XV Міжнародна науково-практична конференція “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 14-16.08.2022 Берлін, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

14-16.08.2022 року у м. Берлін, Німеччина

відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-14-16-08-2022-berlin-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Петрище О. І.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГРЕЧКИ
11
2.
Цимбалюк Д. М., М’ялковський Р. О.
СОНЯШНИК – ОСНОВНА ОЛІЙНА КУЛЬТУРА ЗАХОДУ УКРАЇНИ
17

 VETERINARY SCIENCES

3.
Bogatko N., Tkachuk S., Bukalova N., Prуlipko T., Bogatko A., Camoraу M.
CONTROL OF THE SAFETY OF THE MEAT OF SLAUGHTER ANIMALS DURING ITS ADULTERATION WITH SODIUM HYDROCARBONATE SOLUTION
21
4.
Замазій А. А., Камбур М. Д., Матвійчук Д. М.
ГЕМОСТАЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ КОРІВ
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Rakhimova N. K., Temirov E. E.
THE CURRENT STATE OF THE INTRODUCED CEPHALOTAXUS DRUPACEA SIEB. ET ZUCC. (CEPHALOTAXACEAE F. NEGER) IN THE CONDITIONS OF THE TASHKENT BOTANICAL GARDEN (UZBEKISTAN)
31
6.
Вергелес Ю. І., Ковальова А. О., Рибалка І. О.
РЕГРЕСІЙНА ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ МАСИ ОВОЧІВ ТА ВМІСТУ В НИХ НІТРАТІВ
37
7.
Власик М. А., Погоріла І. О.
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКАЗУ. ПОШИРЕННЯ СКАЗУ В УКРАЇНІ
41
8.
Федорова Г. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПОВІТРЯ ЗА ОЦІНКОЮ СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКА ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ
44

 MEDICAL SCIENCES

9.
Han R. Z., Nedostup I. S., Tkach B. N., Kotiv I. V., Fedyshyn L. L.
SIGNIFICANE OF VERBAL COMMUNICATION RESEARCH METHOD IN STUDYING COVID-19 COURSE FEATURES IN CHILDREN
50
10.
Iliadi-Tulbure Corina, Cospormac Viorica, Dobrianskyі V., Marchuk O.
COMPARISON OF THE COURSE OF CORONOVIRUS DISEASE IN PREGNANT WOMEN AFFECTED BY SARS-CoV-2 AND SARS-CoV-2 DELTA VARIANT
53
11.
Serheta I. V.
PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND CURRENT TRENDS OF ITS CHANGES AT THE CURRENT STAGE
55
12.
Tymchuk K. Yu., Panasenko N. Yu.
ASPECTS OF THE PROBLEMS OF GARDENING ON THE TERRITORY OF BUKOVYNA WHEN USING PESTICIDES
60
13.
Драчевська І. Ю.
ПРОЦЕНТИЛЬНИЙ РОЗМАХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА МЕТОДОМ RICKETTS ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ІЗ ОРТОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ОБЛИЧЧЯ
62
14.
Олексієнко І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСУ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ ТА ВІТАМІНУ Д У ЖІНОК ІЗ ЗАПАЛЬНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ КИШЕЧНИКА
67

 CHEMICAL SCIENCES

15.
Балакіна М. М., Семінська О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАНОФІЛЬТРАЦІЇ ТА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВІД СИНТЕТИЧНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
73
16.
Козуб П. А., Мірошніченко Н. М., Лук’янова В. А., Козуб С. М., Гуріна Г. І.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕКТОРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЗАДАЧ ХІМІЧНОЇ СТЕХІОМЕТРІЇ
80

 TECHNICAL SCIENCES

17.
Geldimyradov A. G., Deryaev A. R.
THE TECHNOLOGY OF WELL WIRING IN MULTI-LAYER DEPOSITS FOR THE PURPOSE OF DUAL COMPLETION BY ONE WELL
88
18.
Hrubel M., Kokhan V., Manziak M.
THE CHARACTERISTICS DETERMINATION OF SUPPORT SURFACES FOR THE EVALUATION OF OPERATIONAL PROPERTIES OF MILITARY VEHICLES
93
19.
Багров В. А., Сиренко Т. О.
СТІЙКІСТЬ ОБСЕЧНИХ ШТАМПІВ НАПЛАВЛЕНИХ МЕТАСТАБІЛЬНИМИ ТА ВТОРИННОТВЕРДІЮЧИМИ СТАЛЯМИ
100
20.
Бєліков А. С., Журбенко В. М.
МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ
110
21.
Глущенко В. О.
ІНСТАЛЯЦІЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ IP-КАМЕРИ В СЕГМЕНТІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
116
22.
Іщенко В. М., Брайковська Н. С., Щербина Ю. В., Горлушко Ю. В.
О ВИБОРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ХОЛОДОАГЕНТА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН УСТАНОВОК КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ
119
23.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
125
24.
Козупиця С. І., Човнюк Ю. В.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ ЗОН ВАНТАЖОПЕРЕРОБКИ
137
25.
Ненастіна Т. О., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О., Дженюк А. В., Горохівська Н. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛОКСИДНИХ КОБАЛЬТВМІСНИХ ПОКРИТТІВ В ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯХ
146
26.
Паращук Д. Л.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ У ВИГЛЯДІ ПРУЖНЬОЇ КОНСОЛЬНО-ЗАКРІПЛЕНОЇ БАЛКУ З ДВОМА ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ МАСАМИ
151
27.
Паренюк Д. В.
ЧАСТОТОМЕТРІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
157
28.
Сліденко В. М., Марчук Л. Р.
ВПЛИВ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВІБРОУДАРНОГО КОВШОВОГО ПРИСТРОЮ
163
29.
Шаша І. К.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
169

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

30.
Калайда О. Ф.
ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПРОСТИХ НУЛІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙТРАЛЬНИХ ТА ПРАВИЛЬНИХ ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИХ АЛГЕБРИЧНИХ КОЛОКАНТ
174
31.
Магас О. С.
ОГЛЯД КОРЕКТНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ІЗ НЕЛІНІЙНИМ ЕЛІПТИЧНИМ ОПЕРАТОРОМ
179
32.
Сапегіна Г. В.
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФТЕХОСВІТИ
183

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

33.
Ishkov V. V., Kozii Ye. S., Chernobuk O. I., Kozar M. А., Dreshpak OS., Pashchenko P. S., Vladyk D. V.
RELATIONSHIP OF GERMANY CONTENT WITH THE THICKNESS OF THE COAL SEAM с8н OF THE «DNIPROVSKA» MINE FIELD
189

 PEDAGOGICAL SCIENCES

34.
Галущенко В. І., Долготер Т. В.
КОРЕКЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ГЕНЕТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ МАСОВОЇ ШКОЛИ
198
35.
Грицай Н. Б., Купчак С. Б.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
204
36.
Даценко Т. О.
МАЛОЮ ХОДОЮ ДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
210
37.
Денисенко Н. Г.
ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
216
38.
Загородня А. А.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ: СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕНТ
221
39.
Заєць Р. Г.
ЕВОЛЮЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ США: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
225
40.
Малахова О. Г.
МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
231

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

41.
Атаманчук К. М.
ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ
236
42.
Колбасова Х. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
242
43.
Мирзазаде Н.
ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
248
44.
Яковлева С. Д.
ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
255

JOURNALISM

45.
Блинова Н. М.
НОВЕ В КОПІРАЙТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ: АКТУАЛЬНІ СЕРВІСИ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТУ ДЛЯ ВЕБСЕРЕДОВИЩА
262

 ART

46.
Ареф’єв В. О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА
272
47.
Стонога Д. В., Шевченко К. С., Зінченко А. Г.
СУВЕНІРНІ ОБ’ЄКТИ ЮВЕЛІРНОГО ДИЗАЙНУ В ДИПЛОМНОМУ ПРОЄКТУВАННІ ІЗ ДОСВІДУ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ТА 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА
276
48.
Фен Баоцзян
СУЧАСНА РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА КИТАЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БАЛЕТУ
283
49.
Шелупахіна Т. В.
ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ОБРАЗУ
287

 PHILOLOGICAL SCIENCES

50.
Drebet V. V., Dzhavala A. E. R., Rozvodovska S. A.
FEMININE GENDER NOUNS WITH THE INITIAL LETTERS A, B, C, G, H, I IN THE SYNERGETIC FORMAT OF SEMANTIC VOLUME CODING
292
51.
Romaniuk Zh. G.
«SPEECH» IDIOMS IN BUSINESS — COMMUNICATION AS ONE OF THE COMPONENTS IN LEARNING ENGLISH WITHIN THE CEFR B2 LEVEL
301
52.
Ganira Mammadzada Shahin
DERIVATIVE FUNCTION OF THE ELEMENTS OF THE VERB FORMS
304
53.
Філь Г. О., Чапля Х. М.
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ З ЛЕКСЕМОЮ «КІТ» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР
311

 ECONOMIC SCIENCES

54.
Bahorka M., Varvarova A.
FORMATION OF THE INNOVATIVE MODEL OF AGRARIAN ENTERPRISES FUNCTIONING BASED ON ECOLOGIZATION AND STEADY DEVELOPMENT
318
55.
Боднар Р. О.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАННИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ 2022
326
56.
Єсаян А. А., Пушкарь І. В.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
330
57.
Закревська О. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
333
58.
Корнівська В. О.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ У КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
337
59.
Осадча Г. Г.
СТРАТЕГІЧНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ – ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
342
60.
Стойка І. І.
ОСОБЛИВОСТІ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КРИПТОАКТИВІВ
348
61.
Тимошенко О. В.
ОЦІНКА УМОВ ТА ЗАГРОЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
355
62.
Хаванов А. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ-РОЗСЛІДУВАЧІВ
362
63.
Чміль Є. Л., Баслик О. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЗБУТОВУ ТА СЕРВІСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
367
64.
Чубаєвський В.
СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
373
65.
Яременко О. Л.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПОТЕНЦІАЛ ТА КОНФЛІКТНІ ОБМЕЖЕННЯ
380

 LEGAL SCIENCES

66.
Konovalova V. О., Shevchuk V. M.
INNOVATIONS IN THE METHODIC OF TEACHING CRIMINALISTICS IN IN MODERN REALITIES OF WAR
385
67.
Арцебарська О. О., Хашев В. Г.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ ЗАСУДЖЕНИХ
397
68.
Біліченко В. В., Попович А. В., Гайманова А. Є.
ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ
400
69.
Ковтун О. І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНИ (ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)
405
70.
Тінін Д. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
410
71.
Чорнобай І., Чернявська Т., Чорна А. Г.
ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
414
72.
Шевченко О. В.
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
418
73.
Юр’єв Д. С., Антипова А. К., Серафимчук І. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВ’ЯЗАНІ З ДОКУМЕНТУВАННЯМ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВИЗНАЧЕНИХ У СТАТТЯХ 368 ТА 369 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
421

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-03-1 та УДК, вихідні данні м. Берлін, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: