X Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 13-15 июня 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 июня 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась X Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-13-15-iyunya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Бомба М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕРБІЦИДІВ
20
2.
Ковальський Ю. В., Федак В. В., Ковальська Л. М.
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ЯКІСНОГО МЕДУ
24
3.
Мельник О. В., Митенко І. М., Семенченко О. Л.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРІВАННЯ ЧАСНИКУ ЗА ПЕРЕДСАДИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
29
4.
Пташнік М. М., Брухаль Ф. Й., Дудник С. В., Красюк Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
32
5.
Сидорчук В. І., Писаренко Н. В., Сігарьова Д. Д., Зеля А. Г.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІД ВИРОЩУВАННЯ НОВИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ В ОБМЕЖЕННІ ПОШИРЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБ’ЄКТІВ В АГРОЦЕНОЗІ
39

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

6.
Агалаков В. С., Наривська А. В.
АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
45
7.
Василюк Д. П.
АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ОРГАНІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВІКОМ 9-11 РОКІВ
52
8.
Журавель Н. М.
ЯВИЩЕ «ЦВІТІННЯ ВОДИ», АЛЬГОТОКСИНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГРУП, ВПЛИВ НА БІОТУ
58
9.
Хасанов Р. К., Юсупова Ш. К.
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА К ЗАСОЛЕНИЮ
63

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

10.
Гнатюк М. С., Рубас Л. В., Татарчук Л. В.
КІЛЬКІСНІ МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ХОНДРОЦИТІВ СУГЛОБОВИХ ПОВЕРХОНЬ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ПРИ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ
68
11.
Жлудько К. П., Смирнова В. І.
СТРУКТУРА ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ У ХІРУРГІЧНОМУ СТАЦІОНАРІ
72
12.
Каменська Л. Е., Кизим К. І., Поляцько А. С., Смирнова В. І.
ПАЦІЄНТИ З ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
75
13.
Конопліцький В. С., Пасічник О. В., Димчина Ю. А., Конопліцький Д. В.
ЕКСПАНДЕРНА ДЕРМОТЕНЗІЯ В ЛІКУВАННІ ГІГАНТСЬКИХ ПІГМЕНТНИХ НЕВУСІВ У ДІТЕЙ
82
14.
Лаврін О. Я.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
84
15.
Лєйбіна О. Є., Мірющенко М. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ ЯК МЕТОДУ ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ
87
16.
Слінченко К. М.
ВПЛИВ COVID-19 НА ВИНИКНЕННЯ ПСІХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
91
17.
Слухай Є. В., Янковська Я. В., Смирнова В. І.
ВПЛИВ COVID-19 НА ГЕПАТОБІЛІАРНУ СИСТЕМУ
95
18.
Смирнова В. І., Аленчик Н. П.
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА НАСЛІДКИ ХВОРОБИ
102
19.
Смирнова В. І., Нестерова А. О.
ЛОНГКОВІД ТА ЙОГО ПСИХОСОМАТИЧНІ ПРОЯВИ
108
20.
Ткачова С. О., Кабанцева А. В.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
114
21.
Уличный В. И.
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЖИРОВОЙ И МЫШЕЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА, ПРОИЗВОДИМАЯ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРПЦИОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЯМИ НАДПОЧЕЧНИКОВ
122
22.
Чеботок А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНУ ЖІНКИ У РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ ТА ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
128

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

23.
Abbas Ali, Sichkar A.
FORMULATION OF BI-LAYER TABLETS WITH MUCOLYTIC AGENT
132
24.
Alhaddad Mina
PHARMACO-TECHNOLOGICAL TESTS OF FAST DISINTEGRATING TABLETS WITH HEMOSTATIC ACTIVITY
134
25.
Kibrieva M., Grinevich L., Kobzar N., Suleiman M., Perekhoda L.
SEARCH FOR PROSPECTIVE BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF ANTITUBERCULOSIS АСTION IN THE SERIES OF PYRAZIN-2-YLAMIDES 1-R-4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOХYLIC ACIDS
136
26.
Гетало О. В., Стоцький Д. П.
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ АНТИТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ У ХВОРИХ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
139
27.
Задорожний В. Г., Сергєєва О. Є., Стародуб К. О.
ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРАКТІВ ІЗ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ
146
28.
Таран С. Г., Таран К. А., Криворот В. М.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АБСОРБЦІЙНОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТИРЕОСТАТИЧНОЇ ДІЇ
150

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

29.
Дунаєва З. С., Корнет М. М., Луганська О. В.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ АТОМНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
155
30.
Кижаев С. А., Гевод В. С., Рыбкина Ю. А., Балаба В. В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
160
31.
Мустяца О. Н., Мельник Н. Ӏ.
ПРИРОДА ПРОВӀДНОСТӀ ХАЛЬКОГЕНӀДНИХ РОЗПЛАВӀВ НА ОСНОВӀ Fe, Co, Ni Ӏ МОЖЛИВӀСТЬ ВПЛИВУ НА НЕÏ
166
32.
Ткач В. В., Сторощук Н. М.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АНАЛІЗУ ДАНИХ ПРИ РОЗВ´ЯЗАННІ ЗАВДАНЬ ГАЗОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ 51 – 52 ЗНО З ХІМІЇ 2021 Р.
173
33.
Халецька А. С.
АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ В АНАЛІЗІ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
178

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

34.
Kidanov A. A.
HOW TO BE AN INDIE GAME DEVELOPER
180
35.
Linevych O. O.
EFFICIENT VIDEO ANALYSIS FRAMEWORK
184
36.
Pelykh S., Veytsman R., Kalabayda A., Solovey A.
A METHOD TO CONTROL NUCLEAR FUEL PROPERTIES AT THE START OF A LOCA ACCIDENT
187
37.
Vityuk Ye.
GRAPHENE AS THE MOST UNIQUE AND VERSATILE MATERIAL
190
38.
Аладько В. В., Баженов В. А.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
194
39.
Байовкін В. М., Лазарева О. Є.
ВИСОКОШВИДКІСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ
198
40.
Барсов В. І., Мірошниченко Г. А.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
203
41.
Бурдільна Є. В., Сергієнко С. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА МЕТАЛЬНИМИ МАШИНАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
206
42.
Гарасимів В. М.
СИНТЕЗ КАСКАДНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АБСОРБЦІЇ ЦИКЛОГЕКСАНУ ТА ЦИКЛОГЕКСАНОНУ
213
43.
Гетьман І. А., Науменко О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКВАСОК НА ОСНОВІ КОНСОРЦІУМУ ЧИСТИХ КУЛЬТУР МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ТА ДРІЖДЖІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА
216
44.
Голованенко Ю. В., Рижков Е. В.
БЕЗПЕКА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
223
45.
Гуменюк О. В., Шаповалов О. О.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ СХЕМИ ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА
227
46.
Деркач В. О.
СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТА ЇХ СУМІСНА РОБОТА З ТЕПЛОВИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦЯМИ
230
47.
Дихтярь З. В., Зайченко Е. Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИПЛЕТНЫХ ФУНКЦИЙ ОШИБКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
233
48.
Дмитриев А. А.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЁТОК БРЭГГА В СОВРЕМЕННОЙ ОПТИКЕ
238
49.
Капліна Т. В., Леонова В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ВЕСІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ТУРИСТИЧНИХ БАЗАХ
241
50.
Карапіщенко А. Ю.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ, РОЗРАХУНОК УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЇЇ РОБОТИ
247
51.
Кижаев С. А., Селиванова В. Е., Романюк И. В., Кулинич М. А., Фирсанова И. А.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
252
52.
Кижаев С. А., Скляренко А. И., Третяк О. В., Шостак В. В.
К ВОПРОСУ ВОСТРЕБОВАННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
258
53.
Кухар М. А.
ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
262
54.
Лисканич М. В., Гриджук Я. С., Слабий О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ ХВИЛЬ ДЕФОРМАЦІЇ В БУРИЛЬНІ КОЛОНІ ПРИ ЇЇ ВИВІЛЬНЕННІ УДАРНИМ СПОСОБОМ
264
55.
Лялюк-Вітер Г. Д.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ DТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС НА КОМПОНЕНТИ ДОВКІЛЛЯ
268
56.
Марусич А. С.
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА
271
57.
Мошноріз М. М., Лівандовський О. Л.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ
275
58.
Осетрін М. М., Шилова Т. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМФОРТНОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА
282
59.
Ошовський В. Я.
ВПЛИВ ГЛИБОКОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ
286
60.
Павленко С. І., Верхівкер Я. Г., Мирошніченко О. М.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДООВОЧЕВИХ НАПОЇВ ЗБАГАЧЕНИХ КОЛАГЕНОМ
293
61.
Петькова О. О., Верхівкер Я. Г.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НАЧИНОК ІЗ ПЛОДОВОЇ ТА ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ «ВІДКЛАДЕННОГО» ВИПІКАННЯ
299
62.
Процюк Г. Я., Процюк В. Р.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ НЕШТАТНИХ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ
306
63.
Романюк О. Н., Романюк О. В., Мельник Д. О., Пацалюк В. С.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІГРОВОГО РУШІЯ UNITY 3D
311
64.
Романюк О. Н., Романюк О. В., Шинкарчук О. А.
МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ DLSS 2.0: МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ
316
65.
Соколов А. Є., Богданов І. С.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
320
66.
Федоров В. В., Філіпова Г. А., Яновський В. В.
ЗНИЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ШУМУ САУ «БОГДАНА» НА БАЗІ ШАСІ КРАЗ-63221 ВДОСКОНАЛЕНИМ ДВОКАМЕРНИМ РЕАКТИВНИМ ГЛУШНИКОМ ШУМУ
324
67.
Шинкар В. А.
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ 110 КВ ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ УСТАНОВКИ ПОПЕРЕЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ
331
68.
Яiцький А. О., Сахаров М. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОСМОСІ
335

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

69.
Aghdgomelashvili Z.
PSEUDODIOPHANTINE AND PSEUDOBIDIOPHANTINE GEOMETRIC FIGURES. FOLLOWING ONE OF HUGO STEINHAUS PROBLEMATIC TASKS
338
70.
Дрожжин О. С.
ПРО ЗАДАЧУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМ ЧАСТИНИ ЛЮДСЬКОГО ОБЛИЧЧЯ
341
71.
Малиш М. І., Куліш М. Р.
НЕЛІНІЙНЕ ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ CdSXSe1-X
345

 АРХИТЕКТУРА

72.
Смірнова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ ЕКООРІЄНТОВАНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
351
73.
Хадрауи А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА
358

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

74.
Krapchatova Ya.
ENGLISH LISTENING COMPETENCE AS A SELF-ASSESSING TOOL
360
75.
Tonkonoh N.
THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
362
76.
Артюхова О. В.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ
368
77.
Безсмертна Н. В.
PROSPECTS FOR REFORMING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
374
78.
Білинська Ю. О.
ПОНЯТТЯ «ПОЛІ АНІМАЦІЯ» В СУЧАСНОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЄВРОПИ
376
79.
Блужан Т. В.
НЕБЕЗПЕЧНИЙ КОРОНАВІРУС. ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ІНФЕКЦІЇ? (ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ)
382
80.
Бороденко В. І., Заболоцька В. В.
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛІЦЕЇСТІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
389
81.
Бочар І. Й., Мамус Г. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
393
82.
Величко Т. В.
МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ
396
83.
Вирста Я. Я., Кошель В. М.
РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАВДЯКИ ШАХАМ
399
84.
Вознюк І. В.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
404
85.
Вороніна Я. С.
ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
411
86.
Герасимова А. Ю.
ПРАКТИЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ
415
87.
Домаскіна М. А.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЯ «ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
422
88.
Загородня А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ОКРЕСЛЕНИХ МОДЕЛЕЙ (2011-2017)
426
89.
Іванова Д. Я.
НАОЧНІСТЬ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
429
90.
Іловайська Н. Л.
ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ПРИ ПОБУДОВІ СУЧАСНОГО УРОКУ ХІМІЇ
433
91.
Климчук І. О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
440
92.
Коренева І. В.
НУШ: БАЗОВА ШКОЛА. РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
445
93.
Мельниченко Н. В., Лебединець Г. М., Чепурна Н. П.
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
448
94.
Молчанова І. В.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
453
95.
Мосякова І. Ю.
РОЛЬ ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
457
96.
Нінова Т. С., Коцюбайло Л. І.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
467
97.
Нінова Т. С., Палаш Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
473
98.
Нінова Т. С., Шарабура В. В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
477
99.
Петришак Х. Р.
ВИВЧЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ДИТЯЧИХ ТВОРІВ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
482
100.
Письменний О. М., Письменна О. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
489
101.
Підлужна І. А.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
494
102.
Полетило С. А.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТАТОРА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
497
103.
Пономарь А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
500
104.
Потеряхин А. А., Ковтун Е. Н., Ковтун Е. В., Козлова Ю. Н.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА КУБКЕ ЕВРОПЫ 2021 ГОДА
505
105.
Силкіна С. А.
ВПЛИВ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ ДИТИНИ
509
106.
Старченко А. Ю.
ТЕХНОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ РІЗНОГО ТИПУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ
512
107.
Тимченко А. А., Зубачевська М. В.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
515
108.
Ткаченко І. А., Спічак М. С.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE ТА ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
523
109.
Хуртенко О. В., Пацан В. М., Канюка О. С., Андрущенко М. О., Кедь Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ЖІНОК 25-30 РОКІВ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ
528
110.
Черкасова Т. А.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
534
111.
Шевченко С. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (2011-2017 РР.)
541
112.
Шишилова О. Д.
МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ
544

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

113.
Білоус Р. М., Кондратенко Д. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
548
114.
Бредіхіна О. А.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАТ ЯК ОДНА З ФОРМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
557
115.
Горбунова В. В., Регенель Д. П.
СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
564
116.
Доцевич Т. І.
СТИЛІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА
569
117.
Єжела О. В., Абсалямова Л. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
574
118.
Лісовенко В. С., Меднікова Г. І.
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
578
119.
Макарчук Н. О., Буркан Я. Г.
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У СТУДЕНТСЬКІЙ СЕРЕДІ
582
120.
Михайлова Л. М., Поденко А. В.
ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФРІЛАНСЕРІВ
589
121.
Молдованенко Є. О.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ УЧНІВ 11 КЛАСУ
595
122.
Погрібна В. Л., Сахань О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ У МЕХАНІЗМІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ «СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ»
601
123.
Поліщук С. П., Бугайова Д. Д., Черненко Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «БІОЛОГІЯ»
606
124.
Слюсаренко М. І., Захарець Л. Г.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Є ЛЮДИНИ
610
125.
Товстокора М. А., Жванія Т. В.
ПРОБЛЕМА СТРЕСУ У ТАНЦІВНИКІВ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
613
126.
Тодорцева Ю. В., Люліна В. С.
БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОЗНАКИ
618
127.
Чумак І. В.
ПРОЯВИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ПІД ВПЛИВОМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
623
128.
Шопша М. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
628

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

129.
Герасіна Л. М.
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ
632
130.
Кулітка Е. Ф.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
637

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

131.
Алексеенко А. В., Малиновскаая Д. С.
ТРЕНДЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 2021 КАК ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ
642
132.
Касьяненко К. М., Новікова К. В.
УПАКОВКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
646
133.
Микуланинець Л. М.
БАРОЧНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ У МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ ХХІ СТОЛІТТЯ
650
134.
Михальова Я. В., Підлісна О. В.
РИСУНОК ТА ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ У СУЧАСНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ
652
135.
Охітва Х. М.
МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕСТРАДНІЙ ПІСНІ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА
656

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

136.
Zgurecki Wojciech P.
SELECTED TOPICS AND PROBLEMS OF THE THEORY OF RESEARCH ON SOCIETIES. «HERE AND THERE» — «PRESENT AND PAST»
659
137.
Баран Р.
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД АВІАЦІЙНОЇ ХОДИ (ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ АВТОРСЬКИХ ЙОГО ДОСЛІДЖЕНЬ)
667
138.
Золотарёв В. С., Алексеєв Е. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТІЇ КАДЕТІВ У 1905-1907 РР.
678
139.
Пивовар С. Ф.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ РСР У 1989 РОЦІ (ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ)
683
140.
Чернуха О. В., Гекова А. В.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА
690

 ЛИТЕРАТУРА

141.
Абабина Н. В.
ЭПИДЕМИЯ КАК ХАОС В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ДЕФО «ДНЕВНИК ЧУМНОГО ГОДА»)
695

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

142.
Косенко С. В., Косенко Є. В., Косенко Л. В.
МЕДИЦИНА ЯК ЧАСТИНА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
702
143.
Черновол Н. М., Мельнікова Х. І.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК УСПІШНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
708

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

144.
Антіпова С. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ CLIL НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
714
145.
Головка А. В., Набережнєва Т. Є.
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ БРИТАНСЬКОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ “ГОСТРІ КАРТУЗИ”
720
146.
Іщенко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
725
147.
Кисіленко Ю. А.
ІНТЕРНЕТ-БЛОГИ ЯК СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
730
148.
Польберг Л. В.
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МОВНОЇ НОРМИ
734
149.
Рижняк О. Л., Чмарина О. В., Аль-Жада Ненси Хайтем Абдуллатиф, Аль-Жада Зайдун Хайтем Абдуллатиф
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
740
150.
Туренко О. В.
СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ФІЛЬМІВ
744

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

151.
Popova N. V., Artemenko Ya. I.
DIALOGUE AS THE EXISTENTIAL BACKGROUND OF RHETORIC
750
152.
Zhidkova O. O., Vazhinsky B. V., Marchenko R. M., Harashchenko Ya. V., Kuryanov A. I.
CONCEPT AND EVOLUTION OF THE CATEGORY OF THE IDEAL IN PHILOSOPHY
753

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

153.
Адамчук В. В., Малинка О. Я.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
758
154.
Андрєєв О. О.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМПАНІЙ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
763
155.
Бєлошапка І. М.
ΟБЛІК ТА АНАЛІЗ ДЕБІТΟРСЬКΟЇ ЗАБΟРГΟВАНΟСТІ
767
156.
Бондаренко Н. М., Мисюра Н. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
774
157.
Гаврилець О. Б.
ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА РАДА, ЯК ОКРЕМИЙ ІНСТИТУТ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
778
158.
Гейко Т. Ю.
ПЕРЕШКОДИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА БІЗНЕС-КЛІМАТ ТА ЦИФРОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
783
159.
Грицун В. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЕКОНОМІЦІ НІДЕРЛАНДІВ
789
160.
Гурбик Ю. Ю., Зайченко Д. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»
793
161.
Жидик А. І.
ОЦІНКА СТАНУ ТРАНСФЕРУ МІЖГАЛУЗЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
797
162.
Зуб М. Я., Приступа Р. І.
ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
800
163.
Іванченко Є. І.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ОПОДАТКУВАННЯ І ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ОГЛЯД ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СИМПОЗІУМУ)
804
164.
Ізмайлова Н. В., Марченко С. А.
СПЕКУЛЯЦІЇ НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
806
165.
Криховецька З. М.
СТАН ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
812
166.
Кусяка І. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КОРПОРАЦІЇ
819
167.
Люта Д. А., Крюк А. С.
ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СЕРВІСУ
825
168.
Піхняк Т. А., Поліщук В. О.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
828
169.
Поколодна М. М., Шиян Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЕКСКУРСІЙ
834
170.
Приходько Ю. І., Шморгун Л. Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ
840
171.
Cмаглюк А. А., Шемякіна К. С.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
849
172.
Стиценко Т. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВИДИ ТА ЕТАПИ
854
173.
Столар В. М.
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
862
174.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КУМУЛЯТИВНИМИ МЕТОДАМИ
867
175.
Тичковська Л. П., Власюк С. Р.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
873
176.
Хусанова М. А., Рудянова Т. М.
ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
878
177.
Церковна А. О.
ОГЛЯД ТИПОВИХ ПОМИЛОК У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
882
178.
Шевченко А. В., Рудянова Т. М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК КЛЮЧ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА НА ПОТУЖНОСТЯХ ПІДПРИЄМСТВА
885
179.
Шрейнер С. В., Белінська Ю. В.
БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
889

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

180.
Kovalenko H.
PHILOSOPHY OF LAW PROBLEMS OF INTERPRETATION IN COURT DECISION AND THEIR IMPACT ON THE LIFE OF SOCIETY
896
181.
Безп’ятий Д.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА
902
182.
Бойко О., Гіденко Є. С.
ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ПРИ ЗАТРИМАННІ ПРАВОПОРУШНИКІВ
905
183.
Бойко О., Діденко К., Олексенко В.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
908
184.
Бойко О., Захарченко О. В.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
911
185.
Булан А. Р., Хашев В. Г.
ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
914
186.
Вовчок В., Найдьон Д., Олексенко В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ
918
187.
Вовчок В. С., Федченко В. М.
РОЗГЛЯД ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
921
188.
Волошин М. В.
МЕТОДИ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
924
189.
Голованенко Ю. В., Чмух Д. І., Олексенко В. Г.
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧІ ЗАХОДИ ТА НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ
931
190.
Діденко К. Д., Гіденко Є. С.
ВАЖЛИВІСТЬ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО З ГРОМАДЯНАМИ
935
191.
Додаток К. С., Людвік В. Д.
МЕЖІ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ВІД ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
938
192.
Замкова Д. Р., Сенько В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
941
193.
Казміров В. В., Круглова О. О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
948
194.
Клименко С., Тінін Д.
ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЛЮ
952
195.
Козак К., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
955
196.
Козак К., Круглова О. О.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОЧИНІВ
958
197.
Копил І., Круглова О. О.
ЩОДО ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ
961
198.
Короткіх А. А., Захарченко О. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДІВ З ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
965
199.
Короткіх А. А., Корягіна А. К., Телійчук В. Г.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
969
200.
Короткіх А. А., Круглова О. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ОТРИМАННЯ ПРАВА НА СПАДОК
972
201.
Лопаєва О. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВЛАСНА БЕЗПЕКА
975
202.
Манько Г. В.
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
979
203.
Мулик К. С., Кисельов А. О.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
984
204.
Мулик К., Козиний М., Олексенко В.
ВІЗУАЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОМУ ДОКУМЕНТУВАННІ
987
205.
Нестерова Н. В., Айдарова Ю. А.
ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
991
206.
Никитенко Д., Федоров Е., Никифорова О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
996
207.
Олексенко В., Намазов І., Подаченков М.
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1000
208.
Олійник О. Ю., Круглова О. О.
ЕЛЕМЕНТИ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
1004
209.
Пелипас О., Захарченко О. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ
1006
210.
Протасов С. О., Гіденко Є. С.
ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
1008
211.
Редкачов М. Є., Круглова О. О.
ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1011
212.
Сальнікова К. К., Круглова О. О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ
1015
213.
Ткаченко Д., Березняк В.
УМОВИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1019
214.
Чичик Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1023

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: