XIV Міжнародна науково-практична конференція “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 4-6.08.2022 Манчестер, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

4-6.08.2022 року у м. Манчестер, Великобританія

відбулася XIV Міжнародна науково-практична конференція

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-4-6-08-2022-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

BIOLOGICAL SCIENCES

1.
Власик М. А., Погоріла І. О.
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ СЕРЕД МІКРООРГАНІЗМІВ
10
2.
Коновалова Я. П., Серебряков В. В.
ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (80-ТІ РР. ХІХ СТ. – 60-ТІ РР. ХХ СТ.)
13

MEDICAL SCIENCES

3.
Tsaryk I., Pashkovska N.
NEPHROLOGICAL COMPLICATIONS IN LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS
19
4.
Turchina N. S., Zavodnova Z. I., Heletuk Y. L.
RECURRENCE OF STROKE IN PATIENTS WITH CONFIRMED VIRAL INFECTION
27
5.
Зуб В. О.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТОК З РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
37
6.
Рамазанов В. В., Руденко С. В.
НАРУШЕНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ТРАНСФУЗИИ И НИТРОКСИДАТИВНОМ СТРЕССЕ
41
7.
Семеняк А. В., Виртосу Н. В.
ВНУТРІШНЬОУТРОБНЕ ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА
50
8.
Чухраєв М. В., Медков І. В., Буцька Л. В., Глоба О. П., Забулонов Ю. Л.
КОМПЛЕМЕНТАРНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ БОЛЮ І БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ
60

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

9.
Welchinska O., Meleshko R., Shevchuk V.
INVESTIGATION OF NITRENDIPINE BY HPLC STANDARDIZED METHOD
67
10.
Задорожний В. Г., Сергєєва О. Є., Скрипнік О. К.
ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРАКТІВ ІЗ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUMMARIAMUM (L.) GAERTN.)
73

CHEMICAL SCIENCES

11.
Androsov Ye., Chyrashna S., Ali Abdou Abouraya
PESTICIDES OF ORGANIC ORIGIN AND THEIR EFFECTS ON THE HUMAN BODY
82

 TECHNICAL SCIENCES

12.
Deryaev A. R.
SUGGESTIONS FOR THE SELECTION OF DRILL BITS FOR DRILLING UNDER THE 295,3 MM TECHNICAL COLUMN AND 215,9 MM OPERATIONAL COLUMN OF THE HOLE OF DIRECTIONAL WELLS
85
13.
Fialko N., Dinzhos R., Meranova N., Sherenkovskii Ju.
INFLUENCE OF THE COOLING RATE OF POLYMER MICROCOMPOSITES ON THE CHARACTERISTICS OF THEIR CRYSTALLIZATION PROCESS
93
14.
Fialko N. M., Navrodska R. O., Shevchuk S. I., Gnedash G. O.
FEATURES OF THE APPLYING OF EXHAUST-GAS RECIRCULATION FOR GAS-FIRED BOILERS OF SMALL AND MEDIUM POWER
100
15.
Nazarenko V. M., Savchuk V. D.
BULK LOAD LEVEL MEASUREMENTS OF DIFFERENT TYPES
107
16.
Sokolovskaya O., Stolbova Ye.
CEREALS ARE A SOURCE OF PROTEIN FOR VEGETARIANS
116
17.
Yermolenko I. Yu., Sakhnenko M. D., Karakurkchi H. V., Saray V. V., Halytsya V. I., Zyubanova S. I.
COMPOSITE COATINGS OF Co-W(WО2)-TiO2 TO PRODUCTION OF ELECTROLYTIC HYDROGEN
121
18.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ОЦІНЦІ АКТИВІВ ТА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАДІЯНИХ У ВІДНОВЛЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ УКРАЇНИ. ІІІ.
126
19.
Крищенко Д. О., Білецький М. С., Ладанюк А. П., Кишенько В. Д.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ FUZZY PI РЕГУЛЯТОРА В НЕСТАЦІОНАРНИХ ОБ’ЄКТАХ
139
20.
Ободович О. М., Сидоренко В. В., Переяславцева О. О., Резакова Т. А., Хоменко В. О.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНОСУ КИСНЮ ПРИ АЕРАЦІЇ КУЛЬТУРАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ
144

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

21.
Grod I., Glavatska O.
RELEVANCE A COMBINATION ORIGAMI AND SOME GEOMETRY TOPICS
152
22.
Samkova G.
STUDY OF THE SOLUTIONS OF THE ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS SYSTEMS WHICH ARE PARTIALLY SOLVED WITH RESPECT TO THE DERIVATIVES
159
23.
Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І.
НЕЛОКАЛЬНА КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ З ОПЕРАТОРОМ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ zd/dz В УТОЧНЕНІЙ ШКАЛІ ПРОСТОРІВ СОБОЛЄВА
166

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

24.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
TECHNOLOGY OF SATELLITE AND PHOTO IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING: RESULTS OF APPROBATION AT DRILLING SITES IN NORTH SEA
172

 ARCHITECTURE

25.
Шаламова К. Ю., Бабенцова О. С., Вербовецька В. В., Жарська М. М., Сліпченко В. Р.
ПРИНЦИПИ ОРІГАМІ У ФОРМУВАННІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
184

PEDAGOGICAL SCIENCES

26.
Anichkina O., Romanyshyna L., Avdieieva O., Zahoruiko D.
FEATURES OF EXPERIMENTAL TRAINING OF STUDENTS IN DISTANCE LEARNING OF CHEMISTRY
192
27.
Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian K. V., Chernei N. Ya., Rudan K. V.
INTERACTION OF THE CURATOR AND STUDENT SELF-GOVERNMENT AND ITS INFLUENCE ON THE REGULATION OF THE QUALITY OF EDUCATION
202
28.
Акімова О. В., Сапогов М. В., Мельник А. Б.
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
207
29.
Борин Г. В., Чайка В. М.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
211
30.
Глова К. І., Федчишин О. М.
ФІЗИЧНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
215
31.
Горожанкіна О. Ю.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
219
32.
Давидова Ж.
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
224
33.
Діденко Н. М.
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
227
34.
Загородня А. А.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ – 1917 Р.
231
35.
Іваницька Н. А., Кулага О. Г., Олійник О. Ф.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ-РОЗПІЗНАВАННЯ НА ДРУГОМУ ЦИКЛІ ВИВЧЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
233
36.
Ігнатюк О. А., Романовський О. Г., Резнік С. М., Середа Н. В., Костиря І. В.
ГАЛУЗЕВИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО РІВНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
243
37.
Науменко Н. В.
ПРИНЦИПИ «СПІВТВОРЧОСТІ» НАУКОВЦЯ ТА КОМП’ЮТЕРА В СУЧАСНУ ДОБУ
249
38.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
259

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

39.
Клочков В. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
265
40.
Русіна К. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АСЕРТИВНОСТІ В УКРАЇНЦІВ, ЯК ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ, ПІД ЧАС ВІЙНИ
273

 JOURNALISM

41.
Вусик Г. Л.
КУЛЬТУРА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ
283
42.
Лук’янова О. С.
ДО ІСТОРІЇ ЖУРНАЛУ «ГОНГ КОМУНКУЛЬТУ»
287

 ART

43.
Крись А. І.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ НАПРЯМ СЦЕНІЧНОЇ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
291
44.
Чжоу Сяо
ЕЛЕМЕНТИ МУЗИЧНО-ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХІДНИХ ЗЕМЕЛЬ У МИСТЕЦТВІ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ НЕФРИТІВ В ЕПОХУ ДИНАСТІЇ ТАН
295

 LITERATURE

45.
Fomina L. V.
POPULARITY OF THE MYTH ABOUT ENDYMION AND TRANSFORMATIONS OF MAIN CHARACTER IMAGES IN ENGLISH POETIC INTERPRETATIONS OF THE XIX-th CENTURY
307
46.
Атаманчук К. М.
ТРАГЕДІЯ «ГАМЛЕТ» ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА В ІНТЕРМЕДІАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ
317

 PHILOLOGICAL SCIENCES

47.
Dobrovolska N., Stradetskyi R.
HABITS WHICH HELP TO STAY PRODUCTIVE
327
48.
Глущенко В. А.
ПЕТРО ЛАВРОВСЬКИЙ: ДАВНІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ РУКОПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕДУКОВАНИХ
333

 ECONOMIC SCIENCES

49.
Maiboroda Olha, Maiboroda Oleg, Opariy Steven
FEATURES DEVELOPMENT OF LOGISTICS ACTIVITIES
339
50.
Telnov A. S., Reshmidilova S. L.
MARKETING MANAGEMENT AS A BUSINESS MANAGEMENT CONCEPT
349
51.
Вецепура Н. В., Земліна Ю. В., Назаренко Д. С.
ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ
353
52.
Графська О. І., Кулик О. М.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВІЙНИ
362
53.
Грінько А. П., Гринько П. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
367
54.
Гудзинська Л. Ю.
СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
372
55.
Исмайылова Тарана Видади кызы
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
380
56.
Ковбич Т. К.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
384
57.
Кузьмінська О. Е.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
388
58.
Кучерява І. В.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ (ЕЛЕВАТОРІВ) В УМОВАХ ВІЙНИ
396
59.
Логінова А. С.
РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
402
60.
Сиванич А. В.
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ОПТИМІСТИЧНИХ ПРОГНОЗІВ РОЗВИТКУ ТУРІНДУСТРІЇ ПІСЛЯ ВІЙНИ
407
61.
Шаповалов Є. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛАСНИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
413
62.
Шморгун Л. Г., Дегодюк Е. Г.
СТАНОВЛЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ – МАЙБУТНЄ ПІСЛЯВОЄННОЇ УКРАЇНИ
419

LEGAL SCIENCES

63.
Арцебарська О. О., Карповський С. В.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
430
64.
Старушко О., Тухар К., Чорна А. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
435
65.
Чайка О. С.
ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ВИХІДНИЙ КРИТЕРІЙ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ
438

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-195-2 та УДК, вихідні данні м. Манчестер, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: