X Международная научно-практическая конференция «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 23-25 июня 2021 года Киото, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 июня 2021 года в г. Киото, Япония. 

состоялась X Международная научно-практическая конференция

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-23-25-iyunya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

1.
Bakhtiyarov S. B., Kurambaev S. R., Akhmedov A. N., Khuzhaev Sarvar Ozod ugli
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF PRELIMINARY AND FINAL ADSORPTION CLARIFICATION OF COTTONSEED OIL.
10
2.
Boichuk O. M., Mandziuk T. B., Dronyk I. I., Shostenko A. A.
THE USE OF TEST COMPUTER CONTROL IN THE LEARNING PROCESS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.
16
3.
Chyhu L. Ya.
SELECTION OF HYBRID ADAPTIVE NEURO-PHASE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS FOR PROCESSING NOISY SIGNALS IN THE PROCESS OF MANAGING MULTIDIMENSIONAL OBJECTS.
19
4.
Chyhur L. Ya.
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR MULTIDIMENSIONAL OBJECTS.
23
5.
Drok V. A.
DISTANCE LEARNING FOR DENTAL FACULTY STUDENTS.
27
6.
Hasanova Rahila Yunis, Veliyeva Tamara Fazil, Maharramov Shahriyar Arif, Allahverdiyev Tural Qasım
RISK MANAGEMENT STRUCTURE AND ARCHITECTURE.
34
7.
Klimova E. M., Kalashnikova Ju. V., Tyzhnenko M. A.
DYNAMICS OF CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE COAGULATION AND FIBRINOLYTIC SYSTEMS IN VARIOUS TYPES OF TREATMENT OF BLEEDING FROM VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS IN HEPATOSPLENOMEGALY SYNDROME.
42
8.
Komarysta B., Bendiuh V., Dzhyhyrei I., Klanovets O.
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF UKRAINE REGIONS.
51
9.
Lopusniak L. Ya., Sukhonosov R. O., Shevtsov O. O., Lebedeva A. O.
THE USE OF COOPERATIVE LEARNING IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE HEALTH CARE PROFESSIONALS.
62
10.
Mammadov Seymur Jeyhun, Hasanova Aygun Aydin, Ghazanfarli Leyli Fazail, Mehdiyeva Sevda Ismet
EFFECTIVE ORGANIZATION OF ENTREPRENEURSHIP IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF AZERBAIJAN.
66
11.
Pavliashvili S., Gubeladze D.
IRRIGATION WATER RESOURCES, MANAGEMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY AND CIRCULAR ECONOMY STRATEGY.
72
12.
Poleshko E. P.
INSTITUTE OF DUAL CITIZENSHIP IN UKRAINE.
80
13.
Rozumenko Anzh., Rozumenko Anat.
KNOWLEDGE MONITORING AS A TOOL FOR PROVIDING QUALITY MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS.
84
14.
Shcherbakova I., Makotrenko A.
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CONFLICTS IN THE «TEACHER – TEACHER» SYSTEM.
90
15.
Stupak M. H.
DEVELOPING LANGUAGE SKILLS IN ESP FOR FUTURE ACCOUNTANTS.
96
16.
Suprun V., Huseinov R., Varnavska O.
PROBLEM ISSUES IN DETERMINING THE PRIMARY FIRE OF FIRE IN VEHICLES.
107
17.
Venger A., Venger O., Kovalchuck L.
POLYMORPHISM OF AMB A I ALLERGEN OF AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA.
115
18.
Yevstihnieiev I. V.
TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF FAMILY DOCTORS IN DETECTING LYMPHOMA AT THE FIRST STAGE OF MEDICAL AND SOCIAL CARE.
117
19.
Аристархова Е. О.
ОЦІНЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦИФІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ.
124
20.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Кулиев Фикрет Али оглы
О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АКТИВАЦИИ МЕТИЛЬНЫХ ГРУПП 4-ХЛОР- И 4-БРОМ-О-КСИЛОЛОВ ПРИ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ.
127
21.
Бурий А. Р.
ЗАДАЧІ НА ПРОСТОРОВИЙ РУХ ЗІР І ГАЛАКТИК У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО АСТРОНОМІЧНОЇ ОЛІМПІАДИ.
137
22.
Ванькович Н., Спыну А.
ЗНАЧЕНИЕ ЗАРОДЫШЕВОЙ ПЛАЗМЫ BSSS В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ.
147
23.
Видавская-Сколот А. Г., Видавская-Сколот А. О.
О БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ, БЕСКОНЕЧНОСТИ, БЕЗГРАНИЧНОСТИ О СОЗДАНИИ ПРЕДЕЛЬНОСТИ, КОНЕЧНОСТИ, ОГРАНИЧЕННОСТИ И ПОЯВЛЕНИИ ДУАЛЬНОСТИ.
154
24.
Войтенко В.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Й ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.
168
25.
Гарасимів В. М.
АЛГОРИТМ РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ СИНТЕЗУ ЕТАНОЛУ.
174
26.
Гладкова І. О.
ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У МІСТІ КРИВИЙ РІГ – ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА.
177
27.
Гладун Л. І.
САКРАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ ЮДАЇКИ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ».
181
28.
Глухова Н. А., Гаврилова В. А., Дубовская А. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРИЛЬНОЙ ФОРМЫ РАПСА ОЗИМОГО МUTANT-RS.
186
29.
Грицаєнко М. В., Сніга Я. В., Седнєва Л. Р., Ібрагімова О. Л.
ГЛЮТЕНОВА МІГРЕНЬ.
195
30.
Дереза В. М.
ЕТАПИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ.
198
31.
Дудніков А. Л.
ПОНЯТТЯ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЦІ.
202
32.
Думчак І. М., Сміжак Я. Р.
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ОЧИМА РЕЙМОНДА ЧАНДЛЕРА (ЗА МОТИВАМИ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ «ГЛИБОКИЙ СОН»).
211
33.
Єщенко Г. Л., Янкова С. О.
ГЕЛЬМІНТОЗИ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ.
216
34.
Жидик А. І.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ В ОЦІНЦІ СТАНУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ.
222
35.
Задорожний В. Г., Сергєєва О. Є., Зброжек Ю. В.
УЛЬТРАЗВУКОВА ЕКСТРАКЦІЯ РОМАШКИ АПТЕЧНОЇ (MATRICARIA CHAMOMILLA L.).
226
36.
Захаров І. К.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОФОРМУВАННЯМИ.
235
37.
Зезюков Д. М., Любушкіна Н. Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИМАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗВАРНИХ СТИКІВ С21-РИ З КУТОВИМ РОЗМІЩЕННЯМ НАКЛАДОК.
242
38.
Зима Ю. О.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ АУТСОРСИНГУ.
246
39.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
ДИНАМІКА ЗМІН СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НАПРИКІНЦІ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ТИЖНІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ.
250
40.
Іліка В. В.
ПРИЙОМИ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОМОРФОЛОГІЯ» В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
260
41.
Коновальчук Н. О.
ПРОБЛЕМИ ТА ТРУДНОЩІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ.
266
42.
Коротіч Г. В.
ЦІННОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
273
43.
Костенко О. В.
ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ.
277
44.
Котеленець А. М.
ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ.
280
45.
Кримчак Л. Ю.
СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНІЙ АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ-СИРІТ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ.
284
46.
Кузик О. Б.
РОЛЬ КЕЙНСІАНСТВА В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
293
47.
Құтым Б.
ЖАҢАЛЫҚТАР ҚЫЗМЕТІН ТЕЛЕАРНАДА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
297
48.
Куцик В. І., Іванян Д. Г.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
305
49.
Лєнков Є. С., Зінчик А. Г., Кольцов Р. Ю., Бондаренко Т. В., Коноваленко О. І.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ`ЄКТІВ ТЕХНІКИ РЕГЛАМЕНТОВАНОГО ТО.
309
50.
Логвинюк Т.
РОЗВИТОК ФІЗИКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТ.
320
51.
Лялюк-Вітер Г. Д., Василик Т. А.
ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ.
323
52.
Макаров А. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВИКОНАНИХ ОБСЯГІВ РОБІТ І ПРОВЕДЕННЯ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА ЗА ТВЕРДОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ.
326
53.
Малик Г. Д.
МАСОВІ ВІДКРИТІ ОНЛАЙН-КУРСИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ.
333
54.
Матвійчук А. В.
КОНЦЕПТ «ЦІННІСНОГО ІНТЕЛЕКТУ» У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ.
336
55.
Мокроменко О. В.
ВАРІАТИВНІСТЬ ЗМІСТУ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ХІХ СТ.
340
56.
Пальтов Є. В., Масна З. З.,Челпанова І. В.
ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ШАРАХ СІТКІВКИ НАПРИКІНЦІ ДЕСЯТОГО ТИЖНЯ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ВІДМІНИ З ПОДАЛЬШОЮ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВОЮ КОРЕКЦІЄЮ.
350
57.
Паньків М. В., Пальтов Е. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРЯЩОВОГО КОМПОНЕНТУ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКУ ЩУРА В НОРМІ.
358
58.
Пахуча Е. В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.
364
59.
Петренко Г. О., Тимощук М. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ.
370
60.
Помпій Е. С., Помпій О. О.
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИШИЙКОВИХ УРАЖЕНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ФОТОКОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ АДГЕЗИВНИХ СИСТЕМ.
374
61.
Пурик О. Е., Цалко Т. Р.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТОВ «НОВА ПОШТА».
379
62.
Саврун С. С., Сенчук А. Я., Андрійчук Т. П., Басараба Т. С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ БАКТЕРІОСКОПІЧНОГО І БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ВМІСТУ ПІХВИ У ХВОРИХ ІЗ ЛЕЙКОПЛАКІЯМИ ШИЙКИ МАТКИ.
387
63.
Сатторов Т. С., Хидиров Х. О., Хидирова И. М.
К ЭКОЛОГИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНЫ КАСПИЙСКИЙ ГЕККОН — (TENUDACTYLUS CASPLUS EICHWALD, 1881) В ТАДЖИКИСТАНЕ.
397
64.
Сидорчук Л. І., Міхєєв А. О., Джуряк В. С., Гаврилюк О. І., Сидорчук Р. І., Сидорчук І. Й., Бендас В. В.
МІКРОБІОМ ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОГО ВМІСТУ У ЖІНОК З НЕПЛІДНІСТЮ ІІ ТИПУ.
403
65.
Столярчук В. М., Даниленко В. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
412
66.
Стоянова Т. В., Нікорчук Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОНІМІВ У КИТАЙСЬКОМОВНИХ БАЙКАХ І ПРИТЧАХ УКРАЇНСЬКОЮ.
415
67.
Сун Н. Ю.
ВПЛИВ ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА СТАНОВЛЕННЯ ТАЙВАНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ.
422
68.
Телійчук В. Г., Лазарєва Я. А.
МІСЦЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ.
427
69.
Тертична А. А.
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
433
70.
Тихомиров А. Ю.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕХОДА НА МОНОЭТАНОЛАМИНОВЫЙ ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС.
438
71.
Токар О. М.
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОЮ АНТИСЕПТИЧНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ ДЕПС.
448
72.
Трус О. М.
БАЛАНС ГУМУСУ В ҐРУНТІ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ.
456
73.
Федоров В. В., Сахно В. П., Матейчик В. П.
ЩОДО ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ШУМОЗАХИСНИХ СПОРУД.
462
74.
Фісуненко Н. О.
АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ.
472
75.
Цалко Т. Р., Громадський А. О.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
479
76.
Черних С. А., Лемішко С. М., Березань І. С.
ЗАБРУДНЕННЯ МІКОТОКСИНАМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗЕРНА: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПРОФІЛАКТИКА.
485
77.
Яковенко Н. В.
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
490

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-5-2 и УДК, выходные данные г. Киото, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: