fbpx

I Международная научно-практическая конференция “SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” 7-9 октября 2020 года Киото, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

7-9 октября 2020 года в г. Киото, Япония. 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-7-9-oktyabrya-2020-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

1.
Biletska Ye., Tretyakov O., Harmash B., Hovorova K., Dyumin E.
APPROACH TO ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS WITH THE USE OF METHODS FOR DETERMINING POTENTIAL INDUSTRIAL RISK IN THE WORKING ZONE OF RAILWAY EMPLOYEES.
10
2.
Dudko O. G., Yakimyuk D. I., Vallyathu R. A., ShaykoShaykovskiy O. G.
NON-SURGICAL AND SURGICAL METHODS OF TREATMENT MECHANICAL INJURIES OF HUMAN BODY.
22
3.
Hayevska M. Yu., Novitska A. V., Hutsuliak I. V., Dreznal Ye. P.
PECULIARITIES OF SYPHILITIC INFECTION IN THE RESIDENTS OF THE CHERNIVTSI REGION.
30
4.
Hruzevskyi O., Shevchuk G., Dubina A.
LOCAL FACTORS OF COLONIZATION RESISTANCE ON VAGINAL MICROBIAL BIOCENOSIS.
36
5.
Ibragimova Iroda Rashid kizi, Axatov O. A.
IMPROVEMENT OF FINANCIAL ANALYSIS IN BANKS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS.
38
6.
Kunina E. A., Hoshko K. O., Fedotov O. V.
ALBINISM: ETIOLOGY, INHERITANCE, SYMPTOMS.
49
7.
Mardomi F. D., Deljavan N., Forough H.
INVESTIGATION OF MICROMOLECULES IN Y-CHROMOSOMES IN THE AZF ZONE OF PATIENTS WITH NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA AND OLIGOZOOSPERMIA WHO APPLIED TO THE TABRIZ INFERTILITY CENTER “ROYAN”.
55
8.
Orazimbetova G. Ja., Ubbiniyazova L. K., Tileubaev S. O.
RESEARCH OF CHEMICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF CLAY OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.
65
9.
Piddubna A. A., Zabrods`ka O. S., Antoniuk K. V.
CLINICAL FEATURES OF ENDOCRINOLIGICAL DISEASES.
70
10.
Pron D.
LEGAL ASPECT OF THE CRIMEA (YALTA) AGREEMENT OF 1945: TO THE QUESTION OF THE TERRITORIAL JAPANESE-RUSSIAN DISPUTE REGARDING THE KURIL ISLANDS.
76
11.
Polishchuk V. G., Yatsuk I. S.
CHARACTERISTICS OF THE TREASURY SERVICE: FOREIGN EXPERIENCE.
80
12.
Sartipi H. N., Tkachenko E. V., Goujili O., Lahbib S. M.
HUMAN TYPOLOGICAL ASPECTS CONCERNING TO DENTAL PATHOLOGY.
85
13.
Savchuk V. D., Krat D. I.
THE PROCESS OF OPTIMIZATION VENTILATION HOLDS SHIP.
92
14.
Shcherbina O. V.
THE MOTIVATION PECULIARITIES OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING.
99
15.
Talibov Tariyel Huseynali oglu, Novruzi Nurlana Azad kızı
RARE PLANTS INCLUDING IN ASPHODELACEAE JUSS. AND LILIACEAE JUSS. FAMILIES IN THE AREA OF GARAGUSH MOUNTAIN.
109
16.
Timotin O. O., Hoshko K. O., Fedotov O. V.
DOWN SYNDROME: CHROMOSOMAL PATHOLOGY, INFLUENCE ON THE ORGANISM AND HUMAN LIFE.
121
17.
Алиев Низамеддин Ахмедага оглы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ.
126
18.
Бритвін Д. В.
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ  ЗАСОБИ  ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ.
131
19.
Василишина О. В.
ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ».
141
20.
Вашкурак У. Ю., Шевчук Л. І.
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ В АТМОСФЕРІ ГАЗІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА ДОМІШКИ ЦИКЛОГЕКСАНОНУ І ЦИКЛОГЕКСАНОЛУ У СТІЧНИХ ВОДАХ.
146
21.
Верзилов С. Н., Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Ливенцова Е. В.
СИМВОЛЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ В НУМИЗМАТИЧЕСКОМ ОТРАЖЕНИИ.
155
22.
Видавская А. О., Лапшин В. А., Видавская А. Г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ДЬЯВОЛЬСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАВНЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ И ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
161
23.
Владишевська В. В.
ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ АДВОКАТА В УКРАЇНІ.
170
24.
Гейко О. Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ.
178
25.
Генкін А. О., Лясковська Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСПАНСЬКОЇ СИМФОНІЇ ДЛЯ СКРИПКИ З ОРКЕСТРОМ Е. ЛАЛО.
183
26.
Гончарук В. В., Макаревич І. М., Гончарук В. А., Яровенко А. В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
191
27.
Гурін Р. С.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.
201
28.
Євсєєва О. О., Ковальова Д. А.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБЛІКУ АБО ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕСЕДЖ В МАЙБУТНЄ.
204
29.
Замашкіна О. Д.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.
209
30.
Карбівська У. М., Євчук С. В.
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЗЛАКОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ.
216
31.
Карпінський Б. А.
ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ Й ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПАТРІОТИЗМ НАЦІЇ: МОТИВАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
224
32.
Калька Н. М., Одинцва Г. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ В УКРАЇНІ: СТАТЕВО-ВІКОВИЙ АСПЕКТ.
234
33.
Карая О. В., Малик Н. В., Вюн Т. І.
ПОРУШЕННЯ КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ.
240
34.
Кліпкова О. І., Козьмук Н. І.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР.
245
35.
Кротенко В. В., Ковшун Л. О., Хижан О. І., Стась Г. Ю.
НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧАЕС ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.
249
36.
Кудрявцева Г. І.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ.
257
37.
Книш І. В.
БОДІМОДИФІКАЦІЯ ЯК НОМАДИЧНІ ПРАКТИКИ «ВАРІЮВАННЯ МЕЖ» ЛЮДИНИ : ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ.
264
38.
Ковальчук Ю. А.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ЗБІРКИ «ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ» НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ.
275
39.
Козлюк О. А.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
280
40.
Козуб П. A., Козуб C. М., Лук’янова В. А.
РЕАЛЬНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.
285
41.
Коленченко В. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК СЛОБОЖАНЩИНИ.
295
42.
Комаров В. О., Сендецький М. М., Сащук С. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КРИЛА ЛІТАКА.
302
43.
Кустурова Е. В., Моцарь Д. В., Сугробов М. О., Жуган О. А., Печенежская А. В.
ИОНООБМЕННАЯ РЕАКЦИЯ БЕНТОНИТА.
311
44.
Лазарева М. Г.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНИХ ПОЛІПШЕНЬ.
316
45.
Лажнік В. Й.
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В ТОВАРНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЯПОНІЄЮ.
328
46.
Лапшова Н. С.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
339
47.
Левківська А. Л.
WEB-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.
348
48.
Лук’яненко В. М., Никифоров А. О., Никифорова А. П.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ЕКРАНІВ.
355
49.
Луцик Г. М.
ОНЛАЙН ПРОПОЗИЦІЇ РЕСТОРАНІВ: ТРЕНД АБО ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ.
363
50.
Максименко І. Я., Максименко Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА.
368
51.
Медведів А. Р.
СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ ЯПОНСЬКОГО НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО МОВЛЕННЯ.
374
52.
Моісєєва Н. І., Лапченко А. С., Омельченко Г. Ю.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ (ЗОКРЕМА НА ХАРКІВЩИНІ) В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
386
53.
Нечитайло Л. Я., Нечитайло Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО ВМІСТУ ЦИНКУ, МІДІ ТА КАДМІЮ В ГРУНТАХ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ.
391
54.
Осовська Н. Ю., Юзвишина О. В., Баранова О. Л., Савіцька Ю. В., Шпілевська М. М.
ФАКТОРИ, АСОЦІЙОВАНІ З РІЗНИМИ ФАЗАМИ ФОРМУВАННЯ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗУ, У ПАЦІЄНТІВ З КАЛЬЦИФІКАЦІЄЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНA.
397
55.
Переверзева Т. І.
КРАФТОВЕ ВИРОБНИЦТВО, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ВЕДЕННЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ.
404
56.
Підопригора І. В., Євсєєв А. С.
КОРПОРАТИВНІ ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.
409
57.
Пішковці А.-М. М., Слабкий Г. О.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ СТОМAТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ.
419
58.
Прокопів М. М., Слабкий Г. О.
УЗАГАЛЬНЕНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я М. КИЄВА.
424
59.
Пронь С. В.
Проблема УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ І РОСІЙСЬКИЙ НІГІЛІЗМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: З ПОЗИЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТОРІЇ.
429
60.
Попадченко С. А., Тоберт М. Ю.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ SMART GRID.
434
61.
Рублевская Е. А., Сафоненко В. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОРГАНАМИ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА.
444
62.
Самойлік М. С., Писаренко П. В., Корчагін О. П., Середа М. С.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕВТРОФІКАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ.
448
63.
Скибицький І. Г., Мохунько О. Д.
ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОРТСМЕНА.
454
64.
Сидиков Абдулазиз Абдуманоп угли, Тогашаров А. С., Шукуров Ж. С., Тухтаев С.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ NaClO3∙CO(NH2)2-N(C2H4OH)3∙HNO3-H2O.
460
65.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Сторощук Н. М., Петрусяк Т. В.
ХІМІЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ІСПАНОМОВНИХ ПІСЕНЬ.
464
66.
Фомін О. В., Горбунов М. І., Кара С. В., Прокопенко П. М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ НАЙБІЛЬШ НАВАНТАЖЕНИХ ЗОН.
472
67.
Цуканова Д. О., Бабенко К. Р.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ`Я.
478
68.
Чекмарева Н. Г., Хаджинов В. А., Безденежных С. В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ.
485
69.
Чуйко К. А.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
492
70.
Шевченко І. Ю.
ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЗГОРНУТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР.
496
71.
Шехавцова П. М.
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ УЖИВАННЯ КОНЦЕПТУ “VINO” В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ.
501
72.
Юрченко О. М.
ДОБА РУЇНИ В РОМАНІ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА».
505
73.
Яцула Т. В.
ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.
512

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-5-2 и УДК, выходные данные г. Киото, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: