XII Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 18-20 мая 2022 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

18-20 мая 2022 года в г. Чикаго, США. 

состоялась XII Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Asgarova G. F., Hasanova T. A.
AGRO-ECOLOGICAL PARAMETERS OF GLEYIC LUVISOLS IN AZERBAIJAN
16
2.
Beknazarova Z. B., Mukhitova T. A.
PROTECTION OF APPLE TREES IN THE SOUTH-EAST OF KAZAKHSTAN FROM THE CALIFORNIA SHIELD SYCAMORE (QUADRASPIDIOTUS (DIASPIDIOTUS) PERNICIOSUS
19
3.
Парафило Л. І.
ОЦІНКА ЖИВОЇ МАСИ ПЕРЕПЕЛІВ НА ВІДГОДІВЛІ
26
4.
Сидорова І. М., Куманська Ю. О.
ДІЯ МУТАГЕНІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГЕНОТИПІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
34

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Копко І. Є., Пукшин А. В.
ПРОБЛЕМА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ПОШИРЕНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ СЕРЕД ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
39
6.
Мороз В. В.
КОМПЛЕКС LUMBRICIDAE БІОЦЕНОЗУ ЖИТОМИРЩИНИ
48

 MEDICAL SCIENCES

7.
Khashchuk V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT AT THE ADHESIVE PROCESS IN PERITONEAL CAVITY (EXPERIMENTAL TRIALS)
51
8.
Kozak O., Horot I., Areshkovich A.
TREATMENT INDIVIDUALIZATION IN BRACHYTHERAPY
54
9.
Mateshuk-Vatsebа L. R., Holovatskyi A. S., Harapko T. V., Vorobets V. V., Foros A. I.
SUBMICROSCOPIC CHANGES IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF COMPONENTS AND VESSELS OF THE LYMPH NODES UNDER THE ACTION OF MONOSODIUM GLUTAMATE
61
10.
Nurgaliev B. I.
COMPARISON OF THE EFFICACY OF COX-1 AND COX-2 TOPICAL INHIBITORS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
65
11.
Poliakova O. O., Cherginets V. I., Skryabina K. V.
EFFECTIVENESS AND INFLUENCE ON STUDENTS OF SPECIFIC VACCINATION AGAINST COVID-19 AND INDIVIDUAL PROTECTION MEANS
74
12.
Sukhostavets N. P.
THE ROLE OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF BENIGN TUMORS AND OVARIAN TUMORS DURING PREGNANCY
79
13.
Боднарюк О. І., Андрієць О. А., Коваль Д. Р.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ
83
14.
Бродська Е. В.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗМІН ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ У ЖІНОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГОРМОНАЛЬНИХ ФАКТОРІВ (ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
92
15.
Дзиза А. В., Гєжина А. В.
АУТОІМУННЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА: ПАТОГЕНЕЗ ТА ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ
95
16.
Дзиза А. В., Лупир А. В., Феськова А. О.
РОНХОПАТІЯ ТА СИНДРОМ АПНОЄ УВІ СНІ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
99
17.
Ергард Н. М., Кубаля С. М., Ситник Ю. В., Богдаш В. В., Селін В. С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
104
18.
Клітинська О. В., Дячук Й. В., Шетеля В. В., Зорівчак Т. І.
ЗАСТОСУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ У ДІТЕЙ
109
19.
Кузьміних С. С., Макаренко О. В.
ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ N-ХЛОРТАУРИНУ ПРИ ВТОРИННОМУ ПЕРИТОНІТІ
114
20.
Павлова О. О., Дзиза А. В.
ВПЛИВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА НАЗАЛЬНИЙ МІКРОБІОМ
119
21.
Процайло М. Д.
МІФИ ПРО ОСТЕОХОНДРОПАТІЮ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
123
22.
Романчук О. П., Ганіткевич В. І.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ ЗА ВПЛИВУ ЮМЕЙХО-ТЕРАПІЇ
133
23.
Савенков Д. Ю.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІСТОПАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІМФОВУЗЛІВ У ПАЦІЄНТІВ, РАДИКАЛЬНО ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ
139
24.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Йо., Скрипник В. В.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОВІД-19 В СИСТЕМІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
143
25.
Фабрика Р. Р., Фабрика І.-Р. М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
151
26.
Хухліна О. С., Мандрик О. Є., Смандич В. С., Юзвик І. С.
УРАЖЕННЯ ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ (ФОС) У ВОЄННИЙ ЧАС
158

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Гетало О. В., Боброва Т. А.
АНАЛІЗ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
166
28.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Наумова М. І., Оліфірова Т. Ф.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
172
29.
Устянська О. В., Смокіна Ю. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПОЛІФЕНОЛІВ В ПЛОДАХ FICUS CARICA СВІЖИХ ТА ВИСУШЕНИХ
178

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Dolhov V. V., Ruzhynska L. I.
STUDY OF THE CARBON DIOXIDE EXTRACTION PROCESS FROM BIOGAS WITH A МЕА SOLUTION
181
31.
Ibrahimov S. K., Bakhshaliyeva A. A.
ECOLOGICAL RESTORATION OF SALINE AND SALINE SOILS WITH THE USE OF CHEMICAL AMELIORANTS
190
32.
Islamova G. E., Shingisov A. U., Utebaeva A. A., Shingisova E. A.
PROSPECTS OF TOMATO SEEDS USE IN THE FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
196
33.
Mazurak O. T., Paradiuk I. R.
FEATURES OF MIGRATION OF HEAVY METALS NEAR THE LVIV SOLID WASTE LANDFILL
203
34.
Todorovych O., Pavliukh L., Padun A., Cherniak L.
WASTE RECYCLING IN A PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
208
35.
Айтбаева А. Ж., Алибеков Р. С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
215
36.
Афанасьєва І. В., Євтюшкін Д. В.
ОГЛЯД МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОБРОБКИ ПОМИЛОК В МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ SCALA
220
37.
Білоус Н. В., Черненко Є. А.
ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦЇ ОБ’ЄКТІВ
226
38.
Дементьева А. О., Лапшин О. О.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ З ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
230
39.
Савчук Т. О., Капченко К. Г.
СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЮ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ САЙТУ
233
40.
Сайко В. Г., Наритник Т. М.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОЇ МЕРЕЖІ 5G ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ
240
41.
Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В РАСПЛАВЕ ПОЛИМЕРА НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ НАНОКОМПОЗИТОВ
251
42.
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Солодей Н. І., Циганок Б. В.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
258
43.
Шаповалов О. В., Стара А. В., Мішин М. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ЗА НАПРЯМКОМ УКРАЇНА-РУМУНІЯ
265

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

44.
Dubiahin O. B.
INTER-LEVEL BALANCE MODEL
270

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

45.
Байцар А. Л., Манько А. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАХОДІВ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ І МОТИВІВ ТУРИСТІВ
281
46.
Гавришок Б. Б., Сивий М. Я.
РЕТРОСПЕКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР В АРХЕОЛОГІЧНИЙ ПЕРІОД
291
47.
Манько А. М., Цюпа Ю. С.
СПОРТИВНІ СПОРУДИ ТА СПОРТИВНО-ПОДІЄВА ІНФРАСТРУКТУРА ЛЬВІВЩИНИ
298
48.
Сивий М. Я., Дем’янчук П. М.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
305
49.
Харитонов В. М.
ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИШНЬОГО ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
312

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

50.
Ігнатишин В. В., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В., Вербицький С. Т.
ВПЛИВ ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО СТАНУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РЕГІОНУ: СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИЙ АСПЕКТ
318

ARCHITECTURE

51.
Кучинська І. В., Зуров А. А.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЕКОЛОГІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СТРАТЕГІЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
328
52.
Попко О. А.
ПІДХОДИ У РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ПОЧ. ХХ СТ. М. ЛЬВІВ
334
53.
Поповиченко І. В., Потрясаєва М. К., Бутиріна О. Д.
РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРАКТНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ: АКТУАЛЬНИЙ ДОСВІД ФРАНЦІЇ
338

 ASTRONOMY

54.
Vidmachenko A. P., Steklov A. F.
WHAT’S NEW “HUYGENS” LEARNED ABOUT SATURN’S MOON TITAN
347

 PEDAGOGICAL SCIENCES

55.
Maksуmenko A. V.
THE CONCEPT OF ACADEMIC INTEGRITY IN THE LIGHT SPACE OF UKRAINE
357
56.
Vasylkiv Zh. V., Pantyuk T. I.
FORMS AND METHODS OF AESTHETIC EDUCATION AT THE LEVEL OF PRESCHOOL EDUCATION
360
57.
Аветісова І. С., Бойко А. Д.
РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
366
58.
Бабаева Хураман Алиаскер гызы
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
371
59.
Баєва О. В., Зеленцьова С. М., Коваленко О. О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
376
60.
Бородай Є. С., Лихолат Ю. В., Блисців Т. О., Христян Є. В., Чокаль Н. С.
ВИКОРИСТАННЯ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ З БІОЛОГІЇ
382
61.
Войналович О. О.
МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
386
62.
Гарник Я. Є.
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ РОЛЬОВИХ ІГОР ТА КЕЙС-МЕТОДУ
393
63.
Глуханюк В. М., Заболотна К. С., Пукман Б. М., Радомський Д. О., Єфремов Г. В.
НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
397
64.
Духаніна Н. М., Лесик Г. В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
406
65.
Загородня А. А.
СЛОВО, ДУХОВНІСТЬ, ІДЕЇ… ЛЕСІ УКРАЇНКИ
410
66.
Костюк І. С.
ПЛАСТИЧНА ВИРАЗНІСТЬ АРТИСТА БАЛЕТУ В НОВІТНІХ ПОСТАНОВКАХ
414
67.
Кравченко Д. В., Таскіна Л. Л.
НАУКОВА ПРАКТИКА З ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАТИКИ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
419
68.
Кравченко Ю. А., Кравченко В. О., Ані-Агйей Нана Кваме
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
423
69.
Мельник Т. М., Назарець Р. В.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В НУШ
433
70.
Мілевська О. П., Бомбик В. М.
ФОНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У КОНТЕКСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
441
71.
Олексін Ю. П., Кочубей А. В., Шевчук Т. Є., Якубовська С. С.
ТЕХНОЛОГІЇ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ
449
72.
Отрощенко Н. Л., Яненко О. Ю.
ЗАКЛАД ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВIТИ ЯК IНСТИТУТ СОЦIАЛIЗАЦIЇ
459
73.
Петрук О. М.
ВЕРБАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ
464
74.
Савченко В. А., Світич С. А., Прудкосвист В. М.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
470
75.
Саух І. В., Саух П. Ю.
ОСВІТА Й НАУКА ЯК ФАКТОР ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ КРАЇНИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
474
76.
Семеренко Е. Р.
ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
480
77.
Сисман Д. І., Кубіцький С. О.
АНАЛІЗ РОЛІ ЛІДЕРА У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМАНДИ
486
78.
Старостіна В. О.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
494
79.
Степанюк А. В., Оливко К. Р.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ
497
80.
Шимкова І. В., Цвілик С. Д., Недзеленко Ю. А., Ткаченко Д. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ STEAM-ПРОЄКТУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ У ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
504
81.
Шкурба Т. О., Коростиленко Л. П., Німчин Т. О., Сорока Ю. Б.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ КРАЩОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА
511

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

82.
Білик Я. С.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МЕДИКА (ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ)
516
83.
Габибова С.
ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА В МОЛОДЫХ ПАРАХ
522
84.
Горбатюк В. О., Безверхий О. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
528
85.
Гулубекова А.
ПРОБЛЕМА СУПРУЖЕСКОЙ ИЗМЕНЫ
532
86.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
ПЕРВИННА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ВІЙНИ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ПОДАЛЬШИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
540
87.
Нерубасська А. О., Шепелєва В. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНІВ
546
88.
Пелешенко О. В., Ільченко О. В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОГИ ЯК ОСОБЛИВОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НАПРУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
553

SOCIOLOGICAL SCIENCES

89.
Dvornik S. I., Oposhnyan S. I.
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
563
90.
Могилевська О. Ю., Гетало О. Д.
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ
568
91.
Савош Г. П., Швець Т. Ю.
СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДУХОВНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ
578

 ART

92.
Denysenko Yu. M., Kashpurenko D. A., Davydovska V. S.
TRADITIONAL ETHNIC AND MODERN APPROACHES TO THE USE OF COLOR IN GRAPHIC DESIGN
584
93.
Зузяк Т. П., Шинін О. С., Білоносова А. О., Касько Я. А., Мальована К. В.
СМИСЛОВЕ ТА КОМПОЗИЦІЙНЕ РІШЕННЯ ЯК ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
588
94.
Лачко О. Ю.
УКРАЇНСЬКЕ ПЕРФОРМАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ
598
95.
Марущак О. В., Василько В. О., Давидюк А. В., Микитин А. Я., Черненко Д. С.
ФОРМА ЯК ЗАСІБ ВИРАЗНОСТІ У СТВОРЕННІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
602
96.
Монастирська А. О.
СУЧАСНІ ПРИЙОМИ ВИРАЗНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО ВИРІШЕННЯ ПЕЙЗАЖУ В ГРАФІЧНІЙ КОМПОЗИЦІЇ
611

 HISTORICAL SCIENCES

97.
Заборин Д.
НЕСТАНДАРТНЫЕ НЕМЕЦКИЕ ДОКУМЕНТЫ В УКРАИНСКИХ АРХИВАХ КАК ИСТОЧНИК О СУДЬБЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РККА
620
98.
Пазюк П. О.
ВПЛИВ АВСТРО-ПРУССЬКОЇ ТА ФРАНКО-ПРУССЬКОЇ ВОЄН НА СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ
628
99.
Пивовар С. Ф.
ВІЙСЬКОВА Й ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА КРАЇН ЗАХОДУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗОВІ (1941–1945)
634
100.
Скрипник Г.-М. І.
РОЗВИТОК ЕТНОЛОГІЇ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
644
101.
Чернуха О. В., Сизоненко К. С.
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ПОКОЛІННЯ «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»
649
102.
Ячменіхін К. М., Пуліна В. І.
СУЧАСНИКИ ПРО ГРАФА О.А. АРАКЧЕЄВА (ЧАСТИНА І)
653

 LITERATURE

103.
Казаков И. Н., Брусиловская М. Л.
СТРАННЫЙ ГЕРОЙ ПРОЗЫ Н. С. ЛЕСКОВА
664
104.
Криворучко В. І.
ХРОНОТОП ДОРОГИ В ПРОЗІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
670

 POLITICAL SCIENCES

105.
Poble D.
REGIONAL RECONCILIATION EFFORTS HAVEN’T PUT THE FINAL POINT IN THE PERSIAN GULF CRISES
674
106.
Мошенець О. В.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ПРОЯВУ ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
685

 PHILOLOGICAL SCIENCES

107.
Davydova M.
GENDER-NEUTRALITY AND INCLUSIVENESS IN THE GERMAN LANGUAGE
689
108.
Dobrovolska N., Stradetskyi R.
LIFE HACKS FOR STUDYING WELL
693
109.
Варламова Я. О.
ВИКОРИСТАННЯ УСІЧЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ ДЛЯ ЕМОТИВНОГО ВПЛИВУ
701
110.
Лавренчук М. А.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДІАЛЕКТУ ХАККА (客家话) У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
706
111.
Матасова И. Н., Ермаганбетова Ж.
TRANSFORMATIONS AND THEIR USE IN THE TRANSLATION OF MEDICAL PUBLICISM FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
709
112.
Стецик Х. М., Оксамитна Л. Б.
НАДДНІСТРЯНСЬКІ ДІАЛЕКТНІ РИСИ В ХУДОЖНІЙ МОВІ Б. БОЙКА
719
113.
Цалапова О. М.
ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЛІСТИЧНОГО ЩОДЕННИКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ ЕНН ФАЙН «ЩОДЕННИК КОТА-ВБИВЦІ»)
723
114.
Шаповал А. С.
МОВНА КАРТИНА СВІТУ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
731

 ECONOMIC SCIENCES

115.
Hurenko T.
INTERNAL CONTROL AS A MANAGEMENT FUNCTION
734
116.
Khadartsev O.
FORECASTING OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
742
117.
Lakhtionova L., Trush I.
ANALYSIS OF PAYMENT FOR DOWNTIME IN UKRAINE DURING THE WAR
747
118.
Parzhytska M., Balytska M.
ANALYSIS OF LENDING TO CORPORATE BORROWERS BY COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE
753
119.
Sherstiuk O. L.
INTANGIBLE ASSET AUDIT PROCEDURES
758
120.
Toporovska V., Nezhyva M.
THE CONCEPT OF BLOCKCHAIN IN AUDIT
764
121.
Ватаманюк-Зелінська У. З., Зелінська Д. Д.
АНАЛІЗ ЗМІН В ОПОДАТКУВАННІ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
768
122.
Гаврись О. М., Гаврись П. О., Гаврись М. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ
772
123.
Дмитренко А. В., Фурманчук О. С.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
776
124.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С., Кужель Р. В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕСУРСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ У ВІТЧИЗНЯНУ ПОДАТКОВУ СИСТЕМУ
782
125.
Ломсадзе-Кучава М. К., Джанелидзе С. И.
ОПЫТ ТОРГОВЛИ P2P И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
793
126.
Павлюк О. О., Коваленко В. В.
СТАН ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, ЇХ ТЕНДЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ
802
127.
Сібрук В. Л., Сібрук А. В.
METHODOLOGICAL ASPECTS OF BUSINESS MODELING
807
128.
Слюніна Т. Л., Сайко О. С.
НОВАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В КРАЇНІ
812
129.
Юдіна С. В., Кармазіна І. Д.
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»
819
130.
Якушева І. Є.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ» У ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
824

 LEGAL SCIENCES

131.
Belkin L. M., Iurynets J. L., Sopilko I. M., Belkin M. L.
DENIAL OF THE «GENOCIDE» IN THE DONBASS AS A CAUSE OF THE AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE
832
132.
Shevchuk V.
THE IMPORTANCE OF CRIMINALISTIC PREVENTION IN THE FOR DEVELOPMENT OF METHODICS OF INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES IN CONDITIONS OF MARITIME
842
133.
Sopilnyk L., Sopilnyk R., Seimovskyi R.
ATTORNEY’S PROFESSIONAL RIGHTS: CONTENT AND PROCEDURE
849
134.
Батраченко Т. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ
853
135.
Варава І. П., Карасьова Л. М., Савосюк В. Я.
МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР ЯК ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ
861
136.
Журавльов В. Д., Перунова О. В.
ВІРТУАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ ОНЛАЙН ІГОР ЯК ОБ’ЄКТ ВІРТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
866
137.
Заболотна Л. В., Воронюк Є. В.
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ
875
138.
Заболотна Л. В., Демчук О. О.
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
884
139.
Зозуля І. І., Зозуля О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТОМ НДЕКЦ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
889
140.
Козяр Р. Я., Базарник М. В., Бордун О. В.
БЕЗПЕКА СУДДІВ І ПРОТИДІЯ ВТРУЧАННЮ У ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
894
141.
Мельніков Л. Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
899
142.
Олійник А. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
906
143.
Пономаренко Г. М.
БОРГИ СПАДКОДАВЦЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПАДКОЄМЦІВ ЗА БОРГАМИ СПАДКОДАВЦЯ
917
144.
Садовський М. В.
ДО ПИТАННЯ «ОЦИВІЛЬНЕННЯ» ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД МІНОБОРОНИ В АСПЕКТІ ДЕМІЛІТАРІЗАЦІЇ
922
145.
Терещук М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ
927

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: