XIII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 18-20.09.2022 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

18-20.09.2022 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-18-20-09-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

VETERINARY SCIENCES

1.
Gutyj B. V., Huta Z. A., Kurtiak B. M., Sus H. V., Krempa N. Yu.
INFLUENCE OF CHAMECOTOX ON THE MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE BLOOD OF LAYING HENS DURING SPONTANEOUS FUMONISINOTOXICOSIS
10

 MEDICAL SCIENCES

2.
Bondareva O. O., Fedorov S. V.
EFFECTS OF EMPAGLIFLOZIN AND TRIMETAZIDINE ON PLASMA GALECTIN-3 LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES AND DIABETES
14
3.
Бобро Л. М., Абрамова М. О., Анищенко А. М.
ОКИСЛЮВАЛЬНИЙ СТРЕС ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ГЕНІТАЛЬНОМУ ЕНДОМЕТРІОЗІ В ПОЄДНАННІ З ГІПОТИРЕОЗОМ
19
4.
Бобро Л. М., Катамадзе Р. Н.
РОЛЬ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ У ЗДІЙСНЕННІ СКРИНІНГУ ПРИ СИНДРОМІ ЛІ-ФРАУМЕНІ
23
5.
Васильєва С. І., Терещенко А. О., Сухоносов Р. О., Ушакова М. А.
ДОДАТКОВІ СУГЛОБИ КРИЖОВОЇ КІСТКИ
25
6.
Гурбанова Сара Фикрет кызы, Мурадова Севда Агарагим кызы, Талыбова Джамиля Халид кызы, Новрузова Матанат Салман кызы, Гаджисой Явер Видади оглу
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КРОВИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ И КРИТИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СЕПСИС
30
7.
Зеленська К. О., Абрамова М. О.
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА В ДЕБЮТІ ШИЗОФРЕНІЇ
36
8.
Малик Н. В., Абдуллаєва Х. І.
ГІПЕРПРОЛАКТИНЕМІЯ В ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
41
9.
Малик Н. В., Конюхова М. С.
ВПЛИВ SARS-CoV-2 НА МОЗОК ТА НЕРВОВУ СИСТЕМУ ЛЮДИНИ ТА РОЗГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ХВОРОБИ
45
10.
Марченко А. С., Базян А. А., Арзуманова І. В.
СМЕРТНІСТЬ ТА ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ОБОХ ТИПІВ
51
11.
Штикер А. С., Бондаренко К. В., Добржанська Є. І.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ НА СТАН ШКІРИ СТУДЕНТІВ
54

CHEMICAL SCIENCES

12.
Козуб П. А., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Сирова Г. О., Козуб С. М., Мартинюк М. М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕНТРОПІЇ КОНДЕНСОВАНИХ РЕЧОВИН З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДНІХ МОЛЬНИХ ОБ’ЄМІВ ЕЛЕМЕНТІВ
56

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Mikulina M. A., Polyvanyi A. D.
STATE AND ECONOMIC REGULATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS COMPLEXES IN UKRAINE
61
14.
Костенко Г. П.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
67
15.
Крайнюк О. В., Буц Ю. В., Богатов О. І.
ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МОЖЛИВОСТІ
74
16.
Науменко Т. С., Шапка І. В.
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ПРОДОВЖЕННЯ ПО ПАРАМЕТРУ ДЛЯ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИН ТА ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
78
17.
Столяров О. Я.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОГАЛЬВАНІЧНОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ
81
18.
Трач Р. В., Стрілецький П. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОСТОВОЇ СПОРУДИ
88
19.
Шаповал Н. В., Плетінка О. О.
РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
95

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

20.
Калайда О. Ф.
ПРО ОДНУ ВЛАСТИВІСТЬ МНОГОЧЛЕННИХ ТА ДРОБОВО‑РАЦІОНАЛЬНИХ КОЛОКАНТ ФУНКЦІЙ
98

 ARCHITECTURE

21.
Parneta M.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF MEDIA FORMATION OF ARCHITECTURE
101
22.
Андрусяк У. Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
104

PEDAGOGICAL SCIENCES

23.
Bilash S. M., Donchenko S. V., Kononov B. S., Kobeniak M. M., Oleksienko V. V.
CONDUCTING ONLINE CLASSES WITH STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF ANATOMY WITH CLINICAL ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY
115
24.
Panferova I. V.
INNOVATIVE LANGUAGE TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF PROFESSIONALLY-ORIENTED COMPETENCE
119
25.
Tychyna I.
BARRIERS TO LANGUAGE ACQUISITION
125
26.
Очеретяна Н. В.
ПОТЕНЦІАЛ СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG У НАВЧАННІ МИСТЕЦТВА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ONLINE
128
27.
Фещур І. В.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
135
28.
Хрущ С. С., Іващенко О. Л., Подгаєцька В. В.
РОЛЬ ЦИФРОВИХ БІБЛІОТЕК В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
139

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

29.
Гульбс О. А., Кобець О. В., Лантух І. В.
ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я У СВІДОМОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
142
30.
Лось М. В., Ткачук Т. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗМІ НА РОЗВИТОК ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
148
31.
Пріснякова Л. М., Ерощук Г. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ РЕВНОЩІВ У ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКАХ
155
32.
Пріснякова Л. М., Меркулов Е. О.
ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС
161
33.
Пріснякова Л. М., Кравченко В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
167
34.
Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
172

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

35.
Bachir A., Nesterenko V.
HYPERCHOLESTEREMIA DIFFERENT TYPES AND HOW TO PREVENT
177

ART

36.
Стонога Д. В., Зінченко А. Г., Шевченко К. С.
КОНЦЕПЦІЯ МЕБЛІВ HOME OFFICE В ДИПЛОМНОМУ ПРОЄКТУВАННІ ІЗ ДОСВІДУ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ТА ІНТЕР’ЄРУ ХНУМГ ІМ. О. М. БЕКЕТОВА
181

 HISTORICAL SCIENCES

37.
Hasanov İ.
TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF MEDICINE IN THE AZERBAIJAN SSR IN THE 1950S AND 1960S
187
38.
Iskenderova M.
AZERBAIJAN’S PLACE IN RUSSIA’S SOUTH CAUCASIAN POLITICS (I HALF OF THE XVIII CENTURY)
193
39.
Петрик Ю. Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМИНИ МІЖ КИЇВСЬКОЮ РУССЮ (РУССЮ-УКРАЇНОЮ) ТА ПОЛЬСЬКИМ КНЯЗІВСТВОМ У ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ В КИЄВІ У 1068–1069 РР.
199
40.
Щербатюк В. М.
СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ЗА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
205

 CULTUROLOGY

41.
Никифоров А. М., Бойченко М. А., Гулей О. В., Никифоров Н. М.
НОТАТКИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ
212
42.
Соломатова В. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕНСОВО-ЗМІСТОВОГО АСПЕКТУ НОВИХ ХУДОЖНІХ ПРАКТИК ПЕРІОДУ ПОСТПОСТМОДЕРНУ
216

 LITERATURE

43.
Демчук О. А.
ОБРАЗ ІНШОГО В АЗІЙСЬКОМУ НАДТЕКСТІ В ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ МАХНА
220

 POLITICAL SCIENCES

44.
Kakulia G.
GLOBALIZATION AND THE «SUPPLY-DEMAND MARKET» IN TRAFFICKING
227
45.
Kuzmych A.
MAIN PROBLEMS OF DEVELOPMENT SELF-GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN UKRAINE
233

PHILOLOGICAL SCIENCES

46.
Skliarenko O.
ASSOCIATIVE EXPERIMENT IN PSYCHOLINGUISTICS AS A MEAN OF CONCEPT STUDY
236
47.
Багрій Г. А., Ямкова В. О.
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ МОВИ
242
48.
Конєва М. З.
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
248
49.
Полякова О. В., Батура Х. В.
СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ТЕКСТІ
253

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

50.
Воропаєва Т. С.
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
259

 ECONOMIC SCIENCES

51.
Radiev D., Zolkina O., Fesenko S.
INSTITUTIONALIZED SHELL OF PUBLIC RELATIONS
266
52.
Kolomiiets Ya., Kolomiiets V., Fesenko M.
THE ECONOMIC BASIS OF THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL ENERGY AND ITS REPLACEMENT WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES
272
53.
Бараник З. П., Громоздова Л. В., Резніченко А. О., Буксіна І. В., Тітов В. В.
ТРАНСФОРМАЦІЇ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
279
54.
Варналiй З. C., Мацур С. М.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
284
55.
Дащенко Н. М.
ДІДЖИТАЛ-КОНТРОЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
289
56.
Коломієць В. М., Волятицька Л. В., Францев Я. В., Францева Н. Л.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
294
57.
Савченко М. В., Коцемир О. А.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
299

LEGAL SCIENCES

58.
Pasternak I. M., Salamatin O. V.
TO THE PROBLEM OF PRACTICAL APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THE GENEVA CONVENTION IN THE MATTER OF FOOD FOR PERSONS CAPTURED
305
59.
Балута В. О., Менсо І. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ДОГОВОРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
308
60.
Біліченко В. В.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
312
61.
Демченко С. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
316
62.
Телійчук В. Г., М’яло А. О.
ЩОДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
320

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-02-7 та УДК, вихідні данні м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: