X Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 23-25.05.2024, Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

23-25.05.2024 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-23-25-05-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Mammadova D., Rustamova S.
IDENTIFICATION OF GENE LOCI LINKED TO STRESS TOLERANCE IN BREAD WHEAT
14
2.
Кратко О. В., Кратко С. В., Вознюк Р. В.
СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
16
3.
Кухарчук Б. Б., Максименко Ю. В.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ НА ТЕРИТОРІЇ М. ЖИТОМИРА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
21

 MEDICAL SCIENCES

4.
Borysiuk I. Yu., Kovpak A. V., Fizor N. S., Zamkovaya A. V., Rhilа Firdaose
ARTERIAL HYPERTENSION AND COMORBIDITY: STATE OF THE ART
24
5.
Kyrychuk K. S., Reitarovska I. S., Bilous N. V., Kokhan M. O., Buryniuk-Hloviak Kh. P.
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA (CAP) IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)
34
6.
Reva T., Foram Patel, Rutuja Shirke
UNDERSTANDING THE MOLECULAR AND CLINICAL IMPLICATIONS OF THE PHILADELPHIA CHROMOSOME
41
7.
Reva T., Renish Khanecha, Sahil Mansuri
BETA THALASSEMIA: PATHOPHYSIOLOGY, FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
46
8.
Suleymanova T. H., Badalova A. T.
LEARNING OF THE EFFECTIVE PROPERTIES OF ANTI-INFLAMMATORY OINTMENT AND PLANT EXTRACT PREPARED ON THE BASE OF PHYTOCOMPOSITION
56
9.
Денисюк Л. І., Повєткіна Т. М.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИХ ОГЛЯДІВ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
63
10.
Дубас Л. Г., Музичук О. М., Ксинін М. І., Ксинін К. Ю., Патіота А. С., Українець І. В.
ГЕНЕТИЧНІ ВАРІАЦІЇ ГЕНА VEGF ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
67
11.
Захар’єв А. В., Мозгова Л. В.
РОЛЬ КЛІТИН ШВАНА В РЕГЕНЕРАЦІЇ НЕРВОВИХ ВОЛОКОН
76
12.
Захарова А. О., Білопольська М. І.
КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ: ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
81
13.
Мандрик О. Є., Павлюк В. Г., Галак В. Ю.
КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
84
14.
Мандрик О. Є., Цола В. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРЕБІГ ТА ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ
89
15.
Навроцька Д., Шупер В. О.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ЛАНКИ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
95
16.
Рева В. Б., Безбородова Т. Т.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГРИЖ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ
101
17.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Булік О. М.
РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЯ ЯК НАСЛІДКИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
108
18.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Мойсей Л. В.
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ДІАГНОСТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
115
19.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Петрошевич А. Є.
БРОНХІАЛЬНА АСТМА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
125
20.
Сергєєва Д. В., Гаврилов А. В.
ІНФЕКЦІЙНІ ЕКЗАНТЕМИ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ПЕДІАТРА ТА ДИТЯЧОГО ІНФЕКЦІОНІСТА
135
21.
Хухліна О. С., Смандич В. С., Мандрик О. Є., Гермак В. М.
РОЗВИТОК ПАНКРЕАТИТУ В ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ
141
22.
Шупер В. О., Босовик Є. С.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
146
23.
Шупер В. О., Раміх К. О.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ, СПРИЧИНЕНОЇ ІНФЕКЦІЄЮ HELICOBACTER PYLORI
153
24.
Шупер В. О., Череп Т. А.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕТІОЛОГІЇ, КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА ДІАГНОСТИКИ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ
158
25.
Шупер В. О., Чифурко І. Т.
ОНОВЛЕНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИЛЕЙКОТРІЄНОВИХ ПРЕПАРАТІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОКАЗІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
164
26.
Шупяцький І. М., Гришечкіна Т. О.
ANESTHESIA IN PEDIATRIC DENTISTRY
174

PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Іванченко В. Ю., Шумейко М. В., Шумейко О. В., Половинка В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ МАЗІ З БЕТАМЕТАЗОНОМ У СУЧАСНІЙ ВИРОБНИЧІЙ АПТЕЦІ
180

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
183

 TECHNICAL SCIENCES

29.
Mazurets O. V., Klimenko V. I., Molchanova M. O., Sultanov A. V.
OBJECT-ORIENTED INTELLIGENT SYSTEM FOR NEURAL NETWORK DETECTION OF SUGAR CRYSTALLIZATION ZONES
198
30.
Paliy S., Yamkovenko M., Shevchenko B., Matchenko A.
WAYS TO REDUCE THE TIME OF PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE ON THE BATTLEFIELD USING AN IOT NETWORK OF SMARTWATCHES AND RNN LSTM
208
31.
Rudyk T. O.
APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION FOR STRENGTH CALCULATIONS
216
32.
Trishevskiy O., Chavykin M.
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MANUFACTURING TROUGH-SHAPED PROFILES FROM HIGH-STRENGTH STEELS FOR AGRICULTURAL MACHINERY
222
33.
Voznytsia A.
REVOLUTIONIZING PROJECT MANAGEMENT: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUTOMATION
228
34.
Дида Т.-М. Д., Кунанець Н. Е.
ПРОЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗУМНИЙ РЕГІОН ЗАКАРПАТТЯ
239
35.
Молодцов Д. Е.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНИХ ТУРНІКЕТІВ
244
36.
Ошовський В. Я., Капура І. А.
ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК КРУПНИХ КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ ПОРШНЕВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАШИН
254
37.
Савчук Т. О., Тарасюк М. Б.
НАВЧАННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИБОРУ АЛГОРИТМУ СОРТУВАННЯ ОДНОВИМІРНОГО ЦІЛОЧИСЕЛЬНОГО МАСИВУ
259
38.
Турянчик С. М.
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОБЕРТАМИ КРОКОВОГО ДВИГУНА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ
266
39.
Шиманський В. Я., Погребняк В. Г., Перкун І. В., Шиманська А. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ГІДРОСТРУМИННОЇ ПЕРФОРАЦІЇ СВЕРДЛОВИН ЗАСТОСУВАННЯМ ВОДНОГО РОЗЧИНУ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ПОЛІМЕРІВ
273
40.
Ялова А. М., Животиков М. О.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
277

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Бицадзе Р. Г.
ОБ ОДНОМ НЕЛИНЕЙНОМ АНАЛОГЕ НАЧАЛЬНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КВАЗИЛИНЕЙНОГО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
284

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

42.
Taranova N. B., Kusiak M. A., Taranov B. Yu.
DEVELOPMENT OF UKRAINE’S RETAIL CHAINS UNDER FULL-SCALE WAR CONDITIONS
291

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

43.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
РОЗПОДІЛ ФТОРУ У ҐРУНТАХ ГІРСЬКИХ СХИЛІВ КАРПАТ
296

 ARCHITECTURE

44.
Usachova O., Bohdanova L.
THE ROLE OF METHODS AND MEANS OF DESCRIPTIVE GEOMETRY IN THE ARCHITECTURAL DESIGN OF ARCHITECTURE STUDENTS
301
45.
Данкевич Н. О., Козиряцький В. М., Бабін В. І., Кондратюк Р. С., Ліхачов Є. А.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПРОЄКТУ З БУДІВНИЦТВА УКРИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В М. ЗАПОРІЖЖЯ. АНАЛІТИКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЄКТУ У ВОЄННИЙ ЧАС
304

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Kononets N., Nestulya S.
COMPONENTS OF EDUCATIONAL COWORKING DURING THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN CONDITIONS OF BLENDED LEARNING
310
47.
Romanchuk N., Boiko O.
FORMATION OF EXPERIENCE OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF PROSPECTIVE ENGINEERS BY THE MEANS OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
315
48.
Базелюк В. Г., Папіна Ю. О.
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
321
49.
Бєдакова С. В., Кретов К. О.
НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
330
50.
Власова Т. Л., Любич Т. Я.
СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІНТЕРЕС ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
338
51.
Давтян Л. Л., Коритнюк Р. С., Дроздова А. О., Наумова М. І., Оліфірова Т. Ф.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
343
52.
Демеуова Қызжібек
ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ВОКАЛУ
347
53.
Єфремова А. Г.
ЗНАЧЕННЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАД ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ
352
54.
Іванова М. В., Черкун В. М.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
356
55.
Іскрижицька А. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
361
56.
Матюшкіна Т. П., Матюшкін М. В.
ТИПОЛОГІЧНІ ЗБІГИ В РОЗКРИТТІ ТЕМИ ПЕРШОГО КОХАННЯ В ПОВІСТЯХ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА «ПІСНЯ НАД ПІСНЯМИ» ТА ІВАНА ШЕВЧЕНКА «МАВКА»
367
57.
Молотай Л. А., Пасечник С. В.
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
377
58.
Радул О. С., Ткаченко О. М.
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПРИРОДИ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
383
59.
Степанюк А. В., Ткаченко О. О.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ
390
60.
Тарангул Л. М.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНДЕНТИЧНОСТІ
400
61.
Шапошнікова І. І., Корсун С. М.
АКЦЕНТУВАННЯ ЦІННОСТІ ЗДОРОВ’Я В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНО-СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНОСТІ
405

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

62.
Korobka L. M.
EDUCATIONAL COMMUNITY IN THE CONDITIONS OF WAR: FEATURES OF ATTITUDE TO VARIOUS ELEMENTS OF COMMUNITY IDENTITIES
411
63.
Габелкова О. Є.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІЙСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ЩО МАЄ ЗАЙВУ МАСУ ТІЛА З СХИЛЬНІСТЬЮ ДО НИЗЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
417
64.
Курдибаха О. М.
ЯК ВЗАЄМОДІЯТИ З ВІЙСЬКОВИМИ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ
426
65.
Мороз В. М.
ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
429
66.
Саламага А. П., Миропольцева Н. І.
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
439
67.
Сергієні О. В., Даніленко Г. В., Колеснікова Л. Д.
ТИПОПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ БРОНХО-ЛЕГЕНОВОЇ СИСТЕМИ
446
68.
Сілівончик О. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТРИВОЖНОСТІ НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
456
69.
Шевальов Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У НАПРЯМКУ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ Н. ПЕЗЕШКІАНА
460
70.
Шиделко А. В., Біян А. В.
СТРЕС ТА СТРАТЕГІЇ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
467

ART

71.
Ospanova A. M.
REVENUE OPTIMIZATION THROUGH IMPLEMENTATION REVUE MANAGEMENT IN THE FIELD OF CULTURE AND ART
475
72.
Басараба І. М.
ОСОБЛИВОСТІ МІНІАТЮРНОЇ СКУЛЬПТУРИ З БУРШТИНУ МАЙСТЕРНІ «ЯНТАРНА КІМНАТА»
481
73.
Бродюк Р. Е.
ВИСТАВКА «СТАЛЬ ПЕРЕМОГИ» В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ-МАЙСТЕРНІ І. П. КАВАЛЕРІДЗЕ
485
74.
Михайлюк О. Ю., Бірюкова Ю. А., Загінайло А. В., Бризгунова М. С.
КАЛІГРАФІЯ ТА ЛЕТЕРИНГ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
488

 POLITICAL SCIENCES

75.
Kiknadze Tamar, Demetrashvili Sophio
DIFFICULTIES OF THE GEORGIAN STATE DURING THE FORMATION OF THE NEW WORLD ORDER
492
76.
Москаленко Я. С., Борисевич Д. О., Журавель О. А.
ПРИНЦИПИ ПРАВА
500
77.
Саричев О. І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
504

 PHILOLOGICAL SCIENCES

78.
Bebykh V. V., Rak O. M.
THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF “REHABILITATION” CONCEPT IN ENGLISH-SPEAKING WORLD PICTURE
512
79.
Lasyinska T. A.
SPECIFICS OF TEACHING METHODOLOGY FOR TRANSLATING TEXTS CONTAINING HISTORICALLY MARKED VOCABULARY
519
80.
Lukianenko N.
EXPLORING THE IMPACT OF CULTURE ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING
523
81.
Panasiuk Yu.
THE DEVELOPMENT OF AMERICAN ENGLISH
526
82.
Tykholaz S. I., Ratova V. R., Mykhailiuk H. T., Dubova I. O.
CRITERIAS OF ASSESSMENT OF LATIN LANGUAGE AND MEDICAL TERMINOLOGY FINAL CONTROL (GRADED TEST)
530
83.
Григорян Н. Р., Дьоміна Н. Ю.
ІНТОНАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО АРГУМЕНТАТИВНОГО ПІСЕННОГО ДИСКУРСУ
534
84.
Доманова О. В.
ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС У МЕТОДИЦІ ПЕРЕКЛАДУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
541
85.
Крижанівська О. І.
ДО ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УТРАТ ПРИ ВИВЧЕННІ РІДНОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
547
86.
Луців Ю. Т.
МІКРОТОПОНІМИ С. НАДІЇВ КАЛУСЬКОГО Р-НУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ. В ОНОМАСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
552
87.
Мерещук М. В., Завальнюк І. Я.
ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
557
88.
Соловйова К. О., Карпенко М. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
562
89.
Шетеля Б. М.
ПІЗНАВАЛЬНО-ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МІКРОТОПОНІМІВ С. ФАНЧИКОВО БЕРЕГІВСЬКОГО Р-НУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
573

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

90.
Kryvonos D., Popov V.
THE TRANSFORMATIONS OF THE CONCEPT OF CAUSALITY IN THE WESTERN PHILOSOPHICAL TRADITION
578

 ECONOMIC SCIENCES

91.
Abralava A., Koghuashvili P., Chechalshvili M., Babunashvili T.
THE ROLE OF INNOVATION IN THE MODERN ECONOMY AND ITS CHANGES UNDER GLOBALIZATION
586
92.
Perebyinis D.
THE ROLE OF SMART CONTRACTS IN REVOLUTIONIZING INTERNATIONAL FINANCING WITHIN DECENTRALIZED FINANCE
596
93.
Wang Zhizhong
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ
605
94.
Гарькава А. О., Танклевська Н. С.
ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
612
95.
Грузд М. В., Кривошлик М. М.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ
616
96.
Давидов Д. А.
СУЧАСНІ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЕКОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
624
97.
Кузнецова В. Г.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
629
98.
Ліганенко І. В., Дарушин О. В., Ніколаєв О. І.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
639
99.
Овчарик Р. Ю., Закржевська Г. К.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
645
100.
Савош Г. П., Соколова Є. В.
ПСИХОЛОГІЯ ТА МОТИВУВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
652
101.
Сарахман О. М., Шурпенкова Р. К., Ільчишин Д. В.
БУХГАЛТЕРСЬКА ПОМИЛКА: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ ВИПРАВЛЕННЯ
657
102.
Семів Л. К., Бакай Н.-М. А.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
664
103.
Татарин Н. Б., Гарбіч С. Т.
ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ
669
104.
Тицейко В. Б.
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
675
105.
Шара Є. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
681

 LEGAL SCIENCES

106.
Абашидзе Г. А.
ОСОБЕННОСТИ ОПРОСА В ГРУЗИНСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВЕ
687
107.
Алєксєєнко Д. І.
ДО ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ
693
108.
Калінніков О. В.
ЕЛЕМЕНТИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
697
109.
Левченко О. В.
ІНТЕГРАЦІЯ НОРМ ACQUIS COMMUNAUTAIRE В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДВОКАТУРУ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ТА ВИКЛИКІВ
706
110.
Малинчук П. М., Гордієнко С. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
715
111.
Наумов Н., Нагорна О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВʼЯЗКУ
719
112.
Наумов Н., Хашев В.
ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
722
113.
Савенко В. П., Векленко Р. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ВЖИВАННЯ МАРИХУАНИ: ВПЛИВ НА КРИМІНАЛЬНУ СИТУАЦІЮ ТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
725
114.
Савенко В. П., Риндич А. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНІСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
729
115.
Серемчук К. В.
ПОНЯТТЯ І ВИДИ ВБИВСТВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
733
116.
Яковець О. Є., Мирошниченко В. О.
СИСТЕМА РЕФОРМ МУСТАФИ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА В ТУРЕЧЧИНІ: ПРАВА ТА СТАНОВИЩЕ ЖІНОК
736

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: