I Міжнародна науково-практична конференція “GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS”, 7-9.09.2023 Ліверпуль, Великобританія. Архів

Шановні колеги!

7-9.09.2023 року у м. Ліверпуль, Великобританія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

GLOBAL SCIENCE: PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-7-9-09-2023-liverpul-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Мікуліна М. О., Поливаний А. Д., Стегній В. О.
ВПЛИВ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПОНОВКИ МТА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
8

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Рамазанов В. В., Руденко С. В.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ В СРЕДЕ С ХЛОРИДОМ И СУЛЬФАТОМ ПРИ ВЫСОКОЙ ИОННОЙ СИЛЕ
13

 MEDICAL SCIENCES

3.
Kucher T. V.
THE USE OF SMALL GROUP DISCUSSIONS (SGD) IN PHARMACOLOGY CLASSES AS A COMPONENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONALLY ORIENTED KNOWLEDGE COMPETENCE
23
4.
Nedostup I. S., Lotovska T. V., Tkach B. N., Kostyshyn N. S., Fedyshyn L. L.
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF BULLYING IN A SCHOOL ENVIRONMENT DURING THE TIME OF MARTIAL LAW (LITERATURE REVIEW)
30
5.
Кударенко В. І.
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
39

 TECHNICAL SCIENCES

6.
Коломійцев О., Комаров В., Овчаренко Є., Тимошенко П.
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
43
7.
Кротюк О. І., Дворкін Л. Й.
ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОМЕЛУ ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТУ НА РОЗТІКАННЯ ТА ВОДОВІДДІЛЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА
53

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

8.
Shavgulidze K.
ON THE GENERALİZED THETA-SERİES FOR POSİTİVE DEFİNİTE NONDİAGONAL QUADRATİC FORMS OF ANY NUMBER OF VARİABLES
61
9.
Бобрицька Г. С.
ЗАДАЧІ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРУ З ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРЯМУВАННЯ
71

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

10.
Стеценко В. В., Харитонов В. М., Гапоненко А. О.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЮЧОГО КАР’ЄРУ
79

 PEDAGOGICAL SCIENCES

11.
Podlasov S. O., Sverdlichenko D. U., Matviichuk O. V.
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ EXPERIMENTAL COMPETENCE ELEMENTS UNDER THE DIFFERENT ORGANIZATIONAL FORMS OF EDUCATIONAL PHYSICS EXPERIMENT
84
12.
Yskaknabi A., Makan A.
THE PLACE AND ROLE OF THE CHINESE LANGUAGE IN KAZAKHSTAN
88
13.
Будянська В. А., Мариківська Г. А.
ФОРМУВАННЯ БАГАТСТВА МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
93
14.
Галущенко В. І., Жебровська І. В.
ЗАСОБИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЗА ЗАВДАННЯМ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
103
15.
Калашник К. І.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЖАНРІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
109
16.
Кравченко М. С.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОЄКТНО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ
116
17.
Курєнкова А. В., Смольянова Н. А.
ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ ПРОСОДИЧНОГО БОКУ МОВЛЕННЯ
120
18.
Лясковська І. І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
126
19.
Нікітченко Л. О., Лебедєва Ю. С., Бернацька Л. О.
ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ШКОЛІ
133
20.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
138
21.
Размолодчикова І. В.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ
149
22.
Терещенко О. П., Переверзєва С. В.
СПОРТ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
159
23.
Яременко В. Д., Рахімова М. В., Сич І. А., Перехода Л. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
168

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

24.
Ядловська О. С., Гапотій В. М.
РОЛЬ HARD SKILLS У ПРОФЕСІЇ ЮРИСТА
174

 HISTORICAL SCIENCES

25.
Postompirova Yo.
THE ROLE OF THE DOCUMENTS ON RUSSIAN EMIGRATION IN BULGARIA KEPT IN THE CENTRAL STATE ARCHIVE
179

 POLITICAL SCIENCES

26.
Шестаковська Т. Л., Богословська А. В.
АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА: ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЯВИЩА
186
27.
Шестаковська Т. Л., Станкова М. В.
ПРАВА ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ІНФОРМАЦІЙНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
192

 PHILOLOGICAL SCIENCES

28.
Sazanova L. S., Lisovol V. S.
NEW TRENDS IN FOREIGN LINGUISTIC COMPETENCE IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
196
29.
Shevchenko O., Khomchenko M.
THE ROLE OF GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS
201
30.
Зайцева О. С.
РОЗВИТОК ЛАТЕРАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
207
31.
Островська М. В.
БІЛІНГВІЗМ ТА ЛІНГВІСТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ: ЛЕКСИЧНА Й ГРАМАТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ В МОВЛЕННІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДІАСПОРИ
214
32.
Торчинський М. М., Торчинська Н. М., Андрухович І. Д.
МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
219

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

33.
Девтеров І. В.
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА
228

 ECONOMIC SCIENCES

34.
Kozub V., Shi Xiaoxi
GLOBAL EXPERIENCE IN STIMULATING THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES
235
35.
Базелюк В. Г., Хіміч Л. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
240
36.
Глушаченко І. В.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
249
37.
Котуков О. А., Микитась І. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
252
38.
Шумілова І. Ф., Поліщук О. О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
256
39
Якуб С. В.
ПРІОРИТЕТИ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПІСЛЯВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ
263

 LEGAL SCIENCES

40.
Караханян К. М.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
267
41.
Микитин Р. С.
ПОЗАСУДОВІ ФОРМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ЯК СПОСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА
272
42.
Проценко О. В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
280

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-92-9472-196-9 та УДК, вихідні дані м. Ліверпуль, Великобританія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: