XII Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 20-22.11.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

20-22.11.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-20-22-11-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Stoliar S., Trembіtska O., Klymenko T.
EFFECTIVENESS OF COMPLEX BIOLOGICAL PROTECTION FOR SORGHUM AGAINST THE DEVELOPMENT OF BROWN LEAF SPOT IN THE POLISSIA OF UKRAINE
17
2.
Бак Р. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННІ УРОЖАЙНОСТІ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ
23
3.
Дідора В. Г., Севрук Т. А., Місечко С. О., Сорока В. А.
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
26
4.
Дідора В. Г., Друзюк В. С., Сорока В. А., Дячук М. М.
СИМБІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
31
5.
Дунаєнко А. С., Телятник А. Ю.
АНАЛІЗ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДІВ ГАРБУЗА
38
6.
Дунаєнко А. С., Четверда П. С.
ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА
40

 VETERINARY SCIENCES

7.
Davydenko A. O., Galaburda M. A.
EATING HABITS AND BEHAVIOR AS A SOCIAL ASPECT OF PROVISION SUSTAINABLE FOOD SECURITY AND PUBLIC HEALTH
44

 BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Скорик О. Д.
ФЕРОЦЕНОВІ ПОХІДНІ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ АНТИКАНЦЕРОГЕННІ ПРЕПАРАТИ
50

 MEDICAL SCIENCES

9.
Akhrarov K. K.,Ochilov D. K., Khakimov E. O., Suleymanov N. I.
ON THE ISSUE OF HUMAN MOTOR ACTIVITY
55
10.
Blahodyr A., Viun T.
THE RISK OF STROKE DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
63
11.
Klimashevska V. O., Pustova N. O., Bilovol A. M.
DAIRY INTAKE AND ACNE VULGARIS
67
12.
Somilo O., Kalbus O.
BRAIN VOLUME CHANGES IN PATIENTS WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS
70
13.
Tymkul D. M., Sydorchuk L. P.
ANGIOTENSIN II RECEPTOR TYPE 2 POLYMORPHISM (1675G>A) PARTICIPATION IN MECHANISMS OF ESSENTIAL HYPERTENSION AND OBESITY
72
14.
Yadgarova N. D., Erkaeva S.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF HEMOPOIESIS IN CHILDREN
77
15.
Zahradska O. L., Antoshchuk M. M.
STUDY OF CHANGE HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS AS COMPONENT STUDIES OF SUBCHRONIC TOXICITY IN THE MANUFACTURE OF THE BASES OF COMBINED REMOVABLE ORTHOPEDIC STRUCTURES
82
16.
В’юн Т. І., Глушко С. М., Сльоз Д. В.
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ
86
17.
Грицун В. В.
СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ВНУТРІШНЬО-ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ
91
18.
Єфаніна В. Є., Древаль М. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТЕЛЕГРАМУ
95
19.
Клєпова А. А., Гаврилов А. В.
ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ ІЗ УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТЯЧОГО ВІКУ
98
20.
Літвінова О. Д., Голозубова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
105
21.
Масловська К. В., Цисар Ю. В.
ГЕСТАЦІЙНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ВАГІТНИХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
109
22.
Михальченко М. Б., Голозубова О. В.
РАННЯ ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ ІЗ ПРОГРЕСУЮЧИМ РАКОМ
121
23.
Орлова С. К., Голозубова О. В.
ВПЛИВ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ
123
24.
Рублевська К. І., Старішко О. М.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ГЕМОФІЛІЙ
126
25.
Слабкий Г. О., Дудник С. В., Апшай М. М., Бойсак М. І.
СТРАТЕГІНІ ПІДХОДИ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ
132
26.
Слабкий Г. О., Дудник С. В., Апшай М. М., Бойсак М. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ТЯГАРЯ ВТРАЧЕНИХ РОКІВ ЖИТТЯ ВНАСЛІДОК ПЕРЕДЧАСНОЇ СМЕРТІ ДІТЕЙ ДО П’ЯТИ РОКІВ ЖИТТЯ
139
27.
Смикалова О. А., Таран О. М.
СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
145
28.
Солоденко Т. А., Лесейко О. Б., Тихович С., Брижа А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ І ЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРАВШІВ ТА ЛІВШІВ
156
29.
Титаренко В. Ю., Голозубова О. В.
ПЕРЕВАГИ РАДІОЧАСТОТНОЇ КАТЕРНОЇ АБЛЯЦІЇ ДЛЯ ЗАТРИМКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ
159
30.
Чернуха О. В., Борисова А. І., Рева К. О.
ПОШИРЕНІСТЬ, ПЕРЕБІГ, ПРОФІЛАКТИКА АЛЕРГІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ⅩⅩⅠ СТОЛІТТІ
163
31.
Яковцова І. І., Узбек Т. С., Татарко С. В., Григоренко В. Р.
ПРОБЛЕМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ
168

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

32.
Тарасенко Г. В., Андрейко Є. О., Куришко Г. Г.
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ГЕПАТОТРОПНОЇ ДІЇ
171

 CHEMICAL SCIENCES

33.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS HYDROXAMIC ACIDS WITH A CAGE FRAGMENT AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THEIR COMPLEXES WITH Cu2+ AND Fe3+
181
34.
Kordysh О., Knyzhnyk I., Radio S., Rozantsev G.
MODELING OF EQUILIBRIA IN AN ACIDIFIED SOLUTION OF SODIUM ORTHOTUNGSTATE IN THE PRESENCE OF BARIUM(II) IONS
187

 TECHNICAL SCIENCES

35.
Khrulev A.
VALVE MECHANISM WEAR IN GASOLINE INTERNAL COMBUSTION ENGINE DURING CONVERSION TO GAS
193
36.
Оmelchenkо О., Skrebtsov А., Akimov I., Shaleva N.
ON THE MECHANISMS OF SINTERING THERMOMECHANICAL TITANIUM POWDER
202
37.
Serikbayeva A., Ibraimova S., Sengirbekova L., Djumabekova G.
EFFECTIVE METHODS OF PROCESSING DURING THE GERMINATION OF BUCKWHEAT
204
38.
Гнатченко Д. Д., Цівка В. Н.
ВИКОРИСТАННЯ TEST-DRIVEN DEVELOPMENT (TDD) ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ЧЕРЕЗ НАПИСАННЯ ТЕСТІВ
210
39.
Дзевочко О. М., Переверзєва А. М., Білокінь О. О.
ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ УСТАНОВКОЮ ДЛЯ АТМОСФЕРНО-ВАКУУМНОЇ ПЕРЕГОНКИ НАФТИ
212
40.
Дубицький О. С., Панасюк С. Ю.
АЛГОРИТМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТУ. ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТУ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ЧАСУ, ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
214
41.
Залипка В. Д., Андрієнко А. М.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО МАНІПУЛЯТОРА БАГАТОЦІЛЬОВИХ РОБОТИЗОВАНИХ ПЛАТФОРМ
217
42.
Карнаух К. І., Іванченко Д. А., Ганжеєв Д. І.
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ КОНТРОЛЮ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ
223
43.
Кириленко М. В., Рябков В. І.
IMPORT SUBSTITUTION OF CATALOGED AVIATION WHEELS BASED ON UKRAINIAN BRAKE DISCS
228
44.
Кішко Е. М.
ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ “АГЕНТСТВО З НАДАННЯ КЛІНІНГОВИХ ПОСЛУГ”
235
45.
Клецька О. В., Мірошникова М. В., Герасименко Д. Ю., Гуцов Д. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛАМІНАРНИМ ПОТОКОМ В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ РІВНОВАГИ ПРИ ЗБУТІ ПРОДУКЦІЇ МАСЛО ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
240
46.
Козак І. В., Кунанець Н. Е.
ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОРПУСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
245
47.
Косогов О. М., Власенко Г. М., Гладкий К. С.
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
250
48.
Куницька С. Ю., Кравець В. В.
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕКРЕТНОСТІ ТА ЦІЛІСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
257
49.
Мальченко М. С., Пожидаєв І. Д., Волосянський О. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ БІОМЕТРИЧНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ
265
50.
Назаров О. І., Тимчук В. С., Сироватський Д. С., Тертичний Д. І.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ ДИНАМІКИ РОЗГОНУ НА ТЯГОВО-ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
273
51.
Наконечний Д. А., Рибчак З. Л.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
280
52.
Плясунова О. О., Кича Д. В., Гончаренко М. Р., Юрдік А. Д., Юрдік К. Д.
НАЧЕРК ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
282
53.
Поліщук М. М., Ткач М. М.
МОБІЛЬНИЙ РОБОТ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ДЕРЕВ ЛІСОВИХ ТА ПАРКОВИХ МАСИВІВ
289
54.
Романюк А. Д., Ненастіна Т. О.
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
296
55.
Соколовская Л. Д., Дружинин Н. С., Адамкевичус К. Ю.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНОЮ НЕРІВНІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ МОБІЛЬНІСТЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
301
56.
Твердохліб В. В., Пермяков О. О., Сергієнко М. І., Скляров О. М.
АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК МОДИФІКАЦІЇ LSB-ЗМІСТУ JPEG КОНТЕЙНЕРІВ НА БАЗІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗПОДІЛУ ДВІЙКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕГМЕНТУ
304
57.
Твердохліб В. В., Чернобровкін О. С., Щербак Д. О., Шевчук В. В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ ВХІДНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З МОНІТОРИНГУ ПРИХОВАНОГО ЗМІСТУ НА БАЗІ ІСНУЮЧИХ АНАЛІТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
310
58.
Тіхонов С. В.
ФОРМАЛЬНА ГРАМАТИКА МАШИНИ ТЬЮРИНГА ДЛЯ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ФРЕЙМІВ ETHERNET НА ОСНОВІ ТРІЙКОВИХ ЛІНІЙНИХ СИГНАЛІВ
315
59.
Фіалко Н. М., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Полозенко Н. П.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА В МІКРОФАКЕЛЬНИХ ПАЛЬНИКОВИХ ПРИСТРОЯХ
326

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

60.
Kozub P., Miroshnichenko N., Kozub S., Syrova G.
MATHEMATICAL MODEL OF ENTHALPY OF CONDENSED SUBSTANCES USING AVERAGE MOLAR VOLUMES OF ELEMENTS
328
61.
Сеньо П. С., Ланчевич М. А.
ПОБУДОВА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОЇ АКТИВНОСТІ
335

PEDAGOGICAL SCIENCES

62.
Tkhilava M.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF MUSIC IN KINDERGARDEN AGE
340
63.
Андріянова В. А., Човнюк Ю. В.
ЗМІСТОВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРСЬКИХ МЕТОДИК І ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
345
64.
Антонюк О. А.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ СПОРТИВНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
361
65.
Гончар Л. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ СІМЕЙНО-СПРЯМОВАНИХ ОЧІКУВАНЬ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
375
66.
Дурманенко О. Л.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ
381
67.
Золотарьова А. В., Зінченко В. П.
КОНЦЕПЦІЯ НУШ ОЧИМА ВЧИТЕЛІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
387
68.
Кобзєва І. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
391
69.
Кобилєва О. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНЕ ТА ЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ (СЕЕН) ЯК  ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
394
70.
Коломійчук І.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
400
71.
Краснопольська Д. Д.
КОНЦЕРТНИЙ ВИСТУП ТА МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ СЦЕНІЧНОГО ХВИЛЮВАННЯ
405
72.
Купрійчик С. В., Кардаш А. В., Полухтович Т. Г.
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
411
73.
Лашта Р. Б.
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
414
74.
Луценко О. А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ПРАВОПОРУШНИКАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАКОРДОННОМУ ДОСВІДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
418
75.
Мусій В. С.
ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
423
76.
Назарець В. М., Семенюк Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВНО-СТИЛЬОВОЇ ФОРМИ ПОЕЗІЇ Є. ПЛУЖНИКА
431
77.
Наумець Є. О., Войтенко О. А., Клименко Т. А.
ПРИНЦИПИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
436
78.
Охотна С. М.
ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ ЗІ ЗВУКОМ ЗАСОБОМ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
449
79.
Павлова О. О.
СПЕЦИФІКА ТЕХНОЛОГІЇ РЕВЕРСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
458
80.
Павлюк Р. О., Ситник М. С.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
465
81.
Полухтович Т. Г., Лук’янчук А. О., Чубай О. О.
ІНКЛЮЗІЯ ПАРТНЕРСТВА: ПРАВОВА ПІДТРИМКА РОДИН, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ООП
470
82.
Размолодчикова І. В., Бровко І. І.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
474
83.
Размолодчикова І. В., Бичкова С. Ю.
ФОРМУВАННЯ М’ЯКИХ НАВИЧОК ЯК УМОВА БЕЗПЕЧНОГО СПІВІСНУВАННЯ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
480
84.
Супрун М. О., Шевченко Т.
ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
486
85.
Філюк А. М., Сосюк А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
490
86.
Хан В. В., Федорчук О. О., Колесник М. Ю.
ХИБНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
494
87.
Ярошевська Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
499

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

88.
Богун Л. Р., Волошок О. В.
ЧИННИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВІЙСЬКОВИХ
505
89.
Грицук О. В., Помогалов К. С.
ВИЯВЛЕННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
512
90.
Карсканова С. В., Соушко В. М., Папушева Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АКТИВНОГО СЛОВНИКА У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
516
91.
Ковальова Л. В., Бугайова Н. М.
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРЯННЯ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
521
92.
Колесник Л. А.
ЕМОЦІЙНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
525
93.
Крамченкова В. О., Литвиненко В. О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ ТА РІВЕНЬ КОНФЛІКТНОСТІ ПОДРУЖЖЯ НА ЕТАПІ ЗРІЛОЇ СІМ’Ї
528
94.
Леліва В. С., Бугайова Н. М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ПРОЦЕСІ РЕІНТЕГРАЦІЇ
533
95.
Островерх Г. О.
ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА
538
96.
Островерх Г. О.
ПОНЯТТЯ “УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО”, ЙОГО КОМПОНЕНТИ
544

 ART

97.
Іванкович Д. Р.
СИНТЕЗ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ В СУЧАСНОМУ ЖИВОПИСІ
551
98.
Федина С. О.
КУЛЬТОТВА АРХІТЕКТУРА ДРОГОБИЧА – НАЦІОНАЛЬНА СПАДЩИНА САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
555
99.
Цуранова О. О., Мусієнко М. О.
РОЗВИТОК ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ
561

 HISTORICAL SCIENCES

100.
Аббасов Илгар Ейваз оглу
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
564
101.
Пефтиц В. М.
ФАРАОН ЕХНАТОН: РЕФОРМАТОР, ЄРЕТИК І ЖРЕЦЬ ВЛАСНОГО ЖЕ КУЛЬТУ
573
102.
Чірікалов О. С.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ФОРМИ І СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ВІЙСЬК (СИЛ) МОРЕМ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ
581

 CULTUROLOGY

103.
Свєтлічна А. О., Садовенко С. М.
РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТЯ
586
104.
Юрова Т. М.
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ЖИВОПИСУ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ПСИХОТРАВМ
590

 LITERATURE

105.
Криворучко В. І.
КОНЦЕПЦІЯ ХРОНОТОПУ ВІЙНИ В ПРОЗІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
597
106.
Орєхов Д. С., Мироненко Т. П.
МАРКЕРИ ДВУХ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ ДЖУЛІАНА БАРНСА «АНГЛІЯ, АНГЛІЯ»
602
107.
Попко М. В.
ОБРАЗ ВІЙНИ В РОМАНІ ЮЛІЯНА РАДЗИКЕВИЧА «ПОЛУМ’Я»
606
108.
Рега Д. О., Юркевич У. Ф.
ЖАНР КРИМІНАЛЬНОГО РОМАНУ В НОВІТНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Р. МРУЗА)
613

 POLITICAL SCIENCES

109.
Фастовець Н. В.
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ: НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
618
110.
Фастовець Н. В.
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА
621

 PHILOLOGICAL SCIENCES

111.
Gorenko I., Bodnar O.
COMMUNICATION AS AN ART OF HUMAN DIVERSITY
624
112.
Базилевич Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ЕМІЛІ СЕНТ-ДЖОН МАНДЕЛ
628
113.
Глюдзик Ю. В., Боднар Ю. І.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА МІФОПОЕТОНІМІЇ У РОМАНІ Н. ҐЕЙМАНА «АМЕРИКАНСЬКІ БОГИ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
635
114.
Грицишин Р. О.
НАЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕМПАТІЇ
640
115.
Ковалівська А. А., Гелетка М. Л.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ НА МАТЕРІАЛІ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
644
116.
Ковальчук О. Я., Марчук А. І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛАХ РОМАНІВ ДЖОНА ГРІНА “ПАПЕРОВІ МІСТА” ТА СВІТЛАНИ ТАЛАН “ПОВЕРНУТИСЯ ДОЩЕМ”)
648
117.
Колесник М. Ю., Свинцицька В. Є.
WAYS TO ACHIEVE ADEQUATE TRANSLATION OF INTERNATIONAL TREATIES AND LEGAL DOCUMENTS
654
118.
Леонова Н. В., Куковяну М. А.
ПЕДАГОГІЧНА НАУКА
657
119.
Макаренко Ю. О., Мироненко Т. П.
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ. CLIL ЯК ГЛОБАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ
660
120.
Олійник О. Д.
СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ МОВЛЕННЯ КОРОЛІВСЬКОЇ РОДИНИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ В СЕРІАЛІ «КОРОНА»
666
121.
Підлужна Я. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» М. КОЦЮБИНСЬКОГО
673
122.
Пузій Є. А., Семигінівська Т. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ТА СИНТАКСИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ АВІАЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
679
123.
Разумна А. А.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СЛОТУ «ТАЄМНИЧІСТЬ» ФРЕЙМУ НЕЧЕСНІСТЬ В ПАРАДИГМІ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО НАПОВНЕННЯ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
685
124.
Романишин Н. І., Бартків А. М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ ІВАНА БАГРЯНОГО
689
125.
Садівська С. І., Петров О. О.
ТИПОЛОГІЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
697
126.
Сімончук Ю. С., Линтвар О. М.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
703
127.
Хоменко Т. А.
ЛЕКСЕМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РІДКИХ СУБСТАНЦІЙ У ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ
707
128.
Чобанюк М. М., Клепач Н. І.
CREATIVITY OF PAULO COELHO: LITERARY TRADITION AND ARTISTIC TECHNIQUES
712
129.
Ющенко І. О.
КАТЕГОРІЯ ЛОКАЛЬНОСТІ
716

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

130.
Кісєль О. В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОСПОЖИВЧОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТІ
722
131.
Ковач-Петрушенко А. О.
СВОЄРІДНІСТЬ ТЕОРІЇ ДЖ. ВАТТІМО «СЛАБКЕ МИСЛЕННЯ» В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ІТАЛІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ
729

 ECONOMIC SCIENCES

132.
Danilochkina L., Danilochkina N., Danilochkina O.
PROBLEMS OF LOGISTICS ROUTES IN UKRAINE
733
133.
Goncharenko N. I., Veremko O. V.
ROLE OF INNOVATIONS IN THE GLOBAL MARKET OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
738
134.
Logvinenko V. V., Zadoya O. A., Bilokopytova M. O.
CURRENCY RISKS IN INTERNATIONAL TRADE
742
135.
Mohd Azlan Shah Bin Zaidi, Hu Sen
GREEN TRANSFORMATION OF CHINA’S COAL INDUSTRY UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY
746
136.
Буняк Н. М., Сизенко О. Є.
ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОШИРЕННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ СЕЛЕКЦІЇ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
751
137.
Зоря О. П., Пилипенко В. С.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА АТ «ПРИВАТБАНК»: ОЦІНКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
755
138.
Кисляк Ю. О.
СУТЬ ТА ПОХОДЖЕННЯ ПРАЦІ. ПРИРУЧЕННЯ ВОГНЮ ТА ЙОГО РОЛЬ У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОДАВНІХ ЛЮДЕЙ
760
139.
Кобеля-Звір М. Я.
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ В ГРАНТОВОМУ КОНКУРСІ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ БІЗНЕСУ
765
140.
Король М. М., Переганя М. М.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗОЛОТО-ВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ СВІТУ
771
141.
Кулішова А. В.
ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
776
142.
Куніцька Т. С., Кулинич Р. О.
МЕТОДИ СТАТИСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
780
143.
Манжела С. В.
СТРАТЕГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
785
144.
Мерінова С. В., Солоненко О. І.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
789
145.
Овчаренко Т. С., Гальміз Є. А.
МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
796
146.
Прушківська Е. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗНАНЬ ТА НАУКИ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
801
147.
Тодоров М. А.
ЕВОЛЮЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ
806
148.
Урікова О. М., Копець Г. Р., Мисько Ю. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
810
149.
Царик А. І.
ПРИЙОМИ МАНІПУЛЯЦІЇ В МАРКЕТИНГУ
817
150.
Шевців Л. Ю., Хмизовець В. В.
ЗЛОЧИНИ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЮ
823
151.
Штогрин Г. С., Уразовська О. С.
ОСНОВИ ГРАНТРАЙТИНГУ: ПОШУК ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ
829

 LEGAL SCIENCES

152.
Malevich O., Goltsova M.
CONCEPT AND SYSTEM OF LEGAL SCIENCES
837
153.
Бередеєв А. В., Біліченко В. В.
ОСОБЛИВІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА»
840
154.
Біліченко В. В.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
845
155.
Косар А. О., Сокол Н. В., Субіна Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ
851
156.
Малащенко А. О.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ
856
157.
Науменко Д. В., Біліченко В. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
861
158.
Павлига А. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕСУРСІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
864
159.
Патретний Д. Р., Біліченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
868
160.
Педора О. О.
РЕКВІЗИЦІЯ І НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
873
161.
Поліщук О. А.
ПРОВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
880
162.
Савенко В. П., Галега А. В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
888
163.
Савчук Б. С., Мілімко Л. І.
ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗБИРАННІ ТА ПЕРЕВІРЦІ ДОКАЗІВ
893
164.
Скоров М. С., Біліченко В. В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
897
165.
Толмачова Ю. М., Біліченко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ІЗ ЗАХИСНИХ ДІЙ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ВІД ЗАГРОЗИ ХОЛОДНОЮ ЗБРОЄЮ
901
166.
Чуєнко А. М.
ІНСТИТУТ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СПІВУЧАСТІ ТА ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
905
167.
Юр’єв Д. С., Коляда Д. В.
БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
909

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 4.75 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: