XI Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 11-13 июля 2021 года Киев, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 июля 2021 года в г. Киев, Украина

состоялась XI Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-11-13-iyulya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Гранат О. В.
ГОДІВЛЯ ТІЛЬНИХ КОРІВ
16
2.
Гранат О. В.
ОГЛЯД ДИРЕКТИВИ ЄС ЩОДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК, ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
22
3.
Гранат О. В.
ГОДІВЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ ЯЄЧНИХ КРОСІВ В ПЕРІОД ВИРОЩУВАННЯ
27
4.
Савченко І. Ю.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ
32
5.
Савченко І. Ю.
ПОРОДИ ПЕРЕПЕЛІВ
34
6.
Савченко І. Ю.
ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕПЕЛІВНИЦТВА
41
7.
Савченко І. Ю.
УТРИМАННЯ ЕМУ
44
8.
Савченко І. Ю.
ГОДІВЛЯ ЕМУ
47

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

9.
Давидович В. А., Гончар В. В., Шевченко Л. В., Якубчак О. М.
ВПЛИВ ЛІКОПІНУ І АСТАКСАНТИНУ НА ВМІСТ КАРОТИНОЇДІВ У СВІЖОЗНЕСЕНИХ ЯЙЦЯХ ХАРЧОВИХ ТА ЗА ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ ХОЛОДИЛЬНИКА
51
10.
Дубін Р. А., Івлева О. В.
ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КТЕНОЦЕФАЛІДОЗУ КОТІВ В М. ІЗЮМ, ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
56

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

11.
Liapun V.
ROLE OF FUNGI IN BIOREMEDIATION
62
12.
Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко C. Г., Бондаренко О. Ю.
ЗБОРИ І. Я. АКІНФІЄВА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е. ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
68
13.
Дзюбенко Н. В., Кузнєцова Г. М., Рибальченко В. К., Кривошеєв А. В.
С60-ФУЛЕРЕН ЯК ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПРИ ГОСТРОМУ ГЕПАТИТІ
75
14.
Тарабун М. О.
АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВІДДІЛУ MAGNOLIOPHYTA ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
80

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

15.
Artemov A. V., Narbutova T. E.
AGING THEORY AND MATHEMATICAL MODEL OF AGE-RELATED CHANGES IN THE TISSUE SYSTEM
83
16.
Гнатюк М. С., Рубас Л. В., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я.
МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІЙ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ
90
17.
Гомола А. В., Худецький І. Ю., Антонова-Рафі Ю. В.
ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ ЗІ СПАСТИЧНІСТЮ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ПІЗНЬОМУ ПЕРІОДІ
94
18.
Данюк І. О., Риндіна Н. Г.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК У ПРАКТИЦІ РЕВМАТОЛОГА: МНОЖИННА МІЄЛОМА ПІД МАСКОЮ ВУЗЛИКОВОГО ПОЛІАРТЕРІЇТУ
100
19.
Дзевульcкая И. В., Маликов А. В.
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕПА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
103
20.
Маньковський Д. С.
ІНСУЛЬТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ПРОГНОСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЙОГО РИЗИКУ ПРИ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ
106
21.
Прокопенко О. С.
СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ ЗА ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПОЛОЖЕННЯ ЗУБІВ ТА ПРОФІЛЮ МʼЯКИХ ТКАНИН ОБЛИЧЧЯ ЗА SCHWARZ A. M. В МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ ТА РІЗНИМИ ПРОФІЛЯМИ ОБЛИЧЧЯ
113
22.
Яковлева О. О., Кохан Б. І., Плющик Н. В.
СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ АНТИБІОТИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЗА 2020 РІК
117

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

23.
Прокопець В. В., Васіна А. С.
ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИК КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КОФЕЇНУ БЕНЗОАТУ НАТРІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТ-СИСТЕМ
123

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

24.
Бурмістр М. В., Вакуліч А. М.
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІІОНЕНІВ З ДОДАТКОВИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ
128
25.
Мустяца О. Н.
ЕЛЕКТРОФӀЗИЧНӀ Ӏ ЕЛЕКТРОХӀМӀЧНӀ ВЛАСТИВОСТӀ СУЛЬФӀДНИХ РОЗПЛАВӀВ НА ОСНОВӀ МИШ’ЯКУ
133
26.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ТРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БРАЗИЛЬСЬКОЇ ПІСНІ
140

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

27.
Daniuk S., Seminskyi O.
TECHNOLOGICAL SCHEME OF PASTERIZATION AND COOLING UNIT FOR DRINKING MILK
145
28.
Halysh V., Trus I., Deykun I., Benatov D., Ploskonos V., Gomelya M., Vozovych A., Horianoi V.
PHOSPHORYLATION OF LIGNOCELLULOSE FOR THE PURPOSE OF WASTEWATER TREATMENT
148
29.
Бирюков Н. Л., Триска Н. Р., Шварц М. Л.
НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
158
30.
Верба І. І., Даниленко О. В.
ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА: ЙОГО МАЙБУТНЄ
166
31.
Григоров А. Б., Шевченко К. В.
ЗАЛУЧЕННЯ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ДО ВИРОБНИЦТВА МОТОРНИХ ТА КОТЕЛЬНИХ ПАЛИВ
173
32.
Далєвська Д. Я., Покотило О. С.
ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЙОГУРТУ З ДОДАВАННЯМ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ЙОДУ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ
180
33.
Дегтяр М. В., Рибачук Ю. М.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
184
34.
Діордійчук О. О.
МОБІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ
188
35.
Ільницький Р. О.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ ІТ-КОМПАНІЙ
194
36.
Карпик Р. Т., Николайчук М. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ НА МІЦНІСТЬ РІЗЬБИ ШТОКА ПНЕВМОЦИЛІНДРА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ
199
37.
Ковалевський В. М., Люлін М. С.
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ЗНАЧЕНЬ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ПРОЦЕСУ ГІДРОЛІЗНОГО АПАРАТУ
205
38.
Кологривов М. М., Бузовський В. П.
ТЕХНОЛОГІЯ ЕНЕРГО І РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАЛИВНОГО ГАЗУ НА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЯХ
213
39.
Косс В. А.
ПУТЕШЕСТВИЕ В КИБЕРНЕТИКУ С НОРБЕРТОМ ВИНЕРОМ
220
40.
Лисканич М. В., Гриджук Я. С., Слабий О. О.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ В СЕРЕДОВИЩІ МОВИ MODELICA
229
41.
Ошовський В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РЕСОРБЦІЙНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН
233
42.
Палійчук І. І., Пітула М. М.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗГИНАННЯ ОБСАДНОЇ КОЛОНИ ВНАСЛІДОК ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТІНКАМИ КРИВОЛІНІЙНОЇ СВЕРДЛОВИНИ
240
43.
Прачик В. В., Ляшенко О. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ
246
44.
Процький М. В., Лопаєва О. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
253
45.
Різничук А. І., Воєвідко І. В., Дрогомирецький В. Д.
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАСИВУ ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ РОЗКРИТОГО ПОХИЛО-СКЕРОВАНОЮ СВЕРДЛОВИНОЮ
257
46.
Трегуб М. І., Рубець А. М., Демещук В. А.
ОБГРУНТУВАННЯ КЕРОВАНИХ ПАНЕЛЬНИХ БЛОКІВ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ (СЕС) ТА СИСТЕМ ЇХ УПРАВЛІННЯ
264
47.
Фащевський А. В.
СИСТЕМА АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
268
48.
Чернець М. В., Корнієнко А. О.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРАХУНКОВУ ОЦІНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ПЛОСКИХ НАПРЯМНИХ КОВЗАННЯ З ПОВЗУНОМ З ПОЛІМЕРНИМИ АНТИФРИКЦІЙНИМИ КОМПОЗИТНИМИ ПОКРИТТЯМИ
270

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

49.
Fedosov S. N., Sergeeva O. Ye.
POLARIZATION PROFILES IN CORONA POLED P(VDF-TFE) COPOLYMER
276
50.
Sergeeva O. Ye., Fedosov S. N.
ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN CORONA POLED POLYVINYLIDENE FLUORIDE – LEAD TITANATE COMPOSITE
281
51.
Самчинська Я. Б., Толубець Б. М.
ОГЛЯД СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ У БАЗАХ ДАНИХ ТА ХЕШ-ФУНКЦІЙ
286
52.
Тодуа Гоча Шалвович
О ТЕНЗОРНЫХ СТРУКТУРАХ КАСАТЕЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ T(Vn)
290
53.
Тодуа Гоча Шалвович
ОБ ИНТЕГРИРОВАНИИ ТЕНЗОРНЫХ СТРУКТУР ПРОСТРАНСТВА T(Lm(Vn))
296
54.
Шарапа В. Г.
МІРКУВАННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
302

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

55.
Дем’янчук П. М., Логінов В. О.
ВИДИ ЛАНДШАФТНИХ ГЕОСИСТЕМ РІВНЕНСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА
306

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

56.
Рузіна М. В., Терешкова О. А., Білан Н. В., Жильцова І. В.
РУДНО-МЕТАСОМАТИЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ СТРУКТУР СЕРЕДНЬОПРИДНІПРОВСЬКОГО МЕГАБЛОКУ
315

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

57.
Бурак В. Г.
ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
322
58.
Гінзбург І. В., Кобзєв Б. О.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ЕПОХУ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ТА ПАНДЕМІЇ
327
59.
Гончаренко М. С., Галій А. І.
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
330
60.
Григорчук Т. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
334
61.
Гураль І. М., Смоловик Л. Р.
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ОЧИМА СТУДЕНТІВ
339
62.
Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х., Білик О. І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВАНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
343
63.
Згоранець І., Клехо О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
350
64.
Квасников П. К.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА КУРСАНТІВ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ – ЭТАП СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДОВОДІЇВ
355
65.
Клехо О. В., Козачук В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПРОГРАМ
359
66.
Клімбіщук А. Ю., Мельниченко Г. В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО»
363
67.
Колесник Т. П.
ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА ЯК НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МОВ
369
68.
Корнієнко О. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ – ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
374
69.
Коцюруба В. П., Кухнюк О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЛЕКЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
383
70.
Лебедь В. М.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. ВАЩЕНКА
388
71.
Маркова М. В.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
392
72.
Масич В. В., Лимарєва Ю. М., Білих В. Г.
ГРАФІЧНА ЗАДАЧА З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ
399
73.
Попсуй А. В.
АВТЕНТИЧНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗЗСО
406
74.
Прохорова О. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
413
75.
Рибакова О. А.
ЗНАЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДОШКІЛЬНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
416
76.
Романчук Я. П., Кривцун Л. І.
КАБІНЕТ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
421
77.
Ручко Л. М.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОПАГУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
425
78.
Ситнік Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
428
79.
Слобода А. С., Рублевская Е. А.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЭТИЧЕСКИХ БЕСЕД
434
80.
Слушний О. М.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ УКРАЇНИ
439
81.
Толочко С. В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
445
82.
Шевченко Н. О.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
450
83.
Щербак О. О.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
454

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

84.
Koshova S., Strozhemina Ju.
ABUSIVE RELATIONS IN MODERN SOCIETY
459
85.
Доцевич Т. І.
ЛОКУС КОНТРОЛЮ ЯК МЕТАКОГНІТИВНИЙ ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА
468
86.
Маслій А. І., Поденко А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ
474
87.
Мелоян А. Е., Іванкович А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІВЧАТ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ
479

 ЖУРНАЛИСТИКА

88.
Зінченко М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТИПОГРАФІКИ
484

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

89.
Ван Ханьпін
ІЛЮСТРАЦІЯ ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ ХХ − ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
488
90.
Удріс І. М., Красюк І. О.
ДАВНЬОУКРАЇНСЬКА ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ СТИЛІВ
492
91.
Чжу Цзяньсюнь
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙ КИТАЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ОЛІЙНОМУ МАЛЯРСТВІ МИТЦІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ: ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
499

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

92.
Логвинюк Т.
ВЕЛИКІ ВИНАХІДНИКИ УКРАЇНИ АВІАЦІЙНОЇ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
503

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

93.
Гамкрелідзе К. Ю.
ДЕРЖАВНА МОВА І МОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОШУКИ БАЛАНСУ
506
94.
Градівський В. М.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
513
95.
Купрійчук В. М., Чепурко Я. О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
519

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

96.
Makarenko M.
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HEALTHCARE
526
97.
Іськів І. Я.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
529
98.
Новицький О. О.
ДЕРЖАВИ-ТРИГЕРИ: ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
535

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

99.
Бойко Ю. П., Редько В. В.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
540
100.
Волкова М. Ю.
СТИЛІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРША Р. БРЕДБЕРІ «THAT IS OUR EDEN’S SPRING, ONCE PROMISED»
546
101.
Захаревська Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ТА ЇХ ПЕРЕДАЧА У ПЕРЕКЛАДІ
551
102.
Ліштаба Т. В., Огарєнко Т. А.
ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У ГУМОРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ М. В. ПОНЕДІЛКА
556
103.
Печерських Л. О.
ЕЛЕМЕНТИ ЖАНРУ УТОПІЇ У РОМАНІ «РАДІО НІЧ» Ю. АНДРУХОВИЧА
563
104.
Ріжняк О. Л., Соловйова О. А., Аль-Жада Ненсі Хайтем Абдуллатіф, Аль-Жада Зайдун Хайтем Абдуллатіф
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
569
105.
Хлікей В. М., Дробаха Л. В.
ВЖИВАННЯ ПЕРЕНОСНИХ ЗНАЧЕНЬ НАЗВ МЕТАЛІВ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ ТА ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ
572

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

106.
Швед З. В.
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕЛІГІЙНОЇ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
577
107.
Якуніна К. І.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА РЕЛІГІЙНІСТЬ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
581

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

108.
Anev, Georgi Stoilov
ORIGIN AND EVOLUTION OF THE E-COMMERCE
587
109.
Mammadova Ayshan Viladdin, Gasimova Firangiz Mehdi
ROLE OF THE ADVERTISEMENT IN NEWLY ESTABLISHED BUSINESS
593
110.
Бoндаренкo Н. М., Соколова А. Г.
ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
599
111.
Бєлоусова Н. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
604
112.
Буксіна І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ КОМПАНІЇ NESTLE
609
113.
Грицун В. В.
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФРАНЦІЇ
616
114.
Кальниш Ю. Г., Прохоренко Ю. М.
МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
619
115.
Клочко Т. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
624
116.
Кононенко Л. В., Юрченко О. В.
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
629
117.
Лисенко Я. М., Єранкін О. О.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ
636
118.
Мінкович В. Т., Козуб А. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
640
119.
Степанов В. Н.
ИНДИКАТОРЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
645
120.
Сук П. Л.
МЕТОДИ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ РОЗРАХУНОК АРИФМЕТИЧНИМ І ГЕОМЕТРИЧНИМ СПОСОБАМИ
652
121.
Тер-Карапетянц Ю. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
657
122.
Тер-Карапетянц Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA В МАРКЕТИНГУ
664
123.
Хомяк Н. В.
ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОДУКТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
671

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

124.
Бодирєв В. Д., Круглова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ТА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
674
125.
Бойко О., Кисельов А. О.
ВИДИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
678
126.
Вертипорох А., Каліман М.
СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
680
127.
Вертипорох А., Кисельов А.
ВІДКРИТІ РЕЄСТРИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
683
128.
Вовчок В. С., Каліман М.
ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
686
129.
Вовчок В., Кисельов А. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
689
130.
Гетьман В., Кисельов А. О.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
691
131.
Гетьман В. О., Круглова О. О.
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
694
132.
Голованенко Ю. В., Круглова О. О.
СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ. СУДОВІ РІШЕННЯ
697
133.
Діденко К., Кисельов А.
ОСОБЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
701
134.
Карпушкін Г., Каліман М.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ СИЛ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
704
135.
Карпушкін Г., Кисельов А. О.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
707
136.
Козак К., Лопаєва О. М.
ВОГНЕВИЙ КОНТАКТ ПРИ НЕДОСТАТНЬОМУ ОСВІТЛЕННІ
710
137.
Козінченко М. О., Круглова О. О.
ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
713
138.
Конончук Н. М.
ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ “ПРАВОВИЙ СТАТУС” ТА “ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ”
716
139.
Кравченко І. М., Бахтін Д. С.
ОПЛАТА ПРАЦІ
719
140.
Мисливий В. А.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
721
141.
Пелипас О., Круглова О. О.
ОСОБЛИВОСТІ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
726
142.
Подаченков М., Гіденко Є. С.
ТАКТИЧНІ ДІЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ
729
143.
Подаченков М. Г., Круглова О. О.
ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
732
144.
Рзаєва Шафіга Вагіф кизи
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
736
145.
Різниченко Д. О., Круглова О. О.
СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
742
146.
Сорський О. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
745
147.
Ткаченко Д., Кисельов А. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА РЕЄСТРИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ВІДКРИТІ РЕЄСТРИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
750
148.
Ткаченко Д., Телійчук В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗШУКУ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ ОСІБ
753

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-84-9 и УДК, выходные данные г. Киев, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 11 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: