fbpx

X Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 29-31 августа 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 августа 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась X Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-society-education-topical-issues-and-development-prospects-29-31-avgusta-2020-goda-harkov-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Борзова Г. С.
ДИНАМІКА СОМАТИЧНИХ КЛІТИН В МОЛОЦІ РІЗНИХ ПОРІД КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2
Бєлкіна Л. В.
ГЕРБАРНА КОЛЕКЦІЯ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (NZHU) ЯК ПРИКЛАД ЛОКАЛЬНОГО ГЕРБАРІЮ
14

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

3
Yurieva L.
POST-TERM PREGNANCY: MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION OF INTRAPARTUM COMPLICATIONS
19
4
Варивончик Д. В., Еджибія О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СКРИНІНГУ ТА РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ КАНЦЕРОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ
22
5
Герасименко О. І., Герасименко К. О.
ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЗА ДАНИМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТРУПІВ
28
6
Касіян О. П.
ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНІ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
33
7
Сергета И. В., Макаров С. Ю., Макарова О. И.
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
38
8
Удод О. А., Борисенко О. М.
КЛІНІЧНИЙ СТАН ПРЯМИХ ВІДНОВЛЕНЬ ЗУБІВ З ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ АДГЕЗИВНОЇ  СИСТЕМИ  У РІЗНИХ РЕЖИМАХ
40
9
Чураков А. Я.
МОЗГ ЖИВОТА. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
43

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

10
Kvizhinadze N., Dughashvili N., Nikuradze N., Sulashvili N.
PHARMACEUTICAL ACTIVITIES PECULIARITIES IN GEORGIA
47
11
Нарзуллаева И. Б., Ашуров А. А.
ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА АНТИКОАГУЛЯНТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
49
12
Червоненко М. Ю., Прокопець В. В.
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ – ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРИДІЄНТІВ
53

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

13
Tkach V. V., Kushnir M. V., Pidlubna S. I.
CHEMICAL READING COMPREHENSION TEST “IN BRAZILIAN STYLE”
59

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

14
Гарт Э. Л., Гудрамович В. С., Марченко О. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ С ПОДКРЕПЛЕННЫМ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ
63
15
Горбачевський І. Я.
КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ У ТІЛІ З ДВОМА КОМПЛАНАРНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ АНТИПЛОСКІЙ ДЕФОРМАЦІЇ
65
16
Проців В. В., Бас Т. П.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЖОРСТКОСТІ ПРУЖНІХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАДНЬОЇ ПІДВІСКИ ГІБРИДИЗОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ ВІД ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ
71

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

17
Филер З. Е., Штеренберг Й. Э.
КОМПЛЕКСНЫЕ КОРНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
77

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

18
Обухов Е. В.
ВНЕШНИЙ ВОДООБМЕН В ПОЛЕЗНОМ ОБЪЕМЕ КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ПРОЕКТНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЕГО ПАРАМЕТРАХ
85

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

19
Матківський С. В., Кондрат О. Р.
ПІДВИЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИЛУЧЕННЯ З ОБВОДНЕНИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ ШЛЯХОМ НАГНІТАННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ
96

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

20
Карвацька Н. С.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
102
21
Карвацька Н. С.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ
108
22
Карвацька Н. С.
ЯКОЮ БУДЕ ОСВІТА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19
115
23
Карвацька Н. С., Савка С. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
122
24
Коваленко І. А.
П. І. ШЕВЧЕНКО ПРО ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
129
25
Кругленко Л. В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
134
26
Кузь О. Г., Шатохіна В. І.
ТУРИЗМ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВСП «БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ»
140
27
Лук’яник Л. В., Боровець М. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ТИПОВИХ ПОМИЛОК У МОВЛЕННІ УЧНІВ
143
28
Лук’яник Л. В., Іллюк М. Ф.
ТРУДНОЩІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОРФОЛОГІЯ» У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ  ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
148
29
Лук’яник Л. В., Мінько А. І.
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК РАЦІОНАЛЬНИЙ  ПРИЙОМ ПІДВИЩЕННЯ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
153
30
Мірошніченко В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
158
31
Рогульська О. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ В ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ НАБУТТЯ ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
162
32
Шевченко І. Ю.
НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЯКІСНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ДОСВІД КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ХНАДУ
170
33
Шумська І. А.
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
175
34
Щербак І. В.
ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
180

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

35
Кадер Амір Магід
ЗАХИСНА ПОВЕДІНКА У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ З COVID-19
185
36
Павленко Г. В.
РЕСУРСИ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ З УРАХУВАННЯМ СУБ’ЄКТИВНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЖИТТЯ
190

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

37
Проценко О. О.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
193

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

38
Бадєєва Л. І.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В ТОВАРИСТВІ «ПРОСВІТА»
200
39
Войтюк О. С.
ВИСВІТЛЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ С. М. КОНЮХОВА В СУЧАСНИХ КОЛЕКЦІЯХ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ
207

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

40
Іваницька Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАМАТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
214
41
Оксанич М. П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СПОЛУЧНИКІВ ob ТА do У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
220
42
Савчук І. І., Іванова О. В.
МЕТОДИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ АВТОРА СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖУ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ
226
43
Савчук І. І., Тищик О. П.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОНІМІЧНИХ ЕПОНІМІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
232

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

44
Кітов М. Г.
ЧОМУ НЕСЕ ЗАГРОЗУ ПОСТРАДЯНСЬКИМ КРАЇНАМ І СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВУ РУСЬКА ІРРЕДЕНТА
238

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

45
Tiutiunyk I., Lutsenko D.
FEATURES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
246
46
Байгушев В. В.
ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СОБІВАРТОСТІ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ПРИ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
250
47
Нагорна І. І.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
258
48
Степанов В. Н.
О БЕЗОБЪЕКТНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ РАЗВИТИЯ КАК КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНОСТИ (СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)
264
49
Харківська К. О.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
269

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

50
Андрусенко О. А., Козловська В. А.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
275
51
Переверзєв Д. М.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
281
52
Рагимов Кенан Ахмедаг оглы
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ: НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
287
53
Свинаренко Ю. П., Мідловець Е. А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ІНШИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ НЕПОВНОЛІТНІМ
293

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: