X Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 25-27.09.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

25-27.09.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-25-27-09-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Shokh S. S., Shubenko L. A., Pavlichenko A. A.
СОLD RESISTANCE OF TOMATO
9
2.
Лемешик А. В., Рудько В. О., Бабенко В. М., Сук А. Г., Новицька Н. В.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОЇ ЗА ВПЛИВУ ХЕЛАТНИХ МІКРОДОБРИВ
11
3.
Міщук А. І., Манукіян А. В., Ковальчук І. В., Новицька Н. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВОМ ЕКОЛИСТ МОНО ЦИНК
17
4.
Федак Н. М., Седіло Г. М., Чумаченко С. П., Мамчур О. В.
ДО ПИТАННЯ ОДЕРЖАННЯ СИРОПРИДАТНОГО МОЛОКА
22

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Тесля Р.–А. А., Охмат О. А.
ПРОБІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАКТЕРІЙ РОДУ BIFIDOBACTERIUM
27

 MEDICAL SCIENCES

6.
Batig I. V.
PREVENTION OF LOSS OF PERIODONTAL TISSUES IN ORTHODONTIC PATIENTS WITH PREDOMINANCE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM
31
7.
Bilous N. V., Tsysar Yu.
POSTPARTUM DEPRESSION: POSSIBLE OPTIONS FOR ALLEVIATING THE COURSE (REVIEW OF LITERATURE)
34
8.
Бобро Л. М., Баришева Д. В., Топчий А. С.
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ДИТЯЧОЇ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
40
9.
Давиденко К. І., Онищенко Н. С., Зелінська М. В., Базалицькат С. В.
РОЛЬ ВИБІРКОВИХ ДЕФІЦИТІВ IgE ТА NKT-КЛІТИН У РОЗВИТКУ ТА РЕЦИДИВУВАННІ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
43
10.
Клітинська О. В., Шетеля В. В., Стішковський А. В., Зорічак Т. І.
СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ ЗАКАРПАТТЯ
46
11.
Романчук Л. І., Мартинюк В. І., Кравчук А. А.
КОМОРБІДНИЙ ПЕРЕБІГ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ПАЦІЄНТКИ З СИНДРОМОМ ДАУНА ТА ВРОДЖЕНІЙ ПАТОЛОГІЇ СЕРЦЯ
52
12.
Романчук Л. І., Власюк Я. К., Степан О. Б.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК COVID-19 У ПАЦІЄНТА З ВРОДЖЕНОЮ ВАДОЮ СЕРЦЯ
55

 CHEMICAL SCIENCES

13.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
ACYLIMINE SALTS AS REAGENTS IN REACTIONS C- AND N-ALKYLATION
57
14.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
62

 TECHNICAL SCIENCES

15.
Hrych A. V.
ENERGY-SAVING AIR CONDITIONING SYSTEM OF THE ENGINE ROOM OF GAS ENGINES OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISE
69
16.
Shostak S., Bordiuzhenko O., Dvorkin L.
LOW-CEMENT CONCRETE WITH THE USE OF FLY ASH FROM THE DARNYTSIA TPP
76
17.
Sokolov O. M., Harhin V. H., Rusinova N. O.
HARDNESS OF CVD DIAMOND OF DIFFERENT STRUCTURAL PERFECTION AND INFLUENCE BAROTHERMIC TREATMENT ON ITS
81
18.
Zdor K., Melnychenko A.
APPLING CLASSIFICATION AND REGRESSION SUPPLEMETARY OUTPUT IN SIAMESE NEURAL NETWORK USING FASHION MNIST AND PLANTVILLAGE DATASETS
87
19.
Ковальова В. П., Ковальов М. О.
АНАЛІЗ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ХЛІБА З ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА
93
20.
Фрідріхсон В. Л., Кривоног О. І., Кривоног В. В., Романенко П. Ю.
КОНСТРУКЦІЇ СПОРУД З ГЕОСИНТЕТИЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ СХИЛІВ
96
21.
Шаповалов О. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
102

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

22.
Romanchuk N., Glushkov V.
THE FUNDAMENTAL THEOREM OF ALGEBRA
108

ARCHITECTURE

23.
Васильченко О. В., Царенко Г. Р.
ОЦІНКА ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ФЕРМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФІБРОБЕТОНУ В ЇЇ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТАХ
111

 PEDAGOGICAL SCIENCES

24.
Гузик Н. М., Ліщинська Х. І., Сокульська Н. Б.
ПРО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
116
25.
Задорожна Г. С., Бабейко А. В.
ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З СУЧАСНИМИ СІМ’ЯМИ
120
26.
Козленко В. Г.
ФУНКЦІЇ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
127
27.
Низковська О. В.
ОСНАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 6-х КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ СУЧАСНИМ ОБЛАДНАННЯМ: ГОТОВНІСТЬ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В УМОВАХ ВІЙНИ
130
28.
Пивовар Н. М., Хілінська Т. В.
ЕМОЦІЙНИЙ КОМФОРТ ЯК ОСНОВА БЕЗПЕЧНОГО І СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
139
29.
Сивак О. Б., Ковальчук І. С., Гайдай І. О.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
143
30.
Сізов В. В., Славська Я. А., Гончаров Ю. В.
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ТЕОРІЯ Л. ВИГОТСЬКОГО ТА ЇЇ ПЕДАГОГІЧНІ НАРАТИВИ
149
31.
Сосяк М. М.
ДИДАКТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
156
32.
Тищенко Т. І.
СТОРІТЕЛІНГ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
163
33.
Томашевська М. В.
ПОНЯТТЯ «БРЕКСІТ» В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
169
34.
Шевчук Я. М.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
176
35.
Ядловська О. С., Задорожня К. О.
ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
183

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

36.
Макаренко Н. М.
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЦІННОСТІ СПІЛКУВАННЯ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
189
37.
Макаренко Н. М., Свірська О. В.
КРИТИЧНЕ ТА КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
197

 ART

38.
Антоненко І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ NFT-ДИЗАЙНУ І ЙОГО ЗАТРЕБУВАНІСТЬ В УКРАЇНІ
207
39.
Волчукова В. М., Науменко Н. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМИ ВІЙНИ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ СУЧАСНОСТІ ТА В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ
212
40.
Подать Я. С.
НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНИХ СПІВАКІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ У ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
218

 PHILOLOGICAL SCIENCES

41.
Yablonska T. M.
A SYSTEM OF EXERCISES FOR THE ASSIMILATION OF TERMINOLOGICAL VOCABULARY BY THE STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE SPECIALTY «SHIPBUILDING»
222
42.
Гром О. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ КОНЦЕПТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В АНГЛОМОВНИХ ПРОЗОВИХ ТВОРАХ 20 — 21-го СТОЛІТТЯ
228
43.
Дяченко А. С.
ТРАГЕДІЯ СОЛДАТА У ТВОРАХ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ
231
44.
Любецька В. В.
ПРО ВАЖЛИВІСТЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МОВИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
239

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

45.
Yazdonov U. T., Djumaniyazov F. U.
WAYS TO GET THE PROCESS OF EDUCATION AND UPBRINGING OUT OF «SOCIAL DEPRESSION» IN THE MODERN CYBERSPACE
243

ECONOMIC SCIENCES

46.
Shevchenko A.
GIG ECONOMY AND CREATOR ECONOMY: EXPLORING INTERACTION IN THE MODERN WORLD
251
47.
Видай Д. В., Павленко О. С.
ЩО ТАКЕ «ЗЕЛЕНІ» РОБОТИ І ЯК ВОНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ
256
48.
Дергалюк М. О.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
261
49.
Загородній А. Г., Партин Г. О.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ АСИМЕТРІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
264
50.
Марценюк Л. В., Гурмач М. А.
ПОРІВНЯННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ТУРИЗМІ
268
51.
Морозова С. А., Жушман А. С.
СТАЛІСТЬ ІННОВАЦІЙ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЯК СТВОРЮВАТИ ПРОДУКТИ, ЩО НЕ ЗАВДАЮТЬ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ
272
52.
Нєсвєтов О. О., Горбатов І. А.
РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
277
53.
Нєсвєтова С. В., Сорока К. М., Варюха А. В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
282
54.
Носенко Ю. М., Шевченко Т. В., Сінельник Л. М.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ УСТАНОВ
289
55.
Чаркіна Т. Ю., Руденко Д. С.
СІЛЬСЬКА САДИБА ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
295
56.
Чаркіна Т. Ю., Притика Є. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
298

 LEGAL SCIENCES

57.
Вишневська М. М.
ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
302

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: