XIV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 16-18.10.2022 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

16-18.10.2022 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася XIV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xiv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-16-18-10-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Arkhynos V.
WATERING AS A WAY TO INCREASE CROP YIELDS
12
2.
Leshchyshyn I. S.
PECULIARITIES OF THE EFFECT OF THE BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE ACTIVIO ON THE PRODUCTIVITY OF DUCKS
16
3.
Pikula O. A.
GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN THE FOOD INDUSTRY
21
4.
Радченко М. В., Нестеренко А. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
26

 MEDICAL SCIENCES

5.
Алибеков Ш. О., Салохиддинов З. С.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НЕ ЛИПИДНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА – ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА АНДИЖАНА
28
6.
Аскарьянц В. П., Мухаммадова Дилёра Мухаммаджон кизи, Артикбаева Б. М., Малдашева Сарвиноз Усмон кизи
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ФИЗИОЛОГИИ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
31
7.
Голубка О. В., Мінухін В. В., Большакова Г. М., Кучма І. Ю., Шевченко Ю. В.
ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ БАКТЕРІОЛОГА ПРИСКОРЕНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІЗНИХ ВИДІВ CANDIDA SPP
38
8.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ГОЛЛАНДСЬКИЙ АНАТОМ ФРЕДЕРІК РЮЙШ (FR. RUYSCH)
43
9.
Драмарецька С. І., Удод О. А.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ОРТОДОНТИЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
47
10.
Клітинська О. В., Лайош Н. В., Зорівчак Т. І.
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ФОРМ КАРІЄСУ У ПІДЛІТКІВ
50
11.
Лета О. І.
ВПЛИВ ФАРМАКОТЕРАПІЇ НА РЕГРЕСІЮ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ І ПОКАЗИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО НАЗОФАРИНГІТУ, АСОЦІЙОВАНОГО З ВЕБ
54
12.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Руснак Я. М.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗУБІВ ТА ЗУБНИХ РЯДІВ У ЛЮДЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ВИДАМИ ПРИКУСІВ
56
13.
Мельник В. С., Зомбор К. В., Мельник С. В.
ВИКОРИСТАННЯМ ДЕНТАЛЬНОГО ЕСТЕТИЧНОГО ІНДЕКСУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ З ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ
58
14.
Назарова М. Б., Адилбекова Д. Б.
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА, В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У МАТЕРИ
62
15.
Собченко Д. А., Абуватфа С. І., Завгородня А. В.
ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ ЯК МІШЕНЬ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ COVID-19
67
16.
Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Федоренко О. В.
АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ СЕЗОННОГО ГРИПУ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ МІСТА ХАРКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ РЕСПОНДЕНТІВ
71

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

17.
Свиридюк К. П.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
74

 CHEMICAL SCIENCES

18.
Katsadze E. A., Turiashvili M. N., Nikoleishvili N. N.
ECO-FRIENDLY SYNTHESIS OF 3,3 ‘- (PHENYLMETHYLENE) BIS (2-PHENYL-1H-INDOLE)
77
19.
Мамедова Севиндж Рагим кызы, Рагимли Мензер Ахмед кызы
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ КАТИОНОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ АМИНИРОВАННЫМИ ЦЕОЛИТАМИ
81

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Dolganov Iu., Agapov D., Kulichenko O., Ruzhynskyi O.
FEATURES OF OPERATION OF THE FUEL PREPARATION SYSTEM ALFA-LAVAL FCM ONE
88
21.
Shcherbina V. Yu., Shvachko D. G., Donghu Zeng, Bogatyrev V. V.
INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF THE ROTARY KILN BASED ON THE REFRACTORY LINING WITH THE THERMAL INSULATION
91
22.
Zhadan B., Ozerov S., Antoshchenkov R., Antoshchenkov V.
EV BATTERY MARKET OVERVIEW
99
23.
Алфёров С. А.
УСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПКИ С ВОЗДУХОНАПРАВЛЯЕМОЙ НАСАДКОЙ
104
24.
Бабич А. І., Кернеш В. П., Гараніна О. О.
РЕМОНТ ВЗУТТЯ ЯК БІЗНЕС
109
25.
Васильковський О. М., Лещенко С. М., Мороз С. М., Петренко Д. І., Нестеренко О. В.
ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУННОГО РЕШЕТА
113
26.
Квартенко О. М.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД
119
27.
Корніловська Н. В., Вишемирська С. В., Колмиков М. О., Волчанова А. О.
CAPTCHA. ПРОБЛЕМА У РОЗПІЗНАННІ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
125
28.
Малецька К. Д., Переяславцева О. О., Сильнягіна Н. Б.
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗПИЛЮВАЛЬНИХ СУШАРОК НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКУ ЕКСТРАКТУ ШИПШИНИ
129
29.
Хачатурян К. К., Гегия Н. А., Гурули Т. С., Уклеба Э. Н.
ОСВЕТЛЕНИЕ ДОМАШНЕГО ВИНА
136

 PEDAGOGICAL SCIENCES

30.
Akhmad I., Chmel V.
NEW TRADITIONS IN DISTANCE LEARNING FOR ENGINEERING STUDENTS
142
31.
Алджанова Айгюнь Джавид кызы, Гусейнова Зульфия Салим кызы, Дашдамирова Нигяр Магамед кызы
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
145
32.
Бородієнко О. В.
СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ПУБЛІЧНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТАМИ В ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
150
33.
Вєйландє Л. В.-В., Мельник А. А.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
158
34.
Даскал Н. Г., Добровольська Л. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАВЧАННЯ ЯК ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
165
35.
Єфименко Л. М., Сосницька К. В., Поцелуйко О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ І МЕТОДІВ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
169
36.
Ільєнко А. С.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
174
37.
Кузьменко І. І., Назаренко О. Ю., Дрокина Т. А.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ
179
38.
Куцин Е. К.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ
184
39.
Мєльнікова Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
187
40.
Начинова О. В., Проніна С. А.
ВПЛИВ ДИТЯЧОГО БІЛІНГВІЗМУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ
190
41.
Олійник В. В.
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ХХ СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
197
42.
Павлик О. А., Шляпець О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАТЕКСТІВ СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ»
202
43.
Проскурня О. І., Мартинюк М. М., Малишева О. Г.
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
207
44.
Степанюк А. В., Бирич С. П.
СУЧАСНІ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОЇ ГАЛУЗІ
211
45.
Ульянова В. С., Савченко В. Е.
ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАНЯТТІ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
215

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

46.
Абсалямова Л. М., Сопітько І. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
219
47.
Афанасенко В. І., Бондаренко В. О., Стефансдоттір О. С., Слісаренко А. П., Шевченко О. М.
ПСИХОЛОГІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРАКТИК У ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ
225
48.
Зарубіна Є. В., Колобкова К. А., Макаренко Н. М.
КРИЗА 3-Х РОКІВ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
232
49.
Самойленко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ КОЛЕДЖУ
237
50.
Шахіна І. Ю., Олійник Л. І.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
242

 ART

51.
Бігус О. О.
ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
248
52.
Калашник М. П., Гарець А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПАМ`ЯТОВУВАННЯ МУЗИЧНИХ РУХІВ ПІАНІСТА НА ТЛІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ
252
53.
Пшенічкіна Г. М., Солоніцин С. О.
РИСИ ТВОРЧОГО МЕТОДУ РОЛАНДА ДІЄНСА (НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ ДЛЯ ГІТАРИ «VALSE EN SKAЇ»)
257
54.
Стрітьєвич Т. М., Чепурний К. С.
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПОРТРЕТНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
262
55.
Тутубаліна К. В., Пшенічкіна Г. М.
РИСИ АВТОРСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ В ПІЗНІХ КАМЕРНИХ ТВОРАХ ЙОГАННЕСА БРАМСА ДЛЯ КЛАРНЕТА
266

 HISTORICAL SCIENCES

56.
Пих С. О.
ПЕРШІ ЗГАДКИ ПРО РУСЬ ТА РУСІВ У ТВОРАХ АРАБСЬКИХ АВТОРІВ VII–X СТОЛІТТЯ
272
57.
Сотнікова К. Д.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІЇ ЧИКАСО У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО СПІВІСНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДВОСТОРОННІХ УГОД 1778-1883 РР.)
277

CULTUROLOGY

58.
Gorenko L. I.
THE RELEVANCE OF MANAGEMENT PROVISION IN THE SPHERE OF PERFORMING ARTS: A HERMENEUTIC METHOD-APPROACH
284
59.
Shvets I., Konoska N., Ivanenko M.
CONTENT MAKING IN THE CONTEXT OF ONLINE MUSIC EDUCATION
295
60.
Полякова І. О., Сахарієва І. С., Рось З. П.
ФОРМУВАННЯ ЗАСАД УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ В ГАЛИЧИНІ
301
61.
Янчуков О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ (НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДЩИНИ)
309

 LITERATURE

62.
Атаманчук К. М.
МОТИВ ДУХОВНОГО ВИЗВОЛЕННЯ НАРОДУ І ОСОБИСТОСТІ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ»
316

 POLITICAL SCIENCES

63.
Shanaieva-Tsymbal L. O.
TRANSFORMATION OF STATE-ADMINISTRATIVE DECISIONS IN THE MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION THROUGH THE FACTORS OF INFLUENCE
320
64.
Лазарєв Г. Ю.
СТАН РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
327

 PHILOLOGICAL SCIENCES

65.
Гольцова М. Г., Савченко В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
331
66.
Любімова О. В.
КОЛОМИЙКОВИЙ ЧОТИРНАДЦЯТИСКЛАДОВИЙ ВІРШ У ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ СХІДНОУКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ 80‑Х РОКІВ ХІХ СТОРІЧЧЯ
336
67.
Шлєіна Л. І.
РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
342

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

68.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
ІНТЕГРАТИВНЕ ОСМИСЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
349

ECONOMIC SCIENCES

69.
Berkova O. P., Zavada Yu. A.
BRANDING OF A TOURIST ENTERPRISE
356
70.
Lozova A., Honcharenko І.
GLOBAL EXPERIENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT CONCEPTS AND THEIR USE IN BUSINESS ACTIVITIES
360
71.
Panskykh R., Viter O., Yakibiuk Yu.
INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND LEVEL OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS
364
72.
Pavlova I.
THEORETICAL BASIS OF THE ECONOMIC ESSENCE OF «FOOD SECURITY»
368
73.
Барабаш Н. С., Міщенко А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ
372
74.
Громова О. Є., Крупський А. С., Хитра О. В.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
375
75.
Завідна Л. Д., Поторнай І. В.
УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
380
76.
Идрисли Парвин Гусейн оглы
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ
387
77.
Козьмук Н. І., Гутник О. В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
395
78.
Мироненко М. А., Лисенко Т. І., Усіченко І. В., Алєксєєнко І. А.
РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ПІДСУМКАМИ ДРУГОГО КВАРТАЛУ 2022 РОКУ
399
79.
Пістунов І. М., Григорян В. Є.
МЕТОДИКА ЗНАЙДЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАПАСУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ЧЕРЕЗ ТЕОРІЮ НАДІЙНОСТІ
405
80.
Профатілова А. В.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
413
81.
Сейсебаєва Н. Г., Хмельковська А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ БІРЖІ
420
82.
Торяник Ж. І., Шуста А. О.
«БІРЮЗОВІ» ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ КОМПАНІЯМИ
424
83.
Урікова О. М., Кузик Н. В.
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
428
84.
Шендерівська Л. П., Батир А. О.
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
435

 LEGAL SCIENCES

85.
Mawlood Sarteep
FOREIGN TERRORIST FIGHTERS AND ASYLUM SEEKERS
441
86.
Буглак О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА
445
87.
Коміссарчук Ю. А., Черевко В. В.
OSINT ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
451
88.
Лисько Т. Д., Левченко А. С.
СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
455
89.
Литвин Е. П., Коміссарчук Ю. А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
458
90.
Марочкін О. І.
СТРУКТУРА СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
463
91.
Таран А. В.
ЦИВІЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ НЕОБГРУНТОВАНИХ АКТИВІВ, ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
467
92.
Шаль В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРОКУРОРІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІСЦЯ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
471

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-02-7 та УДК, вихідні данні м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: