITIONS.
31
6.
Eminov A. M., Bayjanov I. Р., Jumanov Yu. К., Boymurodova М. Т., Ruzmatov I., Vaccasov S., Abrayev M. S.
FELDSPAR AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF THE STRUCTURE OF ALUMINOSILICATE CERAMICS.
36
7.
Prachyk V., Liashenko O.
AN EMERGENCY RESPONSE DECISION SUPPORT SYSTEM: CONCEPT, STRUCTURE AND FUNCTIONS.
42
8.
Podchashynskyi Yu., Voronova T., Luhovykh O., Omelchuk I.
GEOMETRIC ERRORS OF DETERMINATION OF OBJECTS COORDINATES BY THEIR VIDEO IMAGES.
48
9.
Pysarets A.
TRANSMITTING READINGS AUTOMATION FROM ENERGY CARRIERS METERING UNITS.
55
10.
Shyrmovska N., Lazoriv A., Lazoriv N.
OPTIMIZATION OF THE CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM BASED ON THE TURMITES SYSTEM.
61
11.
Лєнков Є. С., Пашков О. С., Зінчик А. Г., Кольцов Р. Ю., Банзак Г. В.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТА, ЩО ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ.
68

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

12.
Павленко О. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ АДИТИВНО-РІЗНИХ ЧИСЕЛ.
75

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

13.
Манько А. М.
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ.
80

ARCHITECTURE

14.
Дорохіна Г. І., Жданова Я. І.
АРХІТЕКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ АГРОКОМПЛЕКСІВ ЗА СПОСОБОМ КООПЕРУВАННЯ.
87

 PEDAGOGICAL SCIENCES

15.
Andrushchak M. A., Sokolenko M. O.
FORMS OF SIMULATION CLASSES IN TERMS OF DISTANCE LEARNING.
94
16.
Bratkova O. I.
PECULIARITIES OF DISTANCE LEARNING AS A MODERN HIGHER EDUCATION TECHNOLOGY.
98
17.
Shevchenko O., Leshchenko T.
EXPERIENCE OF APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN CLASSES ON UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
101
18.
Варфоломєєв Д. І., Новак О. В., Мислінчук В. О.
СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ.
107
19.
Васильєва С. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ В РОДИНІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ.
114
20.
Васильчук Г., Малечко Т.
ВПЛИВ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ УЧЕНИЦЬ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА ЇХ ПСИХОФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК.
120
21.
Ващенко Л. С.
ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РІВНЯ ВАЖЛИВОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.
123
22.
Григоров Г. А.
МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК БЕЗПЕРЕРВНОЇ САМООСВІТИ.
128
23.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ПРОБЛЕМИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В РАМКАХ ФАМІЛІСТИЧНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.
134
24.
Костян Л. О.
ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ У РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
141
25.
Купрієнко О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ПРИКЛАДІ М. СУМИ.
148
26.
Нечепорук Я. С.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ЩОДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ТА ЇХ МІСЦЕ В АВІАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
155
27.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б.
УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ТХЭКВОНДИСТОВ ITF.
159
28.
Прокоф’єва Л. Б., Вєйландє Л. В.-В.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
167

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

29.
Абидва З. А., Джалалов У. Д.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ.
171
30.
Александров Ю. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ КУРСАНТІВ.
176
31.
Бойко-Бузиль Ю. Ю.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ОСОБИСТІСНОМУ СТАНОВЛЕННЮ КЕРІВНИКІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ.
182
32.
Мірошник З. М., Мішака Н. А.
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-РОЛЬОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
188
33.
П’янківська Л. В.
ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
193

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

34.
Акименко Г. В., Лопатин А. А., Селедцов А. М., Начева Л. В., Кирина Ю. Ю.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
200
35.
Антонюк О. І., Марущак В. П.
ПУБЛІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ СТАНДАРТИЗАЦІЮ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ.
213

 ART

36.
Кущ В. В.
ШЛЯГЕРИ У ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА КАРАБИЦЯ.
216
37.
Рум’янцева А. Ю.
РОЗВИТОК ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА У ХVІІ – ХІХ СТ.
221

CULTUROLOGY

38.
Кобюк С. В.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР КУЛЬТУРИ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ.
228

 LITERATURE

39.
Чонка Т. С.
АНТРОПОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ФАНТАСТИЧНОЇ ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «ВАЗА».
230

 PHILOLOGICAL SCIENCES

40.
Дружинець М. Л., Велічко І. С.
СУЧАСНІ ПРІЗВИЩА СТУДЕНТІВ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ.
237
41.
Ковальчук О. Я.
ВІРШ Г. ЛОНҐФЕЛЛО «THE SLAVE IN THE DISMAL SWAMP” В УКРАЇНОМОВНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ.
243
42.
Коробова І. О.
COVID-19 ТА ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ.
248
43.
Латишева Н. Є., Малік Т. Г.
ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОСФЕРІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ.
253
44.
Синявская Н. С.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АВСТРАЛИЙСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО.
257

 ECONOMIC SCIENCES

45.
Ляшевська В. І., Пихтін А. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
264
46.
Майстренко К.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЄКТІВ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ.
269
47.
Медведева М. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА АУТСОРСИНГА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ.
272

LEGAL SCIENCES

48.
Геєць І. В., Железняк К. А.
ЮРИДИЧНА ДОКТРИНА У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
275
49.
Яковенко Ю. Л., Деркаченко Ю. В., Березовський Д. О., Машненков К. А.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КІБЕРБЕЗПЕКУ.
281

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 4.89 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: