X Міжнародна науково-практична конференція “MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”, 29-31.05.2024, Чикаго, США. Архів

Шановні колеги!

29-31.05.2024 року у м. Чикаго, США

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in science and education. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-29-31-05-2024-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Костенко П. О.
АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ – СТУПІНЬ ВИВЧНЕННЯ ПРОБЛЕМИ
19
2.
Остапук Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ГІДРОПОННОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН
28

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Ramazanov V. V., Rudenko S. V., Shpakova N. M.
RESTORATION OF RED BLOOD CELL SHAPE DURING MECHANICAL MIXING DEPENDING ON ANIONIC COMPOSITION OF THE MEDIUM
34
4.
Ковальницька К. О., Гаврютіна В. А., Бєлінська А. П.
МАШИННЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ: ВИКОРИСТАННЯ НА ПРИКЛАДІ МІКРОБНИХ СПІЛЬНОТ
43
5.
Мартинець Д. П.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ
48

 MEDICAL SCIENCES

6.
Abdukarimov Uchkun Gafurovich, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalovna
PILOT BREAST SCREENING IN THE CITY OF KAGAN СITY, BUKHARA REGION
51
7.
Nastenko Ie. A., Zinchenko Ye., Rudnikov Ye. G.
MODEL OF ELASTIC-ACTIVE BEHAVIOR OF ARTERIAL VESSELS WITH BRANCHING
54
8.
Reva T., Shiwani, Ajay Singh
UNDERSTANDING ATRIOVENTRICULAR BLOCK: CAUSES, TYPES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
60
9.
Бібіченко В. О., Ляхова К. В., Копитіна В. С.
ЗАГОСТРЕННЯ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНМУ
69
10.
Білотіл І. С., Володько М. М., Бойко Ю. І.
ОСНОВНІ ПРОЯВИ І СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТОКСОКАРОЗУ
71
11.
Виндюк А. К., Якубовська Д. Р., Каньовська Л. В.
ВПЛИВ ГЕНЕТИКИ НА РОЗВИТОК ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
75
12.
Каушанська О. В., Короць А. В., Станкевич Л. І., Гурська К.-Р. Т.
СИНДРОМ ВОЛЬФА-ПАРКІНСОНА-УАЙТА, НОВІТНІЙ ОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАТОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
79
13.
Каушанська О. В., Петрик Я. В., Жовнір Н. М., Леунова Ю. В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДРЕССЛЕРА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
86
14.
Козловська І. М., Шкварковський І. В., Москалюк О. П., Волянюк К. П., Надольська А. О.
ОСТАННІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КОМІТЕТУ ТССС ЩОДО ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ В БОЙОВИХ УМОВАХ
93
15.
Кушнірук Н. А., Пашаєва Равана Зейнал кизи, Дунаєва І. П.
ПОЯВА ЗАХВОРЮВАНЬ ШКТ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЕННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
98
16.
Матвійчук О. П., Мозгова Л. В.
ЗНАЧЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
101
17.
Москалюк О. П., Дутка Д. О.
УСКЛАДНЕННЯ ДИВЕРТИКУЛІТУ. СУЧАСНИЙ ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ДИВЕРТИКУЛІТУ З УСКЛАДНЕННЯМИ
106
18.
Остапенко Є. В.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
111
19.
Попюк В. С., Юр’єва Л. М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ПОРУШЕНИМ БІОТОПОМ ПІХВИ
116
20.
Приймак С. Г., Декальчук С. В.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОЇ КРОВОТЕЧІ
121
21.
Приймак С. Г., Мельникович Є. А.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ПРО ВПЛИВ АНТИБІОТИКІВ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК
128
22.
Приймак С. Г., Остап’юк Ю. Р.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ВЕДЕННЯ МЕРТВОНАРОДЖЕНОСТІ
134
23.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Денежко А. В.
ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ У ВІЙСЬКОВИХ: ВИКЛИКИ, ПРИЧИНИ, ДІАГНОСТИКА
144
24.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Миронюк А. Р.
ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: РИЗИКИ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА, ТАКТИКА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
153
25.
Рева Т. В., Мандрик О. Є., Юзько А. Д.
ЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ВИНИКНЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ВИКЛИКИ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ
161
26.
Тащук М. В., Ілащук Т. О.
ВПЛИВ КОРЕКЦІЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЗА МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ
169
27.
Тищенко Т. М., Севальнєв А. І.
ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКІВ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА СОVID-19 СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
177

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

28.
Khmelnikova L. I., Ivanova N. A.
CREATION OF AN ELECTIVE COURSE FOR PHARMACISTS AS AN ELEMENT OF STEM EDUCATION
183
29.
Коваленко Ю. В., Савченко Н. В.
ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ
188

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы, Хашемпур Шаян Хамид оглы
L-АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С), ПОВЫШАЮЩАЯ ИММУНИТЕТ И ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИОКСИДАНТНЫМ ЭФФЕКТОМ III. ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗА И ЛИПИДОВ В КРОВИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
198
31.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Фурдига Г. В., Багрій Д. Р.
12 ІНТЕГРОВАНИХ ХІМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
208

 TECHNICAL SCIENCES

32.
Bezvesilna O., Tkachuk A., Tolochko T.
GRAVIMETERS OF THE AVIATION GRAVIMETRIC SYSTEM
223
33.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Gnedash G. O., Shevchuk S. I.
HEAT-RECOVERY TEHNOLOGY WITH COMBUSTION AIR HEATING FOR WASTE INCINERATION PLANTS
239
34.
Furtat I. E., Furtat Yu. O.
ON THE KINETICS OF NON-ISOTHERMAL ADSORPTION FROM LIMITED VOLUME
245
35.
Knysh L., Drevnytskiy I.
IS C PROGRAMMING LANGUAGE DISAPPEARING?
248
36.
Knysh L., Hlynka Yu.
PECULIARITIES OF EMPLOYMENT IN IT SPHERE IN UKRAINE
251
37.
Knysh L., Kushnir V.
CHALLENGES AND PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND HUMAN COEXISTENCE IN THE FUTURE
254
38.
Kosovtsov D. I.
AI IN EDUCATION: PERSONALIZING LEARNING
258
39.
Krainiuk M. Yu., Krainiuk O. V., Sherbak O. V.
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE WORKING CONDITIONS OF THE TRACTOR DRIVER’S WORKPLACE IN MODERN MACHINE-TRACTOR UNITS
263
40.
Prots L. A.
STATIC STRENGTH ANALYSIS OF THE DRIVESHAFT FORK USING THE FINITE ELEMENT METHOD
273
41.
Shapa L. N., Prokofiev S.
SOUTH UKRAINIAN ENERGY COMPLEX
278
42.
Tsenkner D. V.
SENSORS IN AUTOMATED IRRIGATION SYSTEMS: TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS
286
43.
Voskoboinick V., Voskobiinyk A., Voskoboinyk O., Masiuk S., Sokolovsky G.
INFLUENCE OF PERMEABLE VERTICAL WALL ON GRAVITAL WAVES
294
44.
Voznytsia A.
AI-DRIVEN PREDICTIVE ANALYTICS IN PROJECT MANAGEMENT
303
45.
Vynohradska V. H.
THE ETHICAL IMPLICATIONS OF AI IN HEALTHCARE
313
46.
Жмуровська К. Р., Чукалов К. Е., Товстик В. О., Заводний О. О., Онищенко Ю. М.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ
315
47.
Ісакій К. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ
322
48.
Капура І. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МІСЦЕВОГО ОПАЛЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
328
49.
Кравченко П. А.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ OPENCV
331
50.
Кравченко С. А., Духіна В. С., Радецька О. В.
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМЗИТОПЕРЛІТОБЕТОНУ
336
51.
Летута Т. М., Татар Л. В., Скоробогатько В. І.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ
344
52.
Нестеренко О. В., Кісільов Р. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЛЕГКИХ ЧАСТОК ЗЕРНОВОЇ СУМІШІ В ПНЕВМОСЕПАРУЮЧОМУ КАНАЛІ
347
53.
Обуховський В. В., Іщенко В. М., Щербина Ю. В.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ У СВІТІ
352
54.
Северченко Н. О., Абаєв А. А.
СИСТЕМА СТАЛОЇ ЛОГІСТИКИ В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
360
55.
Синіло О. О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ПАСИВНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ
366
56.
Шевченко Д. І.
ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ
371
57.
Шостак О. В.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
375
58.
Ялова А. М., Лівша Д. М., Білан О. В.
РИЗИКИ ПРИ ВПРОВАДЖЕНІ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛА ВИРОБНИЧОЇ ВОДИ
377

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

59.
Ткаченко Н. Є., Ткаченко Р. В.
ЗБУРЕННЯ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ У ЦЕНТРІ ЦИЛІНДРА З РІДИНОЮ ПРИ ЗМІНІ ВЕЛИЧИНИ ЗОВНІШНЬОЇ СИЛИ
383

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

60.
Taranova N. B., Kusiak M. A., Taranov B. Yu.
KAROL MIKULI AND LUDWIK MAREK AS PIONEERS OF PIANO SCHOOLS AND THEIR INFLUENCE ON THE MUSICAL LANDSCAPE OF WESTERN EUROPE IN THE 19TH CENTURY
391
61.
Гарбар О. В., Панфелюк М. В.
ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ВИДОБУТКУ КАОЛІНІВ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЗЗ
400
62.
Кокоєйко О. Є., Лехкар В. Н., Кобільник М.-К. М.
БІОГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛІ
406
63.
Тарасюк Н. А., Кійко Я. П.
СУЧАСНІ ЛАНДШАФТИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ
412

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

64.
Лехкар О. С., Валько Д. Н., Куцик І. В.
ТЕХНОГЕН, ЯК ДОМІНУЮЧА ГЕОЛОГІЧНА СИЛА ЛЮДСТВА
416

ARCHITECTURE

65.
Lysko B.
STUDY OF THE ACCURACY OF GEODYNAMIC PROCESSES BY GNSS METHODS
421

 PEDAGOGICAL SCIENCES

66.
Baranova L.
CROSS-CULTURAL CONTEXT AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING
426
67.
Fomin A. A., Lazarenko Yu. V., Martsynkobsky I. P., Ordatii A. V.
INFORMATION TECHNOLOGIES AND FUNDAMENTALIZATION OF LEARNING IN THE TRAINING OF EDUCATORS AT THE M.I. PIROGOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
443
68.
Tikholaz V. A., Fomina L. V., Fomina N. S., Merkulova D. A.
ADAPTATION OF EDUCATORS TO THE STUDY OF FUNDAMENTAL DISCIPLINES AND THE BASIS OF ITS SOLUTION AT THE DEPARTMENTS OF THE NATIONAL PIROGOV MEMORIAL UNIVERSITY, VINNITSYA
450
69.
Бурлака Н. І., Біда О. О.
РОЛЬ НЕЙРОМЕРЕЖ У НАВЧАННІ
455
70.
Гривко А.
МЕТОДИ САМО- ТА ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ УЧНІВ: ПОГЛЯДИ ВЧИТЕЛІВ
460
71.
Діденко Н. М., Григоращенко М. М.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК МАРКЕТОЛОГІВ У КУРСІ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
462
72.
Кравченко М. І.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НУШ
467
73.
Крапчатова Я. А.
НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В АУДІЮВАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
473
74.
Кулиева Э.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
479
75.
Курінна А. Ф., Кендиш К. О.
ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
486
76.
Литвин І. М., Пархомець А.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: РОЛЬ КОРЕКЦІЙНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ
490
77.
Москаленко О. І., Сальник С. С.
СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ
499
78.
Рось С. В., Доільніцина Ю. В.
ЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОРГАНАЙЗЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
503
79.
Соломевич Д.
РОЛЬ ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ЛІКАРІВ-ПСИХІАТРІВ
507
80.
Стороженко Т. В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
511
81.
Тарасенко Д. М., Кириченко А. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ЗВО МВС УКРАЇНИ
515
82.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СИНТАКСИСУ»
518
83.
Янишин О. К., Мандзюк О. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
521

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

84.
Біліченко В. В.
ПРОБЛЕМАТИКА СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
526
85.
Біліченко В. В., Кукарін Т. І.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
529
86.
Дрозд О. В., Долгієр А. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ КОПІНГ‑СТРАТЕГІЙ
533
87.
Жмуренко О. С., Астремська І. В.
ЕМПАТІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
541
88.
Лікарчук Є. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ВИСНАЖЕННЯ ТА ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
551
89.
Мельничук М. Г., Кримова Н. О.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ
561
90.
Наумова Н. А., Завгородня М. О.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
566
91.
Наумова Н. А., Кацюба Н. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
575
92.
Овчарук І. Р.
ФЕНОМЕН ДИТЯЧОЇ БРЕХНІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
583
93.
Потьомка А. А., Литвинова І. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ ДІТЬМИ ТА ПІДЛІТКАМИ
592
94.
Пріснякова Л. М., Бабанська С. А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
600
95.
Пріснякова Л. М., Деркунська О. К.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ УЯВЛЕННЯ ПРО СВОЄ МАЙБУТНЄ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ
606
96.
Пухно С. В., Чучина Ю. А.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
612
97.
Руснак Д. А., Караджи О. С.
ЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА ОБРАЗУ ФІЗИЧНОГО «Я» У СПОРТСМЕНІВ-ПІДЛІТКІВ
617
98.
Сергієні О., Василенко К.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНИХ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ ПРАЦІВНИКІВ МВС
625

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

99.
Васильєв М. С., Касьян В. В.
ВЗАЄМОДІЯ СОЦ. МЕДІА З КОМПАНІЄЮ ПО ПРОСУВАННЮ БРЕНДУ (З ДОСВІДУ КОМПАНІЇ «РОЗЕТКА»)
635
100.
Єлагін В. П.
СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ЯК ПОЛІСУБ’ЄКТНИЙ КОНСТРУКТ В КОНТЕКСНОМУ ПОЛІ СПІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА
638
101.
Кухаренко С. О., Король К. С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
648

JOURNALISM

102.
Vlasova N.
TELEGRAM CHANNEL AS A PART OF A CONVERGENT MEDIA (ON THE EXAMPLE OF THE TV CHANNEL “DNIPRO TV”)
653
103.
Козинець Т. А.
ДІПФЕЙКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДИ В УМОВАХ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ
660
104.
Пєхота Т. М.
ВПЛИВ ФОТОГРАФІЇ НА СПРИЙНЯТТЯ БРЕНДУ СПОЖИВАЧАМИ
664
105.
Тимошик М. С., Омелян А. М.
ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ: 2013-2023. (ІСТОРІЯ МОЄЇ РОДИНИ У ЩОДЕННИКАХ, ЗАПИСКАХ, ЕСЕЯХ)
669

 ART

106.
Ospanova A. M.
ART MANAGEMENT AS A TYPE OF PROJECT ACTIVITY IN THE FIELD OF CULTURE AND ART
673
107.
Гніздюк Т. В.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ КОСІВСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ТА ПОБУТУ ГУЦУЛЬЩИНИ НА РОЗВИТОК КОСІВЩИНИ
681
108.
Ґедзь О. П., Донець А. Д.
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ МИСТЕЦТВА АУТСАЙДЕРІВ
685
109.
Мерє О. В., Молдованова А. Є.
ВПЛИВ ТИПОГРАФІКИ ВЕБ-САЙТІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН КОРИСТУВАЧІВ У 2024 РОЦІ
695
110.
Нагорна З. Р., Мер’є О. В.
МЕТАФОРИЧНЕ ШРИФТОВЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ ТРИВОЖНОГО РОЗЛАДУ У СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ
702
111.
Слішевич А. І., Мер’є О. В.
ТИПОГРАФІКА В АНТИХУТРЯНІЙ РЕКЛАМІ
709
112.
Таран Д. В.
РИСУНОК ГРАФІТНИМ ОЛІВЦЕМ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
715

 HISTORICAL SCIENCES

113.
Довжук І. В.
НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
721
114.
Марущак Я. С.
ЕЛЕКТОРАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ, ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ТА ПАРЛАМЕНТСКІ ВИБОРИ 2019 РОКУ
727
115.
Сустрєтов А. С., Мандзюк М. В., Голденко Д. Д.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСОЛЬСТВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ В ЧАСИ КОЗАЦТВА. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З УГОРЩИНОЮ
732

 CULTUROLOGY

116.
Байда І. В.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
734
117.
Прісич Н. М., Дахненко К.
ВНЕСОК РОДИНИ КОШИЦІВ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКОРДОННІ
739
118.
Суханов А. О.
РЕДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ В СФЕРІ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ
749

 LITERATURE

119.
Римар Н. Ю.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОНЦЕПТОМ БАТЬКІВЩИНА, У МОВОТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
753

 PHILOLOGICAL SCIENCES

120.
Makhmudova Shalala Amirxan gizi
THE GENRE OF FABLE IN ABBAS SAHHAT’S WORK
757
121.
Panchenko V. A.
SONG AS A SPECIAL LINGUISTIC PHENOMENON
763
122.
Yevdokymova I. O., Vaslavska O. G.
ORAL ENGLISH-SPEAKING DOCTOR’S DISCOURSE: GRAMMATICAL STRUCTURE
766
123.
Анасенко К.
ОСОБЛИВОСТІ ХІБЕРНО-АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІРЛАНДСЬКОГО ТА ШОТЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
774
124.
Анасенко Н. О., Брижата Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У МЕДІАДИСКУРСІ ІЛОНА МАСКА
779
125.
Батура С. В.
КОЛЕКТИВНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПЕЧВОРК ЯК НОВІТНІЙ ЖАНР СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
788
126.
Герман Л. В., Шастало В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ГОДОНІМІВ ШЛЯХОМ ОНІМІЗАЦІЇ ТА ТРАНСОНІМІЗАЦІЇ
793
127.
Карпенко М. Ю., Бурман А. Л.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОПАГАНДІ
798
128.
Лешко В. М.
ЕКСПЛІЦИТНА ТА ІМПЛІЦИТНА ОЦІНКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГРАФІЧНОМУ РОМАНІ
805
129.
Стрюкова В. В., Вотінцева М. Л.
ВІДТВОРЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ТРОПІВ ТА ФІГУР МОВИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
814

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

130.
Гурарий Л. А., Мямлин В. В.
О НАЧАЛАХ, ПУТЯХ, ЗАДАЧАХ ЗНАНИЯ И ОСНОВАХ КОСМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
817
131.
Савош Г. П., Тєрєхов А. П.
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
830

 ECONOMIC SCIENCES

132.
Chechelashvili M.
DETERMINING THE LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCIES IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD
838
133.
Perebyinis D.
THE ROLE OF TOKENIZED ASSETS IN REVOLUTIONIZING CROSS-BORDER TRADE FINANCE
847
134.
Plakhotnik O., Snimshchikov A.
SOLVING PROBLEMS AND MAKING DECISIONS IN ORGANIZATION: THE KEPNER-TREGOE METHOD
854
135.
Plakhotnik O., Tovstun D.
MANAGEMENT OF PRODUCTION POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
858
136.
Pohorelenko N.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»
861
137.
Ukhanova I., Zhukova O.
ANALYSIS OF THE STATE AND DYNAMICS OF INVESTMENT ATTRACTION BETWEEN UKRAINE AND THE EU
867
138.
Андибур А. П., Андибур Н. І., Андибур А. А.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
876
139.
Бормотова М. В., Пилипенко В. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
881
140.
Гаврилко О. С.
НЕОБАНКИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ФІНТЕХ-СЕКТОРУ
885
141.
Гребенюк Н. О., Максименко К. А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
890
142.
Єременко А. В.
ІНВЕСТИЦІЇ В НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
897
143.
Закамарко В. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
905
144.
Кадирус І. Г.
ВИБІР КАНАЛІВ ЗБУТУ – ОДНЕ ІЗ КЛЮЧОВИХ БІЗНЕС-РІШЕНЬ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
912
145.
Кирилюк А. О.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
917
146.
Ковтун Е. О., Вітова Б. О., Чепляка О. О.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
921
147.
Корепанов Г. С., Роздайбіда Д. С.
СЕРВІСНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
927
148.
Крупельницька І. Г., Марченкова А. Г., Томчук О. К.
ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ СПЕЦИФІКИ
934
149.
Кузьменко О. П., Закржевська Г. К.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ
942
150.
Маслова Д. Є., Маслова М. Є.
ДИНАМІКА МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ПЕРІОД ВІЙНИ
949
151.
Нісходовська О. Ю.
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ
953
152.
Перебийніс Ю. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ SUPTECH ТА REGTECH: МОЖЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ
963
153.
Рябцев В. А.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ ПАРТНЕРСТВОМ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
966
154.
Суєтіна К. В., Скорба О. А.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ «POSTER»
970
155.
Татарин Н. Б., Кризина Ф. Л.
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
974
156.
Товкачова А. С., Гавриш О. А.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДРАЙВЕР ЗРОСТАННЯ АПК УКРАЇНИ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ
978
157.
Царик А. І., Царик М. І.
ВАЖЛИВІСТЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
984
158.
Царик А. І., Царик М. І.
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА МЕРЕЖІ АПТЕКИ “ПОДОРОЖНИК”
989

 LEGAL SCIENCES

159.
Hryhorenko I., Shkil A.
CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREE PROFESSIONAL LEGAL ASSISTANCE: ASPECTS OF REALIZATION IN UKRAINE AND FOREIGN EXPERIENCE
995
160.
Андрощук В. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
1003
161.
Глушко Р. О.
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ РОБОТОТЕХНІКОЮ ТА ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ
1012
162.
Дубов Г. О., Саркісян В. Г.
ПРАВОВІ ФІКЦІЇ ТА ПРЕЗУМПЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
1022
163.
Ерстенюк Є. А.
ЧИ ДОЦІЛЬНА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ?
1026
164.
Ізвіцька Г. В., Моісеєнко Д. М.
ВОЄННИЙ СТАН ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНСТИТУТ УСИНОВЛЕННЯ
1035
165.
Кадірова А. О., Савенко В. П.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ КОЛАБОРАЦІОНІСТА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТАКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1040
166.
Казначеєв Д. Г., Ярина Я. І.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1043
167.
Калінніков О. В.
МІСЦЕ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1046
168.
Кебус А. В.
ВНЕСОК РЕГЛАМЕНТУ ЄС 2016/679 (GDPR) У ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
1055
169.
Коваленко І. А., Кобзар Б. С.
ПРЕДМЕТ І ФОРМА ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
1064
170.
Козловська А. К., Казначеєв Д. Г.
РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ
1069
171.
Коломієць О. О.
НАДЗВИЧАЙНА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ТА НАДЗВИЧАЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СУТНІСТЬ
1073
172.
Куріленко К. В., Савенко В. П.
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1079
173.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА: ІСТОРИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
1083
174.
Логінова М. В., Ярина Я. І.
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
1091
175.
Обертович Г. О.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЙ: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1095
176.
Попович Т. П.
ОБОВ’ЯЗОК ЯК МІРА НАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ
1101
177.
Риндич А., Труханова О., Чорна А. Г.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ
1105
178.
Романчук В. І.
МІЖНАРОДНИЙ МЕМОРАНДУМ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
1110
179.
Савенко В. П., Савенко А. Б.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
1115
180.
Свистун В. В., Гіденко Є. С.
ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА РІВЕНЬ ВИБУХОНЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
1118
181.
Свистун М. Я., Казначєєв Д. Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЛУЧЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ У ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ
1123
182.
Сухицька Н. В., Обухівський Р. О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТРУДОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ»
1126
183.
Форгова В., Демиденко Д., Чорна А. Г.
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
1130
184.
Форгова В., Савенко В. П.
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1134
185.
Цапович В., Савенко В.
ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЖЕРТВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
1137
186.
Чорна А. Г., Тимченко К. А., Куріленко К. В.
НЕЗАКОННЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ПЕРЕСИЛАННЯ КАНАБІСУ БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ (АНАЛІЗ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ)
1141

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-123-5 та УДК, вихідні дані м. Чикаго, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: