XII Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE” 20-22.07.2022 Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

20-22.07.2022 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-20-22-07-2022-vankuver-kanada-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Yevtushenko M. Yu., Rudyk-Leuska N. Ya., Khyzhniak M. I., Leuskyi M. V.
NEW IMPULSES IN THE NATURAL SCIENCES
9
2.
Власик М. А., Погоріла І. О.
ХВОРОБА ЛАЙМА У ДІТЕЙ
15
3.
Міхєєнко В. М., Височин М. О., Побережний В. О.
РАРИТЕТНА СКЛАДОВА LEPIDOPTERA ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
19

 MEDICAL SCIENCES

4.
Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian K. V., Chernei N. Ya., Rudan K. V.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CHRONORHYTHMOLOGY AS A SCIENCE
28
5.
Герасименко О. С., Закаляк Н. Р., Масний О. О.
МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
35
6.
Ігумнова Н. І., Мартинов А. В., Романова О. А., Сидоренко Т. А., Погоріла М. С., Юхименко В. І., Щербак О. М.
ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОГО ІМУНІТЕТУ ПІД ДІЄЮ УФ-ІНАКТИВОВАНОЇ СИНЬОГНІЙНОЇ ВАКЦИНИ
41
7.
Клюйко А. А., Пазинюк А. Ю.
АНАЛІЗ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
47
8.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Торяник І. І., Штикер Л. Г., Лук’яненко Т. В.
ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНАЦІЙ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ З ПАГОНІВ ТА ЛИСТЯ SALIX SP
50
9.
Хакимжанова Азизахон Содикжон кизи, Каратаева Л. А.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА
59

CHEMICAL SCIENCES

10.
Дорошенко Т. Ф., Соколовський В. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ЗАХИСНИХ ПЛІВОК НА ПОВЕРХНІ ЦИНКУ В МОДЕЛЬНИХ ФОСФАТНИХ РОЗЧИНАХ З РІЗНИМ ЗНАЧЕННЯМ рН
69

 TECHNICAL SCIENCES

11.
Deryaev A. R.
CAUSES AND PREVENTIVE MEASURES TO COMBAT COMPLICATIONS, ACCIDENTS WHEN DRILLING DIRECTIONAL WELLS
73
12.
Khemchyan A. A., Manukyan A. M.
ENSURING DATA CONFIDENTIALITY, INTEGRITY AND AVAILABILITY (CIA) WITH SECRET SHARING ALGORITHMS
78
13.
Ostrovskyy O.
THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF ACHIEVING THE STRATEGIC GOALS OF UKRAINE
85
14.
Vidmachenko A. P., Nevodovskyi P. V., Ovsak O. S., Morozhenko O. V., Ivakhiv O. V., Geraimchuk M. D.
ULTRAVIOLET POLARIMETER FOR REMOTE STUDY OF THE EARTH’S STRATOSPHERE FROM SPACE
91
15.
Zathey M. V., Povstyanko K. O.
DETERMINATION OF CAPACITY AND PLACEMENT OF BESS IN DISTRIBUTION NETWORKS
101
16.
Антонюк І. Ю., Медведєва А. О.
ТЕХНОЛОГІЯ СІЧЕНИХ М’ЯСНИХ СТРАВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
105
17.
Дишкант О. В., Доценко О. Г.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕВАКУАЦІЙНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ЛЮДСЬКИХ ПОТОКІВ ВІД ПЕРЕБУВАННЯ В НИХ ОСІБ, ЩО ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НА КРІСЛАХ КОЛІСНИХ
114
18.
Карташов А. В.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ НАУКИ В ОБЛАСТИ РАДИОАКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ
118
19.
Кравченко С. А., Дмитриева Н. В., Кожухарь А. А.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
122
20.
Михайлова А. В., Чумаченко С. М., Невольниченко А. І., Мурасов Р. К., Пиріков О. В., Луценко Ю. В.
ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
130
21.
Попов О. О., Дівізінюк М. М., Фаррахов О. В., Сулима А. П., Шевченко Т. О.
СПЕЦИФІКА ОДНОМОДУЛЬНИХ ЛЕГКОВОДНИХ МАЛИХ МОДУЛЬНИХ РЕАКТОРІВ
136

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

22.
Міщенко Н. М., Уманська О. В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУ ВИСОТИ НИЖНЬОЇ МЕЖІ ХМАРНОСТІ ДЛЯ СТ. ОДЕСА
141
23.
Черой Л. І.
ЗМІНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
145

PEDAGOGICAL SCIENCES

24.
Барбашова І. А.
ПРО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ОСНОВ ЕДУКОЛОГІЇ
149
25.
Діденко Н. М.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
154
26.
Іваницька Н. А., Сухацька С. В., Федорченко О. П.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
158
27.
Кучеренко Л. І., Скорина Д. Ю., Борсук С. О.
ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
168
28.
Романюк В. Л., Гладка І. А., Гончарова Т. В.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
176

 ART

29.
Жерьобкіна К. С., Фоменко Б. В.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН МІЖ ПАРТНЕРАМИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ
184
30.
Каменецька Ю. В.
ЯК ВІЙНА ЗМІНЮЄ МИСТЕЦТВО
190

 HISTORICAL SCIENCES

31.
Виногловська С. В.
АРХІВ РЕЖИСЕРА В. С. ВАСИЛЬКА В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ, ЗМІСТ, ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ
195

LITERATURE

32.
Fomina L. V.
PECULIARITIES OF KEATS`NEOMYTH “ENDYMION”
207
33.
Мельнійчук В. В.
РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ТЕТРАЛОГІЯ С. ПРОЦЮКА
215

 PHILOLOGICAL SCIENCES

34.
Андрєєва О. Ю.
ОНТОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОСОЮЗУ (КАТЕГОРІЗАЦІЯ, КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ВЕРБАЛІЗАЦІЯ)
220
35.
Атаманчук К. М.
МОВА ЯК ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ
227
36.
Нідзельська Ю. М.
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОРЕАЛІЙ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОРЕАЛІЙ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ
237

 ECONOMIC SCIENCES

37.
Bokhan A.
DIPLOMACY IN THE SPACE OF GLOBAL CHALLENGES
243
38.
López P., Polanco D., Lasso F.
INFLUENCE OF THE SOCIAL CAPITAL OF COMMUNITY-BASED TOURISM ENTERPRISES ON THE INTERVENTION OF DEVELOPMENT COOPERATION ORGANIZATIONS. CASE STUDY: YUNGUILLA COMMUNITY
247
39.
Sunduk T., Ruzhytskyi I.
THE ESSENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF BANKING SECTOR IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
255
40.
Ватаманюк-Зелінська У. З., Тишковець М. М.
ЧЛЕНСТВО В СОТ ЯК РУШІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
260
41.
Грудзевич Ю. І.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ЕФЕКТИВНОЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБЛІКУ АНАЛІЗУ АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
265
42.
Корнівська В. О.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
268
43.
Курносенко А. О., Ситник Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ МЕРЕЖЕВИХ ЕФЕКТІВ У РІЗНИХ МОДЕЛЯХ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
274
44.
Левковська Л. В., Рижова К. І., Добрянський О. І.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
279
45.
Мазяр Б. Ю.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
282
46.
Мірзоєва Т. В., Томашевський В. Ю.
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ НІШЕВИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
288
47.
Міщенко В. А., Шапран Є. М., Другова О. С., Дараган А. В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
296
48.
Тищенко С. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ЙОГО ОЦІНКА
306

LEGAL SCIENCES

49.
Біліченко В.
ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
313
50.
Біліченко В. В.
ВОГНЕВИЙ КОНТАКТ ПРИ НЕДОСТАТНЬОМУ ОСВІТЛЕННІ
317
51.
Гіденко Є. С.
ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
319
52.
Кириленко В. М.
ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
322
53.
Колюх В. В.
ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
326
54.
Кузнецова Л. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ
331
55.
Тяпкова О. І.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ
341

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3794-2 та УДК, вихідні данні м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: