fbpx

XII Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 29-31 июля 2020 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 июля 2020 года в г. София, Болгария
состоялась ХII Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-the-development-of-modern-science-29-31-iyulya-2020-goda-sofiya-bolgariya-arhiv/.

1.
Akhmedova Nigina Farhod kizi
THE IMPORTANCE OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES FOR YOUNG LEARNERS.
8
2.
Antonyuk O., Vovk Yu.
PHYSIOLOGICAL ATRESIA OF THE DUODENUM.
11
3.
Bardus I.
FORMATION OF TEAMWORK SKILLS IN FUTURE IT PROFESSIONALS.
20
4.
Balalaiev A. V.
APPLICATION OF COMPOSITES IN ELEMENTS OF FANS AND COMPRESSORS OF AIRCRAFT ENGINES.
25
5.
Ergasheva S. K.
THE ISSUES OF USING MULTIMEDIA IN ENGLISH LESSONS.
29
6.
Kambur M. D., Zamaziy A. A., Kolechko A. V., Lermontov A. Yu.
THE IMPACT OF REDUCED PROTEIN SUPPLY OF COWS ON THE ABSORPTION OF MAMMARY TISSUE ACTIVITY IN THE FIRST STAGE OF LACTATION.
33
7.
Nemchenko A. S., Mishchenko V. I., Vуnnуk E. V., Kуrуlenko O. V.
A RETROSPECTIVE REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING IN THE WORLD.
38
8.
Protsak T. V., Andrushchak A. V., Zabrods`ka O. S.
FORMATION OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION.
41
9.
Turdiyeva Karomatxon Gulomjon qizi, Halilova Mohinur Dilshodbek qizi, Qodirova Mashrabxon Kozimjanovna
HOW TO TEACH VOCABULARY TO EFL STUDENTS.
47
10.
Yaroshenko S.
INFLUENCE OF GROWTH REGULATOR AND MINERAL FERTILIZERS ON WINTER WHEAT YIELD.
52
11.
Yunsurova A.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE.
55
12.
Zhovkva О. I.
BUILDINGS, VERE WE LIVE.
59
13.
Xudoyberdieva X. K.
FORMATION OF A CULTURE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION AT YOUNG PEOPLE.
65
14.
Абдыев В. Б., Джафарзаде Б. А.
ВЛИЯНИЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ НА ОКИСЛЕНИЕ ФРУКТОЗО-6-ФОСФАТА И 3-ФОСФОГЛИЦЕРИНОВОГО АЛЬДЕГИДА ПРИ ЗАСОЛЕНИИ.
69
15.
Артемова К. О.
ФАРМАЦЕВТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВЕРБИ.
77
16.
Бабажанова Н. У., Юсупов У. Ю., Микиртичев К. Д.
ТАКТИКА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
83
17.
Бартош М. В., Кубіцький С. О.
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ.
89
18.
Белозьорова Р. О.
САКРАЛЬНІСТЬ ЯК АТРИБУТ СУЧАСНОЇ ВЛАДИ.
97
19.
Будашко В. В., Довиденко Ю. М., Обнявко Т. С., Унгаров Д. В., Онищенко О. А.
ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БАГАТОЦІЛЬОВИХ МОРСЬКИХ СУДЕН.
105
20.
Бурхонова М. Х., Эшонкулов Ж. С.
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ.
114
21.
Гафаров Е. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСОВАНОЇ ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА ІПОТЕЧНОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ.
116
22.
Губанова Н. Г., Садикова З. Ю., Хасанов Р. К., Намазов З. А.
СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАННИХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ХЛОПЧАТНИКА И ВОЗМОЖНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ НА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ.
120
23.
Гурін Р. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.
126
24.
Дейчаківська О. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВАЛЕНТНІСТЬ ТА ДИСТРИБУЦІЮ ПРЕДИКАТИВНИХ ПРИКМЕТНИКІВ.
130
25.
Долженков О. О.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ ПРИЧЕРНОМОРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ.
137
26.
Єріна М. І.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ БАНКОМ ТА ОБ’ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ В УКРАЇНІ.
146
27.
Єрошкіна Т. В., Козарез Ю. Д., Загоскіна М. О.
ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНА ІНФЕКЦІЯ: СТАН ПРОБЛЕМИ, ЕТІОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМ ЗАРАЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА.
156
28.
Казаков В. В., Авіна С. І., Рубашко В. В., Семиряжко Є. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ.
166
29.
Кривенко А. І., Почколіна С. В.
БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН ТА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ.
171
30.
Король М. М.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ КАНАДИ.
181
31.
Коношевський Л. Л., Черчик Н. Л.
ДІЛОВІ ТА РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ БІОЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ.
188
32.
Македон Г. П., Ляпіна І. Ю.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ E-LEARNING.
198
33.
Монастырский Ю. И., Монастырская И. А.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАЦИОНАРНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.
202
34.
Муляр В. І.
РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЯК СУТТЄВА РИСА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ГАРМОНІЇ.
212
35.
Наумова К. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
220
36.
Пархоменко Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
225
37.
Пласконь С. А.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ.
235
38.
Попелюк В. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ.
240
39.
Решетніченко О. П., Єкімова М. О., Коваленко О. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ АЛЬФАСОРБ.
247
40.
Ровінський О. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ – (РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ) ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФАРМАКОЛОГІЇ У СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.
256
41.
Сабельникова Т. М.
ПРИЧИНИ ПОЯВИ ПСЕВДОРЕСПУБЛІК НА СХОДІ УКРАЇНИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
260
42.
Сахацька І. М., Горошко О. М., Захарчук О. І., Ежнед М. А., Матущак М. Р.
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ІНУЛІН ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ.
268
43.
Стратійчук В. М.
ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ.
279
44.
Соломенко Л. І., Кудрявицька А. М., Вороніна Д. Ю.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПІСЛЯДІЇ ПЕСТИЦИДІВ У СИСТЕМІ «ҐРУНТ-РОСЛИНА».
288
45.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г.
ПРОМІЖНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «У БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ» З ХІМІЇ НЕМЕТАЛІВ.
296
46.
Тюльпа Т. М.
РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
300
47.
Чорна Л. В.
ПІШОХІДНІ МОСТИ СУЧАСНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАПОВНЕННЯ.
305
48.
Юденко О. В., Дерябін М. А., Юденко Ю. М.
ТАЕКВОН-ДО ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА СУЧАСНИХ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ КОРЕКЦІЇ ПОСТАВИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ.
313
49.
Янішен І. В., Доля А. В., Ярова А. В., Мовчан О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЖУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ.
323

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2 и УДК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: