XI Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 27-29.11.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

27-29.11.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-27-29-11-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Куліш М. М.
ОЦІНКА ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
15

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Chaika Y. O., Zatynatska I. V.
INFLAMMATORY MARKERS DURING THE DEVELOPMENT OF AN INFECTION OF VIRAL ETIOLOGY
20
3.
Mushii O. M., Cherevatenko A. V., Borikun T. V.
EXPRESSION OF MMP9 GENE IN THE BREAST CANCER TISSUE
25
4.
Скорик О. Д.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ МЕМБРАНИ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ
27

 MEDICAL SCIENCES

5.
Ахраров Х. Х., Абдумажидов А. Ш., Шервлиева Н. М., Абдуразакова Н. Т.
ДИНАМИКА АНАЛИЗА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
33
6.
Бевз Т. І., Миронюк-Константинович К. Д., Бондарук І. Ю., Лопушанський О. М., Шевченко А. В.
ВАКЦИНАЛЬНИЙ СТАТУС ТА РІВЕНЬ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ВАКЦИНАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
42
7.
Біловол А. М., Білокінь П. О., Шутько І. С.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВІТІЛІГО
47
8.
Біловол А. М., Пустова Н. О., Цимбал М. М., Москаленко С. І.
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ШКІРИ
51
9.
Василенко М. Ю., Голозубова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КО-ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗ/ВІЛ
56
10.
Денисова М. В., Струтинська Н. А., Сагач В. Ф.
ЕКГ ЯК МЕТОД РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ ДОКСОРУБІЦИНІНДУКОВАНОЇ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ У ЩУРІВ
59
11.
Дудник В. М., Фурман В. Г., Куцак О. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ КРОНА У ДІТЕЙ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК В ПЕДІАТРІЇ
63
12.
Марусик У. І., Ісаєв О. А., Сливка А. В., Гайдай А. О.
КОМОРБІДНІСТЬ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ПАЦІЄНТКИ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ
68
13.
Мунтян О. А., Кливак В. В., Михальчук М. А., Льовкіна О. Л., Мунтян М. Л.
ПЕРЕВАГИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ
71
14.
Негода Ю. С., Нежута О. Я., Бєгунова М. С., Сухоносов Р. О.
ЕМБРІОГЕНЕЗ АНАЛІЗАТОРА ЗОРУ
78
15.
Остапенко Є. В.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
82
16.
Печеряга С. В., Безерко Т. М.
РОЛЬ ВІТАМІНУ D ПРИ СИНДРОМІ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
87
17.
Різник А. В., Таран О. М., Шовкопляс В. В.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК МУКОВІСЦИДОЗУ У ДИТИНИ З ПОЛІЕТІОЛОГІЧНИМ ІНФІКУВАННЯМ
94
18.
Ушакова М. А., Голозубова О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ З ПАЦІЄНТАМИ ТА ЇХНІМИ РОДИЧАМИ У ПАЛІАТИВНІЙ ТА ХОСПІСНІЙ МЕДИЦИНІ
100
19.
Федорова Е. В., Кича І. І., Таран О. М.
МІОКАРДИТ, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ВАКЦІНАЦІЄЮ ПРОТИ СOVID-19 У ПІДЛІТКІВ
104

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

20.
Bilyk O., Harnyk M., Ocheretniuk A., Znamirovska E.
PRODUCTION PROSPECTS OF THE GALENIC PREPARATIONS FROM PLUM POPPY (MACLEAYA MICROCARPA) RAW MATERIALS WHICH ARE GROWN IN THE CONDITIONS OF THE PODILSK REGION
111
21.
Водославський В. М., Кузів І. Р.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ РОЗТОРОПШІ ПЛОДІВ
115

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS AND CHEMICAL TRANSFORMATIONS OF METHYL ESTER OF ADAMANTAN-1-THIONACETIC ACID IN REACTION WITH PIPERIDINE
121
23.
Луганська О. В., Тоцький Д. С.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІДИННОГО ІОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОДА З МЕМБРАНОЮ НА ОСНОВІ НІТРОБЕНЗЕНУ І ОБЕРНЕНОГО ДО КАТІОНА ДИОКТИЛДИМЕТИЛАМОНІЙ ХЛОРИДА
128
24.
Лук’янова Л. В., Жиденко Б. В., Молож М. В., Головатюк С. А.
МАГНІЙ І БІЛЬ
131

 TECHNICAL SCIENCES

25.
Ivanov I., Zapalskyi V., Logvinov M.
MODEL STUDY OF THE AUTOMATED ELECTRICAL DRIVE OF THE BOILER UNIT
138
26.
Андрєєва С. С., Пивоваров Є. П., Чижанов К. В.
РОЗРОБЛЕННЯ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПРИНЦИПОМ «FREE FROM»
145
27.
Белз О. Г., Бекетов В. Д.
ПРОЕКТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ A/B ТЕСТУВАННЯ ВЕБ САЙТІВ
150
28.
Верес О. М., Міненко М. О.
РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ПОШУКУ НЕРУХОМОСТІ
153
29.
Карась В. В., Піць Д. О., Заєць Б. В., Галюк С. Д.
НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗАГРОЗАМИ
158
30.
Кожевніков В. С., Романюк О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПОШУКУ ФАЙЛІВ
163
31.
Козуб П., Дейнеко Ж., Їлмаз Н., Білець Д., Зелений О.
УНІВЕРСАЛЬНА ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА: БАЗОВИЙ КОМПЛЕКТ
169
32.
Корецька Є., Гудков О., Семенова О., Тогачинська О.
БІОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
175
33.
Крайнюк О. В., Буц Ю. В., Богатов О. І., Барбашин В. В.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
186
34.
Мануйленко Р. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ ЗМІШАНОГО ТИПУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ АНІЗОТРОПНОГО МАСИВУ
193
35.
Мар`янчук І. В., Ориджук О. М., Зверінський Р. І., Круліковський О. В., Галюк С. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ХАОСУ В КРИПТОГРАФІЇ
197
36.
Плясунова О. О., Гапотченко А. А., Куруджи П. Р., Лабунський О. Ю., Мельник Д. А.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КОСМОСУ
201
37.
Сліжевський О. М.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У КІБЕРБЕЗПЕЦІ: ВІД ІМІТАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ДО АДАПТИВНИХ СИСТЕМ
206
38.
Фіалко Н. М., Тимченко М. П., Шеренковський Ю. В.
РАДІАЦІЙНИЙ ФОРСИНГ І СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА КЛІМАТУ ЗЕМЛІ
211
39.
Шелестюк М. І., Шелестюк Б. І., Яровий А. А., Козловський А. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ТРЕНУВАНЬ В СЕРЕДОВИЩЕ ВИКОНАННЯ CLR
213
40.
Юрченко Ю. Ю., Красковська А. О., Тимошенко В. Н., Римарович П. О., Трутень Д. В., Сакун В. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ У КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ
220

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Казмерчук А. І.
ЗАДАЧА КОШІ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В КУТОВИХ ОБЛАСТЯХ
225
42.
Хохлова Л. Г., Прийдун Г. В.
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
229

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

43.
Клапчук В. М., Бегмета В. В.
СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ БАЗИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
233

 ARCHITECTURE

44.
Матієнко А. В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВОДНОГО БУДІВНИЦТВА
240
45.
Мироненко А. О., Люлько М. Є.
THE PRESENT AND PAST OF UKRAINIAN ARCHITECTURE
246

 PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Rysovana L., Alekseienko R., Bulynina O.
IMPLEMENTATION OF THE STUDY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS IN THE MEDICAL UNIVERSITY
257
47.
Зарудний В., Бричка М. П.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ФІЗИКИ
262
48.
Ковалев Д. А.
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА
269
49.
Козуб П., Дейнеко Ж., Їлмаз Н., Білець Д., Лук’янова В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВИМОГИ ДО НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ ШКІЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ
272
50.
Коржавих І. М., Ульянов М. Р.
МЕТОДИ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО
278
51.
Лашта Р. Б.
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
285
52.
Марков Р. А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
289
53.
Мироненко О. В.
УКРАЇНСЬКА ВИШИВАНКА ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
294
54.
Новікова Ю. С.
СТАН РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ В УКРАЇНІ
298
55.
Очеретнюк А. О., Паламарчук О. В.
СТРЕС У ПІДЛІТКІВ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
304
56.
Правова Н. В.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НУШ
310
57.
Притиковська С. Д., Лапіна І. Л.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ДІТИ З ООП, МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
317
58.
Сембрат А. Л., Шершун О. Ю., Терпило А. В.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄВРОПИ ТА СВІТУ
323
59.
Семеряк Е. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ З РАННІМ ДИТЯЧИМ АУТИЗМОМ
332

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

60.
Zamula A.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEPRESSIVE DISORDERS IN THE POSTPARTUM PERIOD
339
61.
Артеменко В. В.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ТА СИТУАЦІЙНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ САМОТНОСТІ
349
62.
Дідик К. Г.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
355
63.
Крамченкова В. О., Кондратенко Д. Ю.
УЯВЛЕННЯ ПРО СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ПОДРУЖЖЯ ІЗ НОРМАТИВНОЮ ТА КВАЗІСІМЕЙНОЮ МОДЕЛЯМИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ
360
64.
Кузнєцов М. А., Власова Н.
ПРОЯВ СИЛИ ВОЛІ У ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ НА ОСОБИСТІСНОМУ РІВНІ САМОКОНТРОЛЮ
364
65.
Машинська М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
372
66.
Руденок А. І., Поплавська Б. М.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ УЧНІВ
375
67.
Шпак М. М., Заплітна А. Я.
МЕТОДИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У ПІДЛІТКІВ
381
68.
Яценко Т. В., Гасан І. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
386

 JOURNALISM

69.
Девятко В. О., Кирилова О. В.
КОНЦЕПТ «СЦЕНИ» В СУЧАСНОМУ ОНЛАЙНОВОМУ ПРОСТОРІ
393

 ART

70.
Мазур О. В., Кириченко Д. О.
ПОДОЛАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
397
71.
Морозюк Л. В., Підгаєцька І. В., Поліщук В. І.
ПОЕТАПНІСТЬ РОБОТИ З ХОРОМ НАД РОЗУЧУВАННЯМ НОВОГО ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ
404

HISTORICAL SCIENCES

72.
Чірікалов О. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА З ПІДГОТОВКИ І ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) В ЕВАКУАЦІЇ МОРЕМ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ
411

 CULTUROLOGY

73.
Аніщенко В. В.
ВПЛИВ ТЕАТРАЛЬНИХ ІГОР НА РОЗВИТОК ДИТИНИ
416
74.
Бітюкова Є. В., Гордієнко В. В., Свирид А. С., Демочко Г. Л.
ЛЮДСЬКІ ХИМЕРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕМОНОЛОГІЇ
419
75.
Костюченко К. І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА ДАРОХРАНИЛЬНИЦІ КИЇВСЬКОГО МАЙСТРА XVIII СТ. ІВАНА РАВИЧА
423
76.
Луценко О. А.
ЖІНОЧІ ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
426
77.
Пефтиц В. М.
ЕЗИДИЗМ: ПІД ПЕЛЕНОЮ ЛЕГЕНД
432
78.
Руських С. О.
ТРАНСМЕДІЙНІ НАРАТИВИ КУЛЬТУРНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ: GENSHIN IMPACT ТА «AVATAR: THE LAST AIRBENDER»
438
79.
Шумейко Л. М.
ЗАСАДНИЧІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
445

 LITERATURE

80.
Ільницька М. В.
ІСТОРІОСОФІЯ БУТТЯ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ У ПОЕМІ ІВАНА ФРАНКА “МОЙСЕЙ”
450

 PHILOLOGICAL SCIENCES

81.
Chetaikina V.
THE USAGE OF IDIOMS IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE
458
82.
Tertychna O., Pylypchuk M.
USAGE OF IDIOMS IN AVIATION DISCOURSE: A SEMANTIC ASPECT
461
83.
Глазова С. М., Скуратовська Д. В.
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОК-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ГУРТУ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
463
84.
Гречко Я.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «ЖИТТЯ» І «СМЕРТЬ»: СПОСОБИ СЛОВЕСНОГО ВТІЛЕННЯ І ВПЛИВ НА ЧИТАЧА
469
85.
Калінюк О. О., Бурка Л. В.
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ. КОМПОЗИЦІЙНО–МОВЛЕННЄВИЙ ПОДІЛ ТЕКСТУ
473
86.
Клімук В. Г., Олексенко В. П.
СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЗМІВ У ТВОРАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
478
87.
Клюфінська І. М.
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП У СТВОРЕННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
484
88.
Мазурок А. Р., Цьох Л. Й.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ КОРПУСНО-КВАНТИТАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ЕРІКА БЕРНА «GAMESPEOPLEPLAY» ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ К. МЕНЬШИКОВОЇ)
489
89.
Маланій О. О., Ошурко Ю. М.
МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
495
90.
Сидор Л. Д., Цьох Л. Й.
УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ТВОРУ «ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND» Л. КЕРРОЛА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
498
91.
Шуппе Л. В., Григорович О. В., Шафір С. Ю., Клєб О. Я.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ТЕЛЕНОВЕЛ НА ПРИКЛАДІ КОЛУМБІЙСЬКОЇ ТЕЛЕНОВЕЛИ «SIEMPRE BRUJA»
504

 ECONOMIC SCIENCES

92.
Khomovyi S. M., TomilovaYaremchuk N. O., Gavrik O. Yu., Khomovyi M. M., Vakulenko V. L.
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING OF FARMING ACTIVITIES
511
93.
Koshman M., Myroshnykova M., Belianko L.
IMPLEMENTATION OF VARIOUS METHODS OF FINANCIAL INCLUSION IN UKRAINIAN SOCIETY
517
94.
Mushka D. V.
GENESIS OF TECHNOLOGIES AND TOOLS OF DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS
521
95.
Petrenko O. P., Riabovol A. V., Smolovyk A. V.
DEVELOPMENT OF MARKETING IN UKRAINE AND THE WORLD
527
96.
Бабич С. М., Алексєєва В. О.
ОСОБЛИВОСТІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
531
97.
Борисенко Д. А., Коляда О. В.
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ
538
98.
Геєнко М. М., Дмитренко А. Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
541
99.
Геєнко М. М., Безрук А. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
544
100.
Дарушин О. В., Мірошниченко О. В., Григор’єва Ю. С., Москалюк В. І.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
547
101.
Додон О. Д., Ткачук А. В.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
552
102.
Живко З. Б., Родченко С. С., Шегинська А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
556
103.
Залюбінська Л. М., Садченко О. В.
ЗРОСТАННЯ ПОПИТУ СТИМУЛ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ
560
104.
Зверєв О. Д.
САНКЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ
568
105.
Зоідзе Д. Р.
БІЗНЕС-КРАУДСОРСИНГ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
575
106.
Зоря О. П., Цапко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПАТ «ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
578
107.
Калінін О. В., Бібік О. І.
МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ
582
108.
Кретов Ю. О., Глєбова Н. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА
587
109.
Круглянко А. О., Ляховська О. В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
591
110.
Плєтньов М. В.
СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2027 РОКУ: ТЕХНІЧНИЙ КОНТЕНТ
597
111.
Поколодна М. М., Веденьйов О. С.
РОЗРОБКА СТРУТКТУРИ ТА КОНТЕНТУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»
600
112.
Солоненко Ю. В., Пізюк О. О.
РОЗПОДІЛ РЕКЛАМНИХ РЕСУРСІВ МІЖ ВИДАМИ РЕКЛАМИ ТА ГРУПАМИ ТОВАРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ ЛАГРАНЖА
606
113.
Шаповалова Є. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
613
114.
Шелудько Е. І., Завгородня М. Ю.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ДОКУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
619

 LEGAL SCIENCES

115.
Волик М. М., Савенко В. П.
ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
627
116.
Волков Ю. М., Капелюшний О. Є.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
630
117.
Жернаков Д. М., Савенко В. П.
ЗЛОЧИНЦІ І ЖЕРТВИ НЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
633
118.
Григоренко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
637
119.
Іванчук А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ
642
120.
Касич Є. Ю., Савенко В. П.
ВОЄННИЙ СТАН, ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ПРОЯВУ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ
647
121.
Колонська В. М., Дибань М. П.
ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
650
122.
Кульбашний Д. С., Корогод С. В.
ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЯМОГО УМИСЛУ ВІД НЕПРЯМОГО ЗА ВОЛЬОВОЮ ОЗНАКОЮ
656
123.
Лініченко Ю. А., Юр’єв Д. С.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
659
124.
Манаков Д. О., Набивач В. В., Плахотний А. П.
ТАКТИКА ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ЗАГРОЗІ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю
663
125.
Огілько Є. А.
ДОПУСТИМІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ У ДОКАЗУВАННІ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ, ЯКІ БУЛИ ОТРИМАНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА
671
126.
Попович А. О., Савенко В. П.
ПРОТИДІЯ ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЗЛОЧИНОСТІ В УКРАЇНІ
675
127.
Савенко В. П., Коляда Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОФАЙЛІНГУ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
678
128.
Савенко В. П., Ямщиков С. О.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ
682
129.
Савенко В. П., Кобелянський Я. А., Тишков В. Р.
ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
685
130.
Таволжанська Ю. С.
РОЗМИТТЯ ЄВРОСУДОМ МЕЖ СТАТТІ 3 ЄВРОКОНВЕНЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ЗАБОРОНИ КАТУВАННЯ ЗА ПРОЄКТОМ КК УКРАЇНИ
687
131.
Чурило К. В., Яковлев Я. Е., Плахотний А. П.
ТАКТИКА КОМУНІКАЦІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
692
132.
Шаровський Д., Бодирєв Д. А.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
699
133.
Юр’єв Д. С., Могильний О. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
703

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: