X Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 25-27.06.2023 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

25-27.06.2023 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася X Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-25-27-06-2023-myunhen-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Кацуляк Ю. Д., Сіщук М. М., Сіщук Н. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЦІННИХ ШВИДКОРОСТУЧИХ ЕКЗОТІВ ТОПОЛЕВИХ ВИДІВ У ВОЛОГОЛЮБНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНКАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
11

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Azizov Aflatun Polad
POPULATION AND GENETIC CHARACTERIZATION OF THE LONG-CLAWED CRAYFISH ASTACUS LEPTODACTYLUS (ESCHSCHOLTZ, 1823) OF THE CASPIAN SEA USING THE RAPD TECHNIQUE
18

 MEDICAL SCIENCES

3.
Mahklynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
PLASTIC SURGERY OF BUCCAL FRENUM USING MUCOSAL PALATAL GRAFT
25
4.
Герасименко Є. О.
МЕТАСТАЗУВАННЯ РАКУ ШЛУНКА
28
5.
Дутка Д. О., Соловей В. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОГО МЕТОДУ КОНТРАЦЕПЦІЇ З МІДДЮ
33
6.
Зелінська Г. В., Кулініченко Г. М., Устименко Г. Я., Остафійчук М. В.
ЦИТОЛОГІЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ РАДІОЙОДРЕЗИСТЕНТНОСТІ ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
37
7.
Соколов В. М., Долгушин О. А.
ПАТОЛОГІЯ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
43
8.
Хасавнех Ахмад Раед
ОСОБЛИВОСТІ КЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ХВОРИХ НА СЕБОРЕЙНИЙ ДЕРМАТИТ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ
50

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

9.
Трофімова Т. С., Гоцуля А. С.
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ АМІДІВ 2-(5-МЕТИЛ-4-(2-МЕТОКСИФЕНІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛТІО)ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ
55

CHEMICAL SCIENCES

10.
Восканян В. С., Петросян Н. Р., Григорян А. С.
ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ У КРЫС В НОРМЕ И ПОСЛЕ БЛОКАДЫ АЛЬФА- И БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ
60
11.
Пилипенко О. О., Оковитий С. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІ 2(3-ГЕТАРИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)АНІЛІНІВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКІНГУ
66

 TECHNICAL SCIENCES

12.
Chyhur L. Ya.
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF INDIVIDUAL COMPONENTS AND PROCESSES OF THE CONTROL OBJECT — BOILER INSTALLATION
70
13.
Chyrva T., Martynov V., Chyrva V.
DYNAMIC REACTIONS OF SUPPORTING CONSTRACTIONS OF INDUSTRIAL BUILDINGS
76
14.
Ivaniuk V., Potapova K., Nalyvaychuk M.
BASIC METHODS OF FIRE SIMULATION
80
15.
Kononenko A., Skrebtsov A., Kononenko Ju.
STUDY OF THE INFLUENCE OF THE FRACTIONAL COMPOSITION OF TITANIUM POWDER AND SINTERING MODES ON THE PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION
86
16.
Petushkov V.
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ROCKET ARTILLERY COMPLEXES
88
17.
Бабала Л. В., Жайворонко І., Тхорик Д.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЛІКАРЕМ МАМОЛОГОМ
95
18.
Бойко Х., Лялюк-Вітер Г. Д.
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ІФНТУНГ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
100
19.
Вербівський Д. С., Усата О. Ю., Чистяков В. О.
ПРОТОКОЛ ДІФФІ-ГЕЛЛМАНА ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
104
20.
Девтеров І. В., Зінич П. Л.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ У ФРАНЦІЇ І БРАЗИЛІЇ
111
21.
Дуганець В. І., Ангельський В. Л., Пукас В. Л.
АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ КОМБІНОВАНИХ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ
117
22.
Мороз Л. Б., Угриновський А. В., Мороз М. А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ
124
23.
Рогизная А. А., Дмитриева Н. В.
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ
128
24.
Савчук Т. О., Мазур А. О.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
136
25.
Сагун А. В., Бобков В. Б., Прохоров М. О.
МЕТОД КРИПТОАНАЛІЗУ СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУ НА БАЗІ МЕРЕЖ ФАЙСТЕЛЯ
142
26.
Сидорчук О. Л., Василяйко І. І.
ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОПОГЛИНАЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ПОКРИТТІВ ДО АНТЕННИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
147
27.
Черних О. П., Батирєв Р. В.
ДОСЛІЖДЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЛІ ВОДОСПАДІВ У ІГРАХ
156

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

28.
Alekhin A. D., Rudnikov Ye. G.
THE EQUATION OF STATE OF WATER IN THE FLUCTUATING REGION NEAR THE LIQUID-VAPOR CRITICAL POINT
163
29.
Mokhonko O. I., Ivanisik A. I.
STIMULATED RAMAN SCATTERING UNDER SELF-FOCUSING CONDITIONS
172
30.
Рябков В. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУМАРНОЇ МАСИ КВАНТІВ В СТРУКТУРІ СПОСТЕРЕЖУВАНОЇ РЕЧОВИНИ
178

 PEDAGOGICAL SCIENCES

31.
Pirozhenko I. D., Shuhai A. Yu., Kharchenko O. O., Fedoriv Ya. R.
FINDING YOUR VOICE: DEVELOPING EFFECTIVE COMMUNICATION STRATEGIES
188
32.
Гейдел А. М., Кучерявенко О. М.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ CHAT GPT ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
195
33.
Цинкалюк Н. О.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
199
34.
Шлєіна Л. І.
ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
203

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

35.
Khromova V. S., Lіashko A. O.
THE ROLE OF SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE MOST IMPORTANT SOFT SKILLS OF THE 21ST CENTURY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
209
36.
Просандєєва Л. Є.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: АКТИВІЗАЦІЯ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ МОЛОДІ
215

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

37.
Sobolieva-Tereshchenko O.
ELECTRONIC HEALTH LITERACY SCALES: A SCOPING REVIEW AND COMPARABLE ANALYSIS OF THE SKILLS AND TRENDS
222

 ART

38.
Білозуб Л. М., Ялова Д. О.
КУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
228
39.
Капітонова В. Є.
ГУМАННІСТЬ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ТВОРЧОМУ ВНЗ
233
40.
Кот Д. М.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЖАНРІВ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
238
41.
Москаленко-Висоцька О., Висоцький Ю.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СЛОВЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАДЗАВДАННЯ
244
42.
Скорик І. Г.
ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН ТА СТІВЕН МЕЙЗЕЛЬ – ДВА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТІЛЕСНОСТІ У МОДНІЙ ФОТОГРАФІЇ
250
43.
Урсу Н. О., Гуцул І. А., Підгурний І. С.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ САКРАЛЬНОГО МАЛЯРСТВА НА ТЕРЕНАХ КАМ’ЯНЕЧЧИНИ
255

 HISTORICAL SCIENCES

44.
Maliutina O.
THE PHENOMENON OF THE UKRAINIAN COSSACKS (UPDATING THE HISTORICAL PAST)
261
45.
Yuzdana Jabbarli
PERSONNEL REFORMS IN HEYDAR ALIYEV’S HIGHER EDUCATION SYSTEM (1969-1982)
266
46.
Золотарёв В. С.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПАВЛА СКОРОПАДСКОГО С ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ РОССИИ
273

POLITICAL SCIENCES

47.
Попроцький О. П.
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
279

 PHILOLOGICAL SCIENCES

48.
Chetaikina V.
FUNCTIONS OF RELIGIOUS VOCABULARY IN AMERICAN PRESIDENTIAL DISCOURSE: ASPECTS OF ANALYSIS
288
49.
Kobalia Leda
COMPOSITIONAL-STYLISTIC STRUCTURE OF THE ARTISTIC TEXT
291
50.
Лукянчук П. Х., Стойкова Г. Г.
СУСПІЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ
297
51.
Поліщук Л. П., Пушкар Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
301
52.
Філь Г. О., Ковальчук М. Б.
ОРНІТОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ-СИМВОЛ ЯК СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
305

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

53.
Пєхарєва А. С., Кондратенко В. О., Клочко А. Г., Талдаєва Т. П.
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО»
312
54.
Приймак Є. П., Фіалко Н. А.
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТУРИЗМУ У СУЧАСНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
316

 ECONOMIC SCIENCES

55.
Bieliaieva N., Dehtiariuk Yu.
THE IMPACT OF EMPLOYEE SATISFACTION ON THE QUALITY OF CUSTOMER INTERACTION
321
56.
Boiko M.
THE EFFECT OF CREDIT REPAIR ON SMALL BUSINESS LENDING: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF LOAN APPROVAL RATES AND PERFORMANCE
326
57.
Mikhalyuk N., Sinyuk O.
THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF A BUSINESS PLAN
341
58.
Radziyevska S.
IMPROVEMENT OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF UKRAINE AS THE CANDIDATE FOR EU MEMBERSHIP
347
59.
Артюх О. В., Зубенко Е. О.
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
353
60.
Батракова Т. І., Сопова С. Р., Манучарян В. С.
СТАН ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
362
61.
Григорян С. А., Григорян А. С.
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЕЗРАБОТИЦЫ
369
62.
Дешко А. Л.
ОГЛЯДИ ВИТРАТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
378
63.
Діченко А. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
384
64.
Маляренко О. Є., Куц Г. О.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОЦІНКА СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ СОБІВАРТОСТІ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ СУМІСНО НА СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОМУ ЗАВОДІ
389
65.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Близнюкова Т. В., Феклистова ИС., Пакулина А. С.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
396
66.
Сова Д. О., Маковецька О. О.
ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ МОДИ НА ДОВКІЛЛЯ
404
67.
Страшинська Л. В., Андреєв В. А.
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ERP-СИСТЕМІ)
411
68.
Яремко-Гладун Р. А.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ І ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТКУ МСП
416
69.
Ярмак О. В., Долгополов О. І.
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
420

 LEGAL SCIENCES

70.
Kovalenko H.
PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECTS OF CORRELATION OF LAW, MORALITY AND LAW IN JUDICIAL PRACTICE AS A NECESSARY ELEMENTS OF SOCIAL LIFE
424
71.
Волков Ю. М., Ярина Я. І.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
428
72.
Есаулов Д. А., Резворович К. Р.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
431
73.
Жук В. О., Федченко В. М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБШУКУ В ЧИННОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
436
74.
Загоровська І., Філіпп А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
443
75.
Іваненко А., Філіпп А. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
446
76.
Коваленко І. А., Наумович Н. Ю.
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
451
77.
Креніков Є. О., Неклеса О. В.
ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
455
78.
Липка Р. О., Резворович К. Р.
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА В РОЗМІНУВАННІ ОКУПОВАНИХ ТА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
459
79.
Липка Р. О., Резворович К. Р.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА РОБОТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
463
80.
Попович А. О., Савенко В. П.
ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
467
81.
Савенко В. П., Коваль І. Ю.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
470
82.
Соломко С. С., Самороков В. О.
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
474
83.
Степанюк К. О., Самороков В. О.
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
479

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні дані м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: