XII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 5-7.02.2024, Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

5-7.02.2024 року у м. Київ, Україна

відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-5-7-02-2024-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Грузінська І. В.
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ (ПРОМИСЛОВИХ) КОНОПЕЛЬ
24
2.
Забалуєва Д. Т., Артемчук І. П.
ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ГРУНТУ НА ФІТОПАТОГЕННУ АКТИВНІСТЬ ГРИБІВ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ ХВОРОБИ СОЇ
28
3.
Ліхушин С. Є., Вінюков О. О.
СТРОКИ ЛІТНЬОЇ СІВБИ ЕСПАРЦЕТУ ВИКОЛИСТОГО СОРТУ РЕЗОНАНС ПРИ УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ
34
4.
Махінько Р. Г.
ВПЛИВ РАДІАЦІЇ НА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ БІОРЕСУРСИ НА ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
39
5.
Северін Я. В., Бондар М. В., Куц А. М.
ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРИЙОМУ МАЦЕРАЦІЇ ЯБЛУК, ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІЦНОГО НАПОЮ ГЕЙСТ
46
6.
Шпак Н. П.
ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ЛИСТКІВ РОСЛИН ВИДУ STAPHYLEA PINNATA L. У РІЗНИХ ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНИХ УМОВАХ НПП «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ»
51

 VETERINARY SCIENCES

7.
Beshkenadze Ia., Gogaladze M., Klarjeishvili N., Salukvadze E., Japaridze L., Tchikaidze M.
SYNTHESIS AND STUDY OF BIOLOGIKAL ACTIVITY OF CYSTINE AND CYSTEINE-CONTAINING CHELATES
57

 BIOLOGICAL SCIENCES

8.
Lykholat T.
ECONOMIC SIGNIFICANCE AND PROSPECTS FOR THE USE OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS SAMBUCUS L. BOTANICAL GARDEN OF THE DNU
63
9.
Венгринюк І. В., Сіренко А. Г.
ПРО ЗНАХІДКИ ПАВУКІВ РОДИНИ PHOLCIDAE (ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) НА ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ
68
10.
Довгій Ю. Ю., Бурак З. О., Малюська М. В.
ПРОБЛЕМА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТВАРИН В УКРАЇНІ
73
11.
Дьомшина О. О., Криницька Г. М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ «БУДОВА — БІОЛОГІЧНА ДІЯ» МЕТАБОЛІТОТРОПІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ
78
12.
Тягнирядно Б. А., Лисенко Г. М.
РОЗШИРЕННЯ МЕЖ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: ОСЕЛИЩНИЙ ПІДХІД
83
13.
Фомін М. М.
ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІЙ РОДІВ PSEUDOMONAS ТА STREPTOMYCES ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ РЕЧОВИН ПОХІДНИХ ВІД НАФТИ
89
14.
Шамелашвілі К. Л., Шаторна В. Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ БІОАНТАГОНІСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУКЦИНАТУ ЦИНКУ ТОКСИЧНОСТІ ХЛОРИДУ КАДМІЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
95
15.
Юет А. С., Бородін С. В., Гребіник Д. М., Дворщенко К. О.
ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ ТGFB1 ТА FOXO1 У СИНОВІАЛЬНІЙ РІДИНІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРИТ ПІСЛЯ SARS-CОV2-ІНФЕКЦІЇ
98
16.
Яловенко О. І., Яковенко Ю. А.
АНАЛІЗ КОСМЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ, ОДЕРЖАНИХ БІОТЕХНОЛОГІЧНИМ ШЛЯХОМ З ПРОДУЦЕНТІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ
102

 MEDICAL SCIENCES

17.
Badalova Aytaj Tahir, Aliyeva Jamila Telman
EFFECTS OF UROKINASE AND ANTIDIBETIC LYMPHATROPIC COMPLEX ON INTRAVASCULAR INDICATORS OF BLOOD AND LYMPH IN THE TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS
108
18.
Badalova Aytaj Tahir, Aliyeva Jamila Telman
CORRECTION OF HEMOSTASIS DISORDERS IN EXPERIMENTAL DIABETES BY CEPHALARIA GIGANTEA, BOBR. EXTRAXT
110
19.
Botsul O.
FEATURES OF THE INDICATORS OF THE KOOS SCALE IN THE CLASSICAL TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT
112
20.
Soloviuk O. O., Nazarenko O. V., Soloviul O. A.
HUMORAL REGULATION IN REMODELING OF ARTERIAL VESSELS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES IN COMBINATION WITH OBESITY: FOCUS ON OMENTIN
117
21.
Агзамова Ш. А., Умаров Д. Т.
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ
123
22.
Вус М. В.
МЕДИЧНІ АСПЕКТИ НАСЛІДКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВʼЯ
126
23.
Гайдаш І. С., Гайдаш О. І., Гайдаш І. А.
ГІДРОХІМІЧНИЙ СКЛАД СОЛОНОГО ОЗЕРА ЛÁРНАКА І ЛЕВАНТІЙСЬКОГО МОРЯ
129
24.
Герцен Г. І., Гапон О. М., Білоножкін Г. Г.
СУЧАСНИЙ СТАН ПЕРЕЛОМІВ ТІЛА КЛЮЧИЦІ ЗА ДАНИМИ ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ
132
25.
Демешкіна Л. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ, СТАТТЮ ТА РІВНЕМ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
139
26.
Демешкіна Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЮ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ
141
27.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
АРТРИТ ТА АРТРОЗ − РОЗУМІННЯ РІЗНИЦІ ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
143
28.
Ємельянов І. С., Смагло Д. Д., Чорна Д. О., Мінухін Д. В.
АНАЛІЗ ЧАСТОТИ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ
145
29.
Кашкалда Д. А., Рак Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ГОРМОНАМИ СТРЕСУ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ДІВЧАТОК ТА ХЛОПЦІВ
147
30.
Ковалик Т. В., Андрусяк О. В.
СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПРОЯВИ У ПАЦІЄНТІВ З ДЕРМАТОМІОЗИТОМ
151
31.
Медвідь Д. Ю., Печеряга С. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ
154
32.
Мельник В. І.
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
160
33.
Меркулова Н. Ф., Винокурова О. М., Глушко С. М., Сльоз Д. В.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ
166
34.
Мєлєхін В. П., Стрижак Н. В., Бабошкін А. І.
ВАЖЛИВІСТЬ CDT, СТАНДАРТИЗОВАНОГО ТА СПЕЦИФІЧНОГО МАРКЕРА ХРОНІЧНОГО НАДМІРНОГО ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ
169
35.
Міщенко М. М., Рзаєва Айтадж Акіф кизи
РОЛЬ ЕКЗОСОМ В ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ
171
36.
Мовчан О. В.
ПОЛІПШЕННЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИМ РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПЕГІЛЬОВАНОГО ДОКСОРУБІЦИНУ ТА МІСЦЕВОЇ МАГНІТОТЕРМІЇ
176
37.
Мощенко Є. М., Чепурна В. Д., Карташева Д. М., Сєрік М. Р., Попович І. В., Щербак В. С., Положенцев Л. Д., Юрова А. А., Бусько В. В., Ячмєньова Е. С.
БЕЗКОМПРОМІСНИЙ ГЕНІЙ: ВІЛЬЯМ ХОЛСТЕД І ЙОГО СПАДЩИНА В ХІРУРГІЇ
181
38.
Правдивець А. О., Ткачук М. В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
185
39.
Себов В. І., Атанасов О. О.
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУ ЗІ ПРАВЦЕВИМ АНАТОКСИНОМ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
190
40.
Чепурна В. Д., Карташева Д. М., Сєрік М. Р., Мощенко Є. М., Попович І. В., Щербак В. С., Бусько В. В., Пантюхова Т. О., Балковенко В. О., Бородіна Д. С.
ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ: ПОГЛЯД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА НЕОБХІДНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
193

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

41.
Кравченко А. В., Січкар А. А., Криклива І. О., Сайко І. В.
РОЗРОБКА СКЛАДУ СИРОПУ З ЕКСТРАКТОМ НАСІННЯ ЛЬОНУ ЗВИЧАЙНОГО
196
42.
Самединова Дилноза Нуриддин кизи, Юнусова Х. М.
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ
198

 CHEMICAL SCIENCES

43.
Hres O. M., Kovalenko I. V., Vlasenko N. E., Zulfigarov A. O.
CHEMICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LIESEGANG RINGS
202
44.
Lomtadze Omar Georgi, Gabelia Tsiala Severian, Salukvadze Eter Shalva, Japaridze Leila Konstantin, Shavlashvili Nunu Isaak
DIRECTED REGULATION OF COLLOID-CHEMICAL PROPERTIES OF NATURAL SILICATE DISPERSE SYSTEMS AND THEIR APPLICATION IN VARIOUS SPHERES OF INDUSTRY
207
45.
Братусь О. Г.
ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: ІННОВАЦІЇ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ ТА ВИРОБНИЦТВІ
211
46.
Кечур Д. І., Катрук Д. С., Масюк А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ 3Д ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ПОЛІЛАКТИДУ ТА СМОЛ РІЗНОЇ ПРИРОДИ
215
47.
Куліш-Пеленська Б. І., Левицький Б. В., Масюк А. С., Катрук Д. С.
ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПОЛІЛАКТИДНИХ МАТРИЦЬ ТА КРОХМАЛЮ
219
48.
Куць А. В., Біла Г. М., Антрапцева Н. М.
ТЕХНОЛОГІЯ КОСМЕТИЧНОГО МОЛОЧКА З ЕКСТРАТОМ ЛАВАНДИ
222
49.
Степаненко М. С., Кіпіані Д. В., Радзієвська І. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГЕЛЕУТВОРЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ІМІТОВАНОЇ ІКРИ
228
50.
Ткач В. В., Торіна Н. В., Прокопець Н. О., Васюк Л. О.
ЧОТИРИ ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ НА ТЕМУ ГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЇ
232

 TECHNICAL SCIENCES

51.
Sydor A. R., Yakym V. Yu.
THE MOST COMMON CYBER THREATS
238
52.
Аксак Н. Г., Могилевський Д. І.
ФОТОННЕ ВІДОБРАЖЕННЯ У КОМП`ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ
242
53.
Багін М. Л., Горб О. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ РЕГІОНІВ
249
54.
Басалюк М. О.
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ В ТЕРАРІУМІ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ
253
55.
Білоног А. С.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРІВ
259
56.
Бондаренко О. С., Капауз К. О., Гречановський А. П.
ВПЛИВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ У ШАРІ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ
268
57.
Волгушева Н. В., Тортіка Д. М., Галкін О. І.
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
272
58.
Дубоносов І. О., Корніловська Н. В.
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОШУКУ ТА АНАЛІЗУ СВІТОВОГО РИНКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
276
59.
Ігнатенко О. С., Дмитриченко А. М., Алєксєєнко О. В.
БЕЗПЕКА СИСТЕМ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ: АНАЛІЗ, ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
282
60.
Козельська К. А.
ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
287
61.
Коротков В. С., Астахов А. Р.
ВИГОТОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК
291
62.
Мамонов К. А., Штерндок Е. С., Фролов В. О., Мамонов В. К.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ
294
63.
Мамонов К. А., Шипулін В. Д., В’яткін Р. С., Канівець О. М.
МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
298
64.
Півненко В. М.
СУЧАСНИЙ СТАН АРХІТЕКТУР І ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ДЛЯ СТАНЦІЙ ШВИДКОЇ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОАВТОМОБІЛІВ
301
65.
Прищенко О. П.
ПЕРЕДАВАННЯ АУДІОКОНТЕНТУ НОВІТНІХ СТАНДАРТІВ В МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5G BROADCAST
304
66.
Сабов М. М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ БОТІВ ТА ФЕЙКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
311
67.
Саилов Рахиб Ага-гюль оглы
САМООРГАНИЗАЦИЯ САМОСОГРЕВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА В МАССЕ ХЛОПКА–СЫРЦА
316
68.
Саилов Рахиб Агагюль оглы
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА В ХЛОПКОВОЙ СРЕДЕ
321
69.
Тарахтій О. С., Гульцов П. С., Максимов О. М.
МЕТОД ПАРАБОЛІЧНОЇ АПРОКСІМАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ ЗІТКНЕННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО СНАРЯДА З ПОВЕРХНЕЮ
324
70.
Ткаченко А. М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МЕТАЛУ
330
71.
Топчій Н. В.
ПРОЦЕСИ ВИМІРЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
334

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

72.
Антонюк А. О.
ПРО РОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМ КВАДРАТНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ
337
73.
Макеєва І. М., Братусь Т. І.
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПРИСКОРЕНИХ ПРОТОНІВ З МЕТАЛЕВОЮ ПОВЕРХНЕЮ
344
74.
Олексів О. С.
ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ МАТЕМАТИКИ
351
75.
Павлюк Л. О.
МОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНУ ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ
357

GEOGRAPHICAL SCIENCES

76.
Яров Я. С.
ОЦІНКА СТАНУ РІЧКИ КОДИМА ЗА ПОКАЗНИКАМИ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
361

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

77.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
APPROBATION OF TECHNOLOGY OF SATELLITE AND PHOTO IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING ON EXOTIC GEOLOGICAL STRUCTURES IN VARIOUS REGIONS OF THE WORLD
368
78.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
DIRECT-PROSPECTING METHODS OF SATELLITE AND PHOTOS IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF TESTING AT LITHIUM ORE DEPOSITS IN VARIOUS REGIONS OF THE WORLD
377
79.
Дубей Н. В.
НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД
387
80.
Мислюк І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКТОНІЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ДОВБУШАНСЬКО-БИСТРИЦЬКОГО РОДОВИЩА
393

 ARCHITECTURE

81.
Войко Н. Ю., Плющ Є. А.
ІНТЕГРАЦІЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ В БАГАТОРІВНЕВІ ПІШОХІДНІ ПРОСТОРИ
399
82.
Войко Н. Ю., Шпакович Д. О.
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ НА ТЕРИТОРІЯХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ
406
83.
Прісич Н. М.
ХРИСТИЯНСЬКА ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ, ЇЇ ВРЯТУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ
411

 PEDAGOGICAL SCIENCES

84.
Shakhova I. V.
FORMATION OF STUDENTS’ ECOLOGICAL CONCEPTS IN BIOLOGY LESSONS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
419
85.
Sovach K. O.
TEACHING GRAMMAR THROUGH CRITICAL THINKING (OWN PRACTICAL EXPERIENCE)
425
86.
Voronin A. V.
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS IN STUDENTS IN BIOLOGY AND HEALTH BASICS LESSONS IN A BARRIER-FREE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
429
87.
Барсукова Т. О., Гоголєва О. М., Заверзаєв В. В., Чертов І. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
436
88.
Бондаренко Н. В., Косянчук С. В.
СИНЕКТИКА ЯК ТЕХНІКА, МЕТОД І ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ Й УВИРАЗНЕННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
443
89.
Боса В. П.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК КОНТЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
450
90.
Браславська Н. В., Браславський І. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО І ЗАСОБІВ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ
456
91.
Верба О. В.
ВИХОВАННЯ В УЧНІВ КУЛЬТУРИ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ НА УРОКАХ ЕКОЛОГІЇ
463
92.
Войналович О.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНІНГІВ
470
93.
Войченко В. Ю.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІХ ЗАСТОСУВАННЯ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
477
94.
Воробель Р. В.
ЗАСТОСУВАННЯ СТОРІТЕЛІНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
483
95.
Глобіна І. Д.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ
488
96.
Голуб Л. В., Папірник В. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
493
97.
Гряник Д. О.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
498
98.
Гулейкова І.
КИЇВСЬКИЙ ЕТАП ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ МИСТКИНІ КАЗИМІРИ АДАМСЬКОЇ-РОУБИ (1915-1920)
501
99.
Дем’ян Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
505
100.
Діденко Н. М.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: МЕТОД КЕЙСІВ
511
101.
Діденко С. В.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ
516
102.
Дорогань С. В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
521
103.
Дяченко Л. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
526
104.
Заєць А. І.
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
533
105.
Золотарьова А. В., Зінченко В. П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
539
106.
Іваницька О. С.
ЦЕНТРИ МЕНТОРСТВА І ТЬЮТОРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
544
107.
Каменца Д. М., Ядловська О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
547
108.
Кисіль Р. П.
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НУШ
552
109.
Кобцева О. А.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
559
110.
Ковба М. В.
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
562
111.
Кречетова А. О., Янченко І. М.
НАЦІОНАЛЬНА КОМАНДА УКРАЇНИ НА IV ЗИМОВИХ ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ
566
112.
Кушніренко Л. М.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
572
113.
Латик Н. П.
ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАГІСТРАНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
577
114.
Левкович В. І., Левицький О. О.
ІНФОРМАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАГІСТРАНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
580
115.
Лисяк Т. П.
ТВОРЧІ ПОШУКИ НОВОГО, НЕОРДИНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В НУШ
583
116.
Лук`янченко С. П., Обжа В. Р.
СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ВОЛЕЙБОЛУ: ЗАПОРУКА УСПІХУ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ
588
117.
Лук’янова В. Л.
РОЛЬ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
593
118.
Маляренко В. В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
598
119.
Манагарова Н. В.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФОЛЬКЛОРУ
603
120.
Поліщук Н. А.
РОЛЬ БАТЬКІВ У ФОРМУВАННІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІННЯ ВЧИТИСЯ
608
121.
Поліщук Л. М.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
612
122.
Полховський Б.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ АМБУШЮРА КЛАРНЕТИСТА ЯК ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ЗВУКОМ
616
123.
Пономарьова Н. М.
НУШ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
622
124.
Попадич О. О.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
627
125.
Попова Т. І.
РОБОТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
634
126.
Почка В. В.
РОБОТА ЛОГОПЕДА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
639
127.
Прохорова В. В.
STREAM-ОСВІТА – ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ
644
128.
Рижкова В. С.
ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ АТМОСФЕРИ НАВЧАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ
649
129.
Савченко В. А., Лаврова Л. В., Куций А. М., Андрющенко Т. Г.
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
655
130.
Санайко А. М., Саковець Н. П.
НАУКОВО-ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
660
131.
Тарасенко М. П.
ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ
663
132.
Ткаченко Р. П., Ткаченко Л. В.
ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ І ЯКІСТЬ ОСВІТИ
666
133.
Ткачук Ю. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІВЕНТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
672
134.
Хоменко Л. М.
ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
679
135.
Черевична Л. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР НУШ
685
136.
Шалімова Т. І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
690
137.
Шурупова В. Г.
ЗНАЧЕННЯ РЕФЛЕКТОРНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ, ГОТОВОЇ ДО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
697
138.
Щербак С. В., Касьян С. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ФАХОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
704
139.
Юлдашова М. Х., Аманжол Ж. Е., Егесинова А. М., Утелбаева АБ.
ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
708

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

140.
Бурдейна Ю. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
717
141.
Бучацька Н. О., Франчук О. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
722
142.
Гребелюк О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО СМЕРТІ В ПЕРІОД ВІЙНИ
727
143.
Джерелюк І. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ І СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
732
144.
Єфімова А. Г.
ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС ТА ЙОГО НАСЛІДКИ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
735
145.
Істоміна Т. С.
ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС ЯК ДЖЕРЕЛО ЕМОЦІЙНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
741
146.
Корзун О. В., Булас А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ
745
147.
Красильникова А. О., Корсунська В. В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ З ПИТАНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
749
148.
Кузнєцова С. В., Кузнєцова І. О.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
756
149.
Лисенкова І. П., Андрієвський К. Д.
ВПЛИВ ВОЄННИХ ДІЙ НА РОЗВИТОК ДЕЗАДАПТАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ
765
150.
Лисник К. А.
ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ НА СПРИЙНЯТТЯ ОНКОДІАГНОЗУ
769
151.
Митрофанова І. О.
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД В УМОВАХ ВІЙНИ
775
152.
Папінян В. В.
ПОНЯТТЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ПСИХОЛОГА ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
780
153.
Разживіна Ю. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПІДЛІТКІВ ДЛЯ ЇХНЬОГО ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
786
154.
Разживіна Ю. В.
КОМП’ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ У ПІДЛІТКІВ
789
155.
Рич К. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОЯВУ МОЛОДИМИ ЖІНКАМИ ПАНІЧНИХ АТАК В УМОВАХ ВІЙНИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
792
156.
Спридонюк В. Є.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ФОРМ ПРОФІЛАКТИКИ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
797
157.
Харчук Я. Я., Перхач Л. П.
БОРОТЬБА ЗІ СТРЕСОМ ТА ТРИВОГАМИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ
802
158.
Чечіль Н. І., Стець В. І.
МУЗИКОТЕРАПІЯ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ ПСИХОЛОГА
809
159.
Чушак І. Й., Стець В. І.
ФАКТОРИ ЗМІНИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
816
160.
Яблонський А. І., Бондаренко В. Є.
КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
820
161.
Яблонський А. І., Бондаренко В. Є.
АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
827
162.
Ятчук І. О., Стець В. І.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРАЦЕЮ ПРАЦІВНИКІВ
832

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

163.
Kuznietsov V.
THE FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
839
164.
Артемчук О. Ф.
ВИКЛИКИ ДЛЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
843
165.
Лупіна М. І., Рябицька Т. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
848
166.
Побочій Р. В.
ОСВІТА ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
853
167.
Рябицька Т. І., Лупіна М. І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ
861

 JOURNALISM

168.
Загоруйко Н. М.
ПІД ІМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ТАРАСА
865
169.
Мішин А. В.
ЗМІНИ У ПІДГОТОВЦІ ТА СПОЖИВАННІ НОВИН
868

 ART

170.
Белич А., Смик Є.
ФОРМУВАННЯ САКСОФОНОВОГО ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА
873
171.
Васкяліте В.
МОДЕРНІ СИНТЕ́ЗИ В ДИЗАЙНІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
880
172.
Гук Л. Й., Шарапата В. А.
ІГРОВЕ СЕМІОТИЧНЕ АКЦЕНТУВАННЯ ТА ЇХ РІЗНОВИДНІСТЬ
892
173.
Дерев’янко Є. Є.
ЗООМОРФНІ МОТИВИ НА ПРИКЛАДІ ЗНАКІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДИТЯЧИХ КНИЖКОВИХ ВИДАВНИЦТВ
897
174.
Єнчев М. М.
ШОУ ЯК ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
900
175.
Єнчева Н. Р.
БРЕНДИНГ В МОДІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
909
176.
Суботницький І. М., Рутецький В. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРІ НА БАЯНІ
915
177.
Швидків Г. Р.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АКТОРА МУЗИЧНО–ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ЗГІДНО ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ВОКАЛЬНИХ ШКІЛ ХХ СТОРІЧЧЯ
922
178.
Шестова Д. І.
МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК КУЛЬТУРНА ЗБРОЯ УКРАЇНЦІВ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
928

 HISTORICAL SCIENCES

179.
Гольцов А. Г.
ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКВІДАЦІЇ ГЕТЬМАНАТУ К. РОЗУМОВСЬКОГО
934
180.
Гоменюк О. А., Добролюбська Ю. А.
ДЕРЖАВНА ВЛАДА У ВІЗАНТІЇ: РОЛЬ ВАСИЛЕВСА ТА ЦЕРКВИ
942
181.
Келембет К. А., Ядловська О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ «РАДЯНСЬКОЇ ДИТИНИ» 1929-1939 РР.
947
182.
Лук’янченко А. О.
ВПЛИВ ГОЛОДУ НА ЖІНОЧУ ФІЗІОЛОГІЮ (НА ПРИКЛАДІ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 рр. В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ)
952
183.
Мартиненко О. В., Сугак В. В.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДО 210-Ї РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
957

 CULTUROLOGY

184.
Ареф’єва Є.
КРЕАТИВ У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
961
185.
Козловська М. В.
ФЕСТИВАЛІ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
968
186.
Ліщинська О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДХОДИ ДО ІСТОРИЧНОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
973
187.
Шелупахіна Т. В.
ПОСТМОДЕРНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС АНАЛІЗУ ПИТАНЬ ІДЕНТИЧНОСТІ
977

 LITERATURE

188.
Tymchenko O. V., Sosnytska N. V.
NATURE AND ITS ROLE IN WILLIAM WORDSWORTH’S POEM “THE PRELUDE”
983
189.
Корзун О. В., Карабінська А. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИМВОЛІЗМУ ЯК ОДНОГО З ХУДОЖНІХ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗМУ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
987
190.
Чикур Л. Д.
ТВОРЧІСТЬ А. ЛЮБКИ В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
991

 POLITICAL SCIENCES

191.
But S.
RELIGIOUS FACTOR IN INTERNATIONAL RELATIONS
996
192.
Ninua I.
PERSPECTIVES OF HUMANISATION OF INTERNATIONAL POLITICS
1003
193.
Акімов А. В.
ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1007
194.
Баланюк Л. М.
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА – ПРОДОВЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ГІБРИДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
1012
195.
Гайдар В. О., Ядловська О. С.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
1019
196.
Рослонь Д.-А. Т., Пехник О. В.
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ КИТАЮ В ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
1024
197.
Титаренко Л. М.
РОЛЬ І МІСЦЕ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД ВИКЛИКІВ ВІЙНИ
1028

PHILOLOGICAL SCIENCES

198.
Гольцева М. І.
СТАТУСНО-РОЛЬОВА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАНТІВ В ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН
1036
199.
Каленич К. В., Ядловська О. С.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
1039
200.
Калько Р. М., Бразалук В. П.
МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ
1046
201.
Калько Р. М., Максименко О. В., Лукомська А. А.
ПЕРЕКЛАД ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1050
202.
Калько Р. М., Максименко О. В., Куцевол С. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1054
203.
Калько Р. М., Трень Т. О.
ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЛІНВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
1059
204.
Карпенко В. Ю.
СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ МОВНИХ БАР’ЄРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
1063
205.
Карпенко В. Ю.
ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
1066
206.
Криворучко В. І.
АРХЕТИП СТАРОГО МУДРЕЦЯ В РОМАНАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
1071
207.
Пісковська Є. О., Ядловська О. С.
ЗАЛУЧЕННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ПРАВНИКІВ
1075
208.
Томусяк Л. М.
МОДУСНА РАМКА ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В ДУПЛЕКСИВНИХ СТРУКТУРАХ
1081

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

209.
Таран Г. П.
ФІЛОСОФІЯ ДИЗАЙНУ: ЯК АКЦЕНТ СУЧАСНОСТІ В АРХІТЕКТУРІ
1084

ECONOMIC SCIENCES

210.
Балановський В. В., Фурман О. О.
СИСТЕМА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
1088
211.
Балановський В. В., Фурман О. О.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
1096
212.
Вербівська Л. В., Комлєв І. О.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА ЗРОСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1102
213.
Демченко А. С.
УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
1108
214.
Дуб А. М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
1113
215.
Заглинська Л. В., Лукомська О. І.
ІННОВАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ТРАНСФОРМАЦІЯ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
1117
216.
Іванов Є. І., Засименко О. Ю.
ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1124
217.
Івахненко І. С., Чурило М. М., Сорока А. М., Касянчук І. А.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВНУТРІШНЬО-КОРПОРАТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
1131
218.
Казначей С. А.
УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ: СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ІНДУСТРІЇ В ЕПОХУ «НОВОГО КОСМОСУ»
1136
219.
Крисоватий І. А.
ІННОВАЦІЙНІ ПАРКИ ЯК ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ
1141
220.
Кучерявий О. В.
ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЗМІН: МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ У 2013-2023 РР.
1146
221.
Левковська Л. В., Мандзик В. М., Рижова К. І.
ЕКОЛОГО–БЕЗПЕЧНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1153
222.
Лозова Г. М., Дерев’янчук К. М.
АНАЛІЗ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В США
1157
223.
Мастило А. Ф.
РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1164
224.
Матвій І. Є., Артимишин Ю. І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
1171
225.
Мірошник Р. О., Скабара І. М.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1174
226.
Овчарова Л. П., Примачеко С. І., Хоменко Л. О.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК В УКРАЇНІ
1177
227.
Огданський К. М.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
1184
228.
Панченко М. А.
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ
1188
229.
Пєстова О. А., Андрєєва К. О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА» В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ
1191
230.
Полянський М. Ю.
ВИКЛИКИ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ ДЛЯ БІЗНЕСУ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
1200
231.
Старченко В. В.
ВПЛИВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
1205
232.
Степенко А. Ю.
МОТИВАЦІЯ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1210
233.
Сук П. Л.
РОЗРАХУНОК ПЕРІОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
1217

 LEGAL SCIENCES

234.
Kolpakov A. V.
THE UNIQUE ASPECTS OF MANAGING APARTMENT BUILDINGS
1224
235.
Берч В. В.
БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАРОДОВЛАДДЯ ТА СУДОВЕ ПРАВО: СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ
1228
236.
Бичок О. М., Олексенко В. Г.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
1231
237.
Гарсоян Л. Р., Нагорна О. О.
ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
1235
238.
Григор’єва М. С.
НАБУВАЛЬНА ДАВНІСТЬ ЯК ОДНА З ПІДСТАВ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В УКРАЇНІ
1239
239.
Григорчук Т. В., Тимофєєв В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСВОЄННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1244
240.
Гриценко Д. В., Ядловська О. С.
СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ «ЕФЕКТУ СКЛЯНОЇ СТЕЛІ» У ПРАВООХОРОННІЙ ГАЛУЗІ
1249
241.
Жулинський В. І., Чорна А. Г.
ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
1254
242.
Івженко К. С., Кисельов А. О.
ВІЗУАЛЬНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ОПЕРАТИВНО — РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
1257
243.
Кислун Ю. В., Чорна А. Г.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
1261
244.
Кривулін Ю. А., Павлова Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК
1265
245.
Лісна К. А., Ядловська О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В РЕКЛАМІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
1269
246.
Мельник А. М., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ OSINT ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1274
247.
Нагорна О. О., Паньків Д. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОЧИНІВ
1278
248.
Олейніченко М. О., Кисельов А. О.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1281
249.
Олійченко І. М., Артеменко В. В.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1285
250.
Омельянець А. О., Павлова Н. В.
УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1289
251.
Остроумов М. О., Кисельов А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В КРИМІНАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ
1293
252.
Ошийко М. А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ГАЗУ
1298
253.
Рашевський В., Чорна А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ВЧИНЕНИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1302
254.
Самофалова А., Войтюк М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
1306
255.
Сологуб К. В., Нагорна О. О.
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЩО ВХОДЯТЬ У СФЕРУ ІНТЕРЕСІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
1310
256.
Філон С. Ф., Оспенко І. П.
ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
1313
257.
Хачко Д. О., Лещенко Д. Д., Войтюк М. П.
ЖІНОЧЕ НАСИЛЬСТВО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЧОЛОВІКІВ
1316
258.
Хода О. С., Киркач Д. А., Чорна А. Г.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ
1320
259.
Чинчевич О. М., Березняк В. С.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1324
260.
Ярцев Р. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
1328

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: