XV Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 21-23.09.2022 Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

21-23.09.2022 року у м. Токіо, Японія

відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-21-23-09-2022-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В.
ВПЛИВ РІВНЯ ГОДІВЛІ НА ЗАБІЙНІ ТА М’ЯСО-САЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД
10
2.
Юркевич Є. О., Валентюк Н. О., Мадей В. І.
ВПЛИВ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СТЕПУ УКРАЇНИ
13

 VETERINARY SCIENCES

3.
Gutyj B. V., Martyshuk T. V., Kozenko O. V., Todoriuk V. B.
STATUS OF THE GLUTATHIONE SYSTEM OF ANTIOXIDANT PROTECTION OF RATS UNDER CONDITIONS OF OXIDATIVE STRESS AND THE EFFECT OF THE FEED ADDITIVE «BUTASELMEVIT-PLUS»
20

 MEDICAL SCIENCES

4.
Анісімов А. В., Терещенко В. М., Заславський В. А., Осадчий Є. О., Горбунов О. А.
БІОМЕХАНІЧНИЙ ЕКЗОСКЕЛЕТ З ВІБРО-ІНЕРЦІЙНИМ РУШІЄМ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
25
5.
Бобро Л. М., Абдуллаєва Х. І.
АНДРОГЕНОДЕФІЦИТ У ЖІНОК
32
6.
В’юн Т. І., Басенко А. А., Карімова М. А.
ВАЖЛИВІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ КАРДІОМІОПАТІЇ ТАКОЦУБО З ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ
36
7.
Романова О. А., Мартинов А. В., Деркач С. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Погоріла М. С., Юхименко В. І., Щербак О. М.
ІМУНОГЕННІСТЬ НОВОСТВОРЕНОЇ УЛЬТРАФІОЛЕТ-ІНАКТИВОВАНОЇ СИНЬОГНІЙНОЇ ВАКЦИНИ
40

 TECHNICAL SCIENCES

8.
Крот О. П., Косенко Н. О., Левашова Ю. С., Лебедєва О. С., Строгіна Т. С., Крот О. Ю.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АЕРОІОНІЗАЦІЇ
44
9.
Ободович О. М., Сидоренко В. В., Переяславцева О. О., Чернявський К. Є., Хоменко В. О.
ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ ПШЕНИЧНОЇ СОЛОМИ В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ БІОЕТАНОЛУ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНО — ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ
53
10.
Сарапіна А. Я., Ільєнко А. В., Прокопенко О. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ
59
11.
Туриця Ю. О., Косенко М. І.
ЗНИЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВТРАТ В ЗУБЧАСТОМУ ЗЧЕПЛЕННІ ЗА РАХУНОК МОДИФІКАЦІЇ ТРАНСМІСІЙНОЇ ОЛИВИ
65
12.
Уваров Б. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ОБМЕЖЕНЬ СТЕКУ ПРОТОКОЛІВ ТСР/ІР У ЗАСТОСУВАННЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
70

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

13.
Андреєва Н. О., Нафєєв Р. К., Капченко Л. М.
ВРАХУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ОНЛАЙН
74

 PEDAGOGICAL SCIENCES

14.
Feyzullayev R. A.
DEVELOPMENT OF LEARNING CONTENT AND DIDACTIC SYSTEMS IN ENGINEERING TRAINING
82
15.
Perebeynos V., Pakulin S., Feklistova I., Pakulina H.
DEVELOPMENT OF A TRAINING PROCESS FOR DIFFERENT AGE GROUPS OF VETERAN JUDOKAS
88
16.
Балаєва Т. А., Іваницька Н. А., Копелева К. Г., Сухацька С. В., Хоменко О. О.
ПОЄДНАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 2‑Х КЛАСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
98
17.
Воловик Н. І., Підвальна О. В.
ПІЛАТЕС – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАСТОСУВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
107
18.
Загородня А. А.
СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ЯК АРХЕТИПНІ ПЕРШООСНОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
112
19.
Калницька Н. Г.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
115
20.
Коленіченко Т. І.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВЕТЕРАНАМИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
122
21.
Крамаренко А. М., Горбачова К. С.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
127
22.
Крамаренко А. М., Іванова Г. М.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
133
23.
Крамаренко А. М., Іванова Г. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
136
24.
Крамаренко А. М., Міщенко М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
139
25.
Крамаренко А. М., Тубова Т. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
142
26.
Морозов О. А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ СТИЛІВ І НАПРЯМІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА (8 КЛАС)
148
27.
Небесна Ж. В.
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ АСТРОНОМІЧНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
159
28.
Пінчук О. І., Шумілін О. С.
ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА БАЛЬНОГО ТАНЦЮ
166
29.
Свиридюк В. П.
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ
176
30.
Чупрінова Н. Ю., Севрук І. І., Соколовська Ю. В.
ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПАРАДИГМІ НОВОЇ ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
183
31.
Шевченко С. М.
БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЧИ ЙОГО НЕСТРИМНИЙ ПОТЯГ ДО ЗНАНЬ
189
32.
Ярошевська Л. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
198

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

33.
Макаренко Н. М.
ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛОК У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ОБДАРОВАНОЇ (КРЕАТИВНОЇ) ДИТИНИ
207
34.
Поперешняк С. В.
ОГЛЯД ТЕОРІЙ ТА МОДЕЛЕЙ БАЛАНСУ РОБОТИ ТА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ
216
35.
Приснякова Л. М., Пашко А. А., Агапова И. Н.
УРАВНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ
225
36.
Пріснякова Л. М., Пашко А. В., Агапова І. М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ
233

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

37.
Tsatsanashvili A.
RARE TECHNOLOGIES — IN THE CONCEPT OF PROTECTING THE WORLD HERITAGE OF THE SILK ROADS (GEORGIA’S EXAMPLE)
241

 HISTORICAL SCIENCES

38.
Petryk Yu.
FEATURES OF THE INTERACTION BETWEEN «THE UKRAINIAN AID COMMITTEE FOR EMIGRANTS» AND THE STATE POLICE IN 1916–1919
247
39.
Чмихало Г. Г.
ІСПАНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА МІСІЯ У В’ЄТНАМІ В 1966‑1971 РОКАХ
251

 POLITICAL SCIENCES

40.
Саган Р. А.
ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
260

 PHILOLOGICAL SCIENCES

41.
Agayeva G. M., Agayeva O. M.
SYNONYMS AS ARTISTIC IMAGE CREATION IN THE POEMS OF MAGTYMGULY PYRAGY AND THEIR TRANSLATIONS INTO RUSSIAN AND ENGLISH
263

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

42.
Воропаєва Т. С.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ: ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД
272

 ECONOMIC SCIENCES

43.
Yaremenko O.
CONFLICT FORMS OF OVERCOMING THE DISPARITIES OF THE GLOBAL ECONOMY
283
44.
Антипенко Н. В., Ярина А. О.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОВОЄННОГО ВИРІШЕННЯ
287
45.
Болдова А. А.
ФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ЯК СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР
291
46.
Войтків Л. С., Турчин Л. М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
298
47.
Горбачова О. М., Пеценко М. В.
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ТА ЇХ РОЛЬ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
302
48.
Громоздова Л. В., Бараник З. П., Буксіна І. В., Резніченко А. О., Тітов В. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА-ДИСТРИБ’ЮТОРА
307
49.
Коляда Т. А., Артамонов В. С.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ
314
50.
Кучма О. М.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА КІБЕРЗАГРОЗИ: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
320
51.
Савченко М. В., Бойченко Н. В.
СИСТЕМИ УПPAВЛIННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПIДПPИЄМСТВA ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
328
52.
Слєсар В. М.
ПЕРЕХІД ДО «ЗЕЛЕНОГО» БАНКІНГУ: РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
336
53.
Солдак М. О.
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВИПЕРЕДЖАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ
343
54.
Тардаскіна Т. М., Алхімова В. В.
НОВІТНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ
347

 LEGAL SCIENCES

55.
Бабкіна А. Ю.
ПРАЦІВНИКИ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
350
56.
Байрак К. С., Тимофєєв В. П.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ КУРСАНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ (ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ТА ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ)
355
57.
Гусар О. А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
361
58.
Костенко О. В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕТАВСЕСВІТІ
365
59.
Савенко В. П., Лініченко Ю. А.
ПРОБЛЕМИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
374
60.
Солдатенко О. А., Гулак М. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
377
61.
Хомин В. С.
ЛЕГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕНЕРГЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ»
383
62.
Черниш А. Р.
ЩОДО РОЗУМІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
391

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-3-8 та УДК, вихідні данні м. Токіо, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: